English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

15601. Knihovna dll Shared Memory používaná k připojení k serveru SQL Server 2000 nebyla nalezena.
15602. Nelze pokračovat pro nedostatek vyrovnávací paměti.
15603. Služba neoznámila chybu.
15604. Proces inicializace dynamicky připojované knihovny (DLL) se nezdařil.
15605. Protokol IGMP nemůže nastavit možnost výstrahy směrovače na místním rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
15606. Nelze najít uzel Mapping, který má být vložen jako prostředek vstupního souboru File Name.
15607. Zadaný počet objektů plex je neplatný.
15608. Modul OpenClipboard selhal
15609. Klasifikátor v pozvání použitém při připojení ke skupině je neplatný.
15610. Distribuovaný systém souborů (DFS) nevytvořil popisovač události. Návratový kód je v datech záznamu.
15611. Nebyly nalezeny žádné položky.
15612. Nastavení zabezpečení pro tuto službu vyžaduje ověřování systému Windows, ale toto ověřování není povoleno pro hostitelskou aplikaci IIS této služby.
15613. Aplikace v okně
15614. Ve směrovači není zaregistrováno rozhraní s tímto názvem.
15615. Vypnutí převodu adresy IP na adresu MAC
15616. Workflows Persisted
15617. Nejméně jedna hodnota vlastnosti tohoto prostředku je v rozporu s nejméně jednou hodnotou vlastnosti přidruženou k závislým prostředkům.
15618. U parametru X jsou nastaveny duplicitní atributy parametrů se stejnou sadou parametrů.
15619. MSB4208: V projektech s registrovanými objekty hostitele lze zadat pouze vnitroprocesorové spřažení.
15620. Šablona použitá pro ovládací prvek v případě, že ze zdroje dat nejsou vráceny žádné položky
15621. Položku nelze dále zpracovat, protože vyhledávací služba nenalezla jednu z jejích vlastností. Ověřte, zda je položka v úložišti platná.
15622. Najde všechny weby s konfigurační vlastností serverAutoStart nastavenou na hodnotu false.
15623. *** ls: Provadeni pozadavku res_mkquery se nezdarilo.
15624. Doba vypršení časového limitu vstupů mezipaměti ARP (s)
15625. Čítač Performance s názvem Y a určeným názvem kategorie X nebyl nalezen.
15626. Operace použití bitové kopie byla zrušena.
15627. Třída XName X je několikrát propagována v rámci propagace Y. V jedné propagaci nejsou povoleny duplicitní názvy Xname.
15628. Soubor %1 zadaný v parametru /CvtArea musí tvořit souvislý blok.
15629. Kolekce výstrah %2 v sadě kolekcí %1 nemůže zapsat událost do protokolu událostí, kód chyby: %3.
15630. Formát dat autorizace vlastníka byl neplatný.
15631. Microsoft LAN Manager verze %1
15632. Při pokusu o informování vzdálené služby WINS o aktualizaci čísla verze došlo k chybě.
15633. %1 (%2) %3Podpis databáze neodpovídá podpisu databáze %4 z protokolu.
15634. Neodpovídající možnost výčtu adresáře na základě přístupu (ABDE). Seznamy řízení přístupu (ACL) přidružené k odkazům budou ignorovány.
15635. Most mezi sběrnicemi PCI
15636. Server %1 není serverem globálního katalogu.
15637. Při pokusu o připojení ke koncovému bodu za účelem odběru nebo pozvání vypršel časový limit místního partnera.
15638. Windows Memory Diagnostic v0.5.
15639. Určuje, zda má být v ovládacím prvku DetailsView zapnuta funkce stránkování.
15640. Certifikační úřad nepodporuje požadovanou šablonu certifikátu.
15641. Třída zprostředkovatele r&olí:
15642. V umístění úložiště není dostatek místa pro vytvoření k zálohování dat.
15643. Pro toto úložiště nelze určit aktuální velikost.
15644. Během spouštění služby došlo k chybě.
15645. Časový limit zápisu v milisekundách
15646. Během operace došlo k výjimce, a výsledek proto není platný. Podrobnosti o výjimce najdete ve vlastnosti InnerException.
15647. Chyba: %1, %2, %3, %4
15648. Nemění se atributy systémového souboru - %1
15649. Nejsou k dispozici žádné další skupiny bitových kopií.
15650. Hodnota vlastnosti AbortInstanceOnTransactionFailure vnořené aktivity TransactionScope musí být rovna vlastnosti nadřazeného objektu.
15651. Řetězec je příliš dlouhý nebo má neplatný obsah.
15652. Znamená, že zadaný typ prostředku nelze v souboru bitové kopie najít.
15653. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože není povolen protokol vysílání Multicast. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom na kartě Síť zaškrtněte políčko Multicast. Další informace získáte po klepnutí na možnost Nápověda na webu.
15654. Aktualizace schématu se nezdařila: Třída ve vztahu Nadřazená třída neexistuje.
15655. Před voláním této metody musí být argument tookLock nastaven na hodnotu false.
15656. Pro pole DbInfoLiterals objektu OleDbSchemaGuid se neočekávají žádná omezení.
15657. Kruhová závislost mezi typy nebo moduly.
15658. Z důvodu neznámé chyby není řetězec propojených adaptérů připraven ke spuštění.
15659. CoID=%1: Vrstva=%2: Dílčí vrstva=%3: Pokus o připojení u portu %4 se nezdařil z důvodu vybraného ověřovacího protokolu. Zkontrolujte, zda je ověřovací protokol podporován v operačních systémech na straně klienta a serveru tvořících připojení.
15660. Pro typ výstupu datového proudu byl použit chybný počet průchodů předzpracování.
15661. Tento člen není v součásti .NET Framework Client Profile podporován.
15662. Server DNS nalezl posun názvu překračující délku paketu z %1. Paket DNS je uložen v datovém bloku události.
15663. Server %1 je nyní offline.
15664. Stav protokolu HTTP 305: K požadovanému prostředku je nutné přistoupit pomocí serveru proxy určeném v poli umístění.
15665. Pokusili jste se použít podporu modelu COM+ pro komponentu Conversation a během přístupu k databázi byla vygenerována chyba. Ve vytvářecím řetězci komponenty COMSvcs.Conversation je nutné zadat platný název DSN. Informace o platných názvech DSN naleznete v dokumentaci k rozhraní API SQLDriverConnect ve službě MSDN nebo v sadě Platform SDK. Příkladem platného názvu DSN je DSN=Conversation.
15666. Nebylo možné registrovat vrstvy programu Media Player a programu pro zpracování obrázků pro zařízení %1. Kód chyby %2.
15667. Mapa algoritmu hash sběrače pro upgrade je poškozena.
15668. V cestě názvu souboru metadat je uveden platný adresář, avšak chybí název souboru.
15669. Nastavení vlastností SelectedIndex a SelectedValue prvku BulletedList není podporováno.
15670. Typ převaděče Název typu není odvozen od očekávaného základního typu Název typu.
15671. Text zobrazený v souhrnu ověření v případě, že uživatelské jméno je prázdné
15672. Prostředek reprezentovaný tímto objektem byl odstraněn.
15673. Type mismatch. The value specified could not be coerced into the appropriate type
15674. Úprava úrovně zabezpečení pro všechny zóny
15675. Služba DHCP/BINL, která je spuštěna v tomto počítači, rozpoznala v síti server. Pokud server nepatří do žádné domény, je doména uvedena jako prázdná. Adresa IP serveru je uvedena v závorkách. %1
15676. Rutina CollectNbtPerformanceData vrátila chybu. Chybový stav je uveden v datové části.
15677. Klíč má pod kontrolou vlastník čipu TPM a může být vyřazen pouze tímto vlastníkem.
15678. Neplatné použití klíče certifikátu
15679. Přenosu se nepodařilo najít síťový adaptér vhodný pro adresu všesměrového vysílání X.
15680. Vyhledávání zapisovatelné repliky objektu %1.
15681. Objekty služby Řízení front zpráv nelze automaticky přesunout mezi doménami (%1). Je nutné spustit nástroj MoveTree nebo odinstalovat službu Řízení front zpráv a potom ji v nové doméně přeinstalovat.
15682. Styl použitý pro řádky obsahující šablonu EmptyDataTemplate
15683. Vnitřní pole nelze rozšířit na více prvků, než je hodnota Int32.MaxValue.
15684. Typ položek sloupce legendy automaticky generovaný pro řady
15685. Oprava drobných chyb názvu souboru v souboru %1.
15686. Atribut nelze uložit do mezipaměti.
15687. Podle definice DTD nebo schématu nemůže být element prázdný.
15688. Zprostředkovatel členství nepodporuje nové získání nebo obnovení hesla.
15689. Zadaná skupina již existuje.
15690. Při zmrazení manažera transakcí vypršel časový limit.
15691. Při stornování aktivity X s ID Y byla vygenerována nebo postoupena výjimka.
15692. ftp: connect
15693. Povolená lhůta správy licencí TS vyprší za %1 dní a služba doposud nebyla zaregistrována na licenčním serveru s nainstalovanými licencemi. Pro trvalý provoz je nezbytný licenční server Terminálového serveru. Terminálový server může být bez licence v provozu 120 dní od prvního spuštění.
15694. Typ poskytovatele nebyl určen.
15695. Nelze načíst vlastnost Název vlastnosti, protože došlo k selhání lokalizace. Typ Název typu není veřejný nebo neobsahuje veřejnou statickou vlastnost typu řetězec s názvem X.
15696. Příznak automatického přizpůsobení textu legendy
15697. Systém Windows nemůže zjistit typ instalace. Chcete-li nainstalovat systém Windows, restartujte instalaci.
15698. Viewport2DVisual3D podporuje pouze jeden interaktivní materiál.
15699. -----Původní zpráva-----
15700. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 29 - vypnuto

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions