English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

28101. Nebylo povoleno přemístění součásti, protože zdrojová nebo cílová aplikace je buď systémová aplikace, nebo je právě uzamčená proti změnám
28102. Aktivita s názvem DisplayName=X a OperationName=Y obsahuje třídu QueryCorrelationInitializer s prázdnou sadou MessageQuerySet.
28103. Položky řady
28104. Služba WINS nemohla vytvořit soket TCP pro příjem připojení TCP. Ověřte, zda je nainstalován ovladač protokolu TCP/IP a zda pracuje správně.
28105. Internal event: The group membership cache task determined that site %1 does not have a Global Catalog.
28106. U popisovače zabezpečení modulu kompatibility došlo k chybě.
28107. Aby bylo možné povolit funkci obnovení hesla, musí být zadáno mapování schématu atributů pro sledování chybných hesel.
28108. Žádost nebylo možno provést z důvodu chyby zařízení I/O.
28109. Je definován duplicitní oddíl %1.
28110. Objekt definice aktivity X je pravděpodobně sdílen několika uzly pracovního postupu. Objekt definice aktivity není vhodné opakovaně používat v rámci pracovního postupu.
28111. Zařízení %1 nelze zinicializovat.
28112. Inicializace BitmapMetadata není dokončena.
28113. Upravit příděly paměti pro proces
28114. Na zadaném elementu není manipulace aktivní.
28115. Prvek WizardStep pro vytvoření uživatele
28116. Proxy serveru protokolu IGMP se nezdařila registrace v programu MGM. Uvedený údaj je kód chyby.
28117. Systém Windows nalezl položku, která obsahuje neplatný atribut.
28118. Server NTP zprostředkovatele časových údajů zjistil chybu a bude ukončen. Došlo k následující chybě: %1
28119. Neplatný seznam stavu volání
28120. Základ logaritmu musí být roven nebo větší než 2,0.
28121. Modul CloseClipboard selhal
28122. Nelze otevřít soubor protokolu ladění %1. Sledování ladění nebude k dispozici.
28123. Při otevírání vstupního souboru došlo k chybě.
28124. (GMT+01:00) Brusel, Kodaň, Madrid, Paříž
28125. Silent Running: Aging transition: %2
28126. Zadaný název sady je neplatný.
28127. X nelze nastavit, dokud je port otevřen.
28128. Nebyla nastavena pověření rozhraní.
28129. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že informace o správě licencí obsahují duplicitní údaje.
28130. Argumenty typu pro metodu Název metody nelze stanovit z použití. Zadejte argumenty typu explicitně.
28131. Spustí web s názvem Default Web Site.
28132. Publikování informací o sestavení Kontext aplikace:[1], Název sestavení:[2]
28133. Distribuovaný systém souborů (DFS) neinicializoval knihovnu rozhraní winsock. Návratový kód je v datech záznamu.
28134. Program IPMGM přijal požadavek na spuštění v době, kdy již byl spuštěn.
28135. Soubor izolovaného úložiště
28136. Není možné upozornit ostatní součásti na změnu tohoto svazku.
28137. Kanonicky nazev
28138. Došlo k chybě. Prostředí NDF (Network Diagnostics Framework) nedokončilo diagnostickou fázi operace. Bylo generováno hlášení o chybě systému Windows. [%1]
28139. Workflows Loaded
28140. V počítači nelze najít některé z dříve nainstalovaných opravňujících produktů potřebných pro instalaci tohoto produktu.
28141. Služba Mapovač portů RPC systému Windows(R) (označovaná také jako Portmap a Rpcbind) dokončila registraci všech dynamických rozhraní. Službu lze začít používat.
28142. Relace vzdáleného uživatele byla odstraněna.
28143. Byl zadán neplatný parametr kontextu.
28144. Nastavení vícesměrové adresy IP protokolu IGMP na %1
28145. Určuje, zda počet intervalů použitých na ose nebo počet intervalů závisí na velikosti osy.
28146. Probíhá ověřování stavu clusteru v uzlu %1.
28147. Interval udržení naživu
28148. Přidáním selektoru bude vytvořen cyklus.
28149. Zásady klienta: CacheSyncDate (UTC) = X, Cache LastSynchronizedUtc = Y.
28150. V šabloně chybí požadovaný atribut zásady podpisu.
28151. Spuštěné aktivity nelze odebrat.
28152. Vzdálená služba WINS vyžádala aktualizaci razítka verze záznamu, ale záznam nebyl nalezen. Zkontrolujte, zda záznam nebyl odstraněn nebo aktualizován.
28153. Chyba při spuštění
28154. Klient komponenty požadoval operaci, která není platná vzhledem ke stavu instance komponenty.
28155. Přímý přístup k nezpracované hodnotě tohoto čítače. Čítač musí být vytvořen pomocí této součásti.
28156. Přidat nový případ
28157. Server nemohl zaregistrovat informace o zjištění nástroje pro správu. Nástroj pro správu pravděpodobně nebude moci rozpoznat server. Uvedený údaj je kód chyby.
28158. Při analýze úrovně zásad X došlo k chybě Y. Místo této úrovně byla použita výchozí úroveň zásad.
28159. Číslo sestavení: %%ws
28160. Atributy zabezpečení na objektu %1 byly změněny.
28161. Místo na disku
28162. Server vrátil doplňkové informace.
28163. Probíhá obnovení objektu plex.
28164. X je typ XML a nelze jej serializovat, je-li přiřazen k typu rozhraní bez implementace IXmlSerializable (Y).
28165. Počítač nemá k dispozici dostatek paměti. Ukončete jiné programy a potom akci opakujte.
28166. Sdílíte %1 jako %2. Pokud přesunete nebo přejmenujete tuto složku, nebudou již soubory sdíleny. Chcete pokračovat?
28167. , sluzba Mail Exchanger =
28168. Systém zabezpečení vybral pro ověření serveru %1 ověřovací protokol %2.
28169. Stav protokolu HTTP 401: Požadovaný prostředek vyžaduje ověření uživatele.
28170. Nedefinovaný přístupový bit č. 6 (neuplatní se)
28171. Styl pokynů
28172. Vlastnost Visible třídy ToolZone nelze nastavit. Přepište vlastnost ToolZone.Display.
28173. K otevření dalšího souboru není dostatek prostředků.
28174. %1 (%2) %3Mezi souborem protokolu %4 a předchozími soubory protokolu je mezera v posloupnosti. Soubory protokolu %5 až 0x%6 byly odstraněny, takže obnovení je možné dokončit.
28175. Připojení přenosu bylo přerušeno místním systémem.
28176. Řadič zařízení %1 resetoval sběrnici na základě žádosti.
28177. Zásada přidělení prostředků %1 byla nastavena jako zásada správy při spuštění služby. Zásada přidělení prostředků: %1
28178. Úloha byla zakázána.
28179. Statistické analýzy – Neplatný vstupní parametr
28180. Skriptovací modul jazyka XML nepodporuje fragmenty skriptů. Tato chyba byla pravděpodobně způsobena značkou skriptu s atributem jazyka nastaveným na hodnotu XML nebo atributem textu nastaveným na hodnotu Text/xml, přičemž tato značka je na stránce uvedena jako první před jinými značkami skriptu.
28181. %1 není platný odkaz na typ.
28182. Soubor File Name neexistuje.
28183. Vnitřní chyba: K objektu plex není přidružen žádný dílčí disk.
28184. Službě publikování na webu se nezdařilo odstranit konfigurační skupinu pro aplikaci %1 na webu %2. Datové pole obsahuje číslo chyby.
28185. Neshoda typů čítačů.
28186. Sběrač dokončil filtrování standardních vlastností.
28187. Při dešifrování zprávy pomocí vložené karty Smart Card došlo k chybě: %1
28188. Chyba OSS ASN.1: Neznámý typ dat ASN.1.
28189. Zadaný styl oddílu disku je NEPLATNÝ. Služba VDS podporuje pouze disky stylu oddílu MBR nebo GPT.
28190. Výpis stavu pro všechny uzly, které jsou k dispozici:
28191. Modul VMR nenalezl žádný hardware pro odstraňování prokládání v aktuálním zobrazovacím zařízení.
28192. Existují nezpracované požadavky.
28193. Určuje, zda bude soubor analyzován a bude zjišťováno, zda obsahuje značku pro pořadí bajtů určující jeho kódování. Pokud soubor tuto značku obsahuje, bude upřednostněna před aktuálně určeným kódováním.
28194. Příkaz se týká předchozí položky seznamu.
28195. Časový limit lze nastavit pouze na hodnotu System.Threading.Timeout.Infinite nebo na hodnotu větší než 0.
28196. %1 (%2) %3Při vyprazdňování souboru protokolu %4 nelze zapisovat do sekce 4. Chyba %5
28197. Prázdný název souboru není platný.
28198. Služba SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) nedokázala přidělit paměť pro nastavení konfigurace na příjem připojení. Je možné, že systém má nedostatek paměti. Vyřešte potíže a znovu spusťte službu.
28199. Datový proud média nemá žádnou dobu trvání.
28200. Server nemohl spustit podproces vyčištění paměti. Server nelze spustit.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions