English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

26901. Odstranění záloh stavu systému bylo dokončeno. Počet odstraněných záloh: %1!lu!
26902. Obnovení souborů skončilo s chybami. Je možné, že jeden nebo více souborů nebylo obnoveno správně.
26903. Nelze provést příkaz ioctl na ovladač zařízení s daty o výkonu RAS.
26904. Získá nebo nastaví maximální šířku datových bodů (v pixelech).
26905. Rozlišení tohoto disku DVD překračuje maximum povolené výstupním videozařízením. Snižte rozlišení obrazovky na 640 x 480 nebo vypněte analogová výstupní zařízení a použijte připojení VGA k monitoru.
26906. Velikost značky položky legendy
26907. Bylo zadáno neplatné zarovnání.
26908. Neshoda délek
26909. Zadejte název souboru.%1%2%3%4%5
26910. Aktuální velikost protokolu: počet kontejnerů: %1.
26911. Modifikátor vytáčení „:“ nelze použít
26912. Počet musí být menší nebo roven počtu bitů v bajtu a vyšší než nula.
26913. Produkt Windows Server Update Services není spuštěn. Je třeba, aby se správce pokusil o ruční spuštění služby.
26914. Metodu RegisterForEventValidation lze volat pouze při provádění procedury Render();
26915. Systém nemůže nalézt uvedenou jednotku.
26916. Typ svazku není pro tuto operaci platný.
26917. Identifikátor GUID nejstarší transakce: %1
26918. Účet je povolen.
26919. Neznámý zvláštní přístup (bit 14)
26920. Spuštění a ukončení třídy AddInProcess je povoleno pouze pro externí proces, ne pro aktuální proces.
26921. Stínová kopie nebyla nalezena.
26922. Služba Active Directory Domain Services nezjistila dobu označení doménové struktury jako neplatné.
26923. Tuto operaci nelze provést, pokud se svazek právě používá.
26924. Missing parameter id.
26925. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ovladač služby Vyrovnávání zatížení sítě se úspěšně připojil k adaptéru %3 (vytvořil na něj vazbu).
26926. Data události předložená vydavatelem nejsou kompatibilní s definicí šablony události v manifestu vydavatele.
26927. Cluster nebyl v místním hostiteli nalezen.
26928. V rozbaleném odkazu byl nalezen neočekávaný obsah.
26929. Neznámý zvláštní přístup (bit 4)
26930. Neexistuje žádný konstruktor s X argumenty pro Y.
26931. Nelze zrušit registraci jazykové verze X, protože se jedná o záložní jazykovou verzi uživatelského rozhraní konzoly pro Y. Zkuste nejprve zrušit registraci pro Y.
26932. Protokol IPBOOTP nepřenesl paket DHCP REQUEST v místním rozhraní s adresou IP %1; paket REQUEST měl být přenesen na server DHCP s adresou IP %2. Kód chyby je uveden v datech.
26933. Odebrání není v případě zásobníku nebo fronty platná operace.
26934. Sada DNS RR, která by měla existovat, neexistuje.
26935. Deklarace kódu nebyla uzavřena.
26936. Operace obnovení byla dokončena.
26937. Neplatná hodnota atributu File nebo Directory.
26938. Probíhá zotavování sběrače po nesprávném vypnutí. Tato skutečnost zpozdí dostupnost funkcí sběrače a může mít za následek ztrátu některých méně významných dat.%1
26939. Získá nebo nastaví barvu svíčkového grafu, pokud je hodnota Close datového bodu větší než hodnota Open.
26940. Žádný proces v příkazovém podstromu nemá popisovač signálu.
26941. Služba WINS nemohla být spuštěna z důvodu chyby databáze. Služba WINS obnovila původní databázi ze záložního adresáře a bude spuštěna pomocí této databáze.
26942. Kolekce pojmenovaných obrázků grafu
26943. DfsUtil: Byla zjištěna chyba 0x%1!x! při pokusu o nastavení priority serveru v cestě %2!wS!. Cíl: <%3!wS!,%4!wS!>
26944. Inteligentní V/V řadič (I2O)
26945. ID události: 0x%1!x!
26946. FC: Nelze otevřít %1. Soubor není pro čtení k dispozici.
26947. Replikace důležitých informací o oddílu...
26948. Zabezpečení serveru pro vzdálený přístup selhalo. Agent zabezpečení odmítl požadavek serveru pro vzdálený přístup na spuštění služby v tomto počítači v adaptéru LANA %1.
26949. Typ kroku průvodce
26950. Určený typ obsahu není platný.
26951. Metoda nemůže být současně statická i virtuální.
26952. Certifikát ECDSA P384
26953. %2 se nepodařilo nastavit identifikátor objektu %3 síťového adaptéru %4.
26954. StylusPoint nepodporuje zadanou vlastnost StylusPointProperty.
26955. Pokud není dodán výraz, typ návěští musí být System.Void.
26956. Protokol IGMP nemůže vytvořit objekt synchronizace. Uvedený údaj je kód chyby.
26957. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) zjistila chybu při načítání certifikátů pro obnovení klíčů. Požadavky na archivaci privátních klíčů nebudou přijaty. %1
26958. Kanada (francouzská)
26959. Nedostatek popisných bloků indexu.
26960. Název nebo ID zabezpečení (SID) zadané domény není konzistentní se zprostředkovací informací pro tu doménu.
26961. Neplatná struktura FORMATETC
26962. Tato operace není při současném stavu povolena.
26963. Soubor %1 zadaný jako parametr %2 příkazu %3 neexistuje nebo je nedostupný.
26964. Přidány instalační bitové kopie %1 s použitím názvu souboru %2
26965. Zadaná cesta [2] není k dispozici.
26966. Je aktivována po změně aktivního kroku.
26967. Objekt výsečového grafu – Atribut 3DLabelLineSize je neplatná hodnota. Hodnota musí být v rozmezí od 30 do 200.
26968. Chyba analýzy manifestu: Řetězcový literál obsahuje neplatný znak.
26969. Metody rozšíření X definované pro typ hodnoty Název typu nelze použít k vytváření delegátů.
26970. /dsaguid Po zadání identifikátoru GUID vrátí název serveru.
26971. Neplatná hodnota DateTimeKind
26972. Šíření indexu bylo zastaveno. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
26973. Klient poskytl jako legitimaci neplatný token akcelerátoru přihlášení. Token obsahoval aplikační žádost (AP) protokolu Kerberos, která byla zamítnuta balíčkem zabezpečení Kerberos v systému Windows.
26974. Chyba funkce QOSQueryFlow
26975. Služba nebyla zahájena, protože se nepodařilo přihlásit.
26976. Určení OM-objekt-třída je u atributu s udanou syntaxí nesprávné.
26977. Hodnota Timeout X je menší než 0.
26978. Aktivita X obsahuje několik běhových argumentů s pořadím vyhodnocení Y. Hodnoty pořadí vyhodnocení argumentu musí být jedinečné.
26979. Nasdílení tiskárny %2 s názvem sdíleného prostředku %3 se pomocí služby zařazování tisku nezdařilo. Chyba %1. Danou tiskárnu nemohou používat další uživatelé v síti.
26980. Koordinátor MS DTC zpracoval událost obnovení systému. V důsledku toho byl protokol transakcí vymazán a identita správce transakcí byla změněna.
26981. Zadaná hodnota indexu není platná.
26982. Odložené načítání X nepodporuje operaci Uložit.
26983. Úroveň funkčnosti domény (nebo doménové struktury) nelze zvýšit na požadovanou hodnotu, protože doména (nebo doménová struktura) obsahuje jeden nebo více řadičů domény s nižší, nekompatibilní úrovní funkčnosti.
26984. Při sledování stavu uživatelského režimu bylo zjištěno, že systém nereaguje. Virtuální adaptér clusteru s podporou převzetí služeb při selhání ztratil po dobu %3 kontakt s procesem %1 (ID procesu %2). Bude provedeno obnovení.
26985. Proběhl pokus o odstranění identity, která má přidruženu jednu nebo více skupin. Před odebráním přidružené identity musí být nejprve odstraněny dané skupiny.
26986. Ve třídě ObjectStateFormatter došlo k chybě rekonstrukce. Došlo k pokusu o rekonstrukci pomocí konvertoru řetězců TypeConverter. Typem vlastnosti, jehož rekonstrukce se nezdařila, je X.
26987. Nový typ jednotek velikosti zobrazení dat.
26988. Při otevírání výstupního souboru došlo k chybě.
26989. Odstranit více souborů
26990. Server DNS přijal z %1 požadavek na přenos celé zóny založený na protokolu UDP. Požadavek byl ignorován, protože přenos celé zóny musí být proveden prostřednictvím protokolu TCP.
26991. Na serveru %3 nebyl nalezen svazek %2
26992. Zadaný rozsah svazku se nenachází ve veřejné oblasti disku.
26993. Název souboru v příkazu include v souboru %2 na řádku %1!d! je neplatný.
26994. Určuje, zda se má prvek TreeView pokusit o naplnění uzlů z klienta (bez zpětného odesílání).
26995. Atribut xsi:type (%1) neidentifikuje existující třídu.
26996. Nebyl nalezen index uzlu. V nadřazeném prvku neexistuje uzel typu XmlNode.
26997. Sledování výkonu modulu plug-in nebylo inicializováno, protože nejsou načteny čítače nebo nebyl otevřen objekt sdílené paměti. Tato skutečnost má vliv pouze na dostupnost čítačů výkonu. Odstraňte potíže restartováním počítače.%1
26998. Objekt X vyžádal odpověď mezipaměti, ale položka neexistuje (Stream.Null).
26999. Hodnota parametru se nenachází v přípustném rozsahu.
27000. Při volání nastavení zásad vyrovnávání zatížení byly zadány duplicitní ID cesty.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions