English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

41301. Určuje, zda má být skript pro řazení a stránkování spouštěný na straně klienta vykreslen pro klienty prohlížeče podporující zpětná volání.
41302. Neplatný kód XML v souboru File Name blízko X a Y. V oddílu musí mít příznak přesně jeden atribut nazvaný name, jehož hodnotou je úplný název sestavení.
41303. Možnost %1 vyžaduje zadání alespoň jedné hodnoty.
41304. Požadavek NtConnectPort byl odmítnut.
41305. Nepodařilo se připojit k zadanému počítači, nebo je počítač ve stavu offline.
41306. Odkaz zprávy bude odstraněn později.
41307. Na opačném konci přesměrování neprobíhá žádný proces.
41308. Nebylo možné vytvořit záznam, protože tato část oboru názvů DNS byla delegována jinému serveru.
41309. Hodnota výčtu X, Y, není podporována serverem SQL Server 7.0 ani serverem SQL Server 2000.
41310. Stínová kopie svazku %2 nemohla zvětšit své úložiště stínové kopie na svazku %3.
41311. Ukazuje chování spojení připojení k transakci System.Transactions, je-li zapsána.
41312. Prahová hodnota sbalitelného prostoru musí být v rozsahu od 10 do 90.
41313. Protokolování události kvót není povoleno.
41314. Označuje volitelný klíč mezipaměti, na kterém má tato položka mezipaměti záviset.
41315. Vnitřní chyba: Správci logických disků se nepodařilo odebrat kopii konfigurace poslední skupiny disků.
41316. Zadejte přihlašovací pověření.
41317. Vytvoření clusteru %1 se nezdařilo (chyba: %2). Cluster s podporou převzetí služeb při selhání nebude k dispozici.
41318. Přidělení je neplatné.
41319. Tok vytvořen
41320. Vybraná definice indexu obsahu nebyla inicializována a nelze ji použít. Ověřte stav serveru, konfiguraci indexu obsahu a uživatelský přístup k serveru.
41321. Systém Windows nemůže vytvořit místní profil a přihlásí vás pomocí dočasného profilu. Tento profil bude odstraněn při vašem odhlášení. Tento problém může být způsoben nesprávnými oprávněními systému souborů nebo problémy se sítí.
41322. Stav vazby rozhraní NTDSAPI V2, tisk rozšířených členů.
41323. Popis nebyl nalezen
41324. Platnost odběru %1 skončila, takže jeho zpracování nebude nadále probíhat.
41325. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že požadavek není podporován.
41326. Aplikace se pokusila použít nástroj CRM, ale pro danou aplikaci není nástroj CRM povolen. Tento problém je možné opravit pomocí nástroje pro správu Služba Component Services. Zobrazte vlastnosti dané aplikace. Vyberte kartu Upřesnit a zaškrtněte políčko Povolit nástroje Compensating Resource Manager. Nástroj CRM lze povolit pouze pro serverové aplikace. %1
41327. Vyhledávání řadiče domény služby Active Directory k replikaci odchozích změn...
41328. Došlo ke změně proudu. Nelze vytvářet výstup, dokud neproběhne opakované vyjednání proudů.
41329. Poznámka X
41330. Odebere odkaz na zastaralý kořenový adresář z hostitelského počítače.
41331. Zadaný název zprostředkovatele již existuje.
41332. Neriskujte ztrátu přístupu k zašifrovaným souborům. Proveďte ihned aktualizaci zašifrovaných souborů pomocí tohoto certifikátu a klíče.
41333. Alternativní text pro obrázek rozbalení ve statické části nabídky
41334. %1 Licence podle uživatele: Nainstalované: %2!d!, Vydané: %3!d!
41335. Musí být zadán pouze jeden prvek %1.
41336. Nejméně jedno zadané číslo procesoru není platné. Zajistěte, aby všechna čísla procesorů byla mezi 0 a hodnotou o jednu nižší, než je počet procesorů v serveru.
41337. Nelze uložit kód ID správy licencí TS.
41338. Nebyl nastaven název souboru pro místní archiv.
41339. Aktivuje se v případě, že došlo ke změně textu poznámky.
41340. Textový vzorec nelze uložit do mezipaměti.
41341. X Y, nesprávné použití uvozovek
41342. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů nenalezl řadič domény, který by bylo možné použít jako zdroj času. Klient NTP použije zbývající konfigurované zdroje času, pokud budou k dispozici. Došlo k následující chybě: %1
41343. Neplatná signatura asynchronní metody End pro metodu Název metody v typu Název typu. Metoda End musí přijímat jako poslední argument objekt IAsyncResult.
41344. Zprostředkovatel telefonních služeb byl již nainstalován.
41345. Funkce FormatMessage(%1!d!) se nezdařila, došlo k chybě %2!d!
41346. Pro uživatele neexistuje žádný vnitřní certifikát služby Řízení front zpráv.
41347. ID ovládacího prvku, z něhož má být získána hodnota
41348. Řadič této domény nebyl nalezen.
41349. Nezpracovaný kontext nebo kontext zprostředkovatele není kompatibilní s popiskem.
41350. Vlastnosti OperationFormatter a FaultFormatter nelze nastavit současně.
41351. Získá nebo nastaví styl ohraničení popisku.
41352. V kontextu aktuálního podprocesu nelze provádět asynchronní úlohy.
41353. Při zavírání popisovače %1 události zastavení agenta došlo k chybě. Návratový kód procedury CloseHandle je %2.
41354. Volitelný seznam řízení přístupu (DACL) není chráněn.
41355. Synchronní v důsledku vnitřní chyby zpracování
41356. Pravidlo, které se pokoušíte přidat, již existuje. Nebudou provedeny žádné změny.
41357. Inicializace zabezpečení se nezdařila.
41358. Nelze získat vazby popisovače.
41359. Na disku %3 bylo zahájeno částečné prohledání obsahu.%1
41360. Poskytnutý seznam cílů se liší od seznamu cílů fronty tiskárny.
41361. Symbol formátu %1 nemůže v této části vzoru formátu následovat po symbolu formátu %2.
41362. Změny v konfiguraci nelze potvrdit, protože se změnil soubor na disku.
41363. Server vrátil kód stavu, který je mimo platný rozsah 100-599.
41364. Argument Result OutArgument aktivity nemůže být nastaven, je-li aktivita používána jako výraz argumentu.
41365. Baudů: %1
41366. Argument DATEPART funkce X.Y musí být řetězcem literálu.
41367. Licenční server nemohl vytvořit výčet stávajících zpráv.
41368. Zásady obnovení systému souborů EFS obsahují neplatný certifikát pro obnovení.
41369. K dokončení příkazu není k dispozici dostatek paměti.
41370. Data programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů byla úspěšně konsolidována do souborů, které budou odeslány společnosti Microsoft za účelem analýzy. Tyto soubory budou odeslány pouze v případě, že uživatel požádal o zařazení do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.
41371. Neplatná adresa URL v konfiguraci popisovače grafu.
41372. Příkaz %1 je neznámý.
41373. Již existuje žádost o oznámení čekající na vyřízení. Než požádáte o další oznámení, počkejte na vyřízení stávající žádosti.
41374. Řetězec formátu použitý k převedení hodnoty bodu na popisek
41375. Typ nemůže mít hodnotu NULL.
41376. Konzola SAC načítá adresy IP...
41377. Vyhledávání bridgehead serverů směrem dolů...
41378. Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority) nemohla ověřit žádost s ID korelace %1 na adrese IP %2 (objekt zabezpečení: %3). Server NPS (Network Policy Server) žádost odmítl, protože byla poškozená (%4). Ověřte konfiguraci autority pro registraci stavu nebo požádejte jejího správce o další informace.
41379. Atribut X nemůže být prázdným řetězcem.
41380. Aritmetický typ Název typu nemá minimální hodnotu.
41381. Protokol IPRIPv2 ignoruje trasu k síti zpětné smyčky %1 s dalším směrováním %2, které inzeroval sousední směrovač s adresou IP %3.
41382. Registrace produktu [1]
41383. Distribuovaný systém souborů (DFS) neinicializoval podpůrnou tabulku serveru. Návratový kód je v datech záznamu.
41384. Cesta k protokolu %1 koordinátoru MS DTC nebyla nalezena.
41385. Workflows Loaded/sec
41386. Zadaná data nelze zašifrovat.
41387. Objekt popisovače zabezpečení ve formátu SDDL je neplatný.
41388. Regulární výraz vyžaduje vlastnost typu řetězec.
41389. X nelze nastavit jako parametr zbývajících argumentů pro sadu parametrů Y, protože tato sada parametrů již obsahuje sadu parametrů jako parametr zbývajících argumentů.
41390. Určuje, zda má být aktuální uzel vykreslen jako odkaz.
41391. Informace o popisovači: Vazba %1!d! Z mezipaměti %2!d! Do mezipaměti %3!d!
41392. Správce fronty QC
41393. Adresářové službě se nezdařilo přejít do jednouživatelského režimu.
41394. Server zjistil neočekávanou situaci, kvůli které požadavek nesplnil.
41395. Příkaz byl úspěšně dokončen, ale počítač nebyl restartován.
41396. Zobrazí tento text nápovědy.
41397. Literálovou hodnotu nelze převést na požadovaný typ.
41398. Nastavení zabezpečení neumožňuje spuštění kódu skriptu v této šabloně stylů.
41399. Skupina s primárními členy se nemůže změnit na skupinu s vypnutým zabezpečením.
41400. Rozpoznání gest se nezdařilo.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions