English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

29801. Hodnoty pro tento slovník chybí.
29802. Adresa URL obsahuje neplatné schéma.
29803. Prefix %1 nelze znovu deklarovat. Nástroj Namespace Manager není v přepisovacím režimu.
29804. Ovládací prvky přidané do třídy ViewCollection musí být typu View.
29805. Zásady skupiny nástroje BitLocker se změnily. Heslo pro obnovení nelze uložit. Požádejte správce domény o další informace.
29806. Modulu FailedRequestTracing se nepodařilo vytvořit soubor XSL %3. Názorné zobrazení souborů protokolu není k dispozici. Za poslední časový interval (%2 min) je počet výskytů těchto potíží minimálně %1. Data obsahují chybu.
29807. Pole nebylo jednorozměrné.
29808. Bylo nalezeno několik vyhovujících oken nejvyšší úrovně.
29809. Nástroj formátování textu nemůže formátovat body přerušení kvůli chybě: X.
29810. V ovladači infrastruktury virtualizace (VID) došlo k chybě. Požadovaný oddíl nebyl nalezen. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
29811. Neplatná hodnota pro argument X. Hodnota musí být větší nebo rovna 0.
29812. Umožňuje nastavit vlastnosti u zadaného virtuálního adresáře. Je třeba zadat přesný identifikátor virtuálního adresáře odkazující na existující virtuální adresář.
29813. Ověření integrity metadat systému souborů DFS pro %1...
29814. Server pro systém souborů NFS zastavil sledování událostí clusteru souvisejících se systémem souborů NFS.
29815. Velikost výzvy dané cílem přesahuje maximum určené specifikací iSCSI.
29816. Nelze přečíst informace o oddíle.
29817. Událost X se může zobrazovat pouze na levé straně výrazu += nebo -=.
29818. Zadaný titul či kapitola na tomto disku DVD neexistují.
29819. Import objektu CertObj certifikátu do úložiště certifikátů BYL ÚSPĚŠNÝ.
29820. Monitor připojený k zadanému videovýstupu nemá sběrnici I2C.
29821. Při zadávání parametrů z registru došlo k chybě.
29822. Při vyvolání odpojení jsou u připojení čekající data.
29823. Příkaz pro obnovení webové části
29824. Registrovat rozhraní
29825. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v GetModuleHandle
29826. Přetečení/podtečení vnitřní fronty
29827. Volaná funkce nyní nepřijímá další vstup.
29828. Nedelegovaný - zapnuto
29829. Nelze nastavit port a metodu hesla.
29830. Oznámení systému souborů pro tento obor byla zastavena, protože probíhá odebírání oboru.
29831. Cyklická vyrovnávací paměť vstupních dat klávesnice přesáhla limit (velikost vyrovnávací paměti lze nakonfigurovat v registru).
29832. Název počítače klienta, znaková sada RFC 1035
29833. Určená vlastnost X nebyla nalezena.
29834. Služba SNMP byla úspěšně zastavena.
29835. Na médiu není dostatek místa pro přidání zadané relace.
29836. Cíl zálohy nelze číst.
29837. Rastrový obrázek indexu %2 nebyl v souboru 0x%1 nalezen.
29838. Název proměnné X nelze serializovat, protože nepředstavuje platný identifikátor.
29839. Záložní kopie metadat není aktuální.
29840. Obnovení stavu systému spuštěné v %1 bylo dokončeno s chybami. Nahlášená chyba: %2(%3). Po vyřešení problému opakujte spuštění obnovení.
29841. Nelze obnovit seznam uzlů pro iteraci.
29842. Minimální stáří hesla (dny):
29843. Velikost obrázku buňky legendy jako procento velikosti písma legendy. Pokud je vlastnost nastavena na hodnotu Size.Empty, je použita původní velikost obrázku (v pixelech).
29844. WSAStartup nemůže v tuto chvíli fungovat, protože podřízený systém, který je využíván k poskytování síťových služeb, není nyní k dispozici.
29845. Prohlížet deník počítače
29846. Sériová myš buď neexistuje, nebo nebyla rozpoznána.
29847. EntitySet X.Y se od existující EntitySet liší pouze velikostí písmen a není kompatibilní s aktuálním výběrem jazyka.
29848. Služba Plánovač úloh nespustila úlohu %1, protože uživatel %2 nebyl přihlášen v době, kdy byly splněny podmínky pro spuštění. Akce uživatele: Zkontrolujte, zda je uživatel přihlášen, nebo změňte definici úlohy tak, aby umožňovala spuštění, pokud je uživatel odhlášen.
29849. Chyba OSS ASN.1: Funkce kódování a dekódování není implementována.
29850. Internal error: tried to switch to a zero length test list.
29851. Provádění dotazu bylo zrušeno.
29852. Nelze vytvořit výchozí zásady místního počítače. %1
29853. Vlastnost serverového příkazu pro virtuální web %1 nemá platnou hodnotu. Její hodnota je nastavena na %2. Hodnotou musí být jedna z následujících položek: MD_SERVER_COMMAND_START = 1, MD_SERVER_COMMAND_STOP = 2, MD_SERVER_COMMAND_PAUSE = 3 nebo MD_SERVER_COMMAND_CONTINUE = 4.
29854. High Mandatory Level
29855. Operace není pro proud IsolatedStorageFileStream povolena.
29856. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Nebyla nalezena metoda poskytovatele.
29857. Faxová zpráva nebyla odeslána, protože bylo dosaženo maximálního počtu příjemců pro jediné vysílání faxové zprávy. Obraťte se na správce. Název počítače odesílatele: %1. Uživatelské jméno odesílatele: %2. Jméno odesílatele: %3. Počet příjemců: %4. Maximální počet příjemců: %5
29858. Správce odpojil uživatele %1 v klientském počítači %2 od následujícího síťového prostředku: %4. Před odpojením uživatele klient přenesl %6 bajtů a přijal %5 bajtů. Doba trvání relace klienta byla %7 s.
29859. Název počítače není platný.
29860. Řetězení není povoleno.
29861. Hodnota vlastnosti X třídy Y musí být menší nebo rovna hodnotě Z.
29862. Zadaná doména (%1) byla odebrána z konfigurace importu.
29863. X nelze volat, pokud je třída DbDataRecord určena jen pro čtení.
29864. Svazek %2 pro ochranu pomocí stínových kopií je ve stavu offline. Úložiště stínových kopií je zaplněno. Pokuste se odstranit chybu ochrany nebo restartujte počítač a následně zvyšte velikost úložiště stínových kopií nebo odeberte nepotřebné stínové kopie. Pokud všechny ostatní pokusy o nápravu selžou, obnovením režimu bez ochrany pomocí stínových kopií obnovte používání svazku, přičemž dojde ke ztrátě stínových kopií.
29865. Zadaná hodnota RegistryView je neplatná.
29866. Stavová zpráva: Inovace zabezpečení byla dokončena.
29867. Neplatná konfigurace: X="Y". Hodnota X musí být nezáporné 32bitové celé číslo.
29868. Režim protokolování: Jednoduché
29869. Uživatel %1 se připojil, ale nebyl ověřen z důvodu následující chyby: %2.
29870. Zapisovat zprostředkovatele
29871. Adresa URL obrázku použitého pro tlačítko přechodu na další stránku
29872. Získá nebo nastaví pravou pozici poznámky.
29873. Vstupní bod nebyl nalezen.
29874. Indexový soubor %1 je poškozen a bude sestaven znovu.
29875. Klient Certifikační služby: U roamingu pověření se nezdařilo připojení ke službě Active Directory z důvodu následujícího selhání protokolu LDAP: Kódy chyby %1 (%2)
29876. Neplatný popisovač volání
29877. Sběr dat nástroje Usbperf se nezdařil. Nejsou k dispozici žádná data.
29878. Opakovaný pokus o odběr se nezdařil.
29879. Nelze zpracovat podpis konstruktoru pro typ Název typu. Došlo k výjimce X: Y
29880. MSB3261: Metadata FrameworkDirectory je nutné nastavit ve všech položkách předaných parametru FullFrameworkAssemblyTables. Položka X nemá nastavena metadata.
29881. Opakovaná schůzka
29882. MAPI: Přístup byl odepřen, protože doba přístupu je neplatná.
29883. Částice nebo atributy a %1 se vzájemně vylučují.
29884. Doménu pro úložiště sestavení nebo aplikace nelze určit.
29885. Vzdálený certifikát byl uživatelem ověřen jako neplatný.
29886. Oprava hodnoty kompletovacího pravidla pro rejstřík %1 souboru %2.
29887. Musí být >= 0 a < 4 GB.
29888. Součást již existuje.
29889. Zpráva Winsock Sendto vrátila chybu.
29890. Služba Plánovač úloh nemohla odvolat transakci při aktualizaci nebo odstraňování úlohy. Další údaje: Hodnota chyby: %1
29891. Došlo k chybě při výběru, který soubor se má vytvořit.
29892. Nelze nastavit zabezpečení RPC.
29893. Zadaná logická jednotka práce již existuje.
29894. Vybrané místo na pevném disku již obsahuje oddíl.
29895. Server DNS nemohl nastavit možnost vysílání na soket WINS.
29896. Obnovit soubory a adresáře
29897. Převod vzdálených odkazů na místní symbolické odkazy je povolen.
29898. Text X není platnou hodnotou Y.
29899. Pro binární hodnotu atributu (%1) byl zadán lichý počet znaků. Binární hodnoty je třeba zadávat pomocí sudého počtu znaků (př: FFFE01).%2%3%4%5
29900. Určuje, zda má být pro uživatele v poli zobrazeno tlačítko pro odstranění.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions