English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

7801. Aktivita Send musí být buď konfigurována pomocí koncového bodu, nebo korelována se dříve vytvořeným kontextem pomocí příkazu CorrelatesWith.
7802. Uživatel %1 byl připojen k portu %2 dne %3 v (ve) %4 a byl odpojen dne %5 v (ve) %6. Uživatel byl připojen %7 minut a %8 sekund. Bylo odesláno %9 bajtů a přijato %10 bajtů. Důvod odpojení: %11.
7803. Index pro %1 je poškozen. První hodnota DWORD v datové části obsahuje hodnotu indexu.
7804. Hodnota TTL (time-to-live) souboru obrázku grafu byla snížena na X minut.
7805. Typ tlačítka Storno
7806. Z důvodu neočekávané chyby ve volání rozhraní API systému Windows server nezjistil, zda byla zpráva ve frontě odeslána důvěryhodným partnerem. Odesílatel je považován za nedůvěryhodného. Níže je uvedeno rozhraní API, ve kterém se vyskytla chyba, a odpovídající kód chyby. %1
7807. Nelze dynamicky vytvořit instanci struktury System.Void.
7808. Členové této skupiny jsou oprávněni publikovat certifikáty v adresáři.
7809. Vrácená hodnota byla odhadnuta. Její přesnost nelze zaručit.
7810. Zadaný atribut nebo hodnota adresářové služby již existuje.
7811. Vytvořit stránkovací soubor
7812. HTTP: Úloha trasování protokolu SSL
7813. Vlastnost Visible ovládacího prvku View může být nastavena pouze nastavením aktivní vlastnosti View prvku MultiView.
7814. Řetězec Guid by měl obsahovat pouze šestnáctkové znaky.
7815. Neplatný režim médií
7816. Jiný adaptér %1
7817. Popisovač integrity logického svazku v bloku %1 je poškozený.
7818. Metoda přístupového prvku nemá obsahovat VarArgs.
7819. Byla spuštěna operace nahrazení jednotky oddílu.
7820. Pakety typu unicast %1!14u! %2!14u!
7821. %1: Služba online odpovídajícího zařízení zjistila výjimku na adrese %2. Příznaky jsou = %3. Výjimka je %4.
7822. Objekt CommunicationObject spustil proceduru Open.
7823. %1!d! (0x%2!x!):
7824. K přidělení vyrovnávací paměti pro seznam varbind není k dispozici žádná paměť. Depeše nebyla odeslána.
7825. Nastaví nebo zobrazí stav cíle pro obor názvů nebo odkaz systému souborů DFS.
7826. Člen Člen nebyl nalezen.
7827. Zakáže u oboru názvů škálovatelnost kořene.
7828. Objekt není typu DataControlField.
7829. Události protokolované při spuštění detekce vyčerpání prostředků
7830. Zadaný název oddílu je již v tomto počítači používán.
7831. Nainstalováno: [2]
7832. Index je v rámci přípravy na šíření kopírován do odkládacího adresáře.%1
7833. Proběhl pokus o operaci na neexistujícím připojení přenosu.
7834. Registry data type mismatch.
7835. Běhový stav již byl inicializován pro spuštění a nelze jej aktualizovat. Proveďte opětovné načtení stavu z trvalého úložiště.
7836. Ve značce není povolen konfigurační oddíl.
7837. Obecná chyba.
7838. %2: Inicializace ovladače se nezdařila.
7839. Určený algoritmus X neodpovídá klíči tokenu zabezpečení RSA.
7840. Server DNS zjistil neplatný název domény %1.
7841. Úloha restartovaná při selhání
7842. Operace byla úspěšná, ale nebylo možné přidělit stavové pole nebo vyrovnávací paměť řetězců.
7843. Z čipu TPM (Trusted Platform Module) nelze získat šifrovací klíč nástroje BitLocker.
7844. Byl předán neplatný popisovač okna
7845. Invalid property type
7846. Koordinátor MS DTC nelze v tomto uzlu clusteru spustit, protože prostředek koordinátoru MS DTC je nyní vlastněn jiným uzlem v clusteru. Specifikace chyby: %1
7847. Styl oddělovací čáry měřítka
7848. Služba WINS nemohla aktualizovat záznam s názvem %1. V protokolu aplikace Exchange zkontrolujte chyby součásti ESENT.
7849. Vloží určený prostředek.
7850. Autorita důvěryhodnosti vstupu systému správy práv k digitálním médiím (DRM) služby Windows Media nepovoluje pro tuto verzi chráněný obsah s vysokou úrovní zabezpečení.
7851. Chcete-li dokončit instalaci produktu [2], je nutné restartovat počítač. K tomuto počítači jsou nyní přihlášeni jiní uživatelé a restartování může způsobit ztrátu jejich dat. Chcete počítač nyní restartovat?
7852. Nezůstalo žádné volné písmeno jednotky.
7853. Je třeba, aby správce domény spustil skripty SPN v adresáři %1.
7854. Atribut %1 není v místních %2 deklaracích povolen.
7855. Textová hodnota
7856. Tlačítko Předchozí
7857. Pracovní stanici nemá žádné zprostředkovací tajemství.
7858. Odkaz na proměnnou X není jednoznačný. V identifikátorech jazyka VisualBasic se nerozlišují malá a velká písmena.
7859. Popisovače MemberDescriptors typu Název typu nejsou podporovány.
7860. Pomocí tohoto příkazu je možné změnit pouze položku zaváděcího programu pro spouštění systému Windows.
7861. Odpověď na žádost o porovnání: hodnota False.
7862. Nelze otevřít obnovený databázový soubor. Kopie obnoveného databázového souboru byla uložena pod názvem %1. Správa licencí TS použije stávající databázový soubor.
7863. V emulačním podsystému pro x86 Win32 došlo chybě zásobníku pohyblivé čárky.
7864. Aktivitu CompensableActivity nelze vnořit do rozsahu TransactedReceiveScope.
7865. Soubor byl nalezen. Pravděpodobně však nejde o správný soubor.
7866. Byl nalezen prázdný řetězec názvu atributu seznamu stop.
7867. Kritérium přiřazování procesů %1 bylo odstraněno uživatelem %2. Kritérium přiřazování procesů: %1 Uživatel: %2
7868. Nelze vyhodnotit klíč registru %1.
7869. Odeslaná poslední datová část
7870. Datum je v neplatném formátu.
7871. Jedna z akcí byla null.
7872. Nepříslušné verze PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll, nebo D3d9.dll. Zkontrolujte, zda tyto DLL soubory pocházejí ze stejného zdroje.
7873. Bude použita obslužná rutina pověření uložených v mezipaměti.
7874. Smazání všech protokolů službou Zprostředkovatel relací terminálového serveru ve složce %SystemRoot%\System32\tssesdir\ se nezdařilo. Kód chyby byl %1.
7875. Vytvoří nový virtuální adresář /subdir v aplikaci Default Web Site/ bez zadání fyzického umístění.
7876. Zápis hodnot do systémového registru Klíč: [1], Název: [2], Hodnota: [3]
7877. Zařízení Bluetooth s adresou adaptéru %2 obsahuje neplatný záznam služby (identifikátor atributu: %3). Tato služba nebude zobrazena.
7878. V prostředí nejsou v současnosti definovány žádné aliasy nástroje Diskshadow.
7879. Paměťový blok pro VID nelze vytvořit, protože požadovaný počet stránek překračuje limit. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
7880. Odkaz na dočasný modul nelze z trvalého modulu vytvořit.
7881. Řízení činnosti clusteru již je pozastaveno.
7882. Nelze otevřít objekt LOB s režimem X, pokud je již otevřen v režimu Y.
7883. Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC neprovedl obnovení: soubor %1; HR %3; řádek %2.
7884. Načtení požadované knihovny DLL pro ověřování v %1 se nezdařilo z důvodu chyby: %2. Zkontrolujte zda knihovna DLL vlastního ověřování existuje umístění požadovaném vzdálenou službou karantény.
7885. Svazek není zašifrován a není k dispozici žádný klíč.
7886. Dvě nebo více součástí, na něž přímo nebo nepřímo odkazuje manifest aplikace, obsahují stejné identifikátory CLSID serveru COM.
7887. Požadovaný prostředek se nezměnil a je nutné jej vyjmout z mezipaměti.
7888. Součet X a Y je větší než délka vyrovnávací paměti.
7889. Probíhá ukončování služby
7890. Příznak je neplatný. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
7891. Zprostředkovatel kryptografických služeb %1 není službou Řízení front zpráv podporován.
7892. Nastavit příznak Exclusive příkazu zásady
7893. Hodnota určená v parametru X by měla být v rozsahu nula až hodnota určená v parametru délky hesla.
7894. Hlášená událost testu počítače je událost teplotního omezení procesoru, jež byla nahlášena z procesoru %1. U procesoru byl překročen teplotní limit a došlo ke snížení jeho výkonu. Záznam obsahuje další chyby (%2).
7895. Nástroji Bootmgr se nezdařilo nalezení souboru klíče nástroje BitLocker pro svazek %2.
7896. Rozšíření systému zabezpečení
7897. Neplatný řetězec formátu
7898. Požadovaná operace vyžaduje podproces prováděného procesu na serveru Sql Server. Aktuální podproces byl spuštěn uživatelským kódem či jiným kódem, který není kódem modulu serveru Sql Server.
7899. Obrázek X byl odstraněn.
7900. Připojení není změněno pro žádnou webovou část.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions