English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

2901. Pouze služba Replicator může provést tuto funkci.
2902. Systém Windows nemůže načíst nastavení ze souboru odpovědí bezobslužné instalace.
2903. Ověření důvěryhodných domén ....
2904. Zadaná tabulka hodnota gamma není podporována u příslušné cesty zobrazení VidPN.
2905. Připojení od uživatele %1 v portu %2 bylo přerušeno, protože vypršel časový limit relace přijatý ze serveru RADIUS. Toto připojení obdrželo ze serveru RRAS pouze adresu IPv6, ale na serveru NPS není platné konfigurovat atribut MS-Quarantine-Session-Timeout pro připojení výhradně s protokolem IPv6.
2906. Je aktivována po odpojení připojení.
2907. Je možno použít pouze režim %1.
2908. Správce změnil typ a možnosti úložiště zóny pro zónu %1. Typ zóny je nyní %2. Zóna bude uložena v souboru zóny %3.
2909. Určitý počet bitů řídícího pole účtu uživatele byl změněn.
2910. Zadaný podsystém není platný.
2911. Neodpovídající obor symbolu.
2912. Datový proud uzlu XAML: Nebyla nalezena metoda EndMember pro X.Y před metodou StartMember Člen.
2913. Proces nelze spustit, protože nebyl uveden název souboru.
2914. Byly zjištěny chybějící vstupní soubory, minimální opětovné sestavení bude zakázáno.
2915. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Neplatný argument.
2916. Služba vzdáleného úložiště právě nepracuje.
2917. Klauzule $expand nepodporuje výrazy řazení X současně na typu nejvyšší úrovně. Mezi výrazy řazení patří výrazy $orderby nejvyšší úrovně a klíčové sloupce v typu entity nejvyšší úrovně.
2918. Server FTP nemohl provést inicializaci svého zabezpečení. Chyba je uvedena v datech.
2919. Dokument nelze filtrovat, protože verze dokumentu a filtru se pravděpodobně neshodují. Nainstalujte odpovídající filtr dokumentu.
2920. Přidávání atributů:
2921. Chyba syntaxe: je nutné použít možnost /n:
2922. Probíhá načítání všech křížových odkazů v doménové struktuře...
2923. Soubor definice optimalizace hlasového kodeku nelze najít, nebo je poškozený.
2924. Součást DHCP Quarantine Enforcement Client byla úspěšně spuštěna.
2925. Nástroj diagnostiky paměti systému Windows nemůže dokončit testy paměti počítače.
2926. Styl použitý pro odkaz na aktuálně vybraný prvek CatalogPart
2927. Aplikace COM+, které jsou spouštěny jako služby NT, nelze sdružovat ani recyklovat.
2928. Správce oken plochy znovu spustil uzamykání systémové paměti, protože došlo k dostatečnému poklesu pod práh jeho pracovní sady.
2929. Po připojení k dobře známým objektům lze spustit pouze výchozí konstruktor.
2930. Schéma již bylo upgradováno. Inovujte tento řadič domény opětovným spuštěním instalačního programu.
2931. Zásobník pro výběr vyžaduje výběr jedné položky.
2932. Vytvoření listové licence WMDRM-ND pro zařízení Windows Media Center Extender se nezdařilo. Kód chyby: %1.
2933. Text na tlačítku pro přechod na další stránku
2934. Služba Netlogon nebyla spuštěna.
2935. Předaná vyrovnávací paměť je pro data příliš malá.
2936. Hodnota X musí být nenulová.
2937. Parametr předaný běhové funkci jazyka C je nesprávný.
2938. V seznamu sestavení s úplným vztahem důvěryhodnosti bylo nalezeno sestavení StrongName s hodnotou null.
2939. Nepodařilo se inicializovat jmenovku svazku.
2940. Obnovení souborů bylo dokončeno.
2941. Je potřeba zadat název clusteru.
2942. Umožňuje povolit či zakázat trasování nebo zobrazit výpis nastavení povoleného trasování pro konkrétní adresu URL. Tento příkaz zjednodušuje správu konfigurace trasování událostí neúspěšných požadavků.
2943. Jako argument příkazového řádku byl specifikován neplatný jazyk %1.
2944. Aktivace vyžaduje, aby klíč CLSID obsahoval zobrazovaný název.
2945. Při zápisu souboru došlo k chybě.
2946. Program Windows Media Player nemůže přidat soubor do knihovny. Modul plug-in nutný pro přidání souboru není správně nainstalován. Potřebujete-li pomoc, klepněte na možnost Nápověda na webu a zobrazte web společnosti, která soubor poskytla.
2947. Ověření kořene clusteru....
2948. Nebyla nastavena velikost vyrovnávací paměti.
2949. Index již existuje.
2950. Oznamování událostí X, část Y: Z - chyba v šabloně oznámení
2951. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Vypršel časový limit připojení.
2952. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Službě Vyrovnávání zatížení sítě se nepodařilo přidat k tomuto hostiteli všechny vyhrazené adresy IP (DIP). K tomu došlo, protože byl vyčerpán maximální počet adres DIP (%5), které lze přidat k tomuto síťovému adaptéru. Cluster služby bude nadále fungovat, avšak všechny další adresy DIP budou ignorovány.
2953. MSBUILD: Chyba MSB1025: Při spuštění nástroje MSBuild došlo k vnitřní chybě.
2954. MSB3743: Kontext výrazu XPath nelze nastavit. X
2955. Funkce je k dispozici pouze v režimu dotazu.
2956. Operaci nebylo možné dokončit, protože probíhá obnovení svazku.
2957. Cíl X v souboru File Name projektu Y (cíl Z je na něm závislý):
2958. Neschválené knihovny DLL
2959. Jednotka DFS nedokázala otevřít přesměrování místní sítě
2960. Neznámý zvláštní přístup (bit 12)
2961. X není povoleno v použití atributu.
2962. Označuje, že volající zadal požadavek na spojení v nesprávném oddělení pro směrování.
2963. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) úspěšně spustil modul plug-in %1 migrace ovladače tiskárny. Není nutná žádná akce uživatele.
2964. Bitová kopie %1 nebyla nalezena v zadané skupině bitových kopií.
2965. Editor kolekce: X
2966. Systém souborů se nerozšiřuje na konec svazku.
2967. Program Zpráva Čas
2968. Komponenta směrovací služby X zjistila výjimku duplexního zpětného volání.
2969. Z důvodu chyby bude ukončen replikační podproces Pull. Restartujte službu WINS.
2970. Došlo k chybě systému %1!d! (0x%1!08.8x!).
2971. Řadič PCI pro získávání dat a zpracování signálu
2972. Služba WINS nemohla ze záznamu Pull získat časový interval.
2973. %1 (%2) %3Systémový parametr maximální verze stránek (%4) je menší než parametr upřednostňované verze stránek (%5).
2974. Zobrazí nebo změní metodu řazení (pořadí priority).
2975. Index třídy DataGridColumn s hlavičkou X se nachází mimo rozsah. Index musí být větší nebo rovna nule a menší než hodnota Columns.Count.
2976. Deklarace nebyla uzavřena.
2977. Formát zadaného názvu počítače není platný.
2978. Konstruktor vrátil hodnotu NULL.
2979. Šíření databáze Pomocníka pro témata do <%2:%3:%4> se nezdařilo.%1
2980. Aktivita může zrušit pouze své přímé podřízené objekty.
2981. Probíhá vytváření stavových objektů pro řadič domény jen pro čtení.
2982. V požadované době nebyl zjištěn oznamovací tón. Ověřte, zda telefonní kabel je funkční a správně připojený.
2983. Vlastnost instance Název vlastnosti není definována pro typ Název typu.
2984. Objekt je pro požadovaný způsob zpracování příliš velký.
2985. Soubor nelze přehrát. Jeden nebo více kodeků potřebných k přehrání souboru nebylo nalezeno.
2986. Neplatný aspekt
2987. Volání COM %1 se nezdařilo.
2988. Nový vlastník nemá dostatečný přístup k místním souborům úlohy. Nemá pravděpodobně oprávnění k přístupu k těmto souborům. Ověřte, zda má nový vlastník dostatečná oprávnění, a akci opakujte.
2989. Skupina %1 je prázdná. Chcete-li, aby služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby pracovala správně, je nutné do této skupiny přidat účty počítačů terminálových serverů.
2990. Sestavení neobsahuje základ kódu.
2991. Registrace %2 s obálkou NDIS se nezdařila.
2992. Skupina DH ECP 256
2993. Službu [2] ([3]) nelze odstranit. Přesvědčte se, zda máte dostatečná oprávnění pro odstraňování systémových služeb.
2994. Atribut Atribut není na této stránce povolen.
2995. Protokol IGMP nemůže spustit rozhraní Windows Sockets. Uvedený údaj je kód chyby.
2996. Tato funkce OleAut nepodporuje uvedený typ Variant.
2997. Informace o výjimce ViewStateException:
2998. Datum: %1
2999. Chyba analýzy manifestu: Název začíná neplatným znakem.
3000. - %1: Cesta = %2, Soubory = %3%4%5

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions