English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

11801. ------ Podporované příkazy PROVIDER CACHE ------
11802. Koordinátor MS DTC nenačetl dynamickou knihovnu proxy dtc.
11803. Protokol IPRIPv2 ignoruje výchozí trasu s dalším směrováním %2, které inzeroval sousední směrovač s adresou IP %3, protože rozhraní, ve kterém byla trasa přijata, je nakonfigurováno na odmítání výchozích tras.
11804. Neplatná hodnota výčtu: X.
11805. %1: Chybný argument %2
11806. Neplatné číslice
11807. Ke správnému přehrání tohoto souboru je požadován modul plug-in. Chcete-li zjistit, zda je tento modul plug-in k dispozici ke stažení, klepněte na tlačítko Nápověda na webu.
11808. *** Žádné připojovací body ***
11809. Načíst a odstranit z paměti ovladače zařízení
11810. Kompilace schématu konfigurace
11811. Byla očekávána čárka.
11812. Nejsou k dispozici žádné prostředky.
11813. Určuje, zda nabídku vykreslit s tabulkami nebo neuspořádanými seznamy.
11814. Parametr AssemblyName nemůže mít hodnotu NULL.
11815. Služba KDC přijala neplatné zprávy typu %1.
11816. V místním počítači bylo nalezeno ID časového pásma X, informace v registru však byly poškozené.
11817. Nastavení zásad skupiny vyžadující kompatibilitu se standardem FIPS zabránily generování nebo použití hesla pro obnovení. Další informace poskytne správce domény.
11818. Popisovač HRESULT nelze přeložit na odpovídající kód chyby systému Win32.
11819. Neznámý stav
11820. Informace o konfiguraci knihovny výkonu %1 pro službu %2 nesouhlasí s informacemi důvěryhodné knihovny výkonu uloženými v registru. Funkce v této knihovně nebudou považovány za důvěryhodné.
11821. Nelze nastavit předmět certifikátu, chyba %1!x!.
11822. Služba Zásady diagnostiky nemohla rozdělit hostitele modulu diagnostiky do instancí
11823. Nový kontext služby TBS nelze vytvořit, protože je otevřeno příliš mnoho kontextů.
11824. Ověření %1!lu!%% je dokončeno...
11825. Analýza zadaného seznamu agentů DSA (%1) se nezdařila. Spusťte příkaz repadmin /listhelp
11826. Workflows Suspended
11827. Příkaz HTTP X použitý pro přístup k cestě Y není povolen.
11828. Počáteční čtení metadat: Záznam zabezpečení metadat před selháním na svazku %2 byl použit. Pokud budou chyby přetrvávat, dešifrujte svazek.
11829. Službě Plánovač úloh se nepodařilo spustit úlohu %1, protože počet úloh ve frontě úloh přesahuje kvótu aktuálně konfigurovanou na %2%. Akce uživatele: Snižte počet spuštěných úloh nebo zvyšte konfigurovanou kvótu fronty.
11830. Aktualizace byla dokončena.
11831. Nástroj příkazového řádku Adprep nastavil hodnotu klíče registru %1 na %2.
11832. %1 nesmí být vpravo od znaku / nebo // a nesmí být použit se znakem |.
11833. Úspěšné ověření pro obor názvů %1!wS!
11834. Zadaný typ objektu je neplatný.
11835. Operace není podporována v události RowChanging.
11836. Výpis stavu pro všechny sítě, které jsou k dispozici:
11837. Vypíše obsah konfiguračního oddílu system.webServer/defaultDocument pro celý server.
11838. Kontrola konzistence se nezdařila.
11839. Spustit službu Pacer v NetLuid=%1 (%3)
11840. Parametr X nemůže být načten s typem Název typu, protože je typu Název typu.
11841. Během vynuceného snížení úrovně se programu Dcpromo nepodařilo odebrat závislost %1 na %2.
11842. Klient nastavuje uživatelské jméno: RequestHandle=%1, IsProxy=%2.
11843. Vlastnosti inteligentních popisků (SmartLabels). Popisky datových bodů musí mít také povoleny inteligentní popisky.
11844. Provádět výčet závislostí služeb
11845. Dekomprese dat balíčku se nezdařila.
11846. Port byl z důvodu nečinnosti odpojen.
11847. Nastavit ID relace procesu
11848. Návodný text v případě, kdy jsou v zóně připojení zobrazena existující připojení
11849. Filtr systému souborů %5 (verze %2.%3, %6) byl úspěšně načten a zaregistrován ve Správci filtrů.
11850. Číslo identifikující zprávu pro tento zdroj.
11851. Parametry members a data musí být stejné délky.
11852. Nelze vytvořit sdílenou položku, která by mohla přijmout výuková data Pomocníka pro témata. Důvod: %2.%1
11853. Instalační služba systému Windows není přístupná v nouzovém režimu. Opakujte akci až počítač nebude v nouzovém režimu, případně pomocí funkce Obnovení systému vraťte počítač do předchozího správného stavu.
11854. Systémové volání se nezdařilo.
11855. Svazek %1 používá verzi systému souborů UDF %2.%3.
11856. Systém nenalezl zadaného klienta.
11857. Výraz je neplatný. Třída RouteUrlExpressionBuilder očekává řetězec s formátem: RouteName=route,Key1=Value1,Key2=Value2.
11858. Odpojování od %1...
11859. -> %1!-48s!
11860. Nepodařilo se přesunout médium z jednotky %1 v knihovně: %3. Odeberte médium ručně.
11861. Soubor manifestu nezačíná požadovanými informacemi o značkách a formátu.
11862. Při získávání informací o replikaci došlo k operačním chybám:
11863. Vložená funkce Function Name se stejnými parametry již existuje. Zajistěte, aby přetížení funkce byla jednoznačná.
11864. Server služby pro nasazení systému Windows byl úspěšně ukončen.
11865. -- Nebyl nalezen ukazatel.
11866. Rozšíření SCE dokončilo konfiguraci.
11867. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru zóny %2 neplatný název domény %1. Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento název ignorovat, velmi doporučujeme opravit daný název nebo odebrat daný záznam o prostředku ze souboru zóny, který je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
11868. Zobrazí seznam vlastních chyb (kód stavu HTTP a přesměrovaná chybová stránka), které jsou definovány v konfiguračním souboru tohoto uzlu.
11869. Chybný vrácený typ pro aktivační volání prostřednictvím funkce Invoke. Vrácená hodnota musí být typu IConstructionReturnMessage.
11870. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor. Pokud jste klepnuli na odkaz na webové stránce, je odkaz pravděpodobně neplatný.
11871. Míchat objekty z různých verzí jazyka MSXML je chyba.
11872. Typy jednotek nebo disků nejsou slučitelné.
11873. Vzdálená služba SMTP odmítla potvrzení AUTH.
11874. Síť není spuštěna.
11875. Systém se pokusil načíst nebo obnovit soubor do registru, ale daný soubor nemá formát registru.
11876. Název ContractTypeName nemůže mít prázdnou vlastnost Name. Pro objekt ContractTypeName musí být uvedena vlastnost Name a nepovinně také vlastnost Namespace.
11877. *** Casovy limit pozadavku pro %1 vyprsel.
11878. Služba protokolování zjistila pokus o čtení protokolu v neplatném režimu čtení.
11879. V průvodci došlo k chybě při zápisu do souboru X. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatek místa na disku a zda soubor není používán jinou aplikací.
11880. Nesprávný počet odkazů pro informační řídicí blok (ICB) v bloku %1
11881. Hodnota parametru musí být v rozmezí od -90,0 do 90,0.
11882. Dělicí metoda vrátila nesprávný počet oddílů.
11883. Požadavek na ověření nemohl být předán vzdálenému serveru RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), protože vystavený paket byl příliš velký.
11884. Je definováno příliš mnoho sloupců.
11885. Název sdílené položky Typ Počet otevření
11886. Nelze vytvořit odkaz typu Attached nebo Unattached pro objekt X.
11887. Neplatný přepínač pro X - Y
11888. Změna vlastnosti
11889. Při vytváření adresáře prefixu cesty ke svazku v cíli obnovení došlo k chybě.
11890. Dokončeno procent: %1. (Zpracováno zopakovaných rozborů: %2 z %3.)
11891. Název účtu: X
11892. Instalační balíček ovladače selhal. Konečný stav byl: %1.
11893. Graf typu Kagi – Tento graf nelze kombinovat s žádnými jinými grafy.
11894. Popis mediálního datového proudu již není platný.
11895. Byl nalezen kořenový adresář systému Windows 2000 %1!wZ!; neshoduje se s položkou %2!wZ!.
11896. %1 (%2) %3Při obnovení ze zálohy došlo v souboru protokolu %4 zálohovací sady k přerušení zápisu. Záznam s chybou kontrolního součtu je umístěn na pozici %5. Soubor je poškozený a nelze jej použít.
11897. Kontrola externího vynucení licencování proběhla.
11898. Zkušební zavěšení %1 bylo spuštěno úspěšně.
11899. Instalační služba systému Windows provedla opětovnou konfiguraci produktu. Název produktu: %1. Verze produktu: %2. Jazyk produktu: %3. Stav opětovné konfigurace (úspěch nebo chyba): %4.
11900. Server nemohl získat licenci pro připojení SSL.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions