English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

13901. Operace na tomto médiu byla dokončena.
13902. Zasílání zpráv mezi lokalitami
13903. Určená velikost je menší než informace dešifrovaná v datovém proudu ISF.
13904. Zařízení se podařilo ukončit dotaz a požadavky na prostředky se změnily.
13905. Počet zamknutí nemůže přesahovat hodnotu UInt32.MaxValue.
13906. Pro protokoly, které nepoužívají identifikátor URI, není tato vlastnost podporována.
13907. V systému Windows nelze ověřit digitální podpis tohoto souboru. Při nedávné změně hardwaru nebo softwaru mohl být nainstalován nesprávně podepsaný nebo poškozený soubor nebo soubor škodlivého softwaru z neznámého zdroje.
13908. Schéma pro adresu URL podpory oddílu není podporováno. Jsou podporována pouze schémata file, http a https.
13909. Program Windows Media Player již nemůže rozpoznat přenosné zařízení. Připojte přenosné zařízení znovu a akci opakujte.
13910. Databáze SAM se pokusila odstranit soubor %1, protože obsahuje informace o účtu, který již není používán. Chyba je v datech záznamu. Správce by měl tento soubor odstranit ručně.
13911. Platnost hesla vypršela - vypnuto
13912. CoID=%1: Uživatel připojený k portu %2 byl odpojen, protože vypršela doba povolená pro provedení procesu ověřování.
13913. Chyba při čtení tabulky GATE
13914. Došlo k chybě instalátoru softwaru.
13915. %1: Nastavení indexování nelze změnit.
13916. Soubor nelze inicializovat.
13917. Název hledaného protokolu trasování (stejný jako identifikátor)
13918. Bit přístupu k zařízení 1
13919. Čtení nebo zápis metadat svazku je neúplné.
13920. Odložené načtení vyvolalo výjimku.
13921. X musí být větší než Y a menší než Z.
13922. Položka registru pro cestu ke třídě AddInProcess chybí.
13923. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ovladači služby Vyrovnávání zatížení sítě se nepodařilo zaregistrovat se pro příjem oznámení u zprostředkovatele služby NSI pro protokol IPv4. Služba Vyrovnávání zatížení sítě bude nadále fungovat, avšak je možné, že nebude správně zpracovávat adresy IPv4, které se přesunují mezi uzly. Ověřte, zda je v tomto počítači nainstalován protokol IPv4 a zda je funkční.
13924. %1: systém souborů neumožňuje kompresi.
13925. MSR - Většinou ke čtení %1!18.18s!
13926. Síťové připojení bylo úspěšně vytvořeno, ale uživatel musel být vyzván k zadání jiného než původně určeného hesla.
13927. Název adresáře %1\%2 je příliš dlouhý.
13928. Infrastruktura trasování koordinátoru MS DTC: Infrastruktura ohlásila, že počet ztracených událostí trasování je roven %1.
13929. Získá nebo nastaví příznak určující, zda je oblast grafu zobrazena.
13930. Přidávání tiskové úlohy
13931. Určený čas spuštění je až za časem ukončení.
13932. Binární rozsáhlý objekt pro vytvoření identity byl nesprávně zadán.
13933. Nebyl nastaven výchozí index.
13934. Hodnota vlastnosti není platná.
13935. Databázová operace se nezdařila, protože nelze seřadit výsledky.
13936. Při hledání objektu byl na svazku nalezen objekt s vyhovujícím ID, ten je ale mimo rozsah popisovače použitého pro operaci.
13937. Tato operace vyžaduje, aby stav oddílu vlákna byl X.
13938. Operace není povolena na neblokujícím soketu.
13939. Byla vrácena hodnota EPROCLIM
13940. Po výběru souboru webové části pro import klikněte na tlačítko Uložit.
13941. Původní název
13942. [SC] %1: další data, je potřeba %2 bajtů, spuštění obnovení od indexu %3
13943. Program CHKDSK obnovuje ztracené soubory.
13944. Chybná data.
13945. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Implementace se pokusila o spuštění příkazu s potenciálním uzamčením, zatímco probíhalo zpracování příkazu bez vyžadovaného uzamknutí. K této výjimce může dojít, pokud je vyvolána metoda InstancePersistenceContext.Execute nebo InstancePersistenceContext.BeginExecute s příkazem, který vrací hodnotu true z metody InstancePersistenceCommand.AutomaticallyAcquiringLock, zatímco zpracování příkazu vrátí hodnotu false. Buď použijte poskytovatele trvalého chování, který nevrací hodnoty, nebo přepište metodu AutomaticallyAcquiringLock na některém z příkazů a zajistěte návrat správné hodnoty.
13946. Graf typu Renko – Neplatný formát vlastního atributu BoxSize
13947. V přesměrování knihovny DLL %2 nebyl nalezen vstupní bod %1. Došlo k následující chybě: %3
13948. Clusterová služba byla úspěšně zastavena.
13949. Číslo záznamu je neplatné.
13950. Nelze získat statistiku Ras.
13951. Neplatná hodnota příznaku (%1). Více příznaků je možné oddělit čárkou, znakem | nebo mezerou. Následují příklady platných hodnot příznaku pro danou vlastnost: %2 %3 %4%5
13952. Invalid namespace syntax. References to other servers are not allowed!
13953. Chyba datového proudu na výstupním souboru
13954. Pro typ Název typu a od něj odvozené typy (například X) není povolena rekonstrukce na této úrovni zabezpečení.
13955. Linkové zařízení bylo odpojeno.
13956. ID třídy zprostředkovatele %s v registru je neplatné: %1. Kód chyby: %2
13957. Automatické aktualizace musí zapnout správce.
13958. Důvod: Podadresář v adresáři Resources aplikace byl změněn nebo přejmenován.
13959. Jeden z parametrů obj nebo ctx musí mít hodnotu NULL.
13960. Zařízení není připraveno.
13961. Hodnota pole X je neplatná. Serializovaná data jsou poškozena.
13962. Rozšíření Zásady přesměrování složek skupiny bylo ukončeno.
13963. Šablona použitá pro zápatí
13964. Parametr REQUEST_METHOD není ani GET ani POST.
13965. Statistika UDP protokolu %1
13966. Nesprávná syntaxe.
13967. Výsledek dotazu je aktuálně na neplatné pozici.
13968. Režim spuštění služby bude změněn na hodnotu Zpožděné spuštění. Chcete pokračovat (A- ano nebo N- ne)?
13969. Vzdálené volání procedury bylo zrušeno.
13970. Předdefinovanou jazykovou verzi X nelze nahradit bez zadání příznaku CultureAndRegionModifiers.Replacement.
13971. Nastavení vrcholu přenosové rychlosti videa je neplatné.
13972. Získá nebo nastaví barvu popisku.
13973. Směrovací služba vytvořila novou transakci s ID X pro zpracování zpráv.
13974. V certifikátu SSL (Secure Sockets Layer) odeslaném serverem byla nalezena chyba.
13975. Podadresář s kódem X neexistuje.
13976. Sada klíčů je neplatná tak, jak byla registrována.
13977. Nezdařilo se změnit heslo administrátora na zadaný řetězec. Po restartování systému bude heslo prázdné. Po přihlášení je znovu nastavte.
13978. V počítači <%2> není k dispozici klíč <%1>.
13979. V instalačním programu Windows nelze inicializovat stroj pro nasazení. Chcete-li nainstalovat systém Windows, spusťte instalaci znovu.
13980. Group Policy Creator Owners
13981. Soubor X musí obsahovat alespoň jednu cestu pro přetažení souboru.
13982. Při zpracování úprav textu v metabázovém souboru došlo k chybě nebo upozornění. Soubor s chybou nebo upozorněním byl zkopírován do adresáře historie s připojeným názvem Chyby.%1%2%3%4%5
13983. Identita aplikace neodpovídá identitám v manifestech.
13984. Pro kódování X nejsou k dispozici žádná data.
13985. Služba SMTP byla spuštěna, %1.
13986. Zadaný port nebyl nalezen.
13987. Název události není platný.
13988. Tento počítač bude automaticky synchronizován se serverem produktu Windows Server Update Services a je třeba nainstalovat nové aktualizace zabezpečení.
13989. Nelze vytvořit položku databáze mapovače koncových bodů.
13990. Uložení odběru se nezdařilo.
13991. Daný soubor není platný binární soubor: X
13992. Při přístupu k tomuto prostředku je požadováno ověření.
13993. Vystaveno do:
13994. Služba Active Directory Domain Services neodstranila objekt crossRef %1 pro oddíl adresáře %2.
13995. Import ze souboru se nepodařil.
13996. Cesta vlastnosti X zadaná pro typ EntityPropertyMappingAttribute neodpovídá žádné vlastnosti v typu Název typu ani v žádném z jeho základních typů.
13997. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že délka ID potvrzení offline (CID) není správná.
13998. Nelze vytvořit objekt správce transakcí XA koordinátoru MS DTC. Koordinátor MS DTC bude spuštěn, avšak funkce správce transakcí XA bude vypnuta.
13999. Šablona použitá pro navigační uzly
14000. Prázdná cesta není platná.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions