English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

11401. Hierarchii důvěryhodnosti pro tento server služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) nelze určit.
11402. Nelze smazat hodnotu položky v kolekci.
11403. Přírůstková data předaná k načtení nejsou platná. Pravděpodobně jsou mimo pořadí.
11404. Proud videa vyžaduje, aby byla povolena ochrana proti kopírování, avšak při povolování ochrany proti kopírování došlo k chybě.
11405. Nastavení konfigurace aplikace: X
11406. Typ tlačítka obsaženého ve sloupci
11407. Zásobník překladače AML přetekl.
11408. Služba Windows Servicing zahájila proces změny stavu balíčku %1(%2) z %3(%4) na %5(%6).
11409. Nepodporovaný typ intervalu: Název typu
11410. Popis: Změní existující počítač v adresáři.
11411. Zopakujte vybranou operaci.
11412. Tato operace není závislými klienty podporována.
11413. Parametry %1 a %2 nelze určit současně.
11414. Došlo k pokusu o přesunutí pozice před začátek proudu.
11415. Nebyly nalezeny žádné soubory.
11416. Aktivitu potvrzení X lze použít pouze v případě, že již byla spuštěna aktivita CompensableActivity v pracovním postupu.
11417. Analýza zadané datové jednotky vyžaduje větší počet popisovačů.
11418. Požadavek byl přerušen.
11419. Uzel LinkedList nenáleží do aktuální třídy LinkedList.
11420. Systém Windows dokončil kontrolu disku.
11421. Konfigurace požadované relace neumožňuje vzdálené ovládání.
11422. Systém Windows je v období upozornění.
11423. Neznámý formát zobrazení.
11424. Číselná vlastnost (%1) ze sběru dat (%2) obsahuje hodnotu (%3), která spadá mimo povolený rozsah (%4).%5
11425. Položka již existuje, bude přeskočena.
11426. Probíhá replikace zbývajících aktualizací v oddílu adresáře %1 do řadiče domény %2 služby Active Directory...
11427. zdroj zprávy je k dispozici, ale zpráva nebyla v tabulce řetězce/zprávy nalezena
11428. Program Windows Media Player nemůže přehrát žádné položky v seznamu stop. Chcete-li získat informace o potížích, klepněte na kartu Přehrávání a potom na ikonu u každého souboru v podokně se seznamem.
11429. Atribut X v elementu v souboru Web.config se používá pro cílovou verzi rozhraní .NET Framework 4.0 a novější (například X="4.0">). Pokud tuto webovou aplikaci kompilujete pro verzi rozhraní .NET Framework starší než 4.0, odeberte v souboru Web.config z elementu atribut X.
11430. V adresáři Active Directory nebyl nalezen objekt instalačních dat softwaru.
11431. Hloubka souboru obrázku ve formátu PNG není podporována.
11432. Přidělování místa v registru Volné místo: [1]
11433. Na serveru %3 byl úspěšně vytvořen chybějící výstupní bod %2
11434. Neplatný odkaz ObjRef poskytnutý X.
11435. Tato operace není povolená u balíků online. Balík musí být offline.
11436. Název odstraňovaného fondu aplikací
11437. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že balíček licence není platný.
11438. Vlastnost názvu Název vlastnosti na typu Název typu musí být typu System.String.
11439.
11440. Soubor protokolu nástroje CRM byl původně vytvořen s jiným ID aplikace. Soubor byl aktualizován identifikátorem aktuální aplikace. Pokud se toto upozornění zobrazilo po přejmenování souboru protokolu nástroje CRM, není nutné provést žádnou akci. %1
11441. Operace režimu spánku systému se nezdařila.
11442. Musí být nastavena minimální a maximální hodnota.
11443. Změna zásad ověřování
11444. Povolování historie identifikátorů SID u tohoto vztahu důvěryhodnosti
11445. Nebylo k dispozici dostatek paměti pro splnění požadavku.
11446. %1!-20s! %2!-30s! %3
11447. Uživatel %2\%1 nemá dávková přihlašovací práva pro tento server.
11448. Vyřazené ID vyvolání názvového kontextu: %1
11449. Potvrzení metadat: Nepodařilo se zapsat všechny kopie metadat ze svazku %2. Pokud budou chyby přetrvávat, dešifrujte svazek.
11450. Transakce nelze obnovit.
11451. Globální proměnnou nebo parametr %1 nelze definovat se stejným pořadím importu více než jednou.
11452. Parametr vztahu je neplatný.
11453. Znak CR musí být následován znakem LF.
11454. Při čtení třídy WebPartTransformerAttribute došlo k chybě: Atribut
11455. Neshoda počtu parametrů.
11456. Toto oznámení o stavu doručení nebylo doručeno, protože byla zjištěna následující chyba: %1.
11457. Správce vzdáleného přístupu nebyl spuštěn, protože nevytvořil mapování sdílených souborů. Restartujte službu Správce vzdáleného přístupu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na správce. %1
11458. V stránkovacím souboru je havarijní výpis.
11459. Zabezpečení protokolu a kontejnerů není konzistentní.
11460. Starý formát nebo neplatná knihovna typů.
11461. Kolekce byla označena jako úplná s ohledem na přidání.
11462. Upgrade služby AD CS (Active Directory Certificate Services) se nezdařil. Nastavení služby AD CS nebyla upgradována. %1
11463. Server DNS zapsal verzi %1 zóny %2 do souboru %3.
11464. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) přepnula na výchozího zprostředkovatele šifrovacích klíčů. %1
11465. Operation Pending
11466. Velikost vlastnosti ControlState
11467. Došlo k pokusu o vytvoření známého objektu typu Název typu. Známé objekty musí být odvozeny od třídy MarshalByRefObject.
11468. DHCPv6 - Obor je zaplněn
11469. Zrušení načítání se nezdařilo s chybou: %1!d!
11470. Symbolickou adresu v %1 nelze nainstalovat, protože chybí manifest.
11471. Tento soubor nesmíte otevřít. Požádejte o spolupráci poskytovatele obsahu.
11472. Služba BITS odstranila některé přenesené soubory, protože nebyly úplné.
11473. Převedení kontrolního součtu hardwaru protokolu TCP je povoleno.
11474. Povolit konfiguraci vzdálené komunikace
11475. Spravovat &zprostředkovatele...
11476. Při vytváření dočasného souboru nezbytného k dokončení této instalace nastala chyba. {{ Složka: [3]. Kód systémové chyby: [2]}}
11477. Podpora naslouchání QC
11478. Příkaz NTFS RECOVER se nezdařil.
11479. Položka FaultWorkItem byla plánována - aktivita X, DisplayName: Y, InstanceId: Z. Výjimka byla rozšířena - aktivita A, DisplayName: B, InstanceId: C.
11480. Operace automatického obnovení systému před obnovením se nezdařila.
11481. Nastavení adresáře %1 tak, aby nové soubory nebyly komprimovány
11482. Název zprávy %1 byl přidán úspěšně.
11483. Tisk dokumentu se nezdařil z důvodu nedostatečných oprávnění uživatele.
11484. Prohledávání obsahu v %2 bylo dokončeno.
11485. Formát řetězce není správný. Pro rámeček je nutné zadat tyto hodnoty: X, Y, šířka a výška. Příklad: 0,0,100,100
11486. Soubor nebyl nalezen.
11487. Server DNS obsahuje neplatný nebo poškozený parametr registru %1. Tento problém lze vyřešit odstraněním příslušné hodnoty registru umístěné v oddílu parametrů serveru DNS. Danou hodnotu můžete poté znovu vytvořit pomocí konzoly služby DNS. Další informace naleznete v online nápovědě.
11488. Pro znak X nelze najít odpovídající znak uvozovek.
11489. Byl proveden pokus o vynulování registru nejvyššího počtu buněk, který vyžaduje lokalitu, přičemž modifikátor lokality není součástí přenosu příkazu.
11490. [SC] %1 úspěch
11491. U tohoto svazku je zakázaná komprese.
11492. Požadavek musí být zpracován kódem pro přetečení zásobníku.
11493. Informace o stavu jsou pro tuto stránku neplatné a pravděpodobně jsou poškozené.
11494. Tento diskový svazek má název %1.
11495. Pomocná služba hostitele aplikace zjistila chybu při čtení konfiguračních dat ze souboru %1, číslo řádku %2. Chybová zpráva: %3 Tato funkce bude zakázána. Chcete-li tento problém vyřešit, opravte konfigurační soubor a znovu potvrďte změny. Bude-li konfigurace správná, bude tato funkce znovu povolena. Datové pole obsahuje číslo chyby.
11496. Server DNS nalezl název paketu překračující maximální délku názvu z %1. Paket DNS je uložen v datovém bloku události.
11497. Byl proveden pokus o zápis textu po zápisu typu atributu Název typu. Text lze zapsat pouze po typu atributu number, boolean nebo string.
11498. Ověření odpovědi klientem se nezdařilo s chybou služby Netlogon.
11499. Mezipaměť poskytovatele byla poškozena.
11500. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno kvůli konfliktu klíčů. Klíč instance s hodnotou Y nelze přidružit k instanci X, protože klíč je již přidružen k jiné instanci Z.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions