English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

28701. Databázi lokálního či síťového zabezpečení v tomto počítači není nutno aktualizovat.
28702. Tato vlastnost není touto třídou implementována.
28703. Položka byla zapsána do souboru protokolu %3.
28704. (GMT+08:00) Taipei
28705. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Inicializace funkce LogRead vrátila chybu %1.
28706. Oprava prvního volného bajtu pro záznam souboru 0x%1
28707. Služba Zasílání zpráv o chybách neměla při vytvoření souboru se stavem systému dostatek místa na disku.
28708. Při zpracování datového proudu odpovědí došlo k chybě. V odpovědi nebyl nalezen atribut href ve vlastním elementu link.
28709. Tato operace je podporována pouze u typů kolekce a slovníku.
28710. Došlo k nekonzistentnímu stavu.
28711. Volání není povoleno z explicitní transakce.
28712. Invalid qualifier.
28713. Tuto třídu nelze odstranit.
28714. NetrDfsEnum přijala výčet. Vrácená chyba je v datech záznamu.
28715. Kontejner zobrazení otázky
28716. Službě Fax se nepodařilo vygenerovat pomocí serveru SMTP kladné potvrzení o doručení. Došlo k této chybě: %1. Tento kód chyby označuje příčinu chyby. Uživatelské jméno odesílatele: %2. Jméno odesílatele: %3. Odesláno v: %4.
28717. Chybné atributy typu. Příznak viditelnosti vnořených typů je nastaven pro nevnořený typ.
28718. Vyhledávací server <%2> nelze přepnout do stavu online.%1
28719. V prostoru názvů registru SEM se nachází neplatný parametr konfigurace.
28720. Odvození podle seznamu z typů odvozených z ID není podporováno.
28721. Připojení použité v případě, že události Select/Insert/Update/DeleteCommands ještě nemají připojení
28722. Stínovou kopii svazku %2 nelze vytvořit kvůli nedostatku prostředků pro pracovní podprocesy.
28723. Hodnoty ExtendedProtectionPolicy.ProtectionScenario neodpovídají. Služba IIS má hodnotu X, zatímco přenos WCF je nastaven na hodnotu Y.
28724. Schéma pro %1 již existuje.
28725. Při zvyšování úrovně řadiče domény jen pro čtení se nezdařila aktualizace názvu hostitele DNS v objektu serveru.
28726. Systém Windows restartuje počítač, aby bylo možné pokračovat v instalaci...
28727. Nelze přidat řadu. Řada s názvem X již existuje.
28728. Spuštění kanálů příkazového řádku je zakázáno.
28729. Odběratel oznámení přihlašování do systému Windows <%1> nemohl zpracovat událost upozornění.
28730. Tato operace není podporována u počítačů, ve kterých není nainstalována služba DFS.
28731. Vyrovnávací paměť filtru je poškozena.
28732. Služba WS-Management nemůže dokončit operaci v čase zadaném parametrem OperationTimeout.
28733. Došlo k odkazu na atribut, který není definován ve schématu.
28734. Nelze potvrdit volání pro tento transakční objekt, protože transakce nebyla spuštěna volající aplikací.
28735. neplatná binární hodnota distname %1
28736. Nelze inicializovat službu Remote Access and Router, aby přijímala volání pomocí transportního protokolu TCP/IP. Došlo k následující chybě: %1.
28737. Popisný název tohoto clusteru služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) není platný. Změňte jej na platný popisný název.
28738. Ovládací prvek X nelze deklarovat v šabloně uvnitř vzhledu ovládacího prvku se stejným identifikátorem skinID.
28739. Server nemohl %2 krát v posledních %3 sekundách vyhradit prostředky pro blokování V/V.
28740. Název odstraňovaného fondu aplikací (stejný jako identifikátor)
28741. V registru nelze nalézt klíč
28742. Velikost obrázku (%s) není beze zbytku dělitelná hodnotou velikosti positionImage.
28743. Nelze načíst data čítače Performance, protože byl načten neočekávaný typ hodnoty klíče registru z umístění X.
28744. Při čtení dočasného souboru došlo k chybě.
28745. Výstupní slupce nebyly nastaveny.
28746. Hodnoty X pro body prostorového grafu je nutné seřadit ve vzestupném nebo sestupném pořadí.
28747. Došlo k chybě syntaxe na pozici %1!d!.
28748. Chyba analýzy manifestu: Neplatná hodnota znaku UNICODE pro tuto platformu
28749. Atributy vlastního datového bodu zadaného jako AttributeName1=Value1, AttributeName2=Value2...
28750. Režim clusteru je nyní zastaven.
28751. Služba Windows Servicing zjistila, že balíček %1(%2) nelze v tomto systému použít.
28752. Správce systémových prostředků (WSRM) bude spravovat procesy (optimalizovat jejich priority) i v případě, že v systému nedocházím ke sporům o prostředky procesoru. Může k tomu dojít, když v systému docházejí prostředky nebo když je zakázána služba Adaptér výkonu služby WMI.
28753. Nepodařilo se načíst název souboru v parametru ParameterMessageFile pro %1. Funkce LoadLibraryEx vrátila hodnotu %2.
28754. Zásady skupiny přijaly oznámení %1 od procesu přihlašování do systému Windows pro relaci %2.
28755. Trasování zásobníku:
28756. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že aktuální verze součásti procesoru zabezpečení nemůže tuto licenci použít.
28757. Server indexu obsahu neaktualizoval databázi nebo k ní nezískal přístup, protože není k dispozici dostatek systémových prostředků. Zvyšte nastavení využití systémových prostředků pro vyhledávací službu. Pokud potíže potrvají, zastavte a restartujte vyhledávací službu.
28758. Application Source Link
28759. Klient NTP nemohl nastavit ruční druhou stranu jako zdroj času v důsledku chyby překladu názvu DNS u %3. Klient NTP bude pokus opakovat za %2 minut a poté interval mezi dalšími pokusy zdvojnásobí. Došlo k následující chybě: %1
28760. Neplatná signatura asynchronní metody Cancel pro metodu Název metody v typu Název typu. Metoda Cancel nesmí přijímat argumenty a její návratová hodnota musí být Void.
28761. Připojení %1 má neznámou hodnotu transportType %2. Bude odstraněna.
28762. Vlastní šifrovací algoritmus X načtený pomocí objektu CryptoConfig není platný nebo se nejedná o podporovaný algoritmus asymetrické signatury.
28763. Při načítání pásku nebyly nalezeny informace o oddílech.
28764. V průběhu události CollectionChanged nelze měnit kolekci FreezableCollection.
28765. Došlo k hardwarové chybě síťového adaptéru.
28766. Pokud chcete tento soubor přehrát ve vašem zařízení, je třeba ho převést. Zařízení však nepodporuje zobrazování obrázků nebo program Windows Media Player nemůže soubor převést na formát obrázků podporovaný tímto zařízením.
28767. Je vyžadováno restartování počítače.
28768. Zadaný server proxy nebo seznam adres neukládaných do mezipaměti je neplatný.
28769. Získá nebo nastaví pozici popisků datových bodů.
28770. Vnitřní chyba v modulu runtime.
28771. Konzole SAC se nepodařilo omezit paměť, která je procesu k dispozici.
28772. Měnit tajnou hodnotu
28773. X: Vlastnost CreateUserWizardStep.ContentTemplate neobsahuje rozhraní IEditableTextControl s identifikátorem Y pro zabezpečovací otázku. To je v případě, kdy zprostředkovatel členství požaduje otázku a odpověď, vyžadováno.
28774. Připojení bylo ukončeno z důvodu režimu hibernace.
28775. Operaci nebylo možné dokončit, protože v balíku je pouze jeden platný disk.
28776. Pozice X je již používána.
28777. Nastaví vlastnost autoStart fondu aplikací DefaultAppPool.
28778. Zrušení načítání se nezdařilo s chybou: 0x%1!x!
28779. nazvovy server
28780. ID webu
28781. Hostitel %1!d! se sbližuje s následujícími hostiteli jako součást clusteru:
28782. Nejsou žádné vyjmenované argumenty.
28783. Neznámý algoritmus hash - X
28784. Argument kolekcí je pole nulové délky.
28785. Tuto metodu nelze volat po zavolání metody Send.
28786. %1 (%2) %3Posloupnost souborů protokolu v %4 byla zastavena. Došlo k závažné chybě. Databáze, které používají tuto posloupnost souborů protokolu, již nelze aktualizovat. Odstraňte potíže a restartujte nebo obnovte databázi ze záložní kopie.
28787. V certifikátu není nastavena odpovídající úroveň zabezpečení pro požadovanou akci.
28788. Na požadavky masek podsítí by měl klient odpovídat pomocí protokolu ICMP.
28789. Velikost dat zpětné vazby pro režim CFB (Cipher Feedback Mode) musí být 8 bitů.
28790. Paměť FLASH na sběrnici PCI
28791. Přidat zprostředkovatele
28792. Představuje segment měřítka osy.
28793. Zprava doleva
28794. Objekt musí být stejného typu jako výčet. Předaný typ: X, typ výčtu: Y.
28795. Kontrola přístupu založená na popisovači zabezpečení se nezdařila.
28796. Zobrazí nebo upraví konfiguraci.
28797. Zdrojová a cílová cesta se musí lišit.
28798. Správce stahování v programu Windows Media Player nemůže vytvořit název dočasného souboru. K této situaci může dojít, pokud je cesta neplatná nebo disk plný.
28799. Nelze nalézt stínovou kopii zálohovacího skladu v umístění úložiště.
28800. Pracovní podproces stále zpracovává operaci na pozadí?

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions