English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

14201. Proud FileStream byl požádán o otevření zařízení, které není souborem. Pokud potřebujete zajistit podporu zařízení typu COM1: nebo LPT1:, vyvolejte funkci CreateFile a poté použijte konstruktor objektu FileStream, kterému se předává popisovač operačního systému jako typ IntPtr.
14202. Služba Plánovač úloh nemohla inicializovat modul COM. Další údaje: Hodnota chyby: %1
14203. Zadána chybná přenosová rychlost
14204. Pokus o ukončení se nezdařil.
14205. Požadavek na replikaci WINS je ignorován, neboť údaje v klíči Wins\Partners byly pravděpodobně změněny (neboť služba WINS přijala oznámení z registru), čímž se stal aktuální požadavek náležející partnerskému serveru zastaralý.
14206. ID národního prostředí X zdrojového sloupce Y a ID národního prostředí Z cílového sloupce A se neshodují.
14207. Soubor MOF vytvořený pro službu %1 nemůže být odstraněn v souladu s požadavky. Funkce automatického obnovení vyžaduje soubor MOF.
14208. Hodnota vlastnosti MaxRequestLength musí být větší nebo rovna hodnotě vlastnosti RequestLengthDiskThreshold.
14209. Konfigurace sady je offline.
14210. Typ uživatelského rozhraní použitý k zobrazení seznamu příkazu
14211. Služba BITS je konfigurována na spuštění jako %1. Služba BITS funguje správně, pouze pokud je konfigurována na spuštění jako systémový účet.
14212. Objekt počítače nelze odstranit, protože objekt kontejneru konfigurace služby MSMQ (objekt msmq) není prázdný.
14213. Výraz typu Název typu nelze použít pro návěští typu Název typu.
14214. Službě KDC se nepodařilo aktualizovat třídu zásad %1. Chyba je uvedena v datech.
14215. Zadané zarovnání je za prvním cylindrem.
14216. Počet nativních popisovačů přidružených k tomuto procesu.
14217. Určuje, zda má být rovněž odstraněn prvek oddílu.
14218. Řídící funkce nedostává odezvu od služby.
14219. Parametr X nesmí být typu DnsEndPoint.
14220. Připojení TCP bylo úspěšně ukončeno: SocketHandle=%1
14221. Požadavek byl odeslán službě OCSP Responder Service.
14222. Neočekávaný typ X v pravidle analýzy Y.
14223. Disk je chráněn proti zápisu.
14224. Nelze najít proceduru Open %1 v knihovně DLL %2 pro službu %3. Výkonnostní data pro tuto službu nebudou k dispozici. První čtyři bajty (DWORD) datové části obsahují kód chyby.
14225. Součást byla odvolána.
14226. Soubor hesla pro obnovení nebo spouštěcí klíč BitLocker je poškozen nebo neplatný.
14227. Ovladač zjistil vnitřní chybu.
14228. Pozice prvku zleva. Pokud chcete nastavit tuto vlastnost, nastavte vlastnost Auto na hodnotu False.
14229. Metoda X generovala výjimku FaultException při vyvolání z metody OperationInvoker. Volání metody trvalo Y ms.
14230. Při použití jedné nebo více částí editoru došlo k chybě.
14231. Procesor zabezpečení oznámil, že došlo k chybě.
14232. Typ prostředku
14233. Musí být zadán buď parametr -m, nebo parametr -v (ale nikoli oba současně).
14234. Než budete pokračovat v instalaci, měli byste ukončit následující aplikace:
14235. Tato událost je aktivována před provedením operace odstranění.
14236. Doplňující instalační program zařízení bude pokračovat v práci i po dokončení instalace.
14237. Zadaný identifikátor GUID již existuje.
14238. Chyba příkazu: X
14239. Limit překročen: účet odstraněn
14240. Došlo k chybě při čtení profilu.
14241. Zobrazit kalendář
14242. Název obsahuje neplatný znak.
14243. The driver has reported the following debug warning: %2.
14244. Výraz musí mít typ Název typu, ale byl uveden typ Název typu.
14245. Vlastnost lockElements obsahuje neznámý prvek %1.
14246. %2: Síťový adaptér je nakonfigurován pro poloduplexní spojení rychlostí 1 Gb/s.
14247. TrackRecord = WorkflowInstanceUnhandledExceptionRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, ActivityDefinitionId = A, SourceName = B, SourceId = C, SourceInstanceId = D, SourceTypeName=E, Exception=F, Annotations= G, ProfileName = H
14248. Vlastnost nebyla správného typu.
14249. Byl překročen limit tajemství, které lze uložit v jednom systému. Délka a počet tajemství je omezen, aby byla splněna omezení pro export daná Spojenými státy americkými.
14250. Styl nadpisu
14251. Vyjednávání SSL mezi klientem a serverem bylo úspěšně dokončeno: RequestHandle=%1.
14252. Program Windows Media Player nemá přístup k požadovaným funkcím. K této situaci může dojít při načtení nesprávných systémových souborů nebo knihoven DLL přehrávače.
14253. %1!ws! nemá bod změny zpracování systému souborů DFS %2!x!.
14254. Uživatelský účet překročil povolený počet uzamčení síťového připojení.
14255. Heslo svazku popsaného jako %1
14256. Analyzátor XML neobdržel dostatečná data.
14257. Neplatný parametr: Za možností -s musí být uveden název serveru.
14258. Adresářové službě Řízení front zpráv se nepodařilo aktualizovat příznak adresářové služby ve službě Active Directory Domain Services během procesu zvýšení úrovně řadiče domény.
14259. Datový proud Stream byl zavřen nebo zrušen.
14260. Vyhledá aplikační web s názvem Default Web Site/ (kořenová aplikace webu s názvem Default Web Site).
14261. Neznámý typ kanálu.
14262. Iniciátor požaduje algoritmus Digest pro hlavičky, ale cíl jej nenabízí.
14263. fileStream nemůže mít hodnotu null.
14264. Chyba hardwaru
14265. Výchozí adresa URL pro navigaci pro všechny uzly v této úrovni použitá při vytváření datových vazeb
14266. Zpráva o obnovitelnosti systému HDCP předaná této funkci nevyhovuje sekci 5 specifikace HDCP 1.1.
14267. WSAEventSelect: %1 %2 %3
14268. Neplatný parametr časového limitu v konfiguraci popisovače grafu
14269. Požadovaný záznam v souboru protokolu koordinátoru MS DTC neexistuje.
14270. Maximálně sedm přepínačů -n, další budou ignorovány.
14271. Kolekce výrazů, které lze použít s třídou QueryExtender.
14272. Připojení je vždy k dispozici.
14273. Určený název skupiny X této vlastnosti není platný.
14274. Služba TBS není kompatibilní s verzí čipu TPM nalezeného v systému.
14275. Šablona UriTemplate nepodporuje X jako platný formát pro segment nebo část dotazu.
14276. Bylo nalezeno několik vlastních atributů stejného typu.
14277. Filtrování dokumentu nebylo dokončeno, protože dokumentový server neodpověděl v rámci zadaného časového limitu. Spusťte procházení serveru později nebo zvětšete hodnoty časového limitu.
14278. Tuto operaci lze na objektu provést pouze jednou.
14279. Následující přetížené skupiny tvoří dílčí sadu skupiny X: Y. Nastavení přetížené skupiny jako podsady jiné skupiny je považováno za chybu.
14280. Z prázdného disku nelze načíst obsah.
14281. Zásady skupiny nástroje BitLocker se změnily. Vytvoření hesla i klíče pro obnovení je zakázáno. Další informace vám poskytne správce domény.
14282. Registrace úlohy byla odstraněna.
14283. Nepodařilo se číst vyrovnávací paměť dat bodu změny zpracování.
14284. Zařazování do kategorií se nezdařilo. Došlo k chybě %1.
14285. Parametr X má novější verze schémat modelu nebo mapování, než je povoleno cílovou architekturou.
14286. Internal error: unknown PCI access type.
14287. Chyba OSS ASN.1: Celé číslo se znaménkem je zakódováno jako celé číslo bez znaménka.
14288. Typ kontraktu dat Název typu nelze deserializovat, protože nebyl nalezen povinný datový člen Člen.
14289. Správci SAM se nezdařilo přidat skupinu správců rozlehlé sítě do aliasu místních správců.Pro správnou funkci domény je nutné přidat účet do aliasu ručně.
14290. Atribut typu ID nemůže mít přiřazenu výchozí hodnotu.
14291. Šablona použitá pro rozložení navigace dokončení
14292. Modul FailedRequestTracing zjistil neplatnou konfiguraci v cestě %4. Atribut guid v oddílu obsahuje platnou hodnotu %3. Protokoly se budou generovat teprve po opravě této podmínky. Za poslední časový interval (%2 min) je počet výskytů těchto potíží minimálně %1. Data obsahují chybu.
14293. Generátor IL nelze použít, protože některé výjimky nebyly uzavřeny.
14294. Program Windows Media Player nemůže nyní požadovanou akci provést.
14295. Číst z paměti procesu
14296. Zprostředkovatel nebo spotřebitel připojení, které má být odpojeno, musí být aktuálně vybraná webová část.
14297. Zařízení myši bylo neočekávaně obnoveno (RESET).
14298. Server SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) poskytl certifikát s atributem Použití rozšířeného klíče, který není určen ani pro ověření serveru, ani pro libovolný účel. Tento klient uvedený certifikát nepřijme. Připojení bude zrušeno. Požádejte správce serveru o vyřešení problému a akci opakujte.
14299. Připojení k databázi profilů uživatelů nelze provést vzhledem k chybě %1.
14300. Stínové kopie svazku %2 byly přerušeny, protože svazek %3 byl odpojen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions