English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

13201. Odeslání faxové zprávy se nezdařilo. Přenos faxu byl přerušen. Služba se pokusí odeslat fax znovu. Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
13202. Systém Windows našel v tomto počítači jeden nebo několik starších disků odolných proti chybám. Systém Windows již tyto disky nepodporuje. Pokud je to možné, převeďte všechny disky odolné proti chybám na dynamické disky. Jinak všechny informace uložené na těchto discích zazálohujte, znovu disky inicializujte jako základní nebo dynamické a obnovte informace do nových svazků.
13203. Neriskujte ztrátu přístupu k zašifrovaným souborům. Proveďte ihned zálohování tohoto certifikátu a klíče.
13204. Profil tohoto uživatele je dočasný.
13205. Sestavy o klientských licencích TS: %1
13206. Operace není k dispozici. Zabezpečení zařízení TAPI právě aktualizuje jiný proces.
13207. Zpráva vysílání byla oříznuta.
13208. Ruční instalace potřebných aktualizací zabezpečení proběhla, ale nezdařila se. Je třeba, aby správce ověřil, že služba Agent webu Windows Update je na tomto počítači správně spuštěna.
13209. Nelze přidat žádné další tiskárny.
13210. Požadavek zpětného volání není platný.
13211. Tuto operaci nelze provést u třídy AutomationElement, která obsahuje pouze data uložená v mezipaměti. Požadovaná operace vyžaduje referenci typu Full nebo Lightweight.
13212. Adresa paměti, na které je načten modul.
13213. Zakáže zadaný modul tím, že jej odebere ze seznamu povolených položek. Je třeba zadat přesný identifikátor modulu odkazující na existující modul.
13214. Položka je již členem místní skupiny, bude přeskočena
13215. Zadaný počet členů je neplatný.
13216. Programu Windows Media Player se nepodařilo změnit režim obrazovky pro přehrávání videa na celé obrazovce.
13217. Vymazání protokolu
13218. Osa – Šířka se musí rovnat nule nebo být větší než nula.
13219. [%1!d!] Potíže: Hodnota změněná odstraněním
13220. Pole, které musí obsahovat alespoň jeden prvek, má nulovou délku.
13221. Je vyžadována odpověď.
13222. Objekt serveru s identifikátorem URI X není registrován pro infrastrukturou vzdálené komunikace (pravděpodobně byl odpojen).
13223. Vybraný disk již byl převeden.
13224. Kontext přijetí X nelze použít pro odeslání zpožděných potvrzení, protože jsou ve stavu Faulted.
13225. Ověřování instalace
13226. Zprostředkovatel individuálního nastavení, který uchovává data v databázi aplikace Access
13227. V ukazatelích na ukotvení popisovače svazku byly zjištěny neshody.
13228. MSB3647: Parametr DelaySign má hodnotu True, nebyl však zadán parametr KeyFile ani KeyContainer.
13229. Zadaný identifikátor dokumentu není platný.
13230. Cíl X v projektu Y (se spuštěním nastaveným před cílem Z):
13231. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že zásady serveru proxy nebyly aktualizovány.
13232. Zakázání odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 se nezdařilo. Chyba: %2. K chybě došlo při odstraňování adresáře %1.
13233. Byla zjištěna chyba komunikace s kartou Smart Card.
13234. Identifikátor obsahu metadat není dostupný.
13235. Metoda Rss20Serializer nepodporuje verzi RSS X.
13236. Hodnota %1 není pro tuto možnost platná.
13237. Vkládání je ve zdroji dat X podporováno pouze v případě, že je určena událost InsertCommand.
13238. Zóna DNS není sekundární.
13239. Soubor INF nebo prvek či sada informací o zařízení neodpovídá zadané třídě instalace.
13240. Získá nebo nastaví příznak označující, že výjimky grafu, které nebudou závažné, budou potlačeny.
13241. Službu %1 nelze spustit.
13242. Záhlaví sloupce: Index zobrazení: X
13243. Počet souborů: %1
13244. Odeslání faxové zprávy se nezdařilo. Nepřišla žádná odpověď. Tento fax nebude odeslán, protože byl vyčerpán maximální počet opakování. Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
13245. Operace čtení se nezdařila, viz vnitřní výjimka.
13246. Chyba vnitřního uspořádání.
13247. , server databaze AFS
13248. Zadaný správce transakcí nemohl vytvořit objekty obsažené ve vlastním souboru protokolu v oboru názvů Ob. Proto nebylo možné správce transakcí obnovit.
13249. V souboru File Name nelze současně určit jazyk a jazykovou verzi.
13250. Zavření popisovače %1 se nezdařilo: Error=%2
13251. Operace ChangeType není podporována.
13252. Modifikátor vytáčení @ nelze použít.
13253. Parametr Month musí být v rozsahu od 1 do 12.
13254. Chyba vnitřní verze. Neočekávaná verze knihovny JPEG.
13255. Tento paket je kopií dříve doručeného paketu.
13256. Ovladač souborů offline (csc.sys) není spuštěný.
13257. Služba zjistila chybu při nahrazování pravděpodobně neplatného RPLDISK.SYS.
13258. Během zjišťování trvale vázaných svazků iSCSI došlo k chybě %1.
13259. Optimální nalezenou přetěžovanou metodu X pro element inicializátoru kolekce nelze použít. Metody Add inicializátoru kolekce nemohou mít parametry Ref nebo Out.
13260. Šifrování na straně klienta vyžaduje umístění do popředí.
13261. Chyba při odstraňování pracovního adresáře v jednom z nepostradatelných svazků.
13262. Slovník ActivityProperties pro aktivitu spolupráce X obsahuje objekt Y, který neodpovídá vlastnosti typu aktivity s možností vazby.
13263. Je již spuštěna jiná instalace. Před spuštěním této instalace je třeba spuštěnou instalaci dokončit.
13264. Seznam adres protokolu IPv6 serverů rekurzivních názvů DNS
13265. Znamená, že název zadaný jako název vzdáleného počítače je syntakticky neplatný.
13266. Došlo k chybě specifické pro službu: %1.
13267. Neplatný ověřovací algoritmus
13268. Třída UriTemplate X neobsahuje žádné proměnné. Metoda BindByPosition byla však vyvolána s hodnotami (počet: Y).
13269. Adresářové službě se při pokusu o odstranění stromu nepodařilo zjistit seznam objektů k odstranění.
13270. Základní adresa nebo zadaný offset souboru není správně zarovnán.
13271. Určená obslužná rutina RuntimeTransactionHandle nebyla správně inicializována.
13272. X nelze explicitně načíst u odpojených entit. Objekty načtené pomocí možnosti sloučení NoTracking jsou vždy odpojeny.
13273. Složka %1 obsahuje více než jeden zašifrovaný proud. Tato verze systému souborů EFS nepodporuje šifrování více proudů ve složce.
13274. Tento řadič domény není důvěryhodný pro delegování. Server služby Řízení front zpráv proto nelze spustit. Informace o povolení vlastnosti Důvěřovat tomuto počítači pro delegování naleznete v nápovědě a odborné pomoci.
13275. Získá nebo nastaví popisek výseče v kolekci.
13276. Port ICMP není dosažitelný
13277. Datové proudy převodu souborů nejsou povoleny pro samostatný přehrávač.
13278. Na tomto svazku nejsou žádné informace o hesle pro obnovení. Svazek nelze odemknout.
13279. Jednotka ohlásila, že probíhá příprava. Opakujte požadavek později.
13280. Aktuální uživatel přesáhl limit počtu úloh na uživatele.
13281. Dokumenty nejsou uloženy v indexu obsahu, protože aktualizace seznamu změn se nezdařila.
13282. Ze záznamu schématu nelze přečíst identifikátor třídy řízení.
13283. Nelze převést název cílového systému %1 na adresu IP.
13284.
13285. Typ Target Permission nelze přetypovat.
13286. Sdílení souboru spojené s prostředkem osvědčení sdílené položky nelze hostit na tomto clusteru ani na žádném z jeho uzlů.
13287. Nezdařilo se nastavit portál iniciátoru. Stav chyby je uveden ve výpisu dat.
13288. Službě RSM se nepodařilo zavřít popisovač (%1, jednotka %2 knihovny %3).
13289. Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo načíst čekající certifikát %2 z certifikační autority %3 (%4). Pokus o spuštění procesu zápisu bude opakován později.
13290. Sluzba Finger: pripojit
13291. Chyba odeslání požadavku: %1 %2 %3
13292. Zadaná konfigurace fondu podprocesů je neplatná.
13293. Stavové počítače nebyly spuštěny.
13294. Částečný obsah
13295. ID oboru rozhraní NetBIOS pomocí TCP/IP
13296. Synchronizace všech názvových kontextů v držení %1.
13297. Zadaný modul plug-in není znám pravděpodobně proto, že není zaveden. Operaci tedy nelze úspěšně dokončit. Zadejte pouze moduly plug-in, které jsou zavedeny.
13298. Byla očekávána data SYSTEM.
13299. Chcete-li se vyhnout zkráceným hodnotám původního agenta DSA, přesměrujte výstup do textového souboru nebo použijte parametr /nocache
13300. Hodnotu parametru X nelze převést na typ Název typu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions