English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

40501. Služba aktualizuje seznam přihlášených uživatelů.
40502. Hostitelský modul runtime X vrátil legitimaci typu Název typu na žádost o legitimaci typu Název typu.
40503. Zadaný typ se plně shoduje s tímto typem bodu.
40504. Šablona použitá pro záhlaví
40505. Konfigurace služby
40506. Požadovaný název serveru NNTP nebyl ve zdroji konfigurace nalezen.
40507. Index neexistuje nebo není nyní k dispozici. Opakujte akci později. Pokud potíže potrvají, obraťte se na správce systému.
40508. Parametr Day musí být v rozsahu od 1 do 31.
40509. MSB3754: Referenční sestavení Název sestavení je neplatné. X
40510. Virtuální server SMTP %1 dokončil inicializaci front a potvrdil připojení.
40511. V rámci zadaných vlastností nebyly v souvisejících dokumentech nalezeny žádné informace, protože klauzule dotazu obsahuje pouze ignorovaná slova.
40512. Server nemohl %2 krát v posledních %3 sekundách přidělit pracovní položku.
40513. Hledání řadiče domény %1
40514. Ve službě modelu COM+ (například komponenty Queued Components nebo nástroj Compensating Resource Manager) došlo k chybě při události ApplicationFree. Nejedná se o běžnou situaci, avšak tato chyba není považována za kritickou. Identifikátor GUID služby a hodnota HRESULT: %1
40515. Program Chkdsk nelze spustit na tomto typu média.
40516. Uživatelské účty pro \\%1
40517. Tento svazek nelze navázat na čip TPM.
40518. Kontext přijetí X je ve stavu Y. Kontexty přijetí lze použít pro odeslání zpožděných potvrzení pouze v případě, že jsou ve stavu Received.
40519. MSBUILD: Chyba MSB1019: Přepínač protokolovacího nástroje nebyl vytvořen správně.
40520. Správce prostředků provedl obnovení a volal funkci ReenlistmentComplete označující dokončení obnovení. Existuje však nejméně jedna transakce zapsaná ve správci prostředků, jejíž stav je stále Nejistá.
40521. Jeden nebo více svazků na následujících discích obsahuje dříve pořízené zálohy.
40522. Karta SmartCard nedisponuje požadovaným certifikátem.
40523. Okno pro digitalizaci videa nebylo možné vytvořit.
40524. Automatická zóna DNS již existuje.
40525. Neexistuje žádný překlad názvu RFC1766 pro zadané ID národního prostředí.
40526. Vložené čtecí zařízení nepracuje správně.
40527. ------ Podporované příkazy ACL ------
40528. Vlastnost ItemsSource pro třídu DataGridCellsPresenter je jen pro čtení.
40529. Třída WebPartTransformerCollection připojení je po aktivaci určena jen pro čtení.
40530. Řadič diskety oznámil chybu, kterou ovladač diskety nezná.
40531. Nelze použít serializaci řetězců pro nastavení: Nastavení
40532. Došlo k pokusu o nastavení identifikátoru URI pro objekt z hodnoty X na hodnotu Y.
40533. Délka dat změny zpracování: 0x%1!08x!
40534. Skupina Power Users je zahrnuta z důvodu zpětné kompatibility a má omezená oprávnění pro správu.
40535. V rámci této lokality nelze nalézt žádný zdroj pro oddíl %1. Kontrola konzistence nemůže vytvořit připojení pro oddíly, které nemají v této lokalitě repliku. Příchozí replikaci tohoto oddílu nelze provést. Připojení pro tento oddíl nakonfigurujte ručně.
40536. Neplatné směrové číslo země
40537. Systému Windows se nepodařilo rozpoznat bránu firewall, která je kompatibilní s Centrem zabezpečení systému Windows.
40538. U samostatného atributu je třeba zadat hodnotu "yes" nebo "No".
40539. Služba byla spuštěna.
40540. Objekt COM je očekáván.
40541. Typ protokolu IGMP pro rozhraní %1 obsahuje neplatnou hodnotu %2. Uvedený údaj je kód chyby.
40542. Nelze určit identitu nově vložených řádků.
40543. Najde modul FormsAuthentication/ povolený pro zadanou aplikaci.
40544. Bylo přidáno %1 bajtů volného místa na disku.
40545. Součást systému Windows %1 nelze nakonfigurovat. Instalační program součásti vrátil chybu: %2 %3. (Příkazový řádek: %4)
40546. Ovladač zařízení IPMI se pokusil zjistit, zda systém podporuje zařízení řadiče pro správu základní desky rozhraní IPMI. Ovladač zjišťoval přítomnost uvedeného zařízení hledáním záznamu Type38 v systému SMBIOS. Nebyl však nalezen žádný záznam nebo vyhledaný záznam nebyl kompatibilní s verzí daného ovladače zařízení. Pokud byl zjištěn záznam Type38 systému SMBIOS, obsahuje pole pro výpis dat příslušné události binární reprezentaci záznamu.
40547. K zástupnému názvu neexistuje objekt.
40548. Neplatný parametr: Žádný řadič domény služby Active Directory není k dispozici.
40549. Volání RPC bylo dokončeno před zpracováním všech kanálů.
40550. Určuje, zda se zobrazí čáry značek.
40551. Aktuální schéma šifrování není podporováno.
40552. Autorita pro registraci stavu (HRA) odmítla žádost. Server NPS (Network Policy Server) označil, že by měl být klientovi udělen omezený přístup k síti.
40553. Identifikátor jazykové verze X (0xX) představuje neutrální verzi. Na základě tohoto identifikátoru nelze vytvořit region.
40554. Zóna X
40555. Při zápisu události vypnutí %1 rutiny zpracování protokolu došlo k chybě. Návratový kód procedury PulseEvent je %2.
40556. Typ DBTYPE_VECTOR nebo DBTYPE_BYREF byl použit samostatně.
40557. Použije seznam pro určité role.
40558. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že požadovaná licence nebyla nalezena v systému BIOS počítače.
40559. Chyba analýzy manifestu: Oddíl CDATA nebyl uzavřen.
40560. Nelze vyhledat pozici před začátkem nebo po konci objektu LOB.
40561. Nepřípustný název zařízení - %1
40562. Deklarace omezující vlastnosti vyžaduje deklaraci atributu typu.
40563. Na %2 byla nalezena sériová myš, %2 proto bude k myši přiřazeno.
40564. Položka již byla přidána. Klíč ve slovníku: X, přidávaný klíč: Y
40565. MSB4195: Při shromažďování vlastností pro vyhodnocení souboru úloh došlo k chybě. X
40566. Počítač %1 již existuje.
40567. Ukazatel na vrácené umístění popisovače nabýval hodnoty NULL nebo byl neplatný.
40568. Element ColumnID byl neplatný.
40569. Doba trvání odeslání SQM při analýze spolehlivosti je %1 sekund.
40570. %2: Nelze přistupovat k informacím o konfiguraci. Přeinstalujte síťový ovladač.
40571. Přenosové propojení bylo resetováno.
40572. Vnitřní chyba: Nepodařilo se získat požadovaný zámek.
40573. Nelze určit identitu aplikace volajícího.
40574. Výchozí zásada kalendáře Správce systémových prostředků byla uživatelem %2 změněna na zásadu přidělení prostředků %1. Zásada přidělení prostředků: %1 Uživatel: %2
40575. %1 není sloupcem v definici zobrazení.
40576. Úloha zaregistrována
40577. Velikost dat musí být větší než 0 a menší než 0x3f0000
40578. Internal event: The security descriptor propagation task is waiting for a propagation event.
40579. Parametr Result úkolu lze přímo nastavit pouze tehdy, pokud byl úkol vytvořen bez funkce.
40580. Svazek již má přidružení oddílu pro zálohování.
40581. Systém Windows nemá přístup k jedné nebo více instalačním bitovým kopiím pomocí poskytnutých pověření.
40582. Vlastnost XmlQualifiedName.Name nesmí mít hodnotu NULL nebo být prázdná.
40583. Nejsou žádné další vstupy, které by bylo možno vrátit.
40584. Zadaná identita správce transakcí se neshoduje s identitou zaznamenanou v souboru protokolu správce transakcí.
40585. Připojení TCP k %2 pro popisovač relace %3 se nezdařilo: Error=%4
40586. Vybraný soubor XML je neplatný.
40587. Zadaný soubor není zašifrován.
40588. Konzola SAC brzy nebude k dispozici. Probíhá vypnutí počítače.
40589. Byl zadán nepodporovaný typ seskupování.
40590. Délka má být menší nebo rovna X (aktuální délka: Y).
40591. Nedefinovaný přístupový bit č. 3 (neuplatní se)
40592. Pozice prvku shoda. Pokud chcete nastavit tuto vlastnost, nastavte vlastnost Auto na hodnotu False.
40593. Připojení bylo ukončeno, protože vzdálený počítač neodpověděl v časovém limitu. Další informace získáte klepnutím na tlačítko Diagnóza nebo vyhledáním tohoto čísla chyby v centru pro nápovědu a technickou podporu.
40594. Neplatný název.
40595. Připojovací řetězec určuje místní instanci serveru SQL Server Express pomocí umístění databáze v rámci adresáře App_Data aplikace. Zprostředkovatel se pokusil automaticky vytvořit databázi služeb aplikací, protože určil, že databáze neexistuje. K úspěšnému provedení kontroly existence databáze služeb aplikací a automatické vytvoření této databáze je vyžadována následující konfigurace:
40596. Čas poslední chyby
40597. Správce prostředků transakcí na svazku %2 zaznamenal chybu při obnovení. Správce prostředků bude pokračovat v obnovování.
40598. Neúspěšné NdisMInitializeScatterGatherDma.
40599. Byl zjištěn osamocený soubor %1 (%2), měl by být obnoven do souboru adresáře %3.
40600. Nástroj příkazového řádku Adprep byl připraven volat následující rozhraní LDAP API. %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions