English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

21901. Opraveny chyby systému souborů
21902. Název instance nelze ze zadané cesty čítače přečíst.
21903. Klient služby WinRM nemůže zpracovat požadavek, protože obdržel chybový paket HTML.
21904. Odkaz na nadpis
21905. Objekt nelze přetypovat na typ DBNull.
21906. Fond aplikací %1 byl zakázán. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) zjistila chybu při spuštění pracovního procesu, který obsluhuje fond aplikací.
21907. Metoda CacheMetadata, která přijímá parametr ActivityMetadata, nesmí být volána v aktivitě NativeActivity. Správná metoda CacheMetadata pro objekt NativeActivity přijímá parametr NativeActivityMetadata.
21908. Vzdálený soubor %1 [ místní_soubor ]
21909. Soubor mapování vlastností sběrače nelze otevřít. Budou použity výchozí hodnoty. Bude pravděpodobně nutné zkopírovat soubor mapování vlastností z instalačního disku CD-ROM nebo přeinstalovat aplikaci.%1
21910. %1 není platný název domény nebo pracovní skupiny.
21911. CoID=%1: Uživatel %2 připojený k portu %3 byl odpojen, protože nebyly úspěšně vyjednány žádné síťové protokoly.
21912. Do stínového datového proudu musí být možné zapisovat.
21913. Při pokusu o spuštění služby nebylo možné uvést obecnou službu %1 do online režimu (chyba %2). Možné příčiny: Služba buď není nainstalována nebo je zadaný název služby neplatný.
21914. Instrukce na adrese 0x
21915. Nepodařilo se vytvořit třídu objektu
21916. Odpověď na žádost o porovnání: hodnota True.
21917. Byl nalezen neplatný název atributu seznamu stop.
21918. Chyba: Došlo k závažné chybě: %1.
21919. (GMT-06:00) Střední Amerika
21920. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Odeslání signálu refresh ioctl Serveru pro systém souborů NFS se nezdařilo. Chyba: %2
21921. Služba BITS obdržela od klienta na adrese %1 požadavek na uložení do sdílené mezipaměti.
21922. Načtení metadat virtuálního pevného disku se nezdařilo.
21923. Program Windows Media Player zjistil problém při formátování zařízení. Další pomoc získáte po klepnutí na nápovědu na webu.
21924. Vzdálené prostředí systému Windows obdrželo požadavek na provedení operace s identifikátorem příkazu, který neexistuje. Buď příkaz dokončil spouštění, nebo klient zadal neplatný identifikátor příkazu.
21925. Šířka pruhu
21926. Není spuštěna žádná instance úlohy.
21927. Vnitřní chyba: Dílčí disk prokládaného objektu plex je kratší než šířka proložení.
21928. Probíhá ukončování aplikací.
21929. Vyhledávání spywaru a jiného potenciálně nežádoucího softwaru programem ochrany v reálném čase %1 bylo povoleno.
21930. PRINT Vytiskne textový soubor.
21931. Při čekání na událost požadavku na vypnutí %1 agenta přípon došlo k chybě. Návratový kód procedury WaitForSingleObject je %2. Agent přípon nebyl inicializován.
21932. Druhá strana s adresou IP %1 nepřijala zprávu RIP odeslanou z rozhraní s adresou IP %2. Je možné, že se druhá strana restartuje nebo v ní nebyla spuštěna služba Směrování a vzdálený přístup.
21933. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v CryptAcquireContext
21934. %2 přijal neočekávaný paket %3 od vzdáleného počítače.
21935. Kolekce X nesmí obsahovat hodnoty Null.
21936. Soubor bitových kopií v %1 obsahuje neplatná data.
21937. Zařízení Bluetooth s adresou adaptéru %2 obsahuje neplatný záznam služby (identifikátor atributu: %3). Atribut byl opraven.
21938. Jímku kanálu pro připojení k adrese URL X nelze vytvořit. Odpovídající kanál nebyl pravděpodobně registrován.
21939. Celkový průběh - %1!lu!%% (Aktuálně probíhá zálohování dalších souborů se stavem systému.)
21940. Metoda CreateServiceEndpoint v typu Název typu vrátila místo instance typu Název typu hodnotu NULL.
21941. Obor DHCPv6 obsluhující síť s prefixem %1 je plný z %2 %%; zbývá pouze tento počet adres IP: %3.
21942. Popis: Přidá most propojení lokalit do adresáře.
21943. Nástroj Bootmgr zjistil poškození souboru klíče nástroje BitLocker pro svazek %2.
21944. Tento soubor dosáhl maximálního limitu pro stahování. Ověřte, zda lze úplný text dokumentu smysluplně procházet.
21945. Služba Plánovač úloh se připojila k procesu modulu úloh %1.
21946. MSBUILD : error MSB1048: Soubory řešení nelze ladit přímo. Nejprve spusťte příkaz MSBuild s proměnnou prostředí MSBUILDEMITSOLUTION=1, abyste vytvořili odpovídající soubor .sln.metaproj. Potom laďte tento soubor.
21947. Integrita systému
21948. V dokumentu XML je povolen pouze jeden element na nejvyšší úrovni.
21949. Odeslaná data požadují předchozí prvek TableRow, což není pro následující hodnotu vlastnosti CurrentRow platné: X
21950. Popisovače zabezpečení pro kryptografické klíče nelze nastavit.
21951. Zadání alternativních uživatelských pověření není v tomto počítači podporováno.
21952. Relace výčtu služby WS-Management byla dokončena nebo zrušena a nelze ji použít. Spusťte nový výčet.
21953. Místní uložení bylo přeskočeno.
21954. Soubor obsahuje chybné číslo verze.
21955. Systém Windows nemohl zpracovat argument příkazového řádku [/installfrom]. Požadovaná cesta není platná.
21956. typ = %1
21957. Určený ovladač terminálového připojení nebyl nalezen na systémové cestě.
21958. Ovladač zobrazení přestal odpovídat a byl obnoven.
21959. Všechny obsahy případu a výchozí obsah musí mít stejný typ.
21960. Počet vláken využívajících bariéru překročil celkový počet registrovaných účastníků.
21961. Zadané zarovnání je nula.
21962. Odebírání uživatele ze souborů ve složce %1
21963. Zachová a vynutí seznamy řízení přístupu
21964. Bylo dosaženo maximálního počtu proudů.
21965. Seznam je prázdný.
21966. Chyba za běhu: X
21967. Protokol IPBOOTP přijal paket, který byl menší než minimální velikost povolená pro pakety DHCP. Paket byl zahozen. Byl přijat v místním rozhraní s adresou IP %1 a byl odeslán z počítače s adresou IP %2.
21968. Metoda BitmapImage nebyla inicializována. Zavolejte metodu BeginInit, nastavte příslušné vlastnosti a poté zavolejte metodu EndInit.
21969. V systému není žádný ze zadaných ovladačů zařízení.
21970. Nebylo zvoleno čtecí zařízení.
21971. %1 (%2) %3Funkce stínové kopie %4() = %5
21972. V souboru mapování nelze najít XFunctionMapping pro Y Z.
21973. Správce transakcí XA se pokusil načíst knihovnu DLL správce prostředků XA. Volání funkce LOADLIBRARY pro knihovnu DLL správce prostředků XA se nezdařilo: DLL %1; HR %3; soubor %2; řádek %3.
21974. -> Vytváření instalačního stromu služby pro nasazení systému Windows
21975. Dočasný soubor nelze přejmenovat.
21976. Došel papír v %1
21977. Chyba v souboru XML: Nejsou k dispozici další informace.
21978. Indexování obsahu bylo vypnuto.
21979. Určuje, zda je při vytvoření uživatele vyžadován e-mail.
21980. Vlastnost Text třídy CheckBox v tomto poli.
21981. Nepodařilo se připravit nebo odebrat replikaci systémového svazku.
21982. Poskytnutá vyrovnávací paměť je pro řetězec uzlu oboru názvů příliš malá.
21983. Aktualizaci systému Windows %1 nebylo možné nainstalovat. Došlo k chybě: %2 %3 (Příkazový řádek: %4)
21984. Vlastnost StartItem není platná.
21985. Ladicí program obdržel signál control break.
21986. Při převodu svazku %2 došlo k chybě.
21987. Úlohu nebylo možné zastavit, protože vypršel časový limit.
21988. SHA 256
21989. Iniciátoru se nezdařilo zmapovat virtuální adresu uživatele k virtuální adrese jádra, což vedlo k chybě vstupu nebo výstupu.
21990. Cílový server aktuálně odmítá žádosti o replikaci.
21991. Před nastavením nového časovače je nutné zrušit předchozí časovač.
21992. Index obsahu %1 nelze odebrat.
21993. Hostitel LDAP %1:%2 byl označen jako připojený.
21994. Microsoft-Windows-Network Access Protection
21995. Přihlášení se nezdařilo, protože cíl je již přihlášen.
21996. K položce nelze přiřadit X protože je typu Y.
21997. Zakažte cestu rychlého V/V pro tuto operaci.
21998. Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_commit správce prostředků XA s nastaveným příznakem TMONEPHASE. Volání se nezdařilo a byl vrácen neočekávaný návratový kód (%3): soubor %1; řádek %2.
21999. Kontroly exportu klíče se nezdařily.
22000. Pokus o aktualizaci konfigurace služby na samostatnou

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions