English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

16301. Elementy pole AdjustmentRule nesmí obsahovat období letního času, která by se překrývala se sousedícími elementy takovým způsobem, že by vznikla neplatná nebo nejednoznačná časová období.
16302. ***Služba WINS nemohla uvolnit vyrovnávací paměť protokolu UDP (User Datagram Protocol). Restartujte službu WINS.
16303. Fond aplikací %1 není spuštěn.
16304. Tomuto modulu zásad síťového přístupu serveru brány TS se nepodařilo kontaktovat službu IAS s chybou %2
16305. Obnovení součástí se nezdařilo s chybami.
16306. Odebrání jazykové sady uživatelského rozhraní pro %1 proběhlo úspěšně.
16307. Bylo zadáno neplatné ID klienta.
16308. Služba WS-Management nemůže najít dynamickou adresu IP na adaptéru s nakonfigurovanou adresou MAC.
16309. Oblast grafu – Název oblasti grafu již existuje.
16310. Svazek RAID-5 aktuálně není použitelný, operace není povolena.
16311. Nelze získat informace o doméně, počítač <%1> je ignorován.
16312. Došlo k potížím s aliasem.
16313. Asynchronní operace čeká.
16314. Karta Smart Card byla odebrána, další komunikace není možná.
16315. V modulu protokolu PPP (Point to Point) na portu %1 došlo při pokusu o inicializaci připojení k chybě. %2
16316. Podpora šifrování souborů funguje pouze v oddílech NTFS.
16317. Syntaxe názvu souboru, názvu adresáře nebo jmenovky svazku je chybná.
16318. Expected qualifier name, an identifier
16319. Byla volána funkce Transaction.Rollback.
16320. ORS - Optimální velikost čtení %1!15lu! %2!2.2s!
16321. CoID=%1: Uživatel %2 se připojil a byl úspěšně ověřen na portu %3.
16322. Při uvolňování rozhraní %2 došlo k chybě: %1.
16323. Nebyla navázána žádná relace v Internetu.
16324. Při dekódování byla nalezena neplatná data.
16325. U %1
16326. U nejednoznačného výsledku byl požadován objekt řádku. Byl vrácen první řádek.
16327. Vytvořené fragmenty = %1!u!
16328. NetrDfsEnumEx přijala výčet. Vrácená chyba je v datech záznamu.
16329. Provedli jste změny úrovně zásad, kterou chcete zavést. Průvodce zavedením musí nejprve uložit zásady zabezpečení a teprve pak může vytvořit balíček instalační služby systému Windows.
16330. Položka vrácená vlastností navigace Název vlastnosti má hodnotu null a nemůže být inicializována. Před přistupováním k této vlastnosti by měla být provedena kontrola hodnot null.
16331. Požadovaný index obsahu je prázdný nebo nebyl přidán na vyhledávací server.
16332. Rozšířené editory kategorií
16333. Součást nepodporuje žádné další režimy odkládání.
16334. Úroveň volnosti celkem:
16335. Zadaná transformace neodpovídá barevnému prostoru rastrového obrázku.
16336. Služby DHCP service nelze nalézt.
16337. Doplněk již není k dispozici, protože byl uvolněn.
16338. Funkce SQLConnect skončila s chybou %1.
16339. Soubor %1 již existuje. Chcete jej nahradit?
16340. Šablona použitá pro operátor
16341. Neplatný typ výchozí hodnoty
16342. Služba DHCP přijala neznámou možnost %1 délky %2. Nezpracovaná data možnosti jsou uvedena níže.
16343. Funkce RegistryKey.SetValue neumožňuje použití pole String[] obsahující odkazy na prázdný řetězec.
16344. Při vytváření události oznámení protokolování události došlo k chybě. Návratový kód procedury CreateEvent je %1.
16345. Atribut parentID není v elementu výchozího prohlížeče povolen.
16346. Aktivační službě procesů systému Windows se nepodařilo zrušit přidružení aplikace %1 z virtuálního webu %2. Datové pole obsahuje číslo chyby.
16347. Odstraňování položek adresáře v %1
16348. Dotaz byl kompilován pro jiný zdroj mapování než zdroj přidružený k zadanému kontextu DataContext.
16349. Monitorování účtů bylo povoleno uživatelem %1. Uživatel: %1
16350. Řádky v kódu XML mají stejný primární klíč.%1%2%3%4%5
16351. Adresářová služba nemohla nad atributem relativně definovaného názvu (RDN) objektu, provést požadovanou operaci.
16352. Vnitřní chyba: Typ přístupu k disku nebyl rozpoznán.
16353. Při návratu z vnořeného seznamu stop nebyl nalezen seznam stop.
16354. Změna přiřazeného písmene jednotky se projeví až po restartování počítače.
16355. Služba BITS vyhledává servery druhé strany.
16356. Podmínka spuštění nebyla splněna, uživatel není přihlášen.
16357. Atribut DN není definován
16358. Byl očekáván prvek TreeNode[].
16359. Služba Plánovač úloh se pokusila spustit úlohu, ale úloha nebyla spuštěna z důvodu omezení v definici úlohy.
16360. V modulu plug-in došlo k chybě.
16361. Tato operace není povolená u neplatného balíku disku.
16362. Podporuje systém souborů EFS.
16363. Tuto operaci nelze provádět na pracovních stanicích.
16364. Zabezpečení serveru dálkového přístupu selhalo. Název počítače nelze najít. Volání GetComputerName se nezdařilo.
16365. Identifikátor pro relaci procesu
16366. Cíl odeslal data v odpovědi rozhraní SCSI jednotky PDU namísto dat Data_IN PDU. V odpovědí rozhraní SCSI mohou být odesílána pouze data rozpoznávání.
16367. Zobrazí seznam aktuálně spuštěných pracovních procesů v počítači. Tento příkaz lze použít k vyhledání konkrétního pracovního procesu na základě jeho identifikátoru, k vytvoření seznamu pracovních procesů podle fondů aplikací nebo k vyhledání pracovních procesů v počtu nula či více na základě zadaných atributů pracovních procesů.
16368. Zprostředkovatel zabezpečení nebyl inicializován. Pravděpodobně bude nutné přeinstalovat aplikaci.
16369. Chyba konfigurace
16370. Vztah důvěryhodnosti je již nepřenosný.
16371. Chybné zavedení %1!d!
16372. Formát řetězce QUERY_STRING je neplatný.
16373. Protokol IPBOOTP nepovolil všesměrové vysílání v soketu místního rozhraní s adresou IP %1. Kód chyby je uveden v datech.
16374. MSB4210: X se pokouší přímo či nepřímo o vlastní import. Nejpravděpodobněji se jedná o chybu při vytváření sestavení. Import bude ignorován.
16375. Záznam pro zadaný název a typ není jedinečný.
16376. Chybu nelze načíst, protože nastavení Use je kódováno a odkazuje na definici schématu použitím atributu Element. Chcete-li odstranit potíže, změňte nastavení Use na hodnotu Literal.
16377. Metoda SqlCommand.DeriveParameters se nezdařila, protože hodnota vlastnosti SqlCommand.CommandText představuje neplatný název s více částmi.
16378. Dokument pro tisk grafu
16379. Za položkou %1 je očekávána hodnota (sloupec %2!d!).
16380. DHCPv6 - Zamítnout
16381. Heslo objektu zabezpečení již může být replikováno na řadič domény určený pro čtení.
16382. Zpracováno datových souborů: %1.
16383. Položka TransactionContextWorkItem byla plánována - aktivita X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
16384. Zadaný objekt služby Active Directory Domain Services není instancí podporované třídy.
16385. Vnitřní chyba: Skupina disků neobsahuje žádnou platnou kopii protokolu.
16386. Volné místo na disku: %1 bajtů
16387. Konzole SAC úspěšně omezila paměť, která je procesu k dispozici.
16388. X RepeatBehavior nepředstavuje opakované trvání a nemá hodnotu RepeatDuration.
16389. Zdroje směrování, které se nezdařilo přidat (%1): %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12
16390. Index je stále procházen, ale dotazy již nejsou povoleny.
16391. Vytvoří nový fond aplikací s názvem MyAppPool/.
16392. clen postovni skupiny
16393. Inicializace prostředí modulu COM se nezdařila.
16394. Probíhá archivování protokolu.
16395. Obnovení stínové kopie služby Active Directory Domain Services bylo úspěšné.
16396. Metadata nelze upravit.
16397. Metoda ověření ve třídě ServiceAuthenticationManager vrátila hodnotu NULL. Pokud nechcete v kolekci vrátit žádnou zásadu autorizace, zajistěte vrácení prázdné kolekce ReadOnlyCollection.
16398. Chyba: Byl vrácen chybný stav dotazu - %1!d!.
16399. Vstupní řetězec nemá správný formát.
16400. Chyba při zápisu na disk.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions