English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

10601. Cílový soubor pro platformu Windows Feedback Platform (soubor DLL obsahující seznam problémů v tomto počítači, které vyžadují další sběr dat pro diagnostiku) nelze analyzovat. Kód chyby je %1.
10602. Objekt ComposablePartDefinition X byl ignorován, protože neobsahuje žádné exporty.
10603. Došlo k chybě, která by mohla znemožnit změnu kontrastu tohoto média.
10604. Načtení úplného nastavení trasování z registru se nezdařilo.
10605. Počty odkazů u zařízení %1 nebo u objektu řízeného tímto zařízením jsou nesprávné. Odebrání tohoto objektu nebude možné.
10606. Směrodatná odchylka v rámci skupin:
10607. Akce Assert, Deny a PermitOnly nejsou podporovány pro metody s konvencí volání Vararg.
10608. Služba indexu obsahu byla zastavena.
10609. Žádné složky není třeba přesměrovat.
10610. Licence RAC nebo SPC není platná. %1
10611. Implementace vlastnosti Id v pracovním postupu hostitele typu Název typu vrátila ID instance, které obsahuje samé nuly. Implementace třídy WorkflowInstance musí vracet ID instance, které není Guid.Empty.
10612. Nelze otevřít službu MS DTC.
10613. Služba sdílení souborů a tiskáren pro systém NetWare nebyla nainstalována.
10614. Název DNS se skládá pouze z číslic.
10615. RESTORE CATALOG -- Spustí obnovení katalogu záloh.
10616. Spouštěcí sektor nelze přečíst.
10617. ***Nelze vytvořit podproces Name Challenge Request.
10618. Byla zachycena výjimka Exception neodpovídající specifikaci CLS.
10619. Zálohování %1 bylo naplánováno na každý den v %2.
10620. Řadič PCMCIA zjistil chybu při čtení dat konfigurace zařízení.
10621. Popisovač kontextu se liší od všech známých popisovačů kontextu.
10622. Je nutné naplánovat okamžité provedení částečného prohledání obsahu disku.
10623. Model obsahu (content) je neplatný.
10624. Zapomněli jste heslo?
10625. Položka bez atributů, bude přeskočena
10626. Vnitřní chyba: Správci logických disků se nepodařilo odebrat poslední disk ve skupině disků.
10627. Název serveru RADIUS %1 nebyl úspěšně přeložen na adresu IP. Přesvědčte se, zda je název zapsán správně a zda je server RADIUS správně spuštěn.
10628. Cesta v síti nebyla nalezena.
10629. Příkaz pro zavření prvku CatalogZone
10630. Kvóty jsou na tomto svazku sledovány.
10631. Spojení – místní adresa IPv6 . . . : %1%2
10632. Třída není zaregistrována
10633. Systém Windows se nepodařilo zavést, protože knihovna DLL ladění jádra chybí nebo je poškozena.
10634. Parametr nonce vyžadovaný pro ověřování algoritmem Digest nebyl nalezen nebo se před ním nachází neplatný parametr.
10635. %1!d! položek bylo vyexportováno.
10636. Bylo dosaženo nakonfigurovaného limitu místa na disku.
10637. Obnovení nastavení neplatných příznaků identifikace informačního řídicího bloku (ICB) v informačním řídicím bloku (ICB) v bloku %1.
10638. Upgrade služby AD CS (Active Directory Certificate Services) se nezdařil, protože se nepodařilo zjistit cestu k upgradu. %1
10639. Timed out
10640. Nalezen výraz <%%else%%> nebo <%%endif%%> bez odpovídajícího <%%if ...%%>.
10641. Parametry přenosu se neshodují s parametry kontextu přidružení zabezpečení.
10642. Vlastnost ParseTimeData lze použít pouze během analýzy.
10643. &Parametr připojení:
10644. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že volání selhalo, protože nebyla nalezena hodnota vstupního klíče.
10645. Instalační služba systému Windows nemůže aktualizovat jeden či více chráněných souborů systému Windows. {{Chyba ochrany systémových souborů: [2]. Seznam chráněných souborů:\r\n[3]}}
10646. Styl textu s informací o úspěchu
10647. Neplatný přepínač: X
10648. Aktualizace ověření serveru...
10649. Operace WorkflowApplication.LoadRunnableInstance vyžaduje explicitně vytvořený objekt InstanceOwner. Chcete-li tuto metodu použít, vytvořte vlastníka instance, který obsahuje typ hostitele pracovního postupu, a nastavte jej jako hodnostu vlastnosti DefaultInstanceOwner objektu InstanceStore.
10650. Bez aktuálního indexu není položka platná.
10651. Byl zjištěn nepodporovaný datový typ Oracle Název typu.
10652. Pro jeden nebo více požadovaných parametrů nebyla zadána žádná hodnota.
10653. Kontroly příznaků
10654. Zprostředkovatel časových údajů '%1' protokoloval následující chybu: %2
10655. Byla přidána nová úloha, ID: %1!d!
10656. Odstraněno více licencí, než je dostupný počet.
10657. Při vytváření pověření SSL %1 došlo k závažné chybě.
10658. Konec kompilace
10659. Úhel písma popisků
10660. ------ Podporované příkazy ROOT SCALABILITY ------
10661. Server DNS zjistil, že sekundární zóna %1 neobsahuje v datech registru žádné hlavní adresy IP. Sekundární zóny vyžadují, aby alespoň jeden hlavní server plnil funkci zdroje. Adresu IP hlavního serveru pro tuto zónu můžete přidat nebo upravit pomocí konzoly služby DNS. Další informace naleznete v online nápovědě v tématu Aktualizace hlavního serveru pro sekundární zónu.
10662. Příprava obnovení součásti %1.
10663. Aplikace zvolila algoritmus hash, který není podporován.
10664. Požadavek se nezdařil, protože uživatelská vyrovnávací paměť je příliš malá, aby mohla pojmout vrácené informace.
10665. Text označující textové pole nového hesla
10666. Požadovaná operace není při současném stavu povolena.
10667. V souboru JPEG nelze nalézt obrázek.
10668. Nutno specifikovat identifikátor URI.
10669. Byl zjištěn neplatný kořenový element s názvem X. Jediným povoleným názvem kořenového elementu je název Y.
10670. Index je neplatný.
10671. znama sluzba
10672. Znamená, že zadaná proměnná prostředí nebyla nalezena v zadaném bloku prostředí.
10673. Operace vyžaduje nedočasný protokol, ale protokol je dočasný.
10674. Název mapy nemůže být prázdný řetězec.
10675. Stav protokolu HTTP 205: Odpověď serveru nebyla platná. Server nedodržel definovaný protokol. Obnovte úlohu. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) akci zopakuje.
10676. Požadované záhlaví nebylo nalezeno.
10677. Výplň z ohraničení ovládacího prvku
10678. Index X obsahuje znak nižší náhrady bez předcházejícího znaku vyšší náhrady. Vstup nemusí být v platném kódování nebo nemusí obsahovat platné znaky Unicode (UTF-16).
10679. Seznam odvolaných certifikátů je neplatný nebo je poškozen.
10680. Systémová aplikace během inicializace ukončila otevřenou relaci trasování modelu COM+.
10681. Adresa oslovování směrovače
10682. Bylo zadáno příliš mnoho výrazů /C:řetězec.
10683. Kolekce výstrah %2 v sadě kolekcí %1 nemůže spustit úlohu, kód chyby: %3.
10684. Chyba: %1 Kód chyby %2.
10685. Zadaný index nejvyššího počtu buněk byl neplatný.
10686. Vnitřní chyba ověření.
10687. Pověření klienta nelze ověřit, protože u tohoto poskytovatele adresáře LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) není podporováno hledání. Pole s řetězcem chyby bude obsahovat název serveru LDAP, pokud je k dispozici.
10688. Zápis certifikátu pro %1 znovu použil soukromý klíč při vytváření žádosti o certifikát %2.
10689. Při zavírání klíče registru došlo k chybě.
10690. Odmítnutých přímých čtení
10691. Mimo predikáty jsou ve vzoru shody povoleny pouze osy child a attribute.
10692. Stav systému nebo odpověď nápovědy systému
10693. Volání funkce GetVersionEx pro vlastnost OSVersion se nezdařilo.
10694. Položka FaultWorkItem byla dokončena pro aktivitu X, DisplayName Y, InstanceId Z. Výjimka byla rozšířena z aktivity A, DisplayName: B, InstanceId: C.
10695. Uloží atributy jednoho datového bodu a datové řady.
10696. Bylo zastaveno inzerování služby Systémový čas jako spolehlivého zdroje času.
10697. %1 (%2) %3Ze záhlaví souboru protokolu %4 nelze číst. Chyba %5
10698. Systém Windows vyžaduje ovladače pro některá zařízení, která jsou požadovaná ke spuštění tohoto systému. Klepněte na tlačítko Načíst ovladače a načtěte požadovaný ovladač zařízení.
10699. Určený výchozí seznam ověřování hlavního režimu nebyl nalezen.
10700. Tato operace vyžaduje připojení k databázi 'master'. Připojení k databázi 'master' nelze vytvořit, protože bylo otevřeno původní připojení k databázi a z připojovacího řetězce byla odebrána pověření. Vyberte připojení, které ještě není otevřeno.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions