English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

11601. Zobrazí nebo vyprázdní mezipaměť odkazů.
11602. Vystaveno pro:
11603. Výraz X není platný. Výrazy mají syntaxi <%$ předpona:hodnota %>.
11604. Dešifrování atributu %1 se nezdařilo, protože sada klíčů neexistuje.
11605. Pole typu podpisu obsahuje neplatný typ (tzn. null, void).
11606. Metody a vlastnosti značek a čar mřížky
11607. Objekt MAPI byl změněn.
11608. X – datoví členové
11609. Neznámý typ zařízení.
11610. Nástroj FSUTIL vyžaduje místní svazek.
11611. Procedura StopProtocol() požádala o zastavení již ukončovaného protokolu IGMP. Uvedený údaj je kód chyby.
11612. Nelze serializovat výraz typu Název typu.
11613. Jste si jisti (a/n)?
11614. Velikost intervalu segmentu osy
11615. Služba replikace souborů ukončila požadavek. Další informace pravděpodobně obsahuje protokol událostí.
11616. Byla nalezena neočekávaná značka JPEG.
11617. Soubory ikon
11618. Atribut objectClass není definován.
11619. Inzerování ND %1!-10u! %2!-10u!
11620. Byl určen časový limit, ale časové limity nejsou podporovány.
11621. Nelze spustit službu správy licencí TS.
11622. Zadané ID sady je neplatné. Žádná sada s tímto ID neexistuje.
11623. Pro vzorec musí být zadáno jedno pole vstupních dat.
11624. Modul SetClipboard selhal
11625. Instalační program služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) zjistil, že informace odvolávající autority nejsou platné.
11626. Sdílená položka %1 mapovaná na adresář %2 nepodporuje body opětovného rozboru. Inovujte systém souborů a akci opakujte.
11627. Opakované výzvy pro Automation Peer API nejsou platné.
11628. Výstup do X souborů EDMX byl úspěšně vyčištěn.
11629. Všechny zadané soubory jsou souvislé.
11630. Protokol IPRIPv2 nemohl inicializovat tabulku pro informace o místních adresách IP. Uvedený údaj je kód chyby.
11631. V seznamu Auth2 nebyly nalezeny žádné účty počítačů. Do seznamu povolených nebyly přidány žádné hodnoty.
11632. Odebírání účtu domény z místní skupiny %1
11633. Určuje, zda jsou při vytvoření uživatele vyžadovány zabezpečovací otázka a odpověď.
11634. Workflows In Memory
11635. Verze firmwaru čtecího zařízení karet SmartCard není podporována aktuálním ovladačem.
11636. Ladění jádra již využívá %2.
11637. Soubor nelze otevřít.
11638. Upravit konfigurační oddíl
11639. === Aktuální stav: ===
11640. Hodnota je neplatná pro OracleType: Název typu.
11641. Program Windows Media Player nepodporuje úroveň ochrany výstupu požadovanou pro komprimované digitální video.
11642. Proces ukončení zástupné služby COM+ se nezdařil z důvodu neznámého identifikátoru ApplId. Jedná se o neočekávanou chybu, která však bude ignorována, protože probíhá ukončování aplikace.%1
11643. 0=> Klient by měl použít ENet V2; 1=> IEEE 802.3.
11644. Inicializace CLR se nezdařila. Došlo k chybě %1!lx!.
11645. Zadaný název nebo SID domény je v rozporu s informacemi o důvěře pro tuto doménu.
11646. Zapamatovat si přihlašovací údaje
11647. Rychlý bod – Byl zadán neznámý styl značky.
11648. Služba Plánovač úloh spustila instanci %2 úlohy %1 podle aktivační události událostí.
11649. V souboru velkých písmen byly zjištěny chyby.
11650. Místní služba WINS bude informovat vzdálenou službu WINS, aby aktualizovala číslo verze záznamu. Je to proto, že místní služba WINS zjistila rozpor mezi aktivním vlastněným názvem a aktivní replikou, která je vyžádána partnerským serverem pro replikaci.
11651. Pověření klienta nelze ověřit, protože nelze načíst jednoznačné uživatelské jméno LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) objektu uživatele. Pole s řetězcem chyby obsahuje název serveru LDAP.
11652. Nelze získat vlastnosti objektu.
11653. Místní úřad zabezpečení (LSA) vrátil neplatnou verzi dat.
11654. Možnost příkazu CMD není pro volání #EXEC povolena.

11655. Nastavení nebo získání hodnoty pole typu načteného prostřednictvím metody ReflectionOnlyGetType není povoleno.
11656. Spustitelný soubor kompilátoru File Name nebyl nalezen.
11657. Formát X PixelFormat není pro tento typ operace podporován.
11658. Přejmenovávání prostředku %1...
11659. Došlo k pokusu o otevření relace databáze certifikační autority, ale již existuje příliš mnoho aktivních relací. Chcete-li povolit další relace, bude pravděpodobně nutné konfigurovat server.
11660. Vzhledem k tomu, že připojený správce transakcí nebo prostředků byl ukončen, není již popisovač platný.
11661. Připojení HTTP (Handle=%1, SocketHandle=%2) bylo ukončeno z následujícího důvodu: %4
11662. Systém Windows nemůže nastavit oddíl jako aktivní na disku %2!u!.
11663. Unknown error on %2
11664. Jednotku %1 nelze zarovnat s transportním modulem v knihovně %2.
11665. X je neplatný identifikátor jazykové verze.
11666. + Výběr součásti: %1
11667. Registrace pomocí Správce směrovacích tabulek se nezdařila. Uvedený údaj je kód chyby.
11668. Protokol IPv6 není nainstalován.
11669. Volání rozhraní SSPI se nezdařilo. Viz vnitřní výjimka.
11670. Písmo textu názvu.
11671. %1 (%2) %3Databáze %4: Databázový stroj ztratil při pokusu o získání místa v B-stromu (ObjectId %7) nepoužívané stránky %5-%6. Dokud nebude provedena defragmentace offline, nelze toto místo využívat.
11672. Doména uživatelského účtu není přístupná.
11673. Repadmin: Není spuštěn ve vztahu k řadiči domény %1 jen pro čtení, protože není kompatibilní s tímto příkazem.
11674. Tento aktualizační balíček nelze otevřít. Ověřte, zda aktualizační balíček existuje a zda k němu máte přístup, nebo se obraťte na dodavatele aplikace a ověřte, zda se jedná o správný aktualizační balíček Instalační služby systému Windows.
11675. Vlastnost Název vlastnosti v ReturnType Název typu elementu FunctionImport X je již definována.
11676. Oprávnění fronty zpráv je neomezené.
11677. Zadaná doba obnovení zámku instance X je menší než minimální povolená doba Y.
11678. Obnovení registru se nezdařilo.
11679. Nelze vytvořit instanci třídy výjimky.%1
11680. Byl překročen maximální počet přidružení zabezpečení MM navázaných s druhou stranou.
11681. Upozornění systému
11682. Správce transakcí XA koordinátora MS DTC volal funkci GetXaSwitch v knihovně DLL '%1' správce prostředku XA. Toto volání se nezdařilo s uživatelskou výjimkou: Soubor=%2 Řádek=%3.
11683. Metoda X není podporována integrovaným režimem kanálu IIS.
11684. Požadavek SnmpGet (GETNEXT) vrátil chybu při zpracování instancí rozhraní sítě. ErrorStatus a ErrorIndex jsou uvedeny v datech.
11685. Spravovat zprostředkovatele členství...
11686. Během filtrování dokumentu byla překročena mez vyrovnávacích pamětí.
11687. Chyba: Je požadován název služby.
11688. Nelze vytvořit nebo otevřít adresář s informacemi o systémovém svazku.
11689. Určuje, jak jsou řešeny konflikty mezi daty.
11690. Neznámé číslo chyby
11691. Chybný nebo neslučitelný ZDROJOVÝ disk.
11692. Jednotka ohlásila, že kombinace parametrů zadaná ve stránce režimu pro příkaz MODE SELECT nebyla podporována.
11693. Kalendář není pro určenou jazykovou verzi platný.
11694. Síť nepracuje
11695. Zprávu nelze doručit, protože cílová adresa byla chybně nakonfigurována jako cyklická.
11696. Operace způsobila neplatný stav.
11697. Chyba při operaci v rámci paměťové stránky.
11698. Atribut se nepodařilo odebrat z mezipaměti.
11699. Zprostředkovatel časových údajů '%1' vrátil chybu při upozornění na změnu intervalu dotazování. Chyba bude ignorována. Došlo k následující chybě: %2
11700. V případě hodnoty true používá SQL Server šifrování SSL pro všechna data odesílaná mezi klientem a serverem, pokud je na serveru nainstalován certifikát.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions