English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

35801. Nelze odebrat poslední instanci typu modulu plug-in.
35802. Aktivita s názvem DisplayName X obsahuje argument s názvem Y, který je typu Message nebo MessageContract. Objekt SendParametersContent nepodporuje typy Message a MessageContract. Pro základní obsah Message nebo MessageContract by měla být vlastnost Content nastavena jako SendMessageContent.
35803. Nepodařilo se vyhradit požadovanou vyrovnávací paměť.
35804. Vnitřní chyba: Veřejná oblast disku je příliš malá.
35805. All domain guests
35806. Profil výkonu systému
35807. Zóna již byla registrována.
35808. Index X obsahuje znak vyšší náhrady bez následujícího znaku nižší náhrady. Vstup nemusí být v platném kódování nebo nemusí obsahovat platné znaky Unicode (UTF-16).
35809. Quota violation
35810. Na této úrovni souboru XML není povolen prvek s názvem Custom. Tyto prvky musejí mít nadřazený uzel. Nesprávný soubor XML:%1%2%3%4%5
35811. Hodnota časového rozpětí musí být v rozsahu od %1 do %2 s. Rozlišení musí být %3 s.
35812. Služba online odpovídajícího zařízení rozpoznala změnu ve verzi šablony podpisového certifikátu pro konfiguraci %1. Stará verze byla (%2,%3), nová verze je (%4,%5).
35813. Bylo vytvořeno záhlaví souboru cookie pro požadavek: URL=%2.
35814. Přepsání podřízeného výrazu z typu Název typu na typ Název typu není povoleno, protože by došlo ke změně významu operace. Pokud je to záměr, přepište a změňte X, aby bylo toto přepsání povoleno.
35815. Nastavení adresáře %1 tak, aby nové soubory nebyly zašifrovány
35816. Označuje, zda jsou před načtením pro vlastnosti objektu obnoveny výchozí hodnoty.
35817. Server DHCP neobsluhuje žádné klienty v síti, neboť nemůže určit, zda je ověřený ke spuštění. Příčinou mohou být potíže se sítí nebo nedostatečné prostředky.
35818. Nelze otevřít soubor s převodní znakovou tabulkou.
35819. U vlastnosti CAGetCertTypeProperty došlo k chybě. Chyba: 0x%1!x!
35820. Zásady aktualizace konfiguračních dat spouštění serveru byly aktualizovány.
35821. Nelze otevřít sklad certifikátů, chyba %1!x!.
35822. Neočekávaný typ metadat.
35823. V operaci vrácení zpět byl zjištěn kontext, který se liší od kontextu použitého pro odpovídající operaci Set. Možnou příčinou je skutečnost, že funkce Set byla použita pro kontext u podprocesu a kontext nebyl vrácen zpět.
35824. Zprostředkovatele XmlSiteMapProvider nelze inicializovat dvakrát.
35825. Třída poznámek obrázků
35826. Získá nebo nastaví zakončení ukotvení čáry popisku. Používá se pouze v případě, že jsou použity styly popisků Simple Line nebo Border Line.
35827. Neshoda typů mezi zdrojovým a cílovým typem.
35828. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že skladová jednotka produktu nebyla nalezena.
35829. %1 (%2) %3Databáze '%4': Databázový stroj vytvořil mezipaměť v paměti o velikosti %5 uzlů B-stromu (ObjectId: %6, PgnoRoot: %7), aby optimalizoval požadavky na prostor pro tento B-strom. Mezipaměť byla vytvořena během %8 ms. Tato zpráva je pouze informační a neoznačuje žádné potíže v databázi.
35830. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že zadaný kontext není platný.
35831. Nakonfigurovaná metoda EAP nepodporuje operace jednotného přihlášení.
35832. Blok izolace nelze nastavit, protože by byl obsažen v jiném bloku izolace. Bloky izolace nelze vnořovat.
35833. Chybné datum
35834. Objekt musí být typu Byte.
35835. Soubor může být poškozený nebo chybět.
35836. Požadavek je nutno zkusit znovu.
35837. Obrázek s názvem X nebyl nalezen v pojmenované kolekci obrázků.
35838. Nelze získat přístup k oddílu adresářové služby umístěném na vzdáleném serveru. Přesvědčte se, zda je pro daný oddíl spuštěn alespoň jeden server.
35839. X – nelze mapovat typ.
35840. Byla přidána nová druhá strana.
35841. Tato operace je podporována pouze u jednoduchých a rozložených objektů plex.
35842. Vytvoření domény AppDomain se nezdařilo.
35843. Tento prostředek nevyžaduje žádné voliče.
35844. V ovladači infrastruktury virtualizace (VID) došlo k chybě. Požadovaný oddíl v systému neexistuje. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
35845. Výchozí adresa URL obrázku pro všechny položky nabídky na této úrovni v případě vázání dat
35846. Stínová kopie byla úspěšně zveřejněna do následujícího umístění: %1.
35847. Iniciátor nemohl přidělit prostředek ke zpracování požadavku.
35848. Služba Demand Dial Service je pozastavena.
35849. Příkaz X není platný. Platnými příkazy jsou enterSharedScope a modifyState.
35850. Pro parametr %1 je třeba zadat hodnotu.
35851. Na vybraném disku byl zjištěn aktivní oddíl a nejedná se o aktivní oddíl použitý ke spuštění aktuálně spuštěného operačního systému.
35852. Explicitní převod používá přesně jeden argument.
35853. Ověření se nezdařilo. Viz vnitřní výjimka.
35854. Vztah důvěryhodnosti mezi %1 a %2 není platný.
35855. Workflows Completed/sec
35856. Oddíl disku nepodporuje šifrování souborů.
35857. Heslo není povoleno.
35858. Vytváření objektů služby Active Directory Domain Services v místním řadiči domény služby Active Directory
35859.
35860. Nepodařilo se připojit k %1.
35861. Server proxy neobdržel včas odpověď na pokus o navázání spojení se serverem médií.
35862. Modul ContextBindingElementImporter nemůže importovat zásadu, protože kolekce PolicyImportContext.BindingElements má hodnotu NULL.
35863. Při pokusu o zastavení instance integrované aplikace došlo k chybě.
35864. Servery SMTP (Simple Mail Transport Protocol)
35865. v týmu %1!ls!
35866. Data zadaná pro typ média jsou podporována, ale vyžadovala by změnu formátu, která není tímto objektem podporována.
35867. Data zadaná pro typ média jsou neplatná, nekonzistentní nebo nejsou tímto objektem podporována.
35868. Sada sběračů dat nebo jedna z jejích závislých služeb se používá.
35869. %1 (%2) %3V posloupnosti souborů protokolu je mezera. Soubor protokolu %4 a pravděpodobně také následující soubory protokolu nebyly nalezeny. Pokud neobnovíte chybějící soubory protokolu, tato zpráva se pravděpodobně objeví znovu.
35870. Ve službě vynucení licencování nebylo možné načíst externí kontroly, protože došlo k chybě %1 ve funkci %2. Pokud nebude problém opraven, bude tento server bude automaticky vypnut. Další informace získáte v dokumentaci k produktu týkající se licencování.
35871. Po kolika chybných heslech má být účet uzamčen?:
35872. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou struktury mikroarchitektury hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
35873. Rozsah posuvníku nesmí být větší než MAXLONG.
35874. Odpověď je platná na základě zásad (X).
35875. Při přidělování paměti došlo k chybě.
35876. -R m -R p
35877. Zálohování se nezdařilo z důvodu selhání média úložiště.
35878. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nevytvořila informace o novém účtu.
35879. Ukazatel oblasti disku metadat není platný.
35880. Operace byla přerušena volajícím objektem.
35881. Přesun ohniska nahoru
35882. Určuje, zda se chybový výstup procesu zapisuje do členského objektu StandardError instance procesu.
35883. Místnímu úřadu zabezpečení se nepodařilo registrovat rozhraní RPC přes rozhraní TCP/IP. Přesvědčte se, zda je protokol správně nainstalován.
35884. Nelze načíst data Názvu čítače, protože byl z registru načten neplatný index X.
35885. Získá nebo nastaví šířku ohraničení značky (v pixelech).
35886. Neplatný kód XML. Analyzovány mohou být pouze elementy verze jedna.
35887. p: trvalé. Data o stavu relace a uložené procedury jsou uloženy v databázi ASPState.
35888. Názvy sdílených položek ADMIN$ a IPC$ jsou vyhrazeny a nelze je použít.
35889. Styl podnabídek v dynamické části
35890. Velikost systémového podregistru přesáhla maximální povolenou hodnotu.
35891. Název poštovní schránky není povolen.
35892. Vlastnost SyncRoot nelze použít k synchronizaci souběžných kolekcí.
35893. Soubor .resources je poškozen. Index prostředku X je mimo platný rozsah.
35894. Oprávnění uživatelského přístupu je neomezené.
35895. Pokus o připojení se nezdařil z důvodu omezení telefonického připojení. Zkontrolujte omezení telefonického připojení pro odpovídající síťovou zásadu.
35896. Požadované mapování cíle není k dispozici.
35897. Požadavku načtení souboru wave do paměti vypršel časový limit.
35898. Došlo k chybě služby filtrování NTFS. Kód chyby: %2.%1
35899. Zprostředkovatel zaznamenal chybu při zpracování úlohy upozornění synchronizace pro svazek. Je třeba restartovat Virtuální diskovou službu. %1
35900. Kolečko myši bylo po obnovení zařízení zjištěno. Kolečko bylo znovu aktivováno.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions