English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

8101. Modul pro zápis prostředku byl již zavřen a nelze provádět úpravy.
8102. %1!-20.*s! %2!-37s! %3!7ws!%4!-5ws! %5!-20.*s! %6!3d! %7!ws!
8103. neznamy typ dotazu: %1
8104. Datum v certifikátu není platné nebo jeho platnost vypršela.
8105. Chyba při čtení adresáře %1.
8106. Kontrola spouštění je X.
8107. Funkce vyžaduje systém Windows Vista nebo novější.
8108. Při spuštění systému v nouzovém režimu je platforma Media Foundation vypnuta.
8109. Chybí hodnota klíče v objektu X.
8110. %1 (%2) %3Pokus o vytvoření souboru %4 se nezdařil. Došlo k systémové chybě %6: %7. Operace vytvoření souboru se nezdaří a dojde k chybě %5.
8111. Součást serveru
8112. Cesty začínající řetězcem \\?\GlobalRoot jsou interní v rámci jádra a neměly by být otevírány spravovanými aplikacemi.
8113. Aktivační server zjistil, že používáte zkušební kód Product Key. Před aktivací je nutné kód Product Key změnit.
8114. Zadané umístění neobsahuje softwarový ovladač kompatibilní s tímto zařízením. Pokud umístění ovladač obsahuje, zkontrolujte zda je určen pro %1.
8115. Pole záznamu neexistuje.
8116. Registrovat ovládací prvky dat pomocí správce DynamicDataManager
8117. Záznam sledování X byl zvětšen na hodnotu Y.
8118. Tato funkce není nyní implementována.
8119. Webová část je již v zóně.
8120. Autoritativní obnovení adresáře SYSVOL nelze provést při obnovení do alternativního cíle.
8121. Nastavení zásad skupiny pro uživatele bylo úspěšně zpracováno. Byla zjištěna a použita nová nastavení v objektech zásad skupiny %6.
8122. Databázový soubor je poškozen.
8123. Prvním znakem v řetězci je znak Null.
8124. Identifikátor ProgID pro popisovač protokolu nelze získat a registrace popisovače je neplatná. Zaregistrujte popisovače protokolu.
8125. Zdroj a cíl přesunu mezi doménami nejsou ve shodě v otázce názvového kontextu ve struktuře. Zdroj nebo cíl nemá poslední verzi kontejneru oddílů.
8126. Hodnota parametru instanceId musí být v rozsahu 0 až 4294967295.
8127. Čínština (tradiční, Macao – zvláštní správní oblast ČLR)
8128. %1 obnovených souborů
8129. definice odkazového typu
8130. Služba %1 nebyla inicializována, protože nebyl k dispozici dostatek paměti.
8131. Službě nebo funkci byl předán neplatný parametr jako jedenáctý argument.
8132. Určený adresář X nelze vytvořit.
8133. Vyberte datum
8134. Název je příliš dlouhý
8135. Server DNS přidal do oboru replikace oddílu adresáře aplikace %1 místní adresář služby Active Directory. Rozlišující název kořenové složky tohoto oddílu adresáře je %2.
8136. Účet počítače %1 byl zabezpečen. Položka řízení přístupu (ACE) builtin\account operators s úplným řízením byla odebrána z popisovače zabezpečení u tohoto objektu.
8137. Chcete-li zobrazit tuto stránku, musíte se přihlásit s platnými nebo jinými pověřeními služby Microsoft .NET Passport.
8138. Aktualizace nebyla inicializována.%1
8139. Přijmout soubor
8140. Vyvolá se, když událost přejmenování souboru nebo adresáře odpovídá filtru.
8141. Upozornění: %1, %2, %3.
8142. Alias %1 pro parametr skriptu %2 nastavený jako proměnná prostředí
8143. Podrobný režim: %1; Zvukové upozornění: %2; Dotazování: %3; Expanze názvů: %4
8144. Vytvoření relace Terminálového serveru se nezdařilo. Relevantní stavový kód byl %1.
8145. Stav protokolu HTTP 200: Odpověď serveru nebyla platná. Server nedodržel definovaný protokol. Obnovte úlohu. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) akci zopakuje.
8146. Kdy jsou záznamy ovlivněny daným prováděním příkazu
8147. Požadovaná část těla nebyla v této zprávě nalezena.
8148. Nastavení možnosti vysílání na soketu se nezdařilo. Agent SAP nemůže pokračovat.
8149. Přepis měření rozvržení prvku X by neměl vrátit hodnotu kladného nekonečna PositiveInfinity jako jeho požadovaný rozměr DesiredSize, i kdyby bylo Infinity povolený rozměr.
8150. Zobrazí vlastnosti tohoto oprávnění.
8151. Operace byla zrušena.
8152. Při kontrole změn v konfiguraci službou infračerveného přenosu souborů došlo k chybě. Změny provedené v ovládacím panelu Bezdrátové spojení se projeví až po příštím přihlášení. Byla hlášena chyba%1.
8153. Tento zprostředkovatel členství ve službě Active Directory nepodporuje rozeznávání uživatelů online.
8154. Retry Later
8155. MXS - Maximální očekávaná velikost %1!15I64u! %2!2.2s!
8156. Vlastnosti klíče nemohou být typu Nullable. Zkontrolujte, zda typ této vlastnosti není Nullable<>.
8157. Index aktivního ovládacího prvku WizardStep
8158. Intel 82801CA ICH3
8159. Kolekce aktivních bodů
8160. Aktualizace DNS se nezdařila.
8161. Částice musí obsahovat atribut minOccurs = (0 nebo 1) a atribut maxOccurs = 1.
8162. Vytvoření relace ASP se nezdařilo z důvodu odepření přístupu při aktivaci oddílu COM+ %1.
8163. Nemění se atributy skrytého souboru - %1
8164. Zadaný soubor bitové kopie je prázdný.
8165. Žádný ze zdrojových svazků nebyl zálohován.
8166. Chybí operand.
8167. Nerozpoznaná média.
8168. Byl vynechán nadbytečný krok.
8169. Bitová kopie nebyla vygenerována z diskety MS-DOS, formátované s parametrem /S.
8170. Funkce lpremove úspěšně spustila funkci lpksetup.
8171. Volá se v případě, že se má změnit pozice kurzoru.
8172. Při vytváření nových výchozích účtů pro tuto doménu došlo k chybě. Příčinou může být přechodný chybový stav. Úkol bude pravidelně opakován, dokud nebude úspěšně proveden, a pokud potíže potrvají, bude tato zpráva během týdne opět zapsána do protokolu.
8173. Sledování zpráv MSMQ
8174. Typ Název typu nelze přeložit.
8175. Pole nemá příslušný počet rozměrů.
8176. Operace požadovaná k určitému času nebyla provedena podle plánu.
8177. Spuštění funkce TransactionManager->GetWhereabouts se nezdařilo. Pokud je v koordinátoru DTC nakonfigurováno použití vzdáleného hostitele pro řízení transakcí, je pravděpodobné, že vzdáleného hostitele nebude možné kontaktovat. Klepnutím na tlačítko panelu nástrojů MSDTC v modulu snap-in Služba Component Services v konzole MMC můžete v koordinátoru MSDTC nakonfigurovat použití místního koordinátoru. Nyní není další spuštění možné, a proto byl serverový proces ukončen.%1
8178. Přesunutí všech odpovídajících odkazů se nezdařilo: %1, cesta %2, nová cesta %3
8179. Chyby %1!-10u! %2!-10u!
8180. Protokolování internetové informační služby pomocí rozhraní ODBC do zdroje dat %1 bylo obnoveno.
8181. Objekt závislosti používaný pro příjem upozornění na dotazy
8182. Připojitelný člen Člen nebyl nalezen.
8183. Informace o položce přidávané za provozu: Aktuální hodnota UxNumberOfProcessors: %1. Komentář: %2.
8184. Pokud obsahy případu nejsou System.Void, je nutné poskytnou výchozí obsah.
8185. Uživatel změnil předvolbu místa (geoid) na %1.
8186. Dollar sign must be followed by an alias name (an identifier)
8187. Oznámení nelze doručit, protože fronta zpráv je zaplněna na maximální kapacitu.
8188. V jedné součásti uživatelského rozhraní došlo k chybě.
8189. Zadaný balíček ovladače tiskárny se právě používá.
8190. 'BY' cannot be used without 'GROUP WITHIN'.
8191. Nastavení atributů zabezpečení služby MS DTC se nezdařilo. Vnitřní informace: %1.
8192. Závažnost=Upozornění Protokol DHCPv6 Relay zahodil paket přijatý v místním rozhraní s adresou IP %1. Paket obsahoval počet směrování %2, což překračuje maximální hodnotu povolenou v paketech přijatých pro toto rozhraní. Pole s počtem směrování v paketu DHCP REQUEST označuje, kolikrát byl paket předán z jednoho přenosového agenta na jiného.
8193. Závažná chyba na řádku %1!d! v souboru %2!S!
8194. Recyklovaný proces pravděpodobně nebude pozastaven.
8195. Vybraná vlastnost: Název vlastnosti
8196. Nastavení klíčového snímku videa je neplatné.
8197. Nelze analyzovat X jako rozsah, protože se jedná o relativní adresu URI. Rozsah musí tvořit absolutní adresu URI.
8198. Žádní kompatibilní spotřebitelé
8199. Při čekání na poli událostí v rutině události zpracování protokolu došlo k chybě. Návratový kód procedury WaitForMultipleObjects je %1. Probíhá ukončení agenta přípon.
8200. V souboru bitové kopie nelze nalézt zadané ID jazyka prostředků.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions