English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

5001. %1 není aktuálně nastaven
5002. Spuštění příkazu se nezdařilo: Kód chyby Win32 = %2!.20s!

5003. Windows Authorization Access Group
5004. Modifikátor vytáčení W nelze použít.
5005. Uvedená tiskárna nebo disk je pozastaven.
5006. Při analýze obsahu BAML došlo k vnitřní chybě: assemblyId má být záporné.
5007. Uživatel %1 byl připojen k portu %2 v %3 na %4 a odpojen v %5 na %6. Uživatel byl aktivní %7 minut %8 s. Bylo odesláno %9 bajtů a přijato %10 bajtů. Rychlost portu byla %11. Důvod odpojení byl %12.
5008. Přizpůsobit tuto stránku změnou rozložení webových částí
5009. Metoda OLESTREAM Get se nezdařila.
5010. Nelze zavřít přes parametr byref X odkazovaný ve výrazu lambda Y.
5011. Vytvoření popisovače se nezdařilo: ParentHandle=%1, Error=%2
5012. Cílová adresa URL v případě kliknutí na tlačítko
5013. Služba zjistila chybu při přístupu k registru.
5014. Neplatný přepínač algoritmu hash - X
5015. Hodnota atributu CellPadding musí být větší než -1.
5016. Čas WebRequest vypršel, Odpověď nepřišla před vypršením specifického Timeout.
5017. Parametr ThresholdTime v registru obsahuje neplatnou hodnotu. Bude použita výchozí hodnota %1.
5018. Operace nemůže být provedena, protože nebyla povolena výjimka brány firewall serveru iSNS.
5019. Synchronní není nutné.
5020. Došlo k chybě serveru. Ověřte, zda je server dostupný.
5021. Odhlášení vynuceno přihlašovacími omezeními
5022. %1 (%2) %3Zkrácení protokolu se nezdařilo, protože nebyly úspěšně zkopírovány všechny soubory protokolu požadované při obnovení.
5023. Server RPC nemůže tuto operaci provést, protože je příliš zaneprázdněn.
5024. Neplatná velikost hodnoty hash
5025. Klepnutím na tlačítko OK ukončete program.
5026. Vlastnost Název vlastnosti typu Název typu v sestavení Název sestavení nelze použít jako skalární vlastnost, protože nemá metody getter a setter.
5027. Zásady automatického přidávání serveru byly aktualizovány.
5028. Byla zadána neplatná skupina číslic. Opravte zvýrazněnou skupinu.
5029. Službu Active Directory Domain Services nelze spustit. Podrobnosti naleznete v předchozí položce protokolu.
5030. Služba %1 byla spuštěna jiným procesem a čeká na vyřízení.
5031. Byl zahájen zápis informačního kanálu syndikace.
5032. Ke zpracování tohoto příkazu není dost úložného prostoru na serveru.
5033. Typ hodnoty
5034. Instalační program tříd určil, že na tento požadavek instalace je nutné reagovat provedením výchozí akce.
5035. Ovládací prvek DynamicHyperLink X nemůže mít při vytváření datových vazeb nastaveny vlastnosti TableName a ContextTypeName.
5036. Při vytváření známého identifikátoru SID typu Název typu je nutné zadat parametr domainSid.
5037. Hloubka mezery mezi všemi body řady. Měří se v procentech (0-1 000 %).
5038. Záznam o ukládání do sdílené mezipaměti je používán a nyní ho není možné odstranit. Opakujte akci později.
5039. Zadanou transakci nelze zařadit.
5040. Styl textu nápovědy pro heslo
5041. Řetězec byl analyzován jako číslo bez znaménka a nemůže obsahovat záporné znaménko.
5042. Vydavatel a sériové číslo nejsou platné.
5043. Systém Windows nemůže shromáždit informace z instalačních bitových kopií.
5044. %1!4lu! ms
5045. Řetězec předpony připojený před objekty sql
5046. Instalace se nezdařila.
5047. -> Příprava bitové kopie pro zachycení
5048. Metoda NewItemFactory X GetImage() vrátila výjimku: Y
5049. Pro sadu aktualizací nebylo nalezeno správné pořadí instalace.
5050. Restartujte lib. klávesou.
5051. Hardwarové prostředky pro %2 jsou již používány jiným zařízením.
5052. Typ argumentu parametrů není podporován.
5053. Vyjednávání protokolu IPsec se vzdáleným počítačem se nezdařilo, protože služba IKE and AuthIP IPsec Keying Modules (IKEEXT) není spuštěna.
5054. Profil předběžného přihlášení je označen pouze pro ruční připojení.
5055. Nelze přejít na položku seznamu stop, která není vložena do seznamu stop.
5056. Správa pomocí Správce systémových prostředků byla spuštěna uživatelem %1. Uživatel: %1
5057. Velikost dat vrácených filtrem je větší než přiřazená vyrovnávací paměť. Stáhněte aktualizaci filtru a nainstalujte ji.
5058. Aktualizace úlohy nebo chyba odstranění
5059. Nebyl vydán žádný token prostředku, protože transformace deklarací pro daný cíl nevytvořila žádné deklarace.
5060. Vybrat celý měsíc
5061. Požadovaný atribut má několik hodnot.
5062. Uzlu %1 se nepodařilo při připojení ke clusteru navázat komunikační relaci z důvodu chyby ověřování. Zkontrolujte, zda uzly používají kompatibilní verze softwaru clusterové služby.
5063. Most: Most nebylo možno inicializovat, protože se nezdařilo vytvořit objekt zařízení.
5064. Nemůžete vnořovat globální skupiny ve smíšené doméně, jestliže má skupina zapnuté zabezpečení.
5065. Nelze přečíst klíč konfiguračního registru.
5066. Zadaný cíl je neplatný.
5067. Objekt je ve stavu selhání.
5068. Zobrazí seznam virtuálních adresářů v počítači. Tento příkaz lze použít k vyhledání konkrétního virtuálního adresáře na základě jeho identifikátoru nebo adresy URL, k vyhledání všech virtuálních adresářů náležejících k zadané aplikaci nebo k vyhledání virtuálních adresářů v počtu nula či více na základě zadaných atributů virtuálních adresářů.
5069. Nastavení omezení platné pro celý počítač neuděluje oprávnění typu %1 aplikacím COM Server %2 uživateli %3\%4 (SID %5) z adresy %6. Toto oprávnění zabezpečení lze upravit pomocí nástroje správy Služba komponent.
5070. V analyzátoru XML došlo k obecné chybě, ale nejsou k dispozici žádné informace.
5071. Buď se nejedná a kryptografickou zprávu, nebo je zpráva chybně naformátovaná.
5072. Neplatný parametr: Za možností -d musí být uveden parametr szRootDN.
5073. Cíl odmítl jednotku PDU iSCSI odeslanou iniciátorem. Výpis dat obsahuje odmítnutou jednotku PDU.
5074. Stav protokolu HTTP 414: Server nemůže požadavek zpracovat, protože identifikátor URI požadavku je delší, než může server zpracovat.
5075. Zleva doprava
5076. Nelze spustit sadu sběračů dat, protože existuje příliš mnoho složek.
5077. Nebyl nalezen adaptér IP.
5078. Nebyl nalezen oddíl aplikací ADAM pro zadaný kontejner.
5079. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože hlavička s maximální velikostí obálky je neplatná nebo duplicitní.
5080. Při zpracování zprávy pro kontrakt Název kontraktu na adrese X byly zaměněny podprocesy. Probíhá čekání na dokončení potvrzení ReceiveContext. Pokud se zdá, že vaše služba neprovádí zpracování zprávy, zajistěte, aby operaci dokončila implementace kanálu kontextu přijetí.
5081. Operační kódy (OpCode) Ldtoken, Ldftn a Ldvirtftn nemohou mít za cíl objekt DynamicMethods.
5082. Výchozí pověření nejsou v požadavku FTP podporována.
5083. Přenos signalizoval náhlé odpojení.
5084. Zadaný zprostředkovatel kryptografických služeb (CSP) nepodporuje tento algoritmus klíče.
5085. Přerušené zrcadlení
5086. Aktualizace mezipaměti dokončena
5087. Text, který má být zobrazen na tlačítku pro změnu hesla
5088. První pokus o procházení tohoto objektu se nezdařil. Je prováděn další pokus.
5089. Během používání konfigurace protokolu SSL došlo k chybě pro adresu soketu %2. Stavový kód chyby je obsažen ve vrácených datech.
5090. Odkaz na entitu nesmí obsahovat název neanalyzované entity.
5091. X není podporovaný typ obslužné rutiny.
5092. Nástroj Adprep úspěšně určil, zda jsou nainstalovány Služby systému Windows pro systém UNIX (SFU). Pokud zjistil, že jsou tyto služby nainstalovány, zajistil také použití rychlé opravy Q293783 pro služby SFU.
5093. Služba KTMRM nemohla načíst informace pro obnovení systému, a proto bude ukončena. Pokuste se službu restartovat. Pokud při spuštění služby dojde k chybě, obraťte se na podporu produktů. Specifikace chyby: %1
5094. Data ověření pro klíč SRK (Storage Root Key) čipu TPM (Trusted Platform Module) nejsou nulová.
5095. [Hodnota deklarace byla vynechána.]
5096. Delegování není správné.
5097. Základní schéma ověřování nepodporuje rozšířenou ochranu. Použijte jiné schéma ověřování nebo zakažte zásadu ExtendedProtectionPolicy objektu Binding nebo BindingElement vytvořením nové zásady ExtendedProtectionPolicy s parametrem PolicyEnforcement nastaveným na hodnotu Never.
5098. Maximum otevřených souborů na relaci
5099. Importovaná data starší verze V2 nejsou platná.
5100. Výpis kontrolních bodů registru pro prostředek %1...

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions