English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

14001. Získání certifikátu RAC (Rights Account Certificate) se nezdařilo. %1
14002. Z registru nelze načíst data aktivační události.
14003. X je náhradní vlastní jazyková verze. Zadejte příznak CultureAndRegionModifiers.Replacement.
14004. Nelze restartovat službu W3SVC. Pro tuto operaci jsou pravděpodobně vyžadována jiná oprávnění.
14005. Ověřený zápis hlavního názvu služby
14006. Existuje příliš mnoho parametrů.
14007. Neplatné uživatelské jméno.
14008. Tato operace vyžaduje delegování pověření.
14009. Tento proud nepodporuje vyhledávací operace.
14010. Parametry nejsou kompatibilní.
14011. Zadaná hodnota X je mimo rozsah.
14012. Služba pro nasazení systému Windows nemůže kontaktovat adresářovou službu.
14013. Příchozí faxovou zprávu %1 nelze směrovat do složky %2. Ověřte, zda existuje složka %2 zadaná pro metodu směrování příchozích zpráv a zda účet síťové služby, pod kterým je spuštěna služba Fax, má oprávnění k zápisu do této složky. Došlo k této chybě: %3. Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
14014. Při odesílání faxové zprávy došlo k chybě. Služba se pokusí odeslat fax znovu. Pokud se další přenosy nezdaří, ověřte správnou funkci telefonní linky, zařízení odesílajícího fax a zařízení pro příjem faxu. Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
14015. Nelze opravit příznaky účtu počítače. Chyba: %1!d!
14016. Zadaný typ Název typu není platným typem aktivity.
14017. ... (%1!d! bajtů)
14018. Multimediální video adaptér
14019. Zadaný disk má nepodporovaný typ oddílu. Podporovány jsou pouze oddíly MBR a GPT.
14020. Hodnota příznaku: Symbolický odkaz
14021. Index musí být v rozsahu objektu List.
14022. Formátování bylo úspěšné, komprese souborů a složek však nebude povolena.
14023. Konzola SAC nemůže dále zvyšovat prioritu procesu.
14024. Knihovna RASSEL.DLL nemůže otevřít soubor SERIAL.INI.
14025. Nelze zahájit připojování k zavřené webové části (WebPart).
14026. Neočekávaný operátor NOT
14027. Protokolu IPRIPv2 se nepodařilo inicializovat kritickou sekci. Uvedený údaj je kód chyby.
14028. Proud BinaryFormatter je neplatný.
14029. , pouzivat rekurzi
14030. Správce prostředků se pokusil registrovat protokol, který již existuje.
14031. Server proxy není dostupný.
14032. Ze souboru konzoly Windows PowerShell %1!ls! nelze načíst verzi prostředí Windows PowerShell.
14033. Nástroj Scenario Event Mapper ukončil scénář pro zprostředkovatele %1 (ID události %2) s %4 zprostředkovateli kontextu. Počet událostí vyřazených protokolováním kontextu: %3.
14034. Řadičem služby %1 nelze nastavit stav služby.
14035. Zásady skupiny vyžadují heslo pro obnovení, aby bylo možné zahájit šifrování.
14036. Odhlásit s odpojením správce
14037. DHCPv6 - Platnost vypršela
14038. Server RPC není k dispozici.
14039. Objekt X je již deklarován v tomto oboru. V identifikátorech jazyka Visual Basic nejsou rozlišována malá a velká písmena.
14040. Hledání platné virtuální alokační tabulky (VAT) bylo dokončeno.
14041. Nelze odpojit skupinu adres URL z fronty požadavků. Kód stavu: X.
14042. Varianta nemá typ očekávaný pro toto ID vlastnosti.
14043. Při pokusu o čtení konfigurace došlo k chybě. Chybová zpráva: X
14044. Služba WINS nemohla vytvořit soket protokolu UDP (User Datagram Protocol) pro příjem oznámení připojení, odesílaných jiným podprocesem Pull v místní službě WINS.
14045. Převedení kontrolního součtu hardwaru vysílání protokolu TCP je povoleno.
14046. ------ Podporované příkazy CLIENT ------
14047. %1 (%2) %3Pokus o určení velikosti volného nebo celkového místa na svazku %4 obsahujícím soubor %5 se nezdařil. Došlo k systémové chybě %7: %8. Operace se nezdaří a dojde k chybě %6.
14048. Musí být deklarován ReturnType pro funkci Function Name.
14049. Službě Fax se nepodařilo inicializovat zařízení zprostředkovatele faxových služeb pro %1. Obraťte se na dodavatele zprostředkovatele faxových služeb.
14050. Atribut %1 musí být určený ve značce %2.
14051. Volitelná vlastnost TableName, která může být použita k přiřazení objektu MetaTable k ovládacímu prvku DynamicHyperLink.
14052. Ze zálohy stavu systému nelze provést obnovení svazku.
14053. Vypnutí systému nelze přerušit, protože žádné neprobíhá.
14054. Vlastnost Name je povinná pro všechny objekty ActivityProperty v aktivitě DynamicActivity X.
14055. Systém Windows nemůže přeložit metadata uvedená v nastavení souboru odpovědí bezobslužné instalace.
14056. Server nepodporuje požadovaný protokol.
14057. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů zjistil chybu a bude ukončen. Došlo k následující chybě: %1
14058. Při obnovení katalogu %2 bylo nalezeno %1 nekonzistencí v úložišti PropertyStore.
14059. Žádné auditování
14060. Byl vydán příkaz k zastavení clusterové služby, ale služba zatím nebyla zastavena.
14061. Chyba analýzy: Nekonzistentní hodnoty ve sloupci %1!d!. Poslední přečtený znak je %2!d!
14062. Zvolený záznam o ukládání do sdílené mezipaměti byl odstraněn. Pokus o aktualizaci byl opuštěn.
14063. Uživatel %1, Host %2
14064. Silent Running: HW clock slowdown due to missing Auxillary Power. %2
14065. Data ve schránce jsou neplatná
14066. Soubor zprávy %1 nelze vytvořit. Není k dispozici dostatek místa na disku nebo paměti.
14067. Od služby Plug & Play se nepodařilo zjistit názvy svazků. Server EFS se nyní pokusí zjistit přerušené šifrovací a dešifrovací operace.
14068. DataPointComparer – Porovnatelné objekty nejsou typu DataPoint.
14069. Barva textu názvu legendy
14070. Program Windows Media Player nemůže vypočítat ID digitálního zvuku pro tuto skladbu. Je příliš krátká.
14071. Formátovací řetězec popisku obrázku, který po kliknutí sbalí uzel
14072. Vytvářet nabídky
14073. Odstraní web s názvem Default Web Site.
14074. CPU & OS
14075. Prostředek kvora nemůže být uložen ve skupině Úložiště k dispozici.
14076. Kapacita nemůže být menší než velikost souboru.
14077. Asynchronní v popředí
14078. Při odebírání sestavení X došlo k chybě.
14079. Parametr ValidationContext pro typ Název typu, název člena X musí poskytnout MethodInfo.
14080. Pokus o nastavení makra, které není uvedeno v sekci zařízení souboru .INF.
14081. Parametry hlavního režimu jsou pro tento rychlý režim neplatné.
14082. Program Windows Media Player nepodporuje úroveň ochrany výstupu požadovanou pro analogové video.
14083. například jako název sloupce v konstruktoru ROW
14084. Požadavek na připojení
14085. Abstraktní metody nelze připravit.
14086. Seznam doménových názvů NIS+
14087. Zadaná cesta k ovladačům [%1] není platná. Chcete-li systém Windows nainstalovat, přesvědčte se, že je cesta platná, a spusťte instalaci znovu.
14088. Pass: %d of %d Test: %d of %d
14089. Zařízení přidružené k této vypalovačce bylo během poslední operace výhradně uzamčeno, což způsobilo selhání operace.
14090. Z konstruktoru vytvořeného pomocí funkce DefineDefaultConstructor nelze přistupovat k metodě ILGenerator.
14091. Získá nebo nastaví příznak označující, zda lze poznámku vybrat.
14092. Proměnnou prostředí nelze rozpoznat.
14093. Cesta není zadána nebo obsahuje neplatné znaky, např. ["" ?*]. Zadejte cestu bez těchto znaků.
14094. Nahrazování chybných clusterů souboru protokolu
14095. Spouští se služba správce ovladačů.
14096. %1 (%2) %3Databázový stroj nemá přístup k souboru s názvem %4.
14097. Chyba: Určený konfigurační soubor (%1) nebyl nalezen.
14098. Byla očekávána šestnáctková číslice.
14099. Zařízení %1 je uzamčeno pro výhradní přístup.
14100. Parametry zadané pro protokolování jsou příliš dlouhé. Pole: %1, zadaná data: %2.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions