English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

21401. Odchylka první skupiny:
21402. Hodnota atributu nesmí obsahovat <.
21403. Při přístupu k zabezpečeným datům došlo k chybě. Přesvědčte se, zda je Instalační služba systému Windows správně nakonfigurována, a instalaci zopakujte.
21404. Návratová hodnota formátu TextEmbeddedObject.Format obsahuje hodnotu mimo rozsah pro vlastnost Width.
21405. Pojmenované připojení
21406. Kontrola spojení v pořádku
21407. Šifrování na straně klienta vrátilo chybu.
21408. Zadaný název vlastnosti již existuje.
21409. X: Statické typy nelze používat jako argumenty typu.
21410. %1 (%2) %3Pokus o otevření zařízení s názvem %4 obsahujícího %5 se nezdařil a došlo k systémové chybě %7: %8. Operace se nezdaří a dojde k chybě %6.
21411. Na serveru mají relace s otevřenými soubory tyto pracovní stanice:
21412. Rutina CollectDsisPerformanceData vrátila chybu.
21413. Pokuse změnit způsob napájení byl vetován jinou aplikací nebo ovladačem.
21414. Načtení se nepodařilo.
21415. neznámá softwarová výjimka
21416. Parametr X ovlivněný řádky má režim Y. Musí mít režim Z nebo A.
21417.
21418. Zadaná organizační jednotka nového počítače je neplatná.
21419. Argument REF musí určovat objekt EntityType. Specifikace typu X představuje Y.
21420. Řadič zařízení %1 zpozdil nestránkovací požadavky vstupně-výstupních operací o %2 ms, aby se zotavil ze stavu nedostatku paměti.
21421. Probíhá segmentování sady kolekcí %1.
21422. Systém Windows nemůže naformátovat oddíl z disku %2!u!.
21423. Při pokusu o získání portu pro připojení DAC (dedicated administrator connection) došlo k chybě. Přesvědčte se, zda je spuštěn prohlížeč SQL Browser, nebo v protokolu chyb hledejte dané číslo portu.
21424. Zadaná stopa přesáhla omezení zápisu stopy na disk CD.
21425. Nelze nastavit žádné příznaky.
21426. Služba WS-Management se nemůže připojit k zadanému cíli: (%1:%2!d!).
21427. Nelze najít sadu oprávnění s názvem X.
21428. Médium je právě formátováno. Před použitím dalšího média počkejte na dokončení formátování.
21429. * Zahrnutí modulu pro zápis %1:
21430. Argument X má hodnotu NULL nebo je prázdný.
21431. Argument předaný obslužné rutině pracovního podprocesu z metody BackgroundWorker.RunWorkerAsync
21432. Původce podpisu nebyl nalezen.
21433. Zadaná velikost překračuje zbývající prostor vyrovnávací paměti (počet bajtů: X).
21434. Iniciátor nemohl odeslat jednotku PDU iSCSI. Stav chyby je uveden ve výpisu dat.
21435. X právě začíná.
21436. Při zápisu certifikátu pro %1 pro šablonu %2 nebyli v místním počítači nalezeni zadaní zprostředkovatelé CSP. Zápis nebude proveden.
21437. Cyklická smyčka odpovědi nebyla kompletní.
21438. Nepodařilo se otevřít knihovnu: %1.
21439. Hlavní název serveru (SPN) získaný v průběhu vyjednávání zabezpečení je poškozen.
21440. STARŠÍ VERZE %1 %2(%3!d!) %4!S!
21441. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 28 - vypnuto
21442. Protokol ukládání do mezipaměti odmítl odpověď serveru. Chcete-li povolit automatické opakování požadavku, nastavte request.AllowAutoRedirect=true.
21443. Objekt, který chcete přidat, není objekt LegendItem.
21444. Tato procedura zavěšení nemůže být nastavena globálně.
21445. Nebylo provedeno procházení určeného obsahu pro tuto adresu. Vytvořte znovu index obsahu.
21446. Žádné komponenty nebyly obnoveny.
21447. Infrastruktura trasování koordinátoru MS DTC: Pokus o vytvoření adresáře trasování se nezdařil. Všechny funkce související s trasováním budou vypnuty. Vnitřní informace: %1.
21448. Nebyl vydán žádný token akcelerátoru přihlášení, protože transformace deklarací nevytvořila žádné deklarace identity organizace.
21449. Služba publikování na webu (Webová služba) nekonfigurovala vlastnosti protokolování pro web %1. Jako cesta k adresáři se souborem protokolu daného webu je pravděpodobně použita namapovaná síťová cesta. Použití namapované síťové cesty jako cesty k adresáři se souborem protokolu daného webu není službou IIS podporováno. Místo ní použijte cestu UNC.
21450. Zadejte nové datum: (rr-mm-dd)
21451. Zprostředkovatel faxových služeb přijal vícekrát signál obsazené linky. Další opakované pokusy nejsou možné, protože platí omezení pro vytáčení. (V některých zemích je při obsazeném čísle omezen počet opakovaných pokusů o vytočení.) Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
21452. Funkce krokování snímků není v této konfiguraci podporována.
21453. Zahájena analýza manifestu v: %1.
21454. Během vyřazování souboru %1 došlo k chybě. Tisková úloha byla zrušena.
21455. Došlo k chybě V/V.
21456. Soubor nelze otevřít, neboť příznaky sdíleného přístupu jsou neslučitelné.
21457. Služba Aktivace řízení fronty zpráv byla zastavena.
21458. Relace byla stornována.
21459. Určuje, zda má být provedena konverze invariantní vůči jazykové verzi vlastností s řetězcovými hodnotami v ověřovacím modulu.
21460. Stínové kopie svazku %2 byly přerušeny, protože bylo vynuceno odpojení svazku %3, který obsahuje úložiště stínové kopie pro tyto kopie,
21461. Přístup k prostředku %1 byl omezen správcem pomocí zásady vydavatele softwaru.
21462. Nebyl nalezen název typu X. Přidejte sestavení, které definuje tento typ, do oddílu sestavení v souboru web.config.
21463. Došlo k chybě iniciátoru.
21464. Zprostředkovateli se nepodařilo odebrat balíček z mezipaměti. Je třeba restartovat Virtuální diskovou službu. %1
21465. Clusterová služba nerozpoznala uzel %1 jako člena clusteru s podporou převzetí služeb při selhání %2. Pokud se název počítače pro daný uzel změnil, zvažte návrat k původnímu názvu. Lze také přidat uzel do clusteru s podporou převzetí služeb při selhání a v případě potřeby přeinstalovat clusterové aplikace.
21466. Popisovač portu je neplatný.
21467. Začátek dokumentu, tisk proběhl úspěšně.
21468. Seznam e-mailových adres oddělených čárkou, na které je odeslána kopie (CC) e-mailové zprávy
21469. Hodnoty kvót jsou aktualizovány.
21470. Název seznamu stop byl vytvořen automaticky.
21471. Název: %1
21472. Cestovní profily uživatelů mezi doménovými strukturami jsou zakázány. Systém Windows nenačetl váš cestovní profil a přihlašuje vás pomocí místního profilu. Změny profilu nebudou při odhlášení zkopírovány na server.
21473. InstGuid = {%1}
21474. Diagnostika ODBC (%1), %2
21475. Došlo k chybě zabezpečovacího balíčku.
21476. Přepínač /X nevyžaduje hodnotu.
21477. Termín dotazu obsahuje neplatný vložený zástupný znak.
21478. MSB3651: Kontejner klíčů X neobsahuje dvojici veřejného a privátního klíče.
21479. Odepřená oprávnění:
21480. Žádosti o přesměrování %1!-10u! %2!-10u!
21481. Získání certifikátu SPC (Secure Processor Certificate) se nezdařilo. %1
21482. Je aktivována při kliknutí na tlačítko pro dokončení.
21483. Protokol HTTPS není povolený ve vlastnosti enabledProtocols. Pokud chcete povolit protokol HTTPS, je jako protokol nutné uvést hodnotu HTTP. Datové pole obsahuje číslo chyby.
21484. Přihlášení k odběru %1 nemohlo publikovat události z cílového počítače %2 do souboru protokolu tohoto přihlášení k odběru. Kód chyby je %3. Před dosažením tohoto bodu byly provedeny všechny pokusy o opakování, proto toto přihlášení k odběru zůstane u tohoto cíle neaktivní do opakovaného odeslání či obnovení přihlášení k odběru.
21485. V nepodmíněném požadavku byla přijata odpověď 304, očekáván však byl kód odpovědi 200 nebo 206.
21486. Program CHKDSK ověřuje data souboru (fáze %1 z %2)...
21487. Volání LDAP se nezdařilo. To může být způsobeno nedostatkem paměti.
21488. Zadejte původní heslo uživatele:
21489. Služba Active Directory Domain Services nereplikovala odchozí změny provedené v místním řadiči domény.
21490. Položka uložená v mezipaměti obsahuje hlavičku autorizace (Authorization), k dispozici však není žádná direktiva Cache-Control umožňující použití této položky.
21491. Zobrazí všechny obory názvů založené na doméně, které se nacházejí v doméně.
21492. Vystaveno pro: %1
21493. Zadaný popisovač je neplatný.
21494. Spuštění Terminálové služby se nezdařilo. Příslušný kód stavu je %1.
21495. Procesory zadané v zásadě přidělení prostředků nebyly nalezeny. Ujistěte se, zda procesory existují, a opakujte akci.
21496. Hodnota úhlu musí být v rozsahu od -90 do 90 stupňů.
21497. Ověřte, že hostitelem aktivity Receive je třída WorkflowServiceHost.
21498. Veřejný klíč musí být uveden.
21499. Zadané hodnoty oříznutí nejsou platné.
21500. Ze souboru kontrolního bodu nelze číst data.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions