English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

25301. %1 (%2) %3Systémový parametr upřednostňované verze stránek byl vzhledem k omezení fyzické paměti změněn z hodnoty %4 na %5.
25302. Úspěšná inicializace připojení vyžádaného volání ke vzdálenému rozhraní %1 se nezdařila. Došlo k následující chybě: %2
25303. Klient se pokouší o souběžný příjem událostí z jediné relace odběru. Tato funkce není podporována.
25304. Nástroj FSUTIL vyžaduje, abyste měli oprávněné ke správě.
25305. Při zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení se nezdařilo vytvoření stavových objektů.
25306. Systém Windows se pokouší povolit bránu firewall systému Windows.
25307. Více souborů neexistuje.
25308. Nastavení programu Vyčištění disku
25309. Nebylo vydáno volání StartDocPrinter.
25310. Program Windows Media Player zjistil problém při stahování seznamu stop. Další pomoc získáte po klepnutí na nápovědu na webu.
25311. V QUERY_STRING byl nalezen neplatný název proměnné.
25312. Úloha XML obsahuje hodnotu, která není správně naformátovaná nebo je mimo rozsah.
25313. Vlastnost Název vlastnosti entity X není entita.
25314. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že kód Product Key je neplatný.
25315. Služba protokolování služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) byla úspěšně spuštěna.
25316. Cannot change class index inheritance.
25317. Nelze provést odeslání příjemci.
25318. Popis: Změní existující podsíť v adresáři.
25319. Použití oprávnění, která nejsou citlivá
25320. Nelze aktualizovat proměnnou prostředí [2]. Přesvědčte se, zda máte dostatečná oprávnění ke změnám proměnných prostředí.
25321. Zadaný název počítače je neplatný.
25322. Zdroj dat pro prvek GridView s identifikátorem X neobsahoval žádné vlastnosti nebo atributy, z nichž lze generovat sloupce. Ověřte, že zdroj dat má obsah.
25323. Plně důvěryhodná sestavení:
25324. Platnost podpisu DNS vypršela.
25325. Místní systém přerušil síťové propojení.
25326. Probíhá obnovení zálohy %1, zkopírováno (%2!lu!%%).
25327. Paket nelze odeslat. Kód chyby je %1!d!.
25328. Typ Název typu neimplementuje rozhraní IRegisteredObject.
25329. Časový limit pro provedení programu vypršel. Prováděný příkaz: X.
25330. Uživatel X již má roli Y.
25331. Všechny plány byly odstraněny uživatelem %1. Uživatel: %1
25332. Služba BITS poskytla pověření úlohy jako odpověď na výzvu k ověření od %1 pro úlohu %2, adresa URL %3. Pověření byla odmítnuta.
25333. Služba signalizovala změnu času.
25334. Na serverech globálního katalogu nebyly nalezeny žádné servery služby Řízení front zpráv.
25335. Musí být nastaven režim úprav.
25336. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Požadavek obsahuje jednu nebo více neplatných hlaviček paketu SOAP.
25337. Metoda, která má být provedena v případě volání funkce Delete()
25338. Chyba 0xX z architektury zabezpečení operačního systému
25339. Na disku není žádná starší verze běžného svazku.
25340. Instance <%1> byla úspěšně zavřena.
25341. Šablona stylů neobsahuje element dokumentu. Šablona stylů je pravděpodobně prázdná nebo se nejedná o správně vytvořený dokument XML.
25342. V objektu ExpandoObject již existuje element se stejným klíčem X.
25343. Probíhá ověřování informace SignedInfo pomocí algoritmu hash s klíčem X.
25344. MSB3742: Nelze zpracovat argument Namespaces pro úlohu XmlPeek. X
25345. Počet zadaných disků není pro tuto operaci platný.
25346. Licence na produkt vypršela.
25347. Načíst kořenový certifikát jiného výrobce z mezipaměti
25348. Typ příkazu pro vložení
25349. Platnost zprávy s identifikátorem X vypršela.
25350. Neplatná struktura STATDATA
25351. Verze formátu seznamu řízení přístupu v datovém proudu není podporována touto implementací objektu IAccessControl.
25352. Dotazovat se na atributy
25353. Při pokusu o vytvoření adresáře [2] došlo k síťové chybě.
25354. Byla zavedena chybná verze ovladače.
25355. Rozhraní IDispatchEx nepodporuje přidávání metod.
25356. Určuje, zda je oddíl SessionState uzamčen.
25357. Zadaná e-mailová adresa není aktuálně podporována.
25358. Instalační balíček nelze pomocí Instalační služby systému Windows nainstalovat. Je třeba nainstalovat aktualizaci Service Pack systému Windows, která obsahuje novou verzi Instalační služby systému Windows.
25359. Během práce s obsahem nelze tuto operaci provést.
25360. Administrativní připojení z klienta nebylo přidruženo k úložišti dokumentů.
25361. Zadaný výstupní soubor nelze vytvořit. Ověřte, zda daná složka existuje a zda do ní lze zapisovat.
25362. Odhad velikosti dat určených k obnovení se nezdařil.
25363. Adresářová služba úspěšně zaregistrovala čítače výkonu NTDS.
25364. Název tabulky, pro niž má být povolena nebo zakázána funkce závislosti mezipaměti SQL. Vyžaduje parametr -et nebo -dt.
25365. Již bylo rozhodnuto, že se bude spouštět s poslední známou správnou konfigurací.
25366. Metoda přetížení operátoru musí být statická.
25367. Hodnotu messageNumber v hlavičce AppSequence nelze deserializovat.
25368. Řadič RAID
25369. Vstupní parametr X nelze zadat, pokud je Y nastaveno na hodnotu Z.
25370. Spravovaná velikost haldy: X bajtů
25371. Přepnout užití příkazu PORT pro každé datové spojení
25372. V adresáři Active Directory nebyla nalezena instalační data softwaru.
25373. Nelze spustit službu Řízení front zpráv. Nelze zapsat hodnotu registru '\HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters\%3' do místního registru systému Windows. Chyba %1: %2
25374. Byla rozpoznána dvojznačná adresa pro uživatele s adresou %1:%2.
25375. Tělo metody MethodOverride musí příslušet tomuto typu.
25376. Došlo k jedné nebo více chybám.
25377. Nepodařilo se inicializovat konfiguraci objektu příkazu.
25378. Měnit řadiče v důvěryhodné doméně
25379. Službu Browser se nepodařilo spustit, protože parametr DirectHostBinding je chybný.
25380. Požadovaná operace vyžaduje zvýšená oprávnění.
25381. Potvrzení hesla:
25382. V souboru IDQ %2 musí být určen jeden nebo více výstupních sloupců.
25383. Zadaná třída není podtřída.
25384. Instanci <%1> nelze otevřít: %2 - %3.
25385. Systém Windows nemůže najít oddíl vybraný k instalaci.
25386. Invalid command.
25387. Podkladová kolekce nepřijala položku.
25388. Výstupní zvukový formát je neplatný.
25389. Objekty X509
25390. Tato zóna obsahuje všechny aplikace v tomto počítači.
25391. Nebyla zadána ani jedna primární cesta, ačkoli byla očekávána alespoň jedna cesta.
25392. Klientu vynucení %1 se nepodařilo volání %2.
25393. Nejméně jeden vstupní parametr je neplatný.
25394. Absolutní virtuální cesta X zde není povolena.
25395. %1: Nelze otevřít %2
25396. Tato verze systému Windows nepodporuje ovladače tiskáren systému Windows NT 4.0 (v režimu jádra) a nemůže přijmout ovladač %2 ze vzdáleného serveru %1. Vyžádejte si od výrobce novou verzi ovladače (pokud existuje) a nainstalujte ji nebo zvolte alternativní ovladač, který bude s touto tiskárnou správně pracovat.
25397. Zadaná jednotka není platná.
25398. Nepodařilo se zkontrolovat přístup k aktualizacím zásad skupiny.
25399. Server FTP nemohl najít službu FTP/TCP. Chyba je uvedena v datech.
25400. Metoda IDataServiceStreamProvider.GetStreamETag vrátila příznak entity v neplatném formátu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions