English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

18101. Zdroj videa nepodporuje požadovaný výstupní formát nebo hloubku barev.
18102. Seznam neserializovatelných vlastností (Save/Load/Reset) oddělený čárkami
18103. Je aktivována před změnou režimu prvku DetailsView.
18104. Adresa URL X je hostitelem dokumentu XAML s kořenovým elementem typu Název typu. Typ obslužné rutiny HTTP Název typu byl vybrán pro obsloužení požadavků odeslaných na tuto adresu URL.
18105. Protokol clusteru nebylo možné v uzlu %1 vytvořit.
18106. Byl rozpoznán čítač se zápornou hodnotou.
18107. /showmeta [TODO]
18108. Sleduje oznamování změn systému souborů a generuje události při změně souboru nebo adresáře.
18109.
18110. Konfigurační oddíl lze nastavit pouze v souboru machine.config a kořenovém souboru web.config.
18111. Popisovač lze přesunovat.
18112. Počet zpráv v poštovní schránce požadovaného příjemce přesáhl povolenou hodnotu.
18113. Ukázková řetězcová vlastnost
18114. Odeslání neúspěšné, protože se změnilo příliš mnoho metadat.
18115. Existující položka mezipaměti musí být zrušena.
18116. Zadaný objekt Transaction nelze otevřít, protože nebyl nalezen.
18117. Index obsahu nelze odstranit v době, kdy je zastavována vyhledávací služba. Restartujte vyhledávací službu a akci opakujte.
18118. V objektu ExpandoObject byl nalezen více než jeden klíč shodující se s X.
18119. CultureInfo nemůže mít hodnotu null.
18120. MSB3257: Primární odkaz X nelze přeložit, protože má novější verzi Y, než je verze v aktuální cílové architektuře. Verze zjištěná v aktuální cílové architektuře je Z.
18121. Vytváření rezervní mapovací tabulky Reserve Sparing Table v sektoru %1
18122. Nástroj Scenario Event Mapper nemohl spustit scénář pro zprostředkovatele %1 (ID události %2). Kód chyby je %3.
18123. Není ještě implementováno.
18124. Službu serveru se nezdařilo zaregistrovat ve správci prostředků transakcí. Vzdálené transakce nebudou k dispozici.
18125. Pro dotaz nebyl nalezen žádný aktivní kanál.
18126. Parametr X je v souboru datasvcmap zadán více než jednou. Parametr je třeba zadat pouze jednou.
18127. Nelze otevřít klíč registru obsahující název knihovny DLL objektu proxy transakcí OLE. Specifikace chyby: %1
18128. Adresa IPv4 0.0.0.0 a adresa IPv6 ::0 jsou neurčité adresy, které nelze použít jako cílové adresy.
18129. Přípona souboru konzoly Windows PowerShell %1!ls! není psc1. Přípona souboru konzoly Windows PowerShell musí být psc1.
18130. Před zahájením šifrování je nutné zadat klíč.
18131. Invalid stream
18132. Služba WINS nemohla naslouchat na soketu Winsock.
18133. Aktualizace DNS IPv6 byla úspěšná.
18134. Nebyl zadán žádný čítač.
18135. Prostředky klastrů služby Řízení front zpráv nejsou v tomto uzlu podporovány, protože služba Řízení front zpráv není nainstalována.
18136. Nejméně jednu zásadu přidělení se nepodařilo odstranit. Zásadu nelze odstranit, pokud je právě aktivní nebo pokud je členem nejméně jedné podmíněné zásady.
18137. Nelze přidat duplicitní položku kolekce typu %1 s atributem %2 jedinečného klíče nastaveným na hodnotu %3 a s atributy kombinovaného klíče %4 nastavenými na hodnoty %5 v daném pořadí.
18138. Generování příslušných popisků kódové skupiny se nezdařilo.
18139. Název xml je vyhrazen a je třeba jej zadávat malými písmeny.
18140. Operace není povolena na discích, které obsahují svazek souboru režimu hibernace.
18141. Hodnota X atributu Atribut není platným nezáporným celým číslem.
18142. Třída LinkedList je prázdná.
18143. Člen skupiny Administrators má úplný a neomezený přístup k příslušnému počítači nebo doméně.
18144. Neplatný parametr: Za možností -t musí být uvedeno číslo portu.
18145. Microsoft-Windows-Optional Component Setup
18146. Služba replikace souborů nemůže splnit požadavek, protože uživatel nemá dostatečná oprávnění na řadiči domény. Další informace pravděpodobně obsahuje protokol událostí.
18147. Zástupný název musí být obecný.
18148. V programu Windows Media Player došlo k chybě při pokusu o zařazení souboru do fronty.
18149. Zapisovat objekty
18150. Nelze použít SQL Server, protože na serveru SQL Server není nainstalován Server stavu relace technologie ASP.NET verze 2.0. Nainstalujte Server SQL stavu relace technologie ASP.NET verze 2.0 nebo pozdější.
18151. Protokol IPRIPv2 nebylo možné navázat na adresu IP %1. Přesvědčte se, zda je protokol TCP/IP správně nainstalován a nakonfigurován. Uvedený údaj je kód chyby.
18152. Implementace rozhraní IObjectReference vrací příliš mnoho vnořených odkazů na jiné objekty, které implementují rozhraní IObjectReference.
18153. Konfigurovat aplikaci
18154. Aktualizovat parametry
18155. Při čtení záznamu události protokolování došlo k chybě. Byl zadán popisovač %1. Návratový kód procedury ReadEventLog je %2.
18156. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že počítač nemohl být aktivován pomocí Služby pro správu klíčů.
18157. Chybné heslo
18158. Zapnutí masky u zdrojové adresy MAC
18159. Pro mapovač koncových bodů nejsou k dispozici další koncové body.
18160. V přidružení zabezpečení IPsec byl přijat paket, který neodpovídá vlastnostem paketu.
18161. Zadaná otázka hesla je neplatná. V konfiguraci aktuálního zprostředkovatele je požadována platná otázka a odpověď hesla. V důsledku toho musí být použito také přetížení metody CreateUser, které přijímá parametry otázky a odpovědi.
18162. Následující aplikace se pokusila zamítnout ukončení: %1.
18163. Operace se nezdařila. Vztah nelze změnit, protože některé vlastnosti cizího klíče nemohou mít hodnotu null. Při provedení změny vztahu je související vlastnosti cizího klíče nastavena hodnota null. Pokud cizí klíč nepodporuje hodnoty null, je nutné definovat nový vztah, vlastnosti cizího klíče je nutné přiřadit jinou hodnotu (ne null) nebo je nutné nesouvisející objekt odstranit.
18164. Sériová myš používá stejné přerušení jako %2, %2 proto nebude spuštěno.
18165. Uživatel nebo skupina %1 už je členem místní skupiny %2.
18166. Správce systémových prostředků byl ukončen.
18167. Nebyl nalezen žádný záznam se zadaným klíčem.
18168. Instalace nebyla úspěšná a část úklidu souborů není úplná. Nejlepších výsledků dosáhnete restartováním počítače.
18169. Metrika spolehlivosti
18170. Název domény NIS (Network Information Service)
18171. Na svazku [2] není dostatek místa. Požadované místo: [3] kB. Dostupné místo: [4] kB. Uvolněte potřebné místo na disku a akci zopakujte.
18172. Nesprávná syntaxe dokumentu
18173. Povolit automatické aktualizace
18174. Typ adresy není známý.
18175. Vlastnost s názvem X již byla definována v tomto rozsahu. Chcete-li nahradit aktuální vlastnost, nejprve ji odeberte a pak přidejte novou vlastnost.
18176. Spuštění akce se nezdařilo.
18177. Cesta konfigurace nebo adresa URL, kde má být konfigurace vymazána. Není-li zadána, bude jako výchozí nastavena konfigurace na úrovni serveru.
18178. Provádění operace, aby byl uživatel přihlášen.
18179. Délka svazku není násobek velikosti sektoru.
18180. Objekt ParameterInfo není platný.
18181. Při přípravě oddílu vybraného pro instalaci došlo k chybě.
18182. Parametr X představuje typ kolekce. Tento objekt nelze serializovat v případě, že je přiřazen k typu rozhraní bez implementovaného rozhraní IEnumerable Y.
18183. Graf přehrávání videa DVD nebylo možné sestavit z důvodu nedostatečných dekodérů.
18184. Atribut elementu %1 není v této definici DTD nebo schématu definován.
18185. V Y neexistuje přípojný bod spotřebitele X.
18186. Výsečový nebo prstencový typ grafu – Neplatný formát vlastního atributu CollectedThreshold
18187. Od posledního oznámení v Z bylo vyřazeno Y událostí, protože byla překročena kapacita vyrovnávací paměti událostí. (ID upozornění: X)
18188. Modul pro zápis %1 podporuje události obnovení.
18189. Byl zjištěn pokus o volání serveru proxy, zatímco je zpracováváno volání konstruktoru.
18190. Chyba příkazu RUNAS: Následující argument je příliš dlouhý: %1
18191. Proxy server vzdáleného volání procedur (RPC) byl úspěšně zaveden do Internetové informační služby (IIS).
18192. Měnit stav události
18193. Identitu domény nelze určit.
18194. Rozhraní API %1 selhalo s chybou %2.
18195. Je-li tento parametr zadán, nebude sestavení po vytvoření plně podepsáno.
18196. Volající vybavuje asynchronní volání, během nějž nelze provést odchozí volání.
18197. Úroveň podrobnosti protokolu v registru je nastavena na hodnotu X.
18198. Ukončení pokusů o spuštění příkazu SQL kvůli dosažení maximálního počtu opakování.
18199. Síť s clustery je neplatná.
18200. Hodnota vlastnosti Název vlastnosti musí být typu Název typu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions