English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

5301. Bylo zjištěno přetečení vyrovnávací paměti.
5302. Program Windows Media Player nemůže dokončit vypalování, protože disk není kompatibilní s vaší jednotkou. Zkuste vložit jiný typ zapisovatelného média nebo použijte disk, který podporuje rychlost zápisu kompatibilní s vaší jednotkou.
5303. Pro odkaz je třeba zadat platný cílový server a sdílenou složku.
5304. Podmíněné vyhodnocení: Typ=%1, Vlevo=%2, Vlevo (vyhodnoceno)=%3, Vpravo=%4, Op=%5, Výsledek=%6, SpustitJako=%7, ChybovýKód %8.
5305. Stránka byla vytištěna.
5306. V případě použití X je vyžadováno, aby byla vlastnost Page.Header různá od hodnoty Null (např. ).
5307. Cíl symbolického odkazu %1 neexistuje.
5308. Není dostatek volného prostoru k provedení této operace.
5309. Byl požadován v adresáři neznámý objekt..
5310. Zadaná sdílená položka serveru nepodporuje zadaný obor názvů DFS
5311. Pracovnímu procesu %2, který obsluhuje fond aplikací %1, se nepodařilo v rámci přiděleného časového intervalu spustit kanál naslouchání pro protokol %4. Datové pole obsahuje číslo chyby.
5312. Dolnolužičtina (Německo)
5313. Od serveru byl očekáván úplný hlavní název rozhraní SSL řetězce vystavitele předmětu.
5314. Nelze nalézt certifikát. Připojení, která využívají zabezpečení protokolem IPSec pomocí protokolu L2TP, vyžadují instalaci certifikátu počítače. Volání pomocí protokolu L2TP nebudou přijata.
5315. Adresa správce odběrů je neplatná. Nebyla přijata odpověď z adresy, na niž byl odeslán požadavek o odběr.
5316. Služba správy pro Správce logických disků je zakázána.
5317. Vypršení časového limitu sběrnice
5318. Používá se karta ve čtecím zařízení %1!d!. Zadejte kód PIN:
5319. Cíl odkazu <%1> pro odkaz <%2> není v režimu online.
5320. Operace může být provedena pouze s vnitřním hlavním objektem DSA.
5321. Z důvodu nedostatku paměti server nezjistil, zda byla zpráva ve frontě odeslána důvěryhodným partnerem. Odesílatel je považován za nedůvěryhodného. %1
5322. Požadovaná implementace zprostředkovatele dat .Net Framework nemá pole Instance odvozeného typu System.Data.Common.DbProviderFactory.
5323. Nelze najít žádnou kombinaci filtrů pro zobrazení datového proudu.
5324. Nelze nastavit rozlišení myši.
5325. Syntaxe zadaného atributu adresářové služby je neplatná.
5326. Miniport neobsahuje žádné doporučení pro požadavek na poskytnutí funkční topologie VidPN s ohledem na aktuální konfiguraci grafického adaptéru.
5327. Chybí požadovaný úplný název sestavení zprostředkovatele dat .Net Framework.
5328. HTTP: Úloha trasování spojení
5329. Operace specifická pro ovladač
5330. Nezdařila se inicializace směrovače tisku. Tato situace může nastat v důsledku nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
5331. Přihlášení k tomuto počítači není uživateli povoleno.
5332. Požadavek služby VDS na disk (%1) se nezdařil z důvodu chyby. Kód chyby: %2
5333. Klientovi byla vrácena nezávažná chyba %1.
5334. Přesměrovač nemohl vytvořit hlavičku SMB.
5335. Typ: %1
5336. LUN %1!-3lu! %2!-10.10s!
5337. Rutina OpenDhcpPerformanceData se nezdařila.
5338. Funkce DxgkDdiOpmCreateProtectedOutput nemohla vytvořit chráněný výstup, protože cíl zobrazení videa je v režimu celé obrazovky.
5339. Získá nebo nastaví index založený na nule hodnoty Y používané k vykreslení grafu Kagi.
5340. Tuto aplikaci je třeba restartovat.
5341. Operaci s danou bitovou kopií nelze provést, pokud změny čekající na zpracování nejsou potvrzeny nebo zrušeny.
5342. Hodnota atributu namespace u elementu importu byla %1 a shodovala se s hodnotou atributu targetNamespace schématu, v němž se nachází.
5343. Nastavení zabezpečení v tomto počítači zabránilo spuštění systému Windows.
5344. Nastavení vlastnosti CausesValidation pro prvky DataControlButtons není podporováno.
5345. Toto je značkovací soubor generovaný nástrojem pro předkompilaci a neměl by být odstraněn.
5346. Zdroj [%2]: Cíl je dobře známá skupina, která není povolená. Opravte migrační tabulku a opakujte akci.
5347. Požadovaný index obsahu je na vyhledávacím serveru zakázán. Obraťte se na správce systému, aby jej povolil. Zkontrolujte protokol událostí, zda nedošlo k chybám.
5348. Získá nebo nastavení název datového bodu, ke kterému je poznámka připojena.
5349. Zabezpečené úložiště licencí nepracuje. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
5350. Kritéria přiřazování procesů, která jsou členy nejméně jedné zásady přidělení prostředků, nelze odstranit.
5351. Ověření z mezipaměti
5352. Síť není k dispozici.
5353. Vlastnost ConsumerID není nastavena.
5354. Minimální velikost fyzické paměti, kterou si proces vyžádal od svého spuštění.
5355. %1 právě vypíná váš počítač. Uložte veškerou práci, kterou nechcete ztratit.
5356. Uložení rozhraní DynamicActivity nebo Activity.Implementation do souboru XAML není podporováno. Chcete-li vytvořit pracovní postup s parametry a uložit jej do souboru XAML, použijte třídu ActivityBuilder.
5357. chyba při načítání režimu konzoly, kód %1!d!
5358. Popisovač zabezpečení je neplatný.
5359. Systém Windows nemůže analyzovat soubor jazykové konfigurace (lang.ini).
5360. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno s chybou.
5361. Ovladač čtecího zařízení nesplňuje minimální požadavky pro podporu.
5362. Nástroj Odstraňování problémů diagnostiky disků potlačil na základě požadavku uživatele všechny aktivní chyby S.M.A.R.T.
5363. Správce globálních aktualizací
5364. Chyba kompilace schématu: Zadaný příznak (%1) není platný příznak pro tabulku (%2). Tento příznak bude ignorován.%3%4%5
5365. Označuje, že je při vykreslování stínů použito vyhlazování.
5366. Čisticí patice již je vyhrazena.
5367. Získá nebo nastaví šířku zúžené části trychtýře. Používá se pouze v případě, že je použit předdefinovaný tvar trychtýřového grafu.
5368. Vnitřní chyba: Chybný název souboru.
5369. Soubor obsahoval některé vlastnosti, které nebyly použity.
5370. Konzola SAC připravuje restartování systému.
5371. Z proudu nelze číst.
5372. DISKPART Zobrazí a konfiguruje vlastnosti diskových oddílů.
5373. Hodnota X nebyla platná.
5374. Při inicializaci přihlašovací knihovny karet Smart Card došlo k chybě: %1
5375. Zadané písmeno jednotky není volné k přiřazení.
5376. Převodní hodnoty musí být v rozsahu -1000 až 1000.
5377. Není příkaz
5378. Odebírání hodnot ze systémového registru Klíč: [1], Název: [2]
5379. Index X je mimo meze.
5380. Vlastnost PropertyName musí být nastavena na platný název vlastnosti ovládacího prvku s názvem X ve třídě ControlParameter Y.
5381. Proud metadat není pro tuto operaci k dispozici.
5382. (GMT+02:00) Jeruzalém
5383. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Tento hostitel pozastavil činnost clusteru. Do obnovení nebude tento hostitel aktivním členem clusteru.
5384. Hodnota atributu v identitě se nenachází v přípustném rozsahu.
5385. Vytváření Souboru deníku USN
5386. Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
5387. Zálohování selhalo, protože v cíli zálohy nebylo k dispozici požadované místo.
5388. Služba Zásady diagnostiky nemohla vytvořit instanci hostitele modulu diagnostiky pro modul diagnostiky %6 (%5). Kód chyby byl %4. Scénář %1, instance %2, ID původní aktivity %3 bude zrušeno.
5389. Hodnota výčtu X, Y, není podporována metodou Z.
5390. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Sdílenou složku %2 nelze vytvořit. Chyba: %3
5391. Název legendy grafu používaný řadou
5392. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože v počítači není nainstalován požadovaný kodek.
5393. Vstupní parametr X musí být větší nebo roven Y.
5394. Před voláním metody DoCallBack je třeba zmrazit kontext.
5395. Nedostatečná oprávnění pro nastavení konfiguračního oddílu X.
5396. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Byla vrácena hodnota EUSERS.
5397. Ověřování volného místa bylo dokončeno.
5398. Azerština (cyrilice)
5399. Oprávnění Zvětšovat základní priority
5400. Microsoft Client Protection

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions