English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

30401. Starší režim je neaktivní.
30402. Aktivační server zjistil, že zadaný kód Product Key je neplatný.
30403. Proces filtrování byl zastaven, protože kvóta paměti byla překročena.
30404. Cesta pro EXPORT %1 nebyla nalezena.
30405. X ještě neběží.
30406. Proměnnou %1!.40s! nelze vyhodnotit.

30407. Velikost vyrovnávací paměti předaná metodě MQGetQueueSecurity je příliš malá.
30408. Zadat parametr TaskCreationOptions.LongRunning ve volání do metody FromAsync je neplatné.
30409. Klávesou Enter zahájíte obnovení souboru na jednotce %1
30410. Internal event: The Windows NT 4.0 or earlier replication checkpoint with the PDC emulator master was successful.
30411. Příkaz byl použit s kolidujícími přepínači.
30412. Objekt je již inicializován a nelze ho inicializovat znovu.
30413. Byl přijat požadavek s nepodporovaným schématem ověření. Authorization: X SupportedSchemes: Y.
30414. Byl odvolán certifikát řadiče domény, který se používá k přihlášení pomocí čipové karty. Obraťte se na správce systému a předejte mu informace obsažené v protokolu systémových událostí.
30415. Zdroj a cíl přesunu mezi doménami se neshodly na identitě zdrojového objektu. Zdroj nebo cíl nemá poslední verzi zdrojového objektu.
30416. Typ kontraktu dat Název typu nelze serializovat pomocí metody DataContractJsonSerializer, protože datový člen Člen je v hierarchii typů uveden duplicitně.
30417. Vyrovnávací paměť filtru nelze číst.
30418. Byla zjištěna nekonzistence znalostí se svazkem %2 na serveru %3
30419. Adresa URL obrázku pro položku nabídky
30420. Došlo k pokusu zpřístupnit síťový soubor, ale síťový software ještě nebyl spuštěn.
30421. Proces kódování nezvládl zpracovat množství dodaných dat.
30422. Přejmenovat soubor
30423. Zapnutí/vypnutí služby
30424. V aktuálním prostředí nebylo možné najít hodnotu pro alias %1.
30425. Hodnota Y posledního bodu
30426. Předdefinovaný typ Název typu je deklarován nesprávně.
30427. Instalace softwaru nevytvořila kategorii %2. Byla zjištěna následující chyba: %1
30428. Pravidelné zpracování zásad pro uživatele %3 se nezdařilo po %1 s.
30429. Uložení zásad bylo zrušeno
30430. Nebylo zadáno dostatečné množství ovladačů pro dokončení této operace.
30431. Nelze získat export X z části Y.
30432. Zápis certifikátu pro %1 se pokusil o zápis certifikátu %2 z certifikační autority %3. Žádost čeká.
30433. Daný typ pověření není podporován službou Active Directory Domain Services.
30434. Zadaný filtr je neplatný.
30435. Prefixy 'xml' a 'xmlns' jsou vyhrazeny pro použití formátem XML.
30436. Nelze převést typ Název typu na typ X.
30437. Vlastnost MultisessionInterfaces musí být nastavena před voláním této metody.
30438. Vnitřní informace:
30439. Místní uzel zaznamenal požadavek jako cizí.
30440. Part number:
30441. Získá nebo nastaví minimální šířku datových bodů (v pixelech).
30442. Zadaný přístupový bod je neplatný, protože je neomezený. Měly by být místo něj zadány globální příznaky.
30443. Systém Windows nemůže použít zadané balíčky QFE.
30444. Velikost intervalu osy
30445. %1 (%2) %3Údaj o verzi souboru protokolu %4 neodpovídá údaji o verzi databázového stroje. Verze souborů protokolu nemusí být pro tuto databázi správná.
30446. %2 : Toto je zkušební upozornění.
30447. Výchozí třída architektury NAP (Network Access Protection)
30448. Serializovaná vlastnost Capacity třídy StringBuilder musí být kladná, menší nebo rovna hodnotě MaxCapacity a větší nebo rovna délce řetězce.
30449. K této chybě dochází, pokud neexistuje připojení ke skupině při pokusu o operaci, která vyžaduje připojení.
30450. Mezi klientem a serverem existuje rozdíl v čase a datumu.
30451. Chybný požadavek
30452. Hodnota uzlu stromu
30453. Velikost znakových vyrovnávacích pamětí.
30454. Kolekce rozšíření nepodporuje nastavení rozšíření podle indexu. Použijte metody Add a Remove.
30455. Znak Unicode není definován ve kódové sadě Unicode, nainstalované v systému.
30456. Došlo k pokusu o přístup k soketu způsobem zakázaným jeho přístupovými oprávněními.
30457. Severní sótština (Jihoafrická republika)
30458. Identifikátor není v aktuálním použití příkazu podporován. Zadali jste: %1.
30459. Pro operaci není k dispozici dostatek paměti.
30460. Odkaz na objekt předaný jako parametr metody komponentě Queued Component neimplementuje IPersistStream.%1
30461. Nepodařilo se zavřít jednotku (%1) v knihovně: %2.
30462. Zadaná aktivace se nemůže vyskytnout v kontextu klienta, jak bylo určeno.
30463. Operace čištění jazykové sady uživatelského rozhraní se nezdařila.
30464. Přenosné zařízení je již používáno. Počkejte na dokončení aktuální úlohy nebo ukončete ostatní programy, které přenosné zařízení pravděpodobně používají, a akci opakujte.
30465. Pro potřeby testování byla způsobena chyba.
30466. Informace o vyloučení ověření - vypnuto
30467. Tok technologie QoS byl úspěšně přidružen k připojení (ID připojení %1). Šířka pásma omezena na: %2 bajtů za sekundu.
30468. Byl nalezen zastaralý soubor .resources v sestavení Název sestavení . Znovu sestavte soubor .resources a poté znovu sestavte dané sestavení.
30469. Popisovač monitoru obsahuje neplatný standardní blok časování.
30470. Zadaná cesta metaobjektu nebyla nalezena. Metaobjekt a přidružená metadata byla ignorována.
30471. Zařízení ohlásilo neočekávaná nebo neplatná data pro příkaz.
30472. Dokončeno stažení manifestu z: %1 do: %2.
30473. Potvrzení bez konkrétního cíle je platné pouze při použití s popisovači Compensation, Confirmation nebo Cancellation.
30474. Okraje sloupců legendy (jako procento velikosti písma legendy). Používá se pouze pro položky, které jsou pro řady automaticky generovány.
30475. Při pokusu o otevření souboru %1 pro zápis došlo k chybě.
30476. Nelze zadat název databáze. Je povolen pouze v případě, že parametr -sstype má hodnotu c.
30477. Ověřování se nezdařilo, protože certifikát v počítači serveru pro tuto síť byl odvolán.
30478. Element %1 je již deklarován.
30479. Přístupová klávesa není zaregistrována.
30480. Zadaný seznam přídělů je vnitřně nekonzistentní se svým popisovačem.
30481. Server nemohl najít adresář se souborem protokolu %1. Uvedený údaj je kód chyby.
30482. Podporu trasování ETW se nepodařilo inicializovat. Služba IIS bude nadále fungovat bez podpory trasování ETW (nebo její části). Data obsahují chybu.
30483. Metodu RegisterBookmarkScope lze volat pouze v případě, že rozsah odpovídajícího popisovače ExclusiveHandle neobsahuje žádné stávající záložky.
30484. Nedovolené znaky ve jmenovce svazku
30485. Operace uzavření čeká na vyřízení Terminálového připojení.
30486. Objekt osy – Chyba automatického intervalu z důvodu neplatných hodnot bodů nebo minima a maxima osy.
30487. Typ Název typu není platným přípojným bodem zprostředkovatele. Typ musí být veřejný, musí se jednat o podtřídu třídy ProviderConnectionPoint a musí mít veřejný konstruktor se stejnými parametry jako konstruktor ProviderConnectionPoint.
30488. %1 má jediný řadič domény.
30489. Certifikát neobsahuje vlastnost odkazující na soukromý klíč.
30490. Funkce LPRemove zjistila vnitřní chybu.
30491. Zadaný server nebyl nalezen.
30492. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Síť je mimo provoz.
30493. Přístup byl odepřen. Před otevřením souborů v tomto umístění je nutné nejprve přidat web do seznamu důvěryhodných webů, přejít na web a vybrat možnost automatického přihlášení.
30494. Předpoklad je neplatný: X
30495. Výraz typu Název typu nelze použít pro přiřazení k typu Název typu.
30496. Byla provedena nahrazení (X).
30497. Zásobník podprocesu v tomto procesu je poškozen z důvodu programátorské chyby. Jde pravděpodobně o ohrožení zabezpečení a náznak útoku na systém. Proces bude ukončen.
30498. Uživatel změnil nouzové pořadí jazyka uživatelského rozhraní na %1.
30499. Operace PROPPATCH pro soubor %1 se nezdařila při provádění funkce SetFileInfo. ErrorStatus: %2.
30500. Modul XamlXmlWriter nemůže zapsat hodnotu X, která obsahuje významnou mezeru v kolekci Y.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions