English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

13701. Zprostředkovateli individuálního nastavení X se nepodařilo vytvořit připojení pomocí určené registrace.
13702. Hodnota musí být menší než aktuální maximální velikost okna konzoly X v této dimenzi. Poznámka: Tato hodnota závisí na rozlišení obrazovky a písmu konzoly.
13703. Nedostatečná oprávnění pro nastavení konfiguračního elementu X
13704. CHYBA – Zadaný zálohovací disk je neplatný.
13705. Argument Result OutArgument pro tuto aktivitu musí být argumentem OutArgument X.
13706. Operace skončila před dokončením.
13707. %1. Důvod: %2
13708. Nelze odstranit kořen DFS - v případě potřeby odinstalujte DFS
13709. Požadovanou operaci nelze dokončit. Počítač musí být důvěryhodný pro delegování a aktuální uživatelský účet je nutné nakonfigurovat tak, aby povolil delegování.
13710. X musí být identifikátor URI vztahující se ke stránce původu.
13711. Operace dotazu Plug and Play nebyla úspěšná.
13712. Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR)
13713. Znamená, že uživatel při pokusu nastavit popisovače v tabulce LDT poskytnul neplatný popisovač.
13714. Stínová kopie byla úspěšně vystavena prostřednictvím %1.
13715. Ukončení zosobnění původce tohoto volání povyšovací funkce
13716. Připojení k %1 vytvořené zařízením %2 bylo ukončeno. %3
13717. Nelze přidělit kanálové řízení místního úložného prostoru podprocesu.
13718. Tento svazek je označen jako aktivní (systémový) svazek.
13719. Se serverem Windows Media není navázáno spojení. Operace se nezdařila.
13720. Nelze načíst zdrojový filtr pro tento soubor.
13721. Při čtení souboru umístěného v adresáři X došlo k chybě. Ověřte, že v určeném umístění existuje platný soubor wave.
13722. Připojení kontextu se již používá.
13723. %1: %2 se ignoruje
13724. Odstranit klíč
13725. %1!d! sekund
13726. Oprávnění Obnovovat ze zálohy
13727. Služba NAT (Network Address Translator) nemohla přidělit %1 bajtů. To může znamenat, že systém má nedostatek virtuální paměti nebo že správce paměti zjistil vnitřní chybu.
13728. Proces je již spuštěn.
13729. Nepodařilo se odebrat přiřazení aplikace %1 uvedené v zásadách %2. Došlo k chybě: %%%3.
13730. Při vrácení změny konfigurace %1 zpět zjistil Správce řízení služby chybu. Vlastnost %2 služby je v nepředvídatelném stavu. Pokud tuto konfiguraci neopravíte, nebude pravděpodobně možné službu %1 restartovat nebo se mohou vyskytnout další chyby. Chcete-li zajistit správnou konfiguraci služby, použijte modul snap-in Služby konzoly Microsoft Management Console (MMC).
13731. (GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito
13732. Následuje příklad těla žádosti Json:
13733. Určená zásada rychlého režimu je právě používána.
13734. Proces zálohování není možné zahájit, dokud nebyl dokončen aktuální proces.
13735. Tato metoda podporuje infrastrukturu LINQ to Entities a není určena k použití přímo z uživatelského kódu.
13736. Službu WINS nebylo možné spustit, protože existující databázi je třeba převést do formátu systému Windows 2000. Jestliže se jedná o první vyvolání služby WINS po provedení inovace ze systému NT 4.0, je třeba u databáze služby WINS spustit nástroj pro převádění (soubor edbutil.exe v adresáři %%SystemRoot%%\system32) a databázi služby WINS převést do formátu databáze systému Windows 2000. Po převedení databáze je třeba službu WINS restartovat.
13737. Atribut %1 již existuje.
13738. Obnoven spouštěcí sektor ze záložních souborů
13739. Tato událost je aktivována po dokončení operace odstranění.
13740. Klient služby WinRM obdržel stav chyby serveru HTTP (500), avšak vzdálená služba nenabízela žádné další informace o příčině selhání.
13741. Server DNS obdržel náznak, že ze služby Active Directory byla odstraněna zóna %1. Vzhledem k tomu, že tato zóna byla integrovanou zónou služby Active Directory, byla odstraněna ze serveru DNS.
13742. Hodnota argumentu musí být v rozsahu od X do Y.
13743. Zásady zamknutí
13744. Nastavení zvoleného zařízení nepodporuje řízení při přehrávání kazet.
13745. Ovládacímu prvku ActiveX klienta protokolu RDP se podařilo automaticky připojit k serveru.
13746. Zprostředkovatel rolí úložiště autorizace.
13747. Neumístěna na disku
13748. Místní soubory
13749. Odstraňování osamoceného segmentu %1 záznamu souboru.
13750. Program Windows Media Player zjistil problém při kopírování stopy z disku CD. Další pomoc získáte po klepnutí na nápovědu na webu.
13751. Bylo překročeno administrativní omezení pro tuto žádost.
13752. Chyba syntaxe: je nutné použít parametr %1
13753. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Sdílenou složku pro cestu %2 nelze vytvořit, protože název sdílené složky je neplatný.
13754. Komponenta provedla volání funkce EnterTransactionScope, před návratem však neprovedla odpovídající volání funkce ExitTransactionScope.
13755. Řetěz virtuálních pevných disků je poškozen. Časová razítka nadřazeného virtuálního pevného disku a rozdílového disku se neshodují.
13756. Systém Windows nemůže inovovat tento svazek FAT.
13757. Paket přihlášení k odběru obsahuje element Locale s chybějícím atributem lang. Atribut lang je pro element Locale vyžadován.
13758. Hodnota velikosti segmentu osy musí být v rozsahu od 0 do 100.
13759. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v CertOpenSystemStore
13760. Vnitřní chyba: Došlo k překrytí dílčích disků.
13761. Relace vzdálené pomoci byla vzdáleně odpojena.
13762. Chyba kompilace schématu: Atribut (%1) nebyl nalezen. Tento atribut je požadován pro správnou kompilaci. Nesprávný soubor XML (%2).%3%4%5
13763. Dekódovaný řetězec není platným názvem IDN.
13764. Nebyl nalezen konvertor typu pro převod objektu typu Název typu na řetězec.
13765. Objekt neurčuje typ.
13766. %2 nemohl vytvořit propojení se vzdáleným počítačem. Počítač překročil maximální možný počet připojení k tomuto vzdálenému počítači.
13767. Zápis hodnot souborů INI Soubor: [1], Oddíl: [2], Klíč: [3], Hodnota: [4]
13768. Nelze určit identitu aplikace.
13769. Rozlišující název v poli subjektu certifikátu pro přihlášení pomocí karty SmartCard neobsahuje dostatek informací k nalezení příslušné domény v odpojeném počítači. Obraťte se na správce systému.
13770. Nebyl nalezen filtr MessageFilter pro danou zprávu.
13771. Obecný spustitelný příkaz vrátil výsledek označující selhání.
13772. Obnovení souborů spuštěné v %10 bylo zrušeno.
13773. Video zdroje nepodporuje kódy času.
13774. Hodnota verze Správce systémových prostředků zadaná v souboru XML není platná nebo žádná hodnota nebyla nalezena. Vytvořte hodnotu verze a opakujte akci.
13775. Sada oprávnění X v této úrovni neexistuje.
13776. Atributy SecurityTransparent a SecurityCritical nelze použít pro obor sestavení současně.
13777. Aktualizaci nelze spustit, protože zdroje obsahu jsou nepřístupné. Opravte chyby a spusťte aktualizaci znovu.%1
13778. Systémovému firmwaru se nezdařilo povolení přepisu systémové paměti při restartování. Klíče TPM nástroje BitLocker nelze použít, dokud nebude firmware upgradován.
13779. Všechny spojovací body služby byly u této služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) (%1) úspěšně odstraněny.
13780. Zprávy o kvalitě nelze odesílat, protože nebyla definována žádná kontrola kvality.
13781. Změna stavu zabezpečení
13782. Potlačená chybová zpráva z uživatelského rozhraní: %1
13783. Selhání v OpenProcess/ThreadToken() (privilge.cpp). Poslední chyba - %1!lu!t, %2!lx!h
13784. Pro tento argument návěští musí být typ System.Void.
13785. Je potřeba zadat typ objektu.
13786. Zadané zarovnání není násobek dvou.
13787. Systém Windows zjistil, že systémový oddíl EFI byl formátován jako: %1. Formátujte systémový oddíle EFI jako FAT32 a instalaci restartujte.
13788. ID hledaného pracovního procesu (stejné jako identifikátor)
13789. , trida %2
13790. Zadaný ovladač protokolu nebyl v systémové cestě nalezen.
13791. Ovladač zobrazení %1 neodpovídá. Uložte své soubory a restartováním systému obnovte úplnou funkci zobrazení. Při dalším spuštění počítače se zobrazí dialogové okno s možností odeslat společnosti Microsoft data selhání.
13792. Odebírání uživatele ze šifrované složky %1
13793. Při zápisu do výstupního souboru došlo k chybě.
13794. Klient služby WinRM nemůže požadavek zpracovat. Maximální počet znaků musí být alespoň: %1!d!.
13795. Cesta fragmentu nemůže vybrat vlastnost vnořenou o více než %1!d! úrovní.
13796. Zachová malá a velká písmena názvů souborů.
13797. V kolekci nebyl nalezen klíč X.
13798. Název připojení X nebyl nalezen v konfiguraci aplikace nebo je připojovací řetězec prázdný.
13799. Hodnota vlastnosti X třídy Y nesmí být nulová.
13800. Filtr neexistuje.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions