English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

10801. Možnosti telefonu a pošty
10802. Objekt nelze ve službě Active Directory Domain Services vytvořit.
10803. Disk ve vypalovací jednotce není platný. Vložte do jednotky prázdný disk a akci opakujte.
10804. Hodnota pro maximum svěřené paměti musí být celé kladné číslo. Zadejte novou hodnotu.
10805. Získá nebo nastaví název souboru obrázku z pojmenované kolekce obrázků.
10806. Text zobrazený na tlačítku pro vložení
10807. Allowed RODC Password Replication Group
10808. Server pro vzdálený přístup chce odpojit propojení v připojení k %1 vytvořeném uživatelem %2, protože využití šířky pásma je příliš nízké.
10809. Přidat do:
10810. Nastavení náhrady rozlišujícího názvu pro upgrade schématu se nezdařilo: rc=%1!d!.
10811. Musí být zadány parametry /T i /N.
10812. Uvedený adresář X není podadresářem cesty Y.
10813. Cesta nebo adresa URL aplikace pro přidání modulu
10814. Multimediální adaptér
10815. Vlastnost ApplicationName nemůže být delší než X znaků.
10816. Aktualizace konfigurace %2 byla spuštěna %1 v adaptéru %3
10817. Přistupovat ke schránce
10818. Transformace nemůže vytvořit výstup, dokud nezíská další vzorky vstupu.
10819. MSB4174: Nelze najít objekt pro vytváření úloh X v sestavení Název sestavení .
10820. Protokol IPRIPv2 nemohl spustit rozhraní Windows Sockets. Uvedený údaj je kód chyby.
10821. Klikněte na tlačítko OK.
10822. Parametr TraceLevel nebyl v registru nalezen. Bude použita výchozí hodnota %1.
10823. Došlo k chybě při přístupu k databázi DHCP. Další informace o této chybě jsou uvedeny v protokolu událostí serveru DHCP.
10824. Vlastnost kolekce Název vlastnosti.X má hodnotu Null.
10825. Nelze pokračovat, protože funkce DsReplicaGetInfo nevrátila žádné sousední položky pro zadaný identifikátor SourceDSAObjectGuid.
10826. Určuje soubor prostředku Win32 (RES).
10827. Řetězec předpony připojovaný před názvy identifikátorů Oracle k vynucení rozlišování malých a velkých písmen
10828. Konfigurační oddíl %1 nelze přečíst, protože nelze najít schéma.
10829. Přístup k proxy serveru HTTP byl odepřen.
10830. Pro vytvoření rezervní mapovací tabulky Reserve Sparing Table není dostatek volného místa.
10831. Třída ModelPropertyPathExpanderConverter nepodporuje převodní řetězec cesty zpět do vlastnosti ModelProperty.
10832. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou přerušení činnosti sběrnice PCI hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
10833. Nedostatek místa v zásobníku.
10834. Mapování funkce pro cílovou roli 'to' X není povoleno, protože jde o přidružení cizího klíče.
10835. Zadejte pouze jeden z přepínačů /D, /X, /C nebo /T.
10836. Vyskytla se neočekávaná vstupně-výstupní chyba.
10837. Služba Active Directory Domain Services nevytvořila objekt NTDS Settings %1. Přesvědčte se, zda je název této služby Active Directory Domain Services v lokalitě jedinečný.
10838. %1 pokračování čeká
10839. Argument operandu je neplatný.
10840. ------ Podporované příkazy DFSDNSCONFIG ------
10841. Určuje, zda je k přenosu ověřovacího souboru cookie požadováno zabezpečené připojení.
10842. Určená velikost vyrovnávací paměti je příliš velká. Funkce FileSystemWatcher nemůže přidělit dostatečný počet bajtů pro interní vyrovnávací paměť. Počet přidělovaných bajtů: X.
10843. Uživatel %1 není členem skupiny %2.
10844. Nelze umožnit přístup k aktuálním vlastnostem vzorce, který obsahuje pouze data uložená v mezipaměti.
10845. Operaci nelze provést, protože instance WorkflowInstance X byla dokončena.
10846. Licenční server již má kód SPK.
10847. Informace registru pro spuštění nebyly nalezeny nebo jsou neplatné.
10848. Chybný ethernetový paket
10849. Pokračování služby %1 se nezdařilo.
10850. Spravovat auditování a protokol zabezpečení
10851. Na disketě nebylo nalezeno žádné ID adresní značky.
10852. Protokol IPRIPv2 zahodil paket verze %1 přijatý v rozhraní s adresou IP %2 ze sousedního směrovače s adresou IP %3. Výše uvedené rozhraní je nakonfigurováno pouze na příjem paketů verze %4.
10853. Překrývající vstupně-výstupní událost není v signalizovaném stavu.
10854. Specifikovaný stav X není platný.
10855. Připojení bylo uzavřeno.
10856. Nelze se připojit k bodu připojení.
10857. Zprostředkovatel časových údajů '%1' vrátil při aktualizaci konfigurace chybu. Chyba bude ignorována. Došlo k následující chybě: %2
10858. Chyba přenosu: kód %1!lu!.
10859. Distribuční seznam je neplatný.
10860. Při zápisu došlo k diskové chybě.
10861. Chyba vzorce – neplatný index hodnoty Y.
10862. Přenosné zařízení je pravděpodobně odpojeno. Připojte je a synchronizujte soubor znovu.
10863. Dešifrování složky mezipaměti souborů offline bylo přerušeno z důvodu odhlášení uživatele.
10864. Tento operační systém nepodporuje disky odolné proti chybám.
10865. Stav protokolu HTTP 405: Použitá metoda není povolena.
10866. adresa, trida %1!d!, delka %2!d!
10867. Odezva modemu nebo jiného zařízení pro připojení vyvolala přetečení vyrovnávací paměti.
10868. Skript příkazu vrátil ukončovací kód %1 označující selhání.
10869. Nelze nainstalovat službu MS DTC.
10870. V souboru konzoly Windows PowerShell %1!ls! nebyl nalezen požadovaný prvek PSConsoleFile.
10871. Program IPMGM nenalezl součást protokolu (%1, %2)
10872. Procesor zabezpečení oznámil, že důvěryhodné úložiště dat bylo znovu připraveno.
10873. Program Adprep nemohl kontaktovat repliku pro oddíl %1.
10874. Při zápisu certifikátu pro %1 nebylo možné provést zápis pro certifikát %2. Pro tuto šablonu není povolen přístup pro čtení nebo zápis.
10875. Pro tuto operaci je požadován parametr /Domain.
10876. Dokument musí obsahovat přesně jeden kořenový element.
10877. Soubor XML nelze vytvořit
10878. Odsazení prvního volného bajtu není správné v segmentu záznamu souboru %1.
10879. The device has been removed.
10880. Klientská aplikace byla nuceně ukončena v průběhu výzvy DRM.
10881. Neznámý přepínač: X
10882. Zadaná cesta nevede k platnému disku DVD.
10883. Identifikátor GUID služeb Active Directory není k dispozici a nelze jej přidat do alternativního názvu subjektu.
10884. Byla zadána neplatná metadata. Tato neplatná metadata byla ignorována.
10885. Typ Název typu nebyl nalezen v sestavení Název sestavení .
10886. Získá nebo nastaví relativní šířku datových bodů.
10887. Univerzální skupina nemůže mít místní skupinu jako člena.
10888. Text zobrazený na tlačítku pro nový objekt
10889. %1!wS!\%2!wS!, další odkaz
10890. Zakáže v databázi funkci závislosti mezipaměti SQL.
10891. Nelze získat přístup k datovým souborům bitových kopií v souboru odpovědí.
10892. Výpis stavu prostředku pro uzel %1:
10893. Systém má nedostatek některých prostředků vyžadovaných pro filtrování, obvykle jde o nedostatek paměti.
10894. Došlo k chybě vzdáleného spuštění. Příčina problému je uvedena v protokolu chyb.
10895. Jazykový tag X musí být prázdný nebo musí odpovídat gramatice definované v IETF RFC 3066.
10896. Služba nemohla inicializovat knihovnu soketů. Uvedený údaj je kód chyby.
10897. Vložte ZDROJOVÝ disk do jednotky %1
10898. Jednotka není šifrovaná. K dispozici nejsou žádné klíče pro správu.
10899. Interakce s ovládacím prvkem není možná, protože je zakázán.
10900. Oznamovat změny klíčů

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions