English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

11501. Název nebo adresa URL spouštěného webu (stejné jako identifikátor)
11502. Správce transakcí MSDTC není k dispozici.
11503. Jednu nebo více proměnných prostředí v cestě souboru skriptu nebylo možné rozbalit.
11504. Určená pole musí mít stejný počet rozměrů.
11505. Samostatný kořenový klíč nebyl nalezen, systém zkouší použít kořen podle domény.
11506. bad switch yylook
11507. Došlo k nezpracované výjimce zabezpečení.
11508. Byly odstraněny všechny adresy URL ze skupiny adres URL (%1).
11509. Klíč nemůže mít hodnotu NULL.
11510. %1:Chyba TLI %2!d!
11511. Řídicí znak chybí.
11512. Identifikátor X byl již zadán a musí být jedinečný.
11513. Platnost hesla nevyprší - vypnuto
11514. Platnost hesla tohoto uživatelského účtu vypršela.
11515. Text popisující seznam existujících připojení ke spotřebitelům
11516. Atribut %1 nebyl v mezipaměti schématu nalezen.
11517. Výraz není platný vzor shod.
11518. Přístupová klávesa je již zaregistrována.
11519. Nebylo vydáno volání AddJob.
11520. Aktivitu kompenzace X lze použít pouze v případě, že již byla spuštěna aktivita CompensableActivity v rámci pracovního postupu.
11521. Zadaný popisek média je neplatný.
11522. Intel 82443GX with AGP
11523. Příliš mnoho resetování nástroje pro zálohování a obnovení.
11524. Došlo k potížím při rušení registrace jazykové verze X. Soubor je pravděpodobně používán nebo nemáte příslušná oprávnění.
11525. Nejsou k dispozici žádné další bitové kopie.
11526. Služba zápisu síťového zařízení nemůže získat certifikát, identifikovaný tímto ID žádosti (%1). %2
11527. Text zobrazený v nadpisu
11528. U relace (spuštění) bylo dosaženo maximálního limitu pokusů o spuštění. Další pokus o spuštění bude proveden po novém spuštění počítače.
11529. Typ Název typu nelze serializovat do třídy JSON, protože jeho nastavení IsReference je X. Formát JSON nepodporuje odkazy, protože neexistuje standardizovaný formát pro uvádění odkazů. Chcete-li umožnit serializaci, deaktivujte nastavení IsReference u daného typu nebo odpovídající nadřazené třídy typu.
11530. Styl záhlaví obsažených částí
11531. Metoda Název metody nebyla nalezena.
11532. Oznámení oboru %2 byla znovu aktivována. Byla překročena prahová hodnota protokolování událostí u tohoto oboru. Po dobu jedné hodiny nebudou odesílány žádné další události. %1
11533. Platnost certifikátu webu pro instanci %1 vypršela nebo certifikát ještě není platný.
11534. Pro zadaný dotaz DNS nebyly nalezeny žádné záznamy.
11535. Formátování systémového oddílu není povoleno.
11536. Severní sótština
11537. Název kontrolovaného protokolu trasování
11538. Uvedený program volal nepodporovanou funkci systému MS-DOS:
11539. Alias této zprávy byl přidán, ale je stále předáván.
11540. Přesměrování instance SSE není podporováno u uživatelských instancí, které nejsou místní.
11541. Sdílenou složku clusteru %1 nelze převést do režimu online, protože nelze vytvořit sdílenou složku.
11542. Zadaný oddíl nelze odstranit.
11543. Neúspěšná operace se soubory
11544. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Požadavek neměl všechny očekávané hlavičky paketu SOAP.
11545. Požadovaná operace způsobila snížení kvality kodeku u zdroje.
11546. Součást knihovny DLL pro vzdálený přístup protokolem AppleTalk nelze načíst z důvodu následující chyby: %1
11547. Unexpected alias. Only references to class object can take alias values
11548. OWA - Optimální zarovnání zápisu %1!15lu! %2!2.2s!
11549. Objekt musí být typu Int64.
11550. Automatické zmenšení: %1%%
11551. /rebuildgc DC
11552. Řetězec obsahuje netisknutelný znak.
11553. Určuje, zda obrazová mapa způsobí zpětné odeslání nebo navigaci.
11554. Obor nebyl v aplikaci nalezen.
11555. Ověřování se nezdařilo, protože kořenový certifikát pro tuto síť nelze nalézt.
11556. Všichni posluchači mají být stejní jako vstup, nebo mají mít zadánu výšku a šířku videa.
11557. Použití výchozího atributu deklarace oboru názvů není v definici DTD podporováno.
11558. Požadovaná operace není povolena u serveru DNS, který je spuštěn na řadiči domény určeném jen pro čtení.
11559. Přihlašovací chyba: Účet je znepřístupněn.
11560. Žádná z přetížených skupin nemá konfigurovány všechny požadované nebo nepovinné argumenty aktivity.
11561. Nerozpoznaný atribut Atribut
11562. Položky X musí obsahovat atribut Y ve tvaru typeName, assemblyName.
11563. Režim přístupu pro důvěryhodného uživatele %1 chybí nebo je neplatný.
11564. Přenos byl úspěšný: %1!d! bajtů za %2!d! sekund, %3!d! bajtů/s
11565. Průvodce byl zablokován modálním dialogovým oknem.
11566. Relace s tímto názvem počítače neexistuje.
11567. Ověření bodů změny zpracování všech odkazů ve všech cílech kořene oboru názvů %1 ....
11568. Na svazku %3 není dostatek místa na disku pro vytvoření stínové kopie svazku %2. Vytvoření úložiště stínové kopie se nezdařilo.
11569. Služba BITS byla úspěšně vypnuta, došlo však ke zpoždění %1 sekund. To může způsobovat zpoždění při vypnutí počítače. Chcete-li získat další informace o tomto zpoždění, povolte analytický protokol pro službu BITS a pak tuto službu ukončete a restartujte.
11570. Zpětné volání OnUILanguageRemove bylo voláno pro nový jazyk %1, předchozí jazyk %2 a příznaky %3. Vrácená hodnota: %4.
11571. Běžný prefix je tento zástupný název
11572. Neplatný parametr: Nastavení podprocesu není přípustné pro export.
11573. Přepínací bod pro příjem dat
11574. Funkci CheckConditionalUpdate() nelze použít s metodou HTTP Název metody. Pro funkci CheckConditionalUpdate() jsou platné pouze metody HTTP PUT, POST a DELETE.
11575. Server Operators
11576. Chyba při analýze schématu vlastnosti '%1': Neplatný klíč vlastnosti pro vlastnost '%2' (fmtid='%3' pid='%4').
11577. Uzamčené přidělení nelze použít ve vyrovnávací paměti aktuálního příkazu.
11578. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Operace není na soketu podporována.
11579. Text zprávy pro tuto položku.
11580. MSB3681: Zdrojový soubor File Name je adresář. Úloha přesunutí nepodporuje přesun adresářů.
11581. Neschválený identifikátor COM CLSID %1
11582. Funkce národního prostředí NLS
11583. Odpovědi na ozvěnu %1!-10u! %2!-10u!
11584. Sada shromažďování dat %2 (pomůcka %1) byla úspěšně spuštěna.
11585. User credentials cannot be used for local connections
11586. Standardní koncový bod typu Název typu neobsahuje vazbu typu Název typu. Inicializace koncového bodu proběhla se správnou vazbou a bod by neměl být odebrán nebo nahrazen.
11587. Přenosový agent DHCPV6 nemohl povolit vícesměrové vysílání na soketu pro místní rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
11588. Neslučitelná verze serializačního balíčku.
11589. Při registraci exportované knihovny typů došlo k chybě:
11590. DHCPv6 - Adresa je již používána
11591. Předaná informace není platná.
11592. Došlo k pokusu o operaci se soketem v okamžiku nedosažitelnosti hostitele.
11593. Změny tohoto objektu a podřízených objektů byly zakázány.
11594. Transformace vyžaduje profil, ale zadaný profil byl neočekávaně ukončen během analýzy.
11595. Při pokusu o dotaz na záznam v databázi WINS přijala služba WINS chybu.
11596. Tento zdroj nemá rychlost 30 snímků za sekundu, a proto nelze používat funkci inverzního přepisu Telecine.
11597. Dva objekty Receive se stejnými názvy ServiceContractName a OperationName X mají různé hodnoty IsOneWay.
11598. Definuje značky pro popisky ve druhém řádku. Styl čáry hlavních značek se používá pro vykreslování.
11599. Parametr TraceFileName nebyl v registru nalezen. Bude použit výchozí soubor depeší %1.
11600. Formát příkazu retiredReplDsaSignatures nebyl rozpoznán.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions