English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

9901. Šířka ohraničení popisku musí být větší než 0.
9902. Změna opraveného systémového souboru se projeví po příštím restartování.
9903. Z indexu byla odebrána virtuální kořenová složka %1.
9904. Jeden z atributů public nebo system musí být uveden v částici .
9905. Úroveň vztahu důvěryhodnosti: X
9906. Při analýze záhlaví cookie pro identifikátor URI X došlo k chybě.
9907. Došlo k chybě vnitřního uspořádání.
9908. Připojení k danému zdroji dat ODBC se nezdařilo.
9909. Nahrazení parametrů bitové kopie se nezdařila.
9910. Určená výchozí zásada rychlého režimu nebyla nalezena.
9911. Poskytnutá variantní struktura obsahuje neplatná data.
9912. Byla určena neznámá, neplatná nebo nepodporovaná možnost nebo úroveň při volání getsockopt nebo setsockopt.
9913. Uživateli %1 byl odepřen přístup k aktuálnímu adresáři %2 z důvodu změny zabezpečení.
9914. Cesta nebyla nalezena - %1.
9915. Pro kolekční typy není podporován zprostředkovatel komunikace s objekty COM.
9916. Identifikátor GUID nemohl být přidělen, neboť agent úřadu byl přetížen.
9917. Aktualizace schématu se nezdařila: Atribut ve vztahu Může obsahovat neexistuje.
9918. Zadané podřízené zařízení grafického adaptéru nepodporuje expozici popisovače.
9919. CoID=%1: Uživatel %2 byl odpojen z portu %3. %4
9920. Závislá kopie byla vytvořena.
9921. Text zobrazený na tlačítku pro aktualizaci
9922. Sloupec PrimaryKey (%1) obsahuje hodnotu NULL. Neexistuje nadřazená tabulka.%2%3%4%5
9923. Serializovaná vlastnost MaxCapacity třídy StringBuilder musí být kladná a musí být větší nebo rovna délce řetězce.
9924. Ovladač neotevřel klíč Services pod CurrentControlSet.
9925. Zdroj X již v místním počítači existuje.
9926. Instance této úlohy je již spuštěná.
9927. Byl proveden pokus o zabezpečení zařízení %1 před selháním, avšak tento pokus se nezdařil. Zařízení budou odebrána.
9928. Typy uzlů, vedle kterých mají být zobrazena zaškrtávací políčka
9929. Zadaná hodnota je mimo rozsah. Platný rozsah je uveden v dokumentaci k produktu.
9930. Při instalaci softwaru byla přejmenována kategorie %2.
9931. Uživatel změnil kalendář na %1.
9932. Dva elementy End třídy ResourceAssociationSet nemohou mít stejný element ResourceType a vlastnost ResourceProperty. Pokud jde o asociaci odkazující na sebe, měla by být vyjádřena jednosměrnou asociací s vlastností ResourceProperty jednoho z elementů s hodnotou null.
9933. Požadovaná operace byla úspěšná. Změny se projeví po restartování systému.
9934. Typ_události %1, P1 %2, P2 %3, P3 %4, P4 %5, P5 %6, P6 %7, P7 %8, P8 %9, P9 %10, P10 %11
9935. Zařízení %2 se pokouší o operaci v %1. Typ je uveden ve výpisu dat.
9936. Vyjednávání trvalo příliš dlouho.
9937. Server není spuštěn s individuláním řízením přístupu.
9938. Nebyl nakonfigurován žádný nadřazený odkaz pro adresářovou službu. Z tohoto důvodu adresářová služba nemůže vydat odkazy na objekty mimo tuto doménovou strukturu.
9939. Probíhá vypínání systému.
9940. Funkce IPinFlowControl::Block() již byla volána jiným podprocesem. Aktuální podproces nemůže vytvořit žádný odhad o tomto stavu blokování spojky.
9941. Při upgradu objektu uživatele databáze SAM %1 došlo k chybě. Systém se pokusí záznam tohoto uživatele upgradovat, může však obsahovat nekonzistentní data. Chybový kód systému NT naleznete v datech záznamu této události.
9942. Program Sledování tisku LPR (Line Printer Remote) nemohl otevřít port %1. Tato situace může nastat, pokud název serveru pro tento port není správný. Tisk na tomto portu se nezdaří, dokud nebude tento problém vyřešen.
9943. Vzhled posuvníků pro panel
9944. Zadaná hodnota TTL (time-to-live) je neplatná.
9945. Operace vyžaduje, aby měl svazek přiřazené písmeno jednotky.
9946. Do statického pole určeného jen pro čtení nelze přiřazovat (kromě případu, kdy se nachází uvnitř statického konstruktoru nebo inicializátoru proměnné).
9947. Funkce SendMsg dokončena: %1 %2 %3 %4
9948. Při sledování dokončení seznamů slov došlo k chybě, která způsobí přerušení aktuální činnosti.
9949. %1!-15.15s! - Provede operace údržby u zadaného objektu.
9950. V databázi WINS takový název neexistuje.
9951. Další informace o této úrovni důvěryhodnosti
9952. Seznam vlastností pro třídu obsahu tohoto dokumentu nelze načíst a nelze získat přístup ke schématu. Ověřte, zda je schéma správně nakonfigurováno.
9953. X (Types='Y').
9954. Zprostředkovateli se nepodařilo aktualizovat vlastnosti pro disk v mezipaměti. Je třeba restartovat virtuální diskovou službu. %1
9955. Objekt není aktivní. Možná byl odstraněn nebo nebyl otevřen.
9956. Zpětné volání rozhraní MUI se nezdařilo kvůli souboru %1, který nelze načíst. Tuto chybu opravíte nahrazením tohoto souboru nebo opravou instalace systému Windows.
9957. Parametr X musí být nezáporný.
9958. Úspěšně publikovaný element %1
9959. Získání informací o hardwaru se nezdařilo. %1
9960. Zjišťování ověřovacích informací o vytvoření vazby se nezdařilo. Chyba: 0x%1!x!
9961. Byla zadána chybná informace.
9962. Pro ověřování v této síti zvolte jiný a platný certifikát. V případě potřeby poskytne další pomoc správce sítě.
9963. Objekt výsečového grafu – Atribut poloměru prstence je neplatná hodnota. Hodnota musí být v rozmezí od 0 do 99.
9964. Zadejte heslo:
9965. /showbackup
9966. Pro tuto operaci již byla volána metoda OperationCompleted a další volání nejsou platná.
9967. Mutace kolekce klíčů odvozené od slovníku nejsou povoleny.
9968. Dotaz neobsahuje žádná smysluplná omezení.
9969. Program CHKDSK obnovuje informace pro obnovu...
9970. Byl zadán dvakrát stejný parametr.
9971. %1: Přenos byl přerušen.
9972. Pro umístění SourceLocation jednoho řádku by měla platit podmínka endColumn >= startColumn (= X).
9973. Služba pro nasazení systému Windows nemůže převést informace do nového formátu.
9974. Zadejte uživatelské jméno:
9975. Obrázek pozadí v ovládacím prvku
9976. Modul FailedRequestTracing zjistil potíže při čtení konfigurace. Protokoly se budou generovat teprve po opravě této podmínky. Za poslední časový interval (%2 min) je počet výskytů těchto potíží minimálně %1. Data obsahují chybu.
9977. Uzel FlowNode ve vývojovém diagramu X již byl otevřen a nelze jej upravit. Uzel FlowNode lze upravovat pouze při návrhu.
9978. Z není platná hodnota pro omezení Y kolekce schématu X.
9979. Obnovení %1 bylo dokončeno s chybami v %2. Byla ohlášena chyba %3 (%4). Po vyřešení problému spusťte obnovení znovu.
9980. Přidělené vyrovnávací paměti se nesprávně překrývají.
9981. Žádost o zápis do primárního řadiče sítě, který vlastní frontu, se nezdařila.
9982. Program Windows Media Player nemůže přehrát video na disku DVD. Zavřete všechny otevřené soubory, ukončete všechny ostatní spuštěné programy a akci opakujte. Pokud potíže potrvají, restartujte počítač.
9983. Tento správce transakcí narazil na chybu protokolu s jiným správcem transakcí TIP.
9984. V oddílu není dostatek volného místa.
9985. Neplatná konfigurace: X="Y". Hodnota X musí být kladné 32bitové celé číslo.
9986. ***[Řetězec zprávy je zkrácen z důvodu velké velikosti.]
9987. Při čtení složky %1 došlo k chybě.
9988. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože ID odběru je neplatné.
9989. Hodnota příznaku: Správce filtrů
9990. Domain Computers
9991. Byl zaznamenán pokus o odkaz na pojmenované objekty X, který ještě nebyly definovány. Odkazy směrem vpřed nebo odkazy na objekty obsahující odkazy směrem vpřed nejsou podporovány jinými direktivami než Key.
9992. Síťový název nelze nalézt.
9993. Mezipaměť: Cache-Control = X.
9994. Tento název vyhledávací aplikace již existuje. Použijte jiný název.
9995. Je možno nastavit pouze jeden z argumentů XmlContent nebo XmlInputPath.
9996. Služba Server: Změna názvu domény z %1 na %2 se nezdařila.
9997. Nelze převést tuto instanci XamlTypeName na řetězec, protože vlastnost Name má hodnotu Null nebo je prázdná. Před voláním metody XamlTypeName.ToString nastavte vlastnost Name.
9998. Požadavek na aktualizaci služby DNS IPv6
9999. Obnovení stavu systému začalo v %1.
10000. Na disku není tabulka Reserve Sparing Table.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions