English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

31101. Popis nadřazeného správce prostředků: %1
31102. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ovladači služby Vyrovnávání zatížení sítě se nepodařilo zaregistrovat se pro příjem oznámení u zprostředkovatele služby NSI pro protokol IPv6. Služba Vyrovnávání zatížení sítě bude nadále fungovat, avšak je možné, že nebude správně zpracovávat automaticky konfigurované adresy IPv6. Ověřte, zda je v tomto počítači nainstalován protokol IPv6 a zda je funkční.
31103. Tento prostředek vyžaduje následující volič: %1.
31104. Jednotka DFS přijala požadavek odkazu pro "%2". Návratový kód je v datech.
31105. Dynamické operace lze provádět pouze v homogenní doméně AppDomain.
31106. Nebyl nalezen žádný uživatel.
31107. Vlastnost se zadaným kódem GUID neexistuje.
31108. Operátor WithExecutionMode může být v dotazu použit nejvýše jednou.
31109. Protokol IPRIPv2 nepovolil všesměrové vysílání v soketu pro místní rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
31110. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna: %1 %2.
31111. Služba zápisu síťového zařízení nemůže odeslat žádost o certifikát (%1). %2
31112. Podproces aktuálně nezosobňující žádného klienta se pokusil použít token zosobnění.
31113. Instance datového proudu přenosu předaná v konstruktoru RangeStream není vyhledatelná a není proto podporována.
31114. Vstupní popisovač zabezpečení má hodnotu NULL.
31115. Umístění, které se pokoušíte nastavit, pochází z objektu SymbolResolver. Umístění SymbolResolver jsou určena pouze pro čtení.
31116. Jako součást serializace informačního kanálu ve formátu RSS 2.0 nebyla provedena serializace přispěvatelů kanálu.
31117. Obnovení stavu systému spuštěné v %1 bylo úspěšně dokončeno. Protokol úspěšně obnovených souborů: %15
31118. Typ operandu je hodnota. Úprava pole v objektu X - Y nemá žádný vliv.
31119. Databázové operaci se nepodařilo vyhledat index.
31120. Určená sestava ApplicationGesture není platná.
31121. Web %1 dosáhl meze využití procesoru. Priorita všech procesů tohoto webu byla snížena na třídu nečinnosti.
31122. Popisovač signálu nelze nastavit.
31123. Laponština (inari)
31124. Server WINS ohlásil možnost duplicitní registrace názvu z adresy %1 pro uzel %2 ( %3 ).
31125. Probíhá rušení registrace rozšiřující knihovny DLL %1 v clusteru %2.
31126. Multimediální řadič pro šifrování a dešifrování
31127. Kurýrní službu se nepodařilo spustit.
31128. Nelze vypnout zabezpečení skupiny, protože ve skupině jsou primární členové.
31129. Bude shromažďováno pouze trasování událostí.
31130. Vnitřní chyba: Protokol disku je příliš malý pro konfiguraci skupiny disků.
31131. Seznam slov dosáhl maximální velikosti a nelze filtrovat další dokumenty.
31132. Paket z %1 určen do %2 pomocí protokolu 0x%3 vyvolal rozhraní %4. Prvních %5 bajtů paketu je uvedeno v datech.
31133. Služba WS-Management nepodporuje kódování zadané v požadavku.
31134. Typ události: Úspěšný audit
31135. Nastavení registru je poškozeno.
31136. Název modemu nebyl v souboru MODEM.INF nalezen.
31137. Byl nalezen duplicitní parametr X. Každý výraz ParameterExpression v seznamu musí být jedinečný objekt.
31138. Na uvedené zařízení systém nemůže zapisovat.
31139. Nejméně jedno nastavení zabezpečení portálu nebylo úspěšně nastaveno.
31140. Hodnota Value není vytvořena.
31141. Webová část musí být aktuálně v zóně.
31142. Operace tabulky dat NLS
31143. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) ignorovala certifikát pro obnovení klíčů %1, protože jej nebylo možné načíst. %2 %3
31144. Distribuovaný systém souborů (DFS) dokončil vytváření všech oborů názvů.
31145. Služba UPS zahajuje vypínání v %1.
31146. Neznámý člen Člen v X.
31147. Argument participantCount je větší než počet účastníků, kteří v této fázi zatím nedorazili k bariéře.
31148. Zápis do protokolu správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařil s chybou %1.
31149. Očekávaná hodnota parametru e.Parameter má být jiná než NULL a shodovat se s vlastností PropertyValue. Vlastnost Binding třídy CommandParameter by měla být nastavena na hodnotu PropertyValue.
31150. %1 MB v počtu alternativních datových proudů: %2.
31151. Nelze deserializovat vlastnost. Neznámý název vlastnosti X v objektu Název objektu
31152. The marshaling packet type is unknown.
31153. Vyrovnávací paměť přidělená funkci nebyla pro vrácená data dostatečně velká.
31154. %1 (%2) %3Spouštění instance %4 stínové kopie. Bude vytvořena kopie stínové kopie.
31155. Nelze dynamicky vytvořit instanci třídy ArgIterator.
31156. Povinná vlastnost zprávy Název vlastnosti není uvedena v kolekci IncomingProperties přijaté zprávy. Je-li pro vazbu povolen kontext přijetí, ověřte, zda vytvořený kanál zajišťuje, že všechny přijaté zprávy budou obsahovat vlastnost Název vlastnosti.
31157. /viewlist Zobrazí seznam řadičů domén.
31158. Byl zjištěn neplatný typ výchozí hodnoty.
31159. -> Konfigurace služby BINL SCP
31160. Rozhraní IHierarchicalDataSource, které je zdrojem dat pro prvek TreeView X, vrátilo pro danou cestu zobrazení prázdné zobrazení.
31161. Zálohovaný soubor: %1
31162. Chyba aktualizace konfigurace
31163. Služba závislosti neexistuje nebo byla označena k odstranění.
31164. Přetížená skupina X je již konfigurována. Současná konfigurace vlastnosti Název vlastnosti v přetížené skupině Y není podporována.
31165. Hodnoty konfigurace zabezpečení koordinátoru DTC (OFF = 0 a ON = 1): Síťová správa transakcí = %1, Síťoví klienti = %2, Příchozí distribuované transakce zpracovat nativním protokolem MSDTC = %3, Odchozí distribuované transakce zpracovat nativním protokolem MSDTC = %4, Protokol TIP (Transaction Internet Protocol) = %5, Transakce XA = %6
31166. Zadaný typ média s touto součástí nepracuje.
31167. Byl proveden pokus o nepřípustnou operaci s aktivním síťovým propojením.
31168. Načtení souboru vlastního slovníku v X se nezdařilo.
31169. Služba IISADMIN není k dispozici, a proto nelze virtuální kořenové složky indexovat.
31170. vytvořena prázdná databáze
31171. Text zobrazený před názvy spotřebitelů
31172. Po úspěšném upgradu řadiče domény se nepodařilo zakázat automatické přihlašování. Nepodařilo se odstranit klíč registru %1. Vrácená hodnota je uvedena v datech.
31173. Data služby Active Directory pro instalaci softwaru jsou poškozena.
31174. Přístup k systému Windows v období upozornění.
31175. Graf typu Kagi – Nelze získat odkaz na objekt grafu.
31176. Nelze získat přístup k informacím o serveru <%1>.
31177. Serveru DNS se nezdařilo zpracovat paket z %1. Paket byl zahozen.
31178. Chyba při odebrání vyloučení
31179. Zjišťovat řadiče v důvěryhodné doméně
31180. Hodnota příznaku změny zpracování: 0x%1!08x!
31181. Systém nepodporuje svazky odolné proti chybám.
31182. Alespoň jeden prvek zdrojového pole nebylo možné přetypovat na typ cílového pole.
31183. V souboru GIF nebyly nalezeny žádné obrázky.
31184. Ze serveru %3 byl odstraněn nadbytečný výstupní bod %2
31185. Inzerování aplikace
31186. Server iSNS nezjistil žádné servery DHCP v síti.
31187. Vstupní řetězec znaků je nesprávně zakončen.
31188. K otevření instance <%1> není k dispozici dostatek prostředků.
31189. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že ověření licence se nezdařilo.
31190. Chyba analýzy manifestu: V názvu není povoleno použití několika dvojteček.
31191. Volání funkce %1 obsahuje neplatný parametr %2. Neplatným parametrem je %2.
31192. Aktualizace zásad vazeb PXE...
31193. %1: Nedostatek paměti
31194. Klíč nelze nalézt.
31195. Rozsah buněk musí být minimálně 1.
31196. Certifikát X pravděpodobně neobsahuje privátní klíč, který podporuje výměnu klíčů, nebo proces nemá přístupová práva k privátnímu klíči. Podrobnosti naleznete v popisu vnitřní výjimky.
31197. Přijetí zprávy NEB se nezdařilo
31198. Bylo zjištěno připojení %6. Odhadovaná šířka přenosového pásma je %1 kb/s. Práh pomalého připojení je %3 kb/s.
31199. Obsah souboru s tabulkou pro převod na velká písmena je chybný.
31200. Klient poskytl jako legitimaci neplatný příchozí token. Token obsahoval neplatné identifikátory zabezpečení služby Active Directory Domain Services.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions