English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

20201. K převzetí adresy výrazu, který je již nastaven jako pevný, nelze použít příkaz fixed.
20202. Asynchronní zpětné volání vyvolalo výjimku.
20203. Nelze najít fond filtrů pro jednotlivé uživatele.
20204. Soubor protokolu %1 je zaplněn.
20205. Požadovaná sada znaků není v počítači instalována.
20206. Inicializace analyzátoru jazyka XML se nezdařila.
20207. Typ příkazu pro odstranění
20208. Nelze aktualizovat konfiguraci ovladače %1 v knihovně %2, protože tento ovladač byl otevřen jiným procesem. Konfigurace ovladače bude nastavena z databáze.
20209. Při zpracování datové části identifikátoru došlo k chybě.
20210. Zprávu zjišťování nelze deserializovat, protože třídu X nelze identifikovat jako absolutní adresu URI.
20211. V programu ActiveMovie nelze toto video přehrát, protože přesahuje vymezený standard.
20212. Doručení zprávy do vzdálené domény %1 se nezdařilo z následujícího důvodu: %2
20213. Službě nebo funkci byl předán neplatný parametr jako čtvrtý argument.
20214. Horní okraj
20215. Odkaz %1!ws! v oboru názvů, počet cílů: %2!d!
20216. Pro administrativní připojení od klienta bez přidružení k úložišti dokumentů.
20217. Předchozí virtuální přerušení již bylo potvrzeno.
20218. Došlo k neočekávané chybě funkce %1. Chyba=%2!d!, GetLastError=%3!d!
20219. Server není spolehlivý, protože selhalo více součástí.
20220. Klient vynucení %1 se pokusil o inicializaci, ale pokus se nezdařil, protože klient není registrován agentem platformy NAP (Network Access Protection).
20221. Klíč X již v kolekci existuje.
20222. Došlo k pokusu o příliš mnoho automatických přesměrování.
20223. Zadaný název iSCSI obsahuje neplatné znaky nebo je příliš dlouhý.
20224. Spuštěn skript s názvem %1
20225. ID dokumentu nebylo uvolněno.%1
20226. Detekovány cyklické závislosti automaticky spouštěných služeb.
20227. Při získávání zabezpečení souboru [3] došlo k chybě. GetLastError: [2]
20228. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Pro cestu %2 nelze nastavit prostředek do režimu online kvůli chybě %3.
20229. Pro tento index neexistují žádné informace o úrovni indexu. Použijte pro něj tabulky s úrovněmi aplikace.
20230. Část X nelze aktivovat.
20231. Neexistuje aktivní trasa IPv6.
20232. Požadovaná hodnota nebyla procesem filtrování nastavena. Jde o obnovitelnou vnitřní chybu. Dokument může být přesto úspěšně filtrován.
20233. Název buňky legendy
20234. Možnost vypnout rozhraní Netbios
20235. Neplatný kód XML. Chybí značka <X> povinná pro typ Název typu.
20236. Operace zahájena.
20237. ==== CHYBY PŘIPOJENÍ KONTROLY KCC =======================
20238. Test name
20239. Objekt pro tisk grafu
20240. Parametr režimu je chybný, například capArea nebo subCapArea pro TPM_GetCapability, parametr phsicalPresence pro TPM_PhysicalPresence nebo migrationType pro TPM_CreateMigrationBlob.
20241. Požadovaná operace není v tomto okamžiku platná.
20242. Program Správce oken plochy nebylo možné spustit, protože instalace systému Windows není pravá. Zkontrolujte uživatelské rozhraní, které se zobrazilo při přihlášení, a určete, jak tento problém opravit.
20243. Směrové číslo země
20244. Musí být uveden název atributu.
20245. Klíč případu X není typu Název typu a nemusí odpovídat hodnotě vyvolané výrazem přepnutí typu InArgument<Název typu>.
20246. Volající není přítel.
20247. Zabezpečení SSL nelze povolit, je-li použit server proxy.
20248. Zobrazit aktuální stav
20249. Proces filtrování skončil a není nyní k dispozici. Adresa bude znovu vyzkoušena, ale je možné, že systém nemá dostatek prostředků. Uvolněte část prostředků systému nebo spusťte aktualizaci znovu, až budou prostředky k dispozici.
20250. V segmentu %1 záznamu souboru byl nalezen bod změny zpracování.
20251. Aktivita, která zobrazuje název X, se pokouší odkazovat na sebe sama. Aktivita nemůže vystupovat jako vlastní nadřazený objekt.
20252. Obnovení svazku bylo dokončeno s chybami.
20253. Server NPS (Network Policy Server) %1 byl odstraněn z centrálních zásad autorizace připojení.
20254. Stejný název elementu odkazuje na jiný typ.
20255. Filtr pro upozornění je příliš složitý.
20256. Bezpečnostní ověření typu handshake mezi počítačem, který se připojil, a sponzorem neproběhlo za %1 s. Uzel ukončuje připojení.
20257. Při čištění připojení došlo k chybě na úrovni přenosu.
20258. Nastavení zabezpečení v tomto počítači zakazuje přístup ke zdroji dat v jiné doméně.
20259. Svazek je pro %1 příliš velký.
20260. V průběhu zpracování certifikátu na čipové kartě použitého pro ověření byla zjištěna nedůvěryhodná certifikační autorita. Obraťte se na správce systému.
20261. Jazyková sada pro %1 byla zakázána. Důvod: %2
20262. Přidělovací řetězec obsahuje neplatný ukazatel spojení.
20263. Zdroj události nepodporuje parametr MaxEnvelopePolicy.
20264. Pozice z leva vlastního popisku
20265. Sada sloupců zobrazených v ovládacím prvku
20266. Program Windows Media Player nemůže obnovit práva k používání médií z určeného umístění. Vyberte jiné umístění a potom akci opakujte.
20267. Přidružení lokality pro %1 je v přístupném seznamu řadičů domény konzistentní.
20268. Server pro systém souborů NFS není v této verzi systému Windows podporován.
20269. Bylo zahájeno čištění připojení (ukazatel připojení %1) z důvodu odesílání paketu TCP Reset, přijetí paketu TCP Reset nebo po vzájemné výměně paketů TCP FIN.
20270. Kolekce legitimace již obsahuje legitimaci typu Název typu. Více kusů stejného typu legitimací není povoleno.
20271. Velikost alokační jednotky se změnila na %1 bajtů.
20272. Zavře katalog.
20273. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Typ soketu není podporován.
20274. Operace rozhraní API dotazu nebo nastavení zásad auditu
20275. Platnost uživatelského účtu vypršela.
20276. Prvek X není platný System.Windows.Automation.AutomationPeer. Očekává se, že bude asociován s Oknem známým procesu Automatizace.
20277. Instalačnímu programu koordinátoru MS DTC se nepodařilo naplnit registr sdíleného clusteru informacemi o protokolu koordinátoru MSDTC. Prostředek DTC nebude moci přejít do režimu online. Specifikace chyby: %1
20278. Primární server WINS. . . . . . . : %1
20279. Statické pole požaduje instanci null, nestatické pole požaduje instanci, která není null.
20280. Pro tento řadič domény služby Active Directory jste vybrali systémový účet služby. Tento počítač však není členem domény. Dokud budete používat tento účet služby, nebude tato instance moci replikovat data s řadičem domény služby Active Directory v jiných počítačích.
20281. Vlastnost X v Y vám neumožňuje zadat text.
20282. Služba NAT (Network Address Translator) nerozšířila mapování zástupného znaku. To může znamenat, že došlo ke špatné konfiguraci, nedostatku prostředků nebo vnitřní chybě. Uvedený údaj je kód chyby.
20283. Systém nemůže přijmout parametr %1 příkazu START.
20284. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) obnovil informace o dostupnosti pro tiskovou frontu, protože hodnoty StartTime nebo UntilTime nebyly platné. Chyba %1. Tiskárna bude k dispozici stále, dokud nezadáte na kartě Upřesnit v dialogovém okně tiskárny Vlastnosti správné informace o dostupnosti.
20285. Číslo revize, které bylo zadáno ve struktuře, není podporováno.
20286. U autority důvěryhodnosti vstupu systému správy práv k digitálním médiím (DRM) služby Windows Media došlo k chybě při analýze parametrů zabezpečené cesty zvuku.
20287. Styly šipkových poznámek
20288. Klient WDS: Při zahajování práce v síti došlo k chybě: v této bitové kopii nebyl nalezen odpovídající ovladač síťové karty. Požádejte správce, aby na serveru Služby pro nasazení systému Windows přidal síťový ovladač pro tento počítač do bitové kopie prostředí Windows PE.
20289. Služba WINS nemohla získat informace o klíči Pull. Ověřte, zda jsou oprávnění ke klíči správně nastavena, zda jsou k dispozici systémové dostatečné systémové prostředky nebo zda nejde o problém registru.
20290. Služba zápisu síťového zařízení nemůže dokončit požadavek PKCS7 (%1). %2
20291. Čas certifikátu není platný.
20292. Objekt neurčuje základní typ.
20293. Automaticky odkazuje na sestavení založená na importovaných oborech názvů a plně určených názvech (ve výchozím stavu zapnuto).
20294. Dělení textu na slova pro jazyk <%2> nebylo načteno.%1
20295. Duplicitní pojmenování <%1> : název = %2
20296. Tlačítko Kalendář
20297. Neplatný název síťového zprostředkovatele.
20298. Délka vyrovnávací paměti nesmí překročit 65500 bajtů.
20299. Řadič CANbus
20300. Při této žádosti je nezbytné zabezpečené připojení.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions