English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

14101. Metoda není podporována.
14102. Nebyly nalezeny zástupné znaky.
14103. Došlo ke změně počtu soukromých proměnných na aktivitě X. Soukromý stav aktivity by měl být podle definice neměnný a neměl by záviset na nastavení. Obraťte se na autora aktivity s poukazem na pokyny pro vytváření aktivit.
14104. Požadovanou operaci nelze pro zadanou skupinu provést, protože se jedná o vestavěnou speciální skupinu.
14105. Ze zálohy na vyměnitelných médiích nebo disku DVD je možné obnovit pouze celé svazky. Obnovení souborů není podporováno.
14106. Tato uživatelská operace je nyní potlačena obsahem DVD.
14107. Část upgradu služby AD CS (Active Directory Certificate Services) se nezdařila: Nelze zaregistrovat správce CertSrv. %1
14108. Ověřování se nezdařilo, protože systém Windows nemá metodu ověřování požadovanou pro tuto síť.
14109. Došlo k neznámé nebo neočekávané události změny
14110. Nepodařilo se získat informace o zabezpečení pro: %1.
14111. /D Pouze systém souborů UDF 2.50: Metadata budou duplikována.
14112. Další popisovače pro Internet nelze přidělit.
14113. Účet vztahu důvěryhodnosti pracovní stanice - zapnuto
14114. Při zápisu certifikátu pro %1 nebyla nalezena platná šablona certifikátu odpovídající %2. Zápis nebyl proveden.
14115. Nelze vytvořit centralizovaný binární protokol. Přesvědčte se, zda je adresář protokolů tohoto serveru správný a zda tento počítač má přístup pro zápis do tohoto adresáře.
14116. Selhání invariantu: X
14117. Nástroj Repadmin zjistil následující chybu při pokusu o připojení k požadovanému serveru FSMO v tomto podstromu: %1
14118. Relace je místně ukončována.
14119. Vynechat tento snímek.
14120. Klauzule $count a $inlinecount se týkají pouze požadavků HTTP GET.
14121. Atribut TxF názvu souboru v souboru 0x%1 je poškozen.
14122. Katastrofální selhání
14123. Zásobník ovladače se neshoduje s očekávaným modelem ovladače.
14124. Ověřování se nezdařilo, protože systému Windows nemá přístup k certifikátům v tomto počítači.
14125. Při pokusu o publikování tiskárny do služby Active Directory se v systému Windows nepodařilo publikovat vlastnost %1 v %2. Chyba: %3
14126. K DISPOZICI %1 %2(%3!d!) %4!S!
14127. Při pokusu o spuštění kanálu naslouchacího procesu protokolu domény aplikace došlo k chybě.
14128. Instalace interní databáze systému Windows je poškozena nebo uživatel nemá oprávnění ke spuštění služby Interní databáze systému Windows.
14129. Je-li tento parametr zadán, bude možné předkompilovanou aplikaci aktualizovat.
14130. Metadata tohoto souboru jsou poškozena:Y. Podpora pro typy tokenů X zatím není implementována.
14131. UPOZORNĚNÍ: Služba %1 je nakonfigurována jako interaktivní služba, jejíž podpora je ukončena. Služba nemusí správně fungovat.
14132. Zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení (RODC) programem Dcpromo se nezdařilo, protože nelze kontaktovat zapisovatelný primární řadič domény (PDC) systému Windows Server 2008.
14133. Hodnota nemůže zůstat prázdná.
14134. MSBUILD: Chyba protokolovacího nástroje MSB1029: X
14135. Zařízení bude možno spustit až po restartování počítače.
14136. Funkci DllRegisterServer se nepodařilo nainstalovat součást.
14137. Nastaví, obnoví nebo zobrazí klíč SiteCostedReferrals v registru.
14138. Nelze číst informace o čítačích a data čítačů ze vstupních binárních protokolů.
14139. Povolená knihovna: %1.
14140. Nebylo možné přidělit některý požadovaný prostředek (paměť, události, ...)
14141. Stanice nepodporuje tento formát datového proudu.
14142. Chyba samočinného testu součásti
14143. U systému událostí modelu COM+ došlo během vnitřního zpracování k nedostatku paměti na řádku %2 souboru %1.
14144. Požadavek HTTP byl neúspěšný. Odpověď serveru: %1.
14145. Při přístupu ke knihovně byla rozpoznána chyba konfigurace SCSI.
14146. Zadaná topologie VidPN je platná, ale vzhledem k aktuálnímu přidělení svých prostředků ji grafický adaptér v tento okamžik nepodporuje.
14147. %1 vyřazeno v %2!S! u USN %3!I64d!
14148. %1!-15.15s! - Zruší platnost mezipaměti pro vybraný řadič.
14149. Server bitových kopií služby pro nasazení systému Windows byl úspěšně ukončen.
14150. Hodnota sloupce je Null.
14151. Zadaný kalendář neexistuje. Zkontrolujte název a opakujte akci.
14152. Odkaz na sestavení X byl přeložen jako sestavení Název sestavení s následujícím základem kódu: Y
14153. Byla přidána kolekce dat %2 pro omezený počet pomůcek jiného typu než PLA.
14154. Přesměrovač nemohl vytvořit své zařízení. Přesměrovač nelze spustit.
14155. Metoda SelectCountCommand ve třídě SqlDataSource X nevrátila počet řádků ve zdroji dat. Zkontrolujte metodu SelectCountCommand.
14156. Nelze najít požadovaného zprostředkovatele dat .Net Framework. Je možné, že není nainstalován.
14157. Nelze změnit rozložení tabulky CounterDetail v databázi SQL.
14158. Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
14159. Do rejstříku %2 souboru %1 se vkládá výchozí záznam kvóty.
14160. Překladači se nepodařilo přeložit prostředky.
14161. Do trvalého nebo uvolněného stavu lze převést pouze instance pracovních postupů, které byly konfigurovány pomocí rozšíření PersistenceProvider.
14162. K dokončení operace jsou vyžadovány místní svazky NTFS.
14163. Prostředek síťového názvu clusteru %1 úspěšně odstranil přidružený objekt počítač v doméně %2. Objekt byl odstraněn z důvodu neúspěšného uvedení prostředku síťového názvu %1 do režimu online.
14164. Chyba: Neočekávaná chyba: %1
14165. Medium Mandatory Level
14166. Ověřený prvek nepodporuje členství ani kolekce.
14167. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek na odběr. Režim doručení je neplatný nebo chybí.
14168. Poskytnutá cesta je určena pro systém souborů, který nepodporuje diskové cesty.
14169. Aktuální stav připojení: X
14170. Systému Windows se nepodařilo rozpoznat antivirový program, který je kompatibilní se službou Centrum zabezpečení systému Windows.
14171. Rozhraní %1 je nedosažitelné, protože pokus o připojení se nezdařil.
14172. Methods cannot return array values
14173. %1!-15.15s! - Nastaví u vybraného objektu stav úsporného režimu.
14174. Samoopravitelný režim je u svazku %1 zakázán.
14175. Identifikátor média nereprezentuje platné médium.
14176. Vypršel časový limit opakovaného zařazení správce prostředků s cílem určit stav transakce.
14177. Prázdný řetězec je neplatný.
14178. Nelze vytvořit paletu o méně než 1 barvě a více než 256 barvách.
14179. Variant.GetAccessor nemůže zpracovat X.
14180. Nezdařilo se ukončit službu Application Experience Lookup.
14181. Nelze získat informace o vlastnictví.
14182. Cíl byl odmítnut, protože nebyly určeny nenulové váhy pro podporované cíle. Aktuální cíl změněn nebyl.
14183. V kanálu služby RPC již nejsou žádná data.
14184. Služba protokolování událostí zjistila soubor protokolu pro kanál %1, jehož verze není podporována. Protokol byl přejmenován a má příponu .UnsupportedVer.
14185. Získá nebo nastaví maximální vzdálenost, o kterou lze překrývající se inteligentní popisek (SmartLabel) přesunout od značky. Vzdálenost se měří v pixelech.
14186. Neplatná možnost %1. Možnost je zadána více než jednou.
14187. Během hledání segmentů kanálu v sestavení bylo očekáváno sestavení s určitou identitou, ale byla nalezena jiná identita. Sestavení: Název sestavení Očekávaná identita sestavení: "X" Nalezeno: "Y".
14188. V bráně protokolu TIP koordinátoru MS DTC se vyskytla chyba %1 při volání funkce CoCreateInstance u ID třídy "%2" %3, rozhraní "%4" %5
14189. Seskupení – Musí být zadán minimálně jeden vzorec seskupení.
14190. Typy IntPtr a UIntPtr s 8bajtovou hodnotou nelze rekonstruovat v počítači s velikostí slova 4 bajty.
14191. Používat zásady skupiny
14192. Velikost depeše požadovaného protokolu událostí přesahuje maximální délku depeše SNMP.
14193. Uživatel %1 odepřel přístup k aktuálnímu adresáři %2 z důvodu změny zabezpečení.
14194. Rutina CollectNbtPerformanceData byla dokončena úspěšně.
14195. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že licence v systému BIOS počítače není platná.
14196. Volající jádra
14197. Aktuální velikost paměti, která byla přidělena procesu a kterou nelze sdílet s ostatními procesy
14198. Styl čar vedlejší mřížky
14199. Ve vlastnosti TypeName prvku ObjectDataSource X musí být určen typ.
14200. Požádejte správce serveru NPS (Network Policy Server) o další informace.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions