English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

34001. Závažná chyba. Nelze dokončit. Uvedený údaj je kód chyby.
34002. Zadaná sada již má kvorum disků v pořádku.
34003. Služba replikace souborů nemůže splnit požadavek, protože není k dispozici ověřené volání RPC na řadiči domény. Další informace pravděpodobně obsahuje protokol událostí.
34004. Označuje, že název je ukotven uvnitř oblasti grafu. Nejdříve musí být nastavena vlastnost DockToChartArea.
34005. Objekt kanálu služby RPC již byl uzavřen.
34006. Program Windows Media Player nemůže přehrát chráněný soubor. Přehrávač nemůže ověřit, zda je připojení ke grafické kartě zabezpečené. Pokuste se nainstalovat aktualizovaný ovladač zařízení pro grafickou kartu.
34007. Metoda Marshal.SetComObjectData se nezdařila.
34008. Parametr byl definován více než jednou.
34009. V rozsahu této operace nebyl nalezen žádný objekt nebo data odpovídající názvu, oblasti nebo kritériím výběru.
34010. %1!-5s! %2!-21s! %3!-21s! %4!-12s! %5!-12s!
34011. Požadavek na navázání připojení ke správci transakcí byl odepřen.
34012. Klient Certifikační služby: U roamingu pověření selhal zápis do souboru stavu. Kód chyby %1 (%2)
34013. V tomto počítači není zřízena služba AD RMS (Active Directory Rights Management Services).
34014. Distribuovaný systém souborů (DFS) neinicializoval mezipaměť sítě IP. Návratový kód je v datech záznamu.
34015. Určuje, zda budou zobrazovány popisy tlačítek.
34016. Prázdný řetězec není dovolen.
34017. Záhlaví DRM není k dispozici.
34018. Protokol IGMP nelze nakonfigurovat na klientu RAS %1 pro rozhraní s indexem %2. Uvedený údaj je kód chyby.
34019. Parametr X musí představovat platný identifikátor URI (viz vnitřní výjimka).
34020. Nastavení názvu vlastnosti se nezdařilo.
34021. Kolekce seznamu není objekt IList.
34022. Nevyexportovala se žádná rozhraní.
34023. -> Použití bitové kopie %1 ze souboru bitových kopií %2 ve složce %3
34024. Konstrukce bez parametrů není podporována.
34025. Workflows Persisted/sec
34026. Objekty DelegateSerializationHolder jsou navrženy jako reprezentace delegáta při serializaci. Tyto objekty nelze samostatně serializovat.
34027. Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority) přijala od %1 prázdnou relaci. Ověřte konfiguraci autority pro registraci stavu nebo požádejte správce o další informace.
34028. Znovu provede poslední změnu zásad zabezpečení.
34029. %2: Přidělení paměti pro blok zařízení se nezdařilo. Zkontrolujte využití prostředků systémové paměti.
34030. Tento uživatelský nebo skupinový účet neexistuje: %1.
34031. Během instalace služby Active Directory Domain Services došlo k neznámé chybě.
34032. Zadaný virtuální popisovač se shoduje s již používaným virtuálním popisovačem.
34033. Servery NIS
34034. Cílový bod nelze zaregistrovat pomocí RPC.
34035. Přenosová adresa je nyní zavřena.
34036. Hodnota uložená ve skrytém poli
34037. Došlo k chybě funkce sendto() serveru DNS. Chyba je uložena v datovém bloku události.
34038. Je nutné povolit modul plug-in zápisu dat Multicast, aby bylo možné dokončit tuto operaci.
34039. Služba Plánovač úloh nemohla spustit úlohu %1, protože síť nebyla dostupná. Akce uživatele: Přesvědčte se, zda je počítač připojen k požadované síti, jak je určeno v úloze. Pokud úloha nevyžaduje existenci sítě, odeberte podmínku sítě z konfigurace úlohy.
34040. Zadaný rozsah času jedna překračuje 14 hodin.
34041. Analýza spolehlivosti zpracovala %1 relací.
34042. Ověření serveru služby Řízení front zpráv %1 nelze inicializovat.
34043. Nelze vyhledat vlastnost metabáze %1. Schéma označuje, že je tato vlastnost požadována.%2%3%4%5
34044. Text skupinového rámečku kolem obsahu tohoto ovládacího prvku
34045. Všechny disky ve svazky musí mít stejnou velikost sektorů.
34046. Datový typ Název typu nelze formátovat jako literál, protože má neplatné číslice data a času.
34047. Desítkové číslo lze zaokrouhlit na 0 až 28 platných číslic.
34048. Byl učiněn pokus upravit základní schéma.
34049. Pomocí příkazu CHDIR se nelze přesunout do kořenového adresáře.
34050. Při přípravě systémového svazku počítače došlo k chybě.
34051. Nebylo možné uložit soubor XML dokumentu metadat pro modul pro zápis %1.
34052. Bylo navázáno připojení TCP k serveru %2: ConnectionHandle=%3, SocketHandle=%4, LocalPort=%5
34053. Délka instance objektu vráceného knihovnou DLL rozšiřitelných čítačů %1 pro službu %2 nebyla správná. Součet délek instancí včetně definičních struktur objektu neodpovídá velikosti objektu. Výkonnostní data vrácená knihovnou DLL čítačů nebudou vrácena v bloku výkonnostních dat. První čtyři bajty (DWORD) datové části obsahují index názvu objektu pro chybný objekt.
34054. Neznámá chyba 0x%1!08lx!.
34055. Nelze vytvořit instanci typu Název typu, protože není k dispozici žádný veřejný konstruktor bez parametrů.
34056. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Cílový počítač (%1:%2!d!) vrátil chybu odepření přístupu.
34057. Neznámá možnost %1.
34058. Typ přenosu
34059. Workflows Created
34060. Časový limit pro odesílání vypršel.
34061. Příkazový řádek obsahuje neplatný parametr. Podrobnou nápovědu k příkazovému řádku naleznete v sadě SDK Instalační služby systému Windows.
34062. Není povoleno provádět volání zevnitř filtru zpráv.
34063. CHKNTFS nelze použít na jednotku CD-ROM %1.
34064. Bitovou kopii nelze přidat do skupiny instalačních bitových kopií, protože se nejedná o instalační bitovou kopii.
34065. Při pokusu o odemknutí instance byla zjištěna výjimka X.
34066. Program CHKDSK zjišťuje ztracené soubory.
34067. ldap_modify_s(). Položka pro změnu: %1
34068. Instance serveru SQL Server (SQL Server 7.0 a vyšší), která má být použita.
34069. %1 (%2) %3Databáze %4 a její opravný soubor si neodpovídají.
34070. Mapování je nedostatečné nebo si vzájemně odporuje. Nelze generovat zobrazení dotazu pro entity v X za těchto okolností:
34071. Text tlačítka pro pokračování
34072. Pole X definované u typu Název typu není polem cílového objektu, které je typu Název typu.
34073. Zadaný pomocný řadič domény %1 je pouze pro čtení. Pomocný řadič domény by měl být zapisovatelný. Vypuštění zvýšení úrovně řadiče domény.
34074. Operace není soketem podporována
34075. Nelze otevřít soubor podle ID.
34076. Konfigurace zabezpečení na převedené jednotce %1 proběhla úspěšně.
34077. Nelze přistoupit k objektu.
34078. Službě Comm Responder se nepodařilo vytvořit kanál žádosti o připojení: %1
34079. Adresářové službě Řízení front zpráv se nepodařilo aktualizovat příznak adresářové služby ve službě Active Directory Domain Services na konci procesu snížení úrovně řadiče domény.
34080. Tato verze systému Windows není kompatibilní s verzí chování doménové struktury adresáře, domény nebo řadiče domény.
34081. /V Prověří, zda jsou informace správně zkopírované.
34082. V tomto počítači je malý počet disků nebo jsou některé disky příliš malé. Přidejte nebo vyměňte disky tak, aby odpovídaly diskům v záloze a potom spusťte obnovení znovu.
34083. Pracovní stanice není správně nakonfigurována.
34084. Neplatné příznaky.
34085. Nelze nastavit na nenulovou délku, protože aktuální hodnota je Null.
34086. Nepodařilo se přidělit spravovanou vyrovnávací paměť o velikosti X bajtů. Pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti.
34087. ftp: setsockopt (SO_KEEPALIVE)
34088. Hodnotu registru nelze najít.
34089. Nelze načíst příslušný analyzátor souborů.
34090. Výzva protokolu CHAP daná cílem obsahuje neplatné znaky. Výpis dat obsahuje danou výzvu.
34091. Platnost účtu vypršela.
34092. Konfigurovaný zprostředkovatel rolí (WindowsTokenRoleProvider) využívá při určování skupin, v nichž může být uživatel členem, ověřování systému Windows. Správce rolí technologie ASP.NET nemůže být použit pro správu uživatelů a skupin systému Windows. Chcete-li podporovat vlastní přiřazování uživatelů a rolí, použijte zprostředkovatele SQLRoleProvider.
34093. Verze požadované součásti je v konfliktu s jinou verzí již aktivní součásti.
34094. Funkce se nezdařila, protože se při zjišťování hardwarových funkcí grafického adaptéru nepodařilo ověřit grafický hardware.
34095. Nastavena možnost soketu: %1 %2 %3 %4
34096. Pořadí aktivního bodu
34097. Zadaný parametr MemberInfo neodpovídá očekávanému typu.
34098. Aktualizaci %2 produktu %1 nebylo možné odebrat. Kód chyby: %3. Další informace naleznete v souboru protokolu %4.
34099. Ověření se nezdařilo, protože zadaný uzel nepatří tomuto dokumentu.
34100. Nebylo nalezeno.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions