English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

9001. Specifikace regulárního výrazu pro platná nová hesla
9002. Vyrovnávací paměť je ověřena. %1
9003. Dvojznačný název: existuje více serverů s relativním rozlišujícím názvem %1.
9004. Skript registru X byl úspěšně vygenerován.
9005. Do této kolekce nelze přidat hodnotu Null.
9006. Objekt AsnEncodedData nemá stejný identifikátor OID pro kolekci.
9007. Přihlašovací chyba: Uživateli není dovoleno přihlašovat se k tomuto počítači.
9008. Adaptér je obecný a neumožňuje tuto činnost.
9009. Parametr CiDialect zadaný pro nalezené webové stránky je neplatný.
9010. Na příkazovém řádku nebyly určeny žádné možnosti.
9011. (nenalezen)
9012. Správce účtů zabezpečení (SAM) zjistil, že identifikátor zabezpečení (SID) pro tento počítač je již použit v doménové struktuře, ke které se chcete připojit. Tento stav může nastat při obnovování řadiče domény služby Active Directory pomocí nesprávné zálohy. Nový identifikátor SID získáte přeinstalací operačního systému v místním řadiči domény.
9013. Pokus o provedení operace na ladicím portu se nezdařil, protože právě dochází k odstraňování portu.
9014. Nelze získat klíč správy licencí TS.
9015. Statistické analýzy – Rozdělení studentů: Hodnota T musí být v rozmezí od 0,0 do 100 000.
9016. Tato operace není během archivování povolena.
9017. Nastaví klíč PreferLogonDC v registru serveru.
9018. Probíhá vytváření stínových kopií svazků požadovaných pro zálohování.
9019. Načíst výchozí konfigurovaný koncový bod
9020. Pro produkt %1 společnosti %2 nebyly v registru nalezeny údaje modulu zásad.
9021. Hodnota přidělení prostředků nemůže být delší než 260 znaků. Zadejte novou hodnotu.
9022. Pro objekt Název objektu neexistuje mapa.
9023. Na disku je nedostatek místa. Chcete-li, aby Správce systémových prostředků nadále úspěšně protokoloval informace o monitorování účtů, doporučujeme odstranit některé staré soubory či adresáře.
9024. Delegáti musí být stejného typu.
9025. Slovo je delší než maximální povolená délka a pravděpodobně bude oříznuto jímkou frází.
9026. Svazek je ke konverzi příliš velký.
9027. Příkaz fsize() nelze provést: Kód chyby Win32 = %2!.20s!

9028. Agent stavu systému společnosti Microsoft: E_MSSHV_POLICY_FAILURE
9029. Tiskový port nebyl nenalezen.
9030. Zeslabení hlasitosti
9031. Služba WINS nemohla z registru získat interval obnovování.
9032. Probíhá zahájení výpočtu podpisu.
9033. Službě AD CS (Active Directory Certificate Services) se nepodařilo vytvořit seznam odvolaných certifikátů. %1. To může způsobit chyby u aplikací, které potřebují zkontrolovat stav odvolání certifikátů vystavených touto certifikační autoritou. Seznam odvolaných certifikátů můžete vytvořit ručně spuštěním následujícího příkazu: certutil -CRL. Pokud potíže potrvají, restartujte službu AD CS.
9034. Aktuálně nejsou zaregistrováni žádní uživatelé pro oznamování. V takovém případě není číslo úlohy relevantní.
9035. Velikost mezer mezi sloupci tabulky legendy musí být větší nebo rovna 0.
9036. Nové připojení odpojené relace ke konzole není podporováno.
9037. Požadovaná operace byla provedena v kontextu transakce, která již není aktivní.
9038. Konzola SAC nemůže zvýšit prioritu procesu, která nebyla dříve snížena.
9039. Dotazovat se na tajnou hodnotu
9040. Nástroj BitLocker Drive Encryption nelze vypnout. Před vypnutím nástroje BitLocker na aktuálním svazku vypněte automatické odemykání na všech ostatních svazcích.
9041. Pokus o připojení L2TP se nezdařil, protože vrstva zabezpečení neověřila vzdálený počítač. Důvodem může být, že u jednoho nebo více polí certifikátu poskytnutých vzdáleným serverem nebylo možné potvrdit příslušnost k cílovému místu určení.
9042. Nastavení zadaného stavu Apartment modelu COM se nezdařilo.
9043. Generic failure
9044. V komponentě koordinátoru MS DTC došlo ke kritické chybě. Proces bude ukončen. Pole kategorie označuje komponentu, ve které se chyba vyskytla. Obraťte se na služby podpory produktů společnosti Microsoft. Specifikace chyby: %1
9045. Z %1 byla vrácena chyba %2!u! (%2!x!).
9046. Neplatný popisek nebo název
9047. Zadané související dokumenty nebyly nalezeny, protože klauzule dotazu obsahuje pouze ignorovaná slova.
9048. Všechny názvy pro počítač:
9049. Klíč NetBios over TCP/IP (NetBT) nelze číst.
9050. Zásady odpovědí zařízení serveru byly aktualizovány.
9051. Nejméně jedna vlastnost byla obnovena na výchozí hodnotu.
9052. Naslouchání QC
9053. Získá nebo nastaví barvu čáry popisku.
9054. %1 (%2) %3Obnovení databáze v %5 se nezdařilo a došlo k chybě %4. Databáze není ve stavu, který je očekáván v prvním odkazu na tuto databázi v souborech protokolu. Kopie souboru této databáze byla pravděpodobně obnovena, ale nejsou nyní k dispozici všechny soubory protokolu od vytvoření kopie souboru. Pokyny týkající se odstranění této chyby získáte ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base nebo po klepnutí na odkaz Další informace na konci této zprávy.
9055. Server DNS nemohl najít nebo otevřít soubor odkazů na kořenové servery Cache.dns v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns. Ověřte, zda je tento soubor v tomto adresáři umístěn a zda obsahuje alespoň jeden záznam o prostředku názvového serveru (NS), který označuje kořenový server DNS, a odpovídající záznam o prostředku hostitele (A) pro tento server. Další informace naleznete v online nápovědě.
9056. Spouštěcí skripty nejsou viditelné. Spouštěcí skripty jsou viditelné pouze tehdy, pokud jsou nakonfigurovány tak, aby byly spouštěny synchronně.
9057. Určuje, zda je povolena klouzavá doba vypršení.
9058. Kontrola řízení provozu
9059. %1!wS!\%2!wS!, další cíl (server %3!wS!, složka %4!wS!)
9060. Most mezi sběrnicí PCI a hostitelským systémem
9061. V katalogu %1 byla nalezena nekonzistence úložiště PropertyStore.
9062. Syntaxe souboru INF je neplatná.
9063. Certifikátu přijatému ze vzdáleného serveru vypršela platnost. Požadavek na připojení SSL nebyl úspěšný. Připojená data obsahují certifikát serveru.
9064. XamlServicesLoad - zastavení
9065. Přepíná se na port A.
9066. Hesla, pro která byl použit algoritmus hash, nelze dekódovat.
9067. Nepodařilo se vytvořit instanci typu algoritmu hash X.
9068. Maximální přenosová rychlost zařízení je X.
9069. Ověření odpovědi klientem se nezdařilo v důsledku chybějícího podpisu.
9070. Služba RSM byla zastavena, protože nelze zavést knihovnu DLL %1. Nainstalujte tuto knihovnu, nebo ji nahraďte a spusťte službu znovu.
9071. Zadaný objekt TransactionManager nebyl otevřen, protože nebyl nalezen.
9072. Vlastní vazby kanálu nejsou podporovány.
9073. Nepoužitý příznak přístupu
9074. Popisovač %1 vytvořený pomocí funkce InternetOpenURL: SessionHandle=%2,URL=%4, Headers=%6, Flags=%7
9075. Povoluje nebo zakazuje oblasti prostorového grafu.
9076. ID procesu: X
9077. Nelze získat rozhraní IPrepareInfo ze serveru proxy MSDTC.
9078. Soubor skriptu nebyl nalezen.
9079. Služba Active Directory Domain Services neurčila lokalitu, do které má být tento server nainstalován. Ujistěte se, zda je konfigurace lokality nastavena správně.
9080. Stav protokolu HTTP 301: Požadovaný prostředek byl přiřazen k novému trvalému identifikátoru URI (Uniform Resource Identifier) a všechny budoucí odkazy na tento prostředek by měly používat jeden z vrácených identifikátorů URI.
9081. Pokud zadáte balíček zabezpečení, je třeba zadat jinou úroveň ověřování než žádnou.
9082. Zásady byly změněny
9083. Makro požadované modemem nebo jiným zařízením pro připojení nebylo nalezeno v oddílu zařízení souboru .INF.
9084. Disk nebyl inicializován.
9085. Operátor X je nejednoznačný na operandech typu Název typu a Y.
9086. Název nebo adresa URL hledaného webu (stejné jako identifikátor)
9087. Cyklické dotazování se nezdařilo
9088. Výchozí jazyk uživatelského rozhraní byl změněn na %1.
9089. Použité možnosti nejsou podporovány. Ověřte, zda je vaše verze aplikace Internet Explorer podporována.
9090. Seznam atributů pro soubor %1 není seřazený.
9091. Pověření klienta nelze ověřit, protože nelze nalézt objekt protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) daného uživatele. Pole s řetězcem chyby obsahuje název serveru LDAP.
9092. Název souboru protokolu sběrače není zadán. Zadejte jej.
9093. Počet užití
9094. Při porovnávání zásad došlo k chybě.
9095. Kódování nelze přepnout.
9096. Druhá strana neodpovídá.
9097. Identita používaná v operaci byla odstraněna.
9098. Slot `%s':
9099. Hodnota počtu rodin nesouhlasí.
9100. Soubor odpovědí obsahuje neplatný soubor XML.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions