English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

15801. Třída WebPartTransformerCollection může obsahovat nejvýše jednu třídu WebPartTransformer.
15802. Spouštěcí kód PIN byl nastaven. Důrazně doporučujeme uložit kód PIN na bezpečné místo, odděleně od tohoto počítače.
15803. Oprávnění dialogových oken pro práci se soubory je neomezené.
15804. Spouštěcí skript
15805. Cíl nabídl protokolu CHAP neznámý algoritmus digest. Výpis dat obsahuje data vrácená cílem.
15806. Rozhraní LDAP API %1 bylo ukončeno. Návratový kód: 0x%2
15807. Nelze vnořovat aktivitu System.Workflow.ComponentModel.TransactionScopeActivity do aktivity System.Activities.Statements.TransactionScopeActivity nebo System.ServiceModel.Activities.TransactedReceiveActivity. Takové vnoření není podporováno.
15808. Neznámá hodnota ResourceScope: X. Pravděpodobně je nastaveno příliš mnoho bitů typu prostředku.
15809. Sdružení QC
15810. Jiné události přihlášení účtu
15811. Chyba: Zadaná cesta X je neplatná. Y
15812. Vazba adresářové služby musí být vyjednána znovu, protože došlo ke změně informací o rozšířeních serveru.
15813. Aktivaci nebylo možné vytvořit ve vzdáleném procesu, protože z nějakého důvodu byla nahrazena prázdnou.
15814. Server neporozuměl požadavku.
15815. %1 (%2) %3Soubor protokolu %4 pro obnovení má chybný podpis.
15816. Doba trvání volání: %1!d! minut a %2!d! sekund
15817. Identifikátor IN GROUP je neplatný.
15818. Argument X je využíván aktivitou Y, takže jej nemůže použít aktivita Z.
15819. Odebere vybrané autorizační pravidlo.
15820. Nástroj příkazového řádku Adprep úspěšně aktualizoval informace na úrovni doménové struktury.
15821. Hodnota %1 není hodnota z %2.
15822. Sloupec tabulky nebo název atributu XML, které mají být použity pro vlastnost Target položky nabídky v případě vázání dat
15823. Klient nemá oprávnění odesílat jako tento odesilatel.
15824. Tento disk může kopírovat pouze správce (Administrator).
15825. Zadané schéma není úplné. Určuje všechny požadované vlastnosti.
15826. Nebyla nalezena žádná knihovna DLL ani exportovaná funkce, která může ověřit použití subjektu.
15827. Konstanta funkce shader typu Název typu není povolená.
15828. Zadaná hodnota není platným dnem týdne.
15829. Zobrazit parametr...
15830. Název %1 není platný.
15831. Jedna nebo více předaných vlastností vedlo k upozornění, ale funkce byla dokončena.
15832. Program Windows Media Player nemůže přečíst disk CD. Disk je pravděpodobně znečištěný či poškozený nebo jednotka CD nefunguje správně.
15833. Kategorie čítače výkonu X neexistuje. Nejsou k dispozici žádné hodnoty čítače výkonu System.Net.
15834. Aktivuje se bezprostředně před vykreslením obrázku grafu. Pomocí této události lze přizpůsobit obrázek grafu.
15835. Ve frontě nejsou k dispozici žádné události.
15836. Od zařízení bylo přijato neočekávané potvrzení (ACKNOWLEDGE).
15837. Neplatná hodnota reference znakové entity.
15838. Existující položka mezipaměti by měla být odebrána, nelze ji však odebrat vzhledem k neočekávanému stavu odpovědi (X) Y.
15839. Provést změny pouze pro aktuálního &uživatele
15840. Nepodporovaná verze.
15841. Objekt X obsahuje typ pouze pro reflexi, což není podporováno.
15842. Zprostředkovatel neobdržel upozornění služby Plug and Play pro disk. %1
15843. Kontrola důvěryhodnosti doménové struktury byla úspěšná.
15844. Byla nalezena neplatná data. Požadovaný vztah nebyl nalezen. Určete zdroj narušení omezující podmínky prověřením položky StateEntries.
15845. Rozšíření registru dokončilo analýzu.
15846. %1!-15.15s! - Ukončí nástroj DiskRAID.
15847. Zadaný typ komprese je neplatný.
15848. Nelze získat informace o výkonu systémových procesů. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
15849. Stránka vyrovnávací paměti byla odebrána.
15850. Kontrola konzistence parametru inputData0 příkazu DAA se nezdařila.
15851. Odkazované přidělení nepatří aktuálnímu zařízení.
15852. Objekt DiscoveryClient vytvořený v objektu DiscoveryClientChannel se nepodařilo zavřít a byl zrušen.
15853. Obory zadané pro dotaz byly nesprávně formátovány.
15854. Neexistují další kontexty, které by bylo možné v nástroji Namespace Manager zobrazit.
15855. /showoutcalls [SEZNAM_AGENTŮ_DSA]
15856. Byla přidána sada shromažďování dat %2 v kontextu %3 pro pomůcku PLA %1.
15857. Vyberte měsíc
15858. Typ aktuálního média není podporován.
15859. Modul X byl uložen.
15860. při čtení z disku došlo k chybě
15861. Čištění značek instancí pro soubor %1.
15862. Tiskárny na %1
15863. Chyba služby Stínová kopie svazků: Pracovní podproces pro autora %1 nelze spustit kvůli jiným popisovačům podprocesů, objektu mutex nebo událostem.
15864. Vzdálená služba SMTP odmítla navázání spojení SSL vzhledem k prošlé platnosti certifikátu.
15865. Vypsat obsah vzdáleného adresáře
15866. Server pro systém souborů NFS začal sledovat události clusteru související se systémem souborů NFS.
15867. Nejméně jedna z požadovaných vlastností nebyla nastavena.
15868. Maximální šířka sloupce legendy (jako procento velikosti písma legendy). Chcete-li provést automatický výpočet, nastavte tuto vlastnost na hodnotu -1.
15869. Tento vzdálený počítač nenaslouchá.
15870. Osa je neplatná.
15871. Požadovaný objekt nebo rozhraní neexistuje.
15872. Při povýšení transakce na distribuovanou transakci došlo k chybě.
15873. Metoda Název metody je v technologii LINQ to Entities podporována pouze v případě, že argumentem je řetězcová proměnná nebo literál.
15874. Element resourceType musí být typ, který lze přiřadit k třídě resourceSet.
15875. %1!-15.15s! - Nastaví tajný klíč protokolu CHAP pro vybraný objekt.
15876. Zápis do umístění úložiště pro zálohování se nezdařil, protože byly nalezeny poškozené clustery.
15877. Použito jako
15878. %1 (%2) %3Databázový stroj provádí obnovení ze zálohy. Při obnovení se začnou přehrávat soubory protokolu ze složky %4 a bude se pokračovat soubory protokolu ze složky %5.
15879. Kontrolní bod nastavení místní tiskárny byl úspěšně vytvořen.
15880. Spouštěcí rutina mtstocom byla dokončena.%1
15881. Zadaná rychlost není podporována.
15882. Nelze shromáždit informace o výkonu systémového procesu. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
15883. Selhalo spuštění nástroje (pomůcka %1); cesta %2, parametry %3, kontext %4; kód chyby %5.
15884. Služba UMDF %1 (CLSID %2) byla upgradována. Vyžaduje verzi platformy %3 nebo vyšší.
15885. Připojení k databázi aplikace Access vytvořené pomocí sady Microsoft Office
15886. Data typu DateTime byla serializována chybě. Nebyla nalezena položka ticks nebo dateData.
15887. Typ konfiguračního souboru aplikace nebyl rozpoznán. Přeinstalujte aplikaci.
15888. Při kontrole sestavení pomocí metody Update se vyskytlo několik upozornění, která ale nebyla vrácena kvůli omezení zabezpečení. Chcete-li upozornění zobrazit, spusťte aplikaci znovu s možností Plná důvěra nebo spusťte nástroj AddInUtil.exe v příkazovém řádku.
15889. K opravě souboru kvót není na disku dost místa.
15890. Export webové součásti je aktuálně zakázán. Lze jej povolit nastavením enableExport="true" v části WebParts konfiguračního souboru pro tuto aplikaci.
15891. Zadaný zvukový datový proud není platný.
15892. Nejsou k dispozici žádné podřízené procesy
15893. Text zobrazený na tlačítku pro odstranění
15894. Formát získaného popisovače monitoru tato relace nepodporuje.
15895. Podřízený objekt se nepodařilo získat.
15896. Naslouchací modul již byl registrován pro adresu URI X. Pro stejnou adresu URI lze registrovat pouze jeden naslouchací modul.
15897. Adresářová služba zjistila při analýze názvu chybu.
15898. Vybraný oddíl je zašifrován.
15899. Typ argumentu Název typu není stejný jako typ výčtu Název typu.
15900. Systém Windows nemůže sestavit instalovanou bitovou kopii základů.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions