English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

32001. Připojit k souboru XML
32002. Pro úpravu statického pole založeného na obrazu (RVA) je potřeba oprávnění SkipVerification.
32003. Čip TPM nebyl během restartování povolen.
32004. Pro tuto operaci musí být otevřeno úložiště.
32005. Výsledkem odkazu na proměnnou nebo parametr %1 musí být seznam uzlů.
32006. Informace v upozornění ovladače jsou poškozené.
32007. %1!-20s! %2!-20s! %3!-15s! %4
32008. Služba Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR) úspěšně zaregistrovala zprostředkovatele WMI.
32009. Domena neexistuje
32010. Na serveru %3 byly odstraněny informace nadbytečného svazku %2
32011. Službě nebo funkci byl předán neplatný parametr jako sedmý argument.
32012. Kontrola konzistence znalostí
32013. Došlo k interní chybě clusteru. Byl proveden pokus o transakci databáze clusteru v době, kdy transakce již probíhala.
32014. K dokončení ověření klienta je požadován certifikát.
32015. X nelze převést na typ Název typu.
32016. Zásada autorizace prostředků %1 byla odstraněna.
32017. Sblíženo jako výchozí
32018. Záznam protokolu není záznamem v souboru protokolu.
32019. HKLM\%1: Hodnota %2 neexistuje.
32020. Místní nastavení
32021. Obousměrná vazba je podporována pouze pro vlastnosti. X není v Y platnou vlastností.
32022. Nebyly nalezeny žádné svazky/instance
32023. X nemůže být prázdný řetězec.
32024. Plný přístup
32025. Nastavit lze pouze následující příznaky vazby: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
32026. Statistika od %1
32027. Zadaná kořenová cesta instalace je neplatná. Platnými kořenovými cestami instalace služby pro nasazení systému Windows jsou úplné cesty včetně písmene jednotky, které jsou místní pro daný cílový server. Neměly by představovat kořeny jednotek a neměly by začínat ani končit prázdnými znaky.
32028. Začátek provádění položky CompletionWorkItem pro nadřazenou aktivitu X, DisplayName: Y, InstanceId: Z. Dokončená aktivita A, DisplayName: B, InstanceId C.
32029. Zastavení služby replikace souborů se nezdařilo.
32030. Název serveru Microsoft Exchange 5.5 zadaný v adrese se neshoduje s názvem zadaným v konfiguraci serveru Microsoft Exchange 5.5.
32031. Instalace je připravena: Byly staženy následující aktualizace a jsou nyní připraveny k instalaci. Je naplánována úloha pro instalaci následujících aktualizací do tohoto počítače (plán: %1 v %2): %3
32032. %1 (%2) %3Došlo k chybě %4 při ukončování V/V podprocesu na vyrovnávací paměti.
32033. Určený filtr transportního režimu neexistuje.
32034. EntityTypes X jsou mapovány na stejné řádky v tabulce Y. Řádky, na které jsou tyto typy mapovány, lze rozlišit pomocí podmínek mapování.
32035. Vzdálená procedura nemůže nalézt pole X typu Název typu.
32036. Vstupní parametr nemůže být záporný.
32037. Server DNS odebral z oboru replikace oddílu adresáře aplikace %1 místní adresář služby Active Directory. Rozlišující název kořenové složky tohoto oddílu adresáře je %2.
32038. Předběžná podmínka je neplatná.
32039. Globální katalog
32040. Atribut %1 není v aktuálním použití příkazu podporován.
32041. U %1 bylo zjištěna chyba napájení. Server byl pozastaven.
32042. Služba UPS není správně nakonfigurována.
32043. Do kolekce StrokeCollection nelze přidat duplicitní zdvih.
32044. X: Není třeba žádná revalidace položky mezipaměti.
32045. Databáze SAM na serveru se systémem Windows se podstatně liší od kopie na řadiči domény. Je třeba provést úplnou synchronizaci.
32046. Server proxy RADIUS přijal od serveru %1 odpověď s neplatným ověřovatelem.
32047. Index nelze obnovit. Bude pravděpodobně nutné odstranit index a vytvořit jej znovu.%1
32048. Zavře X.
32049. Není povoleno odstranit hlavní křížový odkaz.
32050. Metoda IObjectControl::Activate() se nezdařila. Identifikátor CLSID objektu je: %1
32051. Databázi SAM se nepodařilo uzamknout účet %1, protože došlo k chybě prostředku, například k chybě zápisu na pevný disk (přesný chybový kód viz data chyby). Účty se uzamykají po několika chybných pokusech o zadání hesla. Zvažte, zda není potřeba změnit heslo výše zmíněného účtu.
32052. Transakce určená pro objekt TransactionScope má jinou hodnotu IsolationLevel, než je hodnota požadovaná tímto oborem.
32053. Adresa URL obrázku, který má být zobrazen v záhlaví tohoto pole
32054. Návodný text při vytváření nového připojení ke spotřebiteli
32055. Zadaný portál iniciátoru není platný.
32056. Nezdařilo se otevření souboru.
32057. Element vlastnosti X není obsažen v elementu objektu.
32058. Záznam SectionRecord nebyl nalezen.
32059. Zadaný pojmenovaný index barev není v profilu obsažen.
32060. Název redistribuce v elementu FileList v souboru seznamu redistribuce File Name má hodnotu Null nebo je prázdný. Název redistribuce nesmí mít hodnotu Null ani nesmí být prázdný.
32061. Instalace softwaru nezískala přístup do adresářové služby. Byla zjištěna následující chyba: %1
32062. (GMT+02:00) Harare, Pretoria
32063. Časový limit dotazu vypršel.
32064. Uživatel nemá oprávnění pro kopírování aktuálního nastavení do výchozího nebo systémového účtu.
32065. %2 nemůže vyhradit prostředek typu %3 v důsledku potíží se systémovými prostředky.
32066. Předávání = %1!u!
32067. Požadovaná rychlost zápisu a typ otáčení nebyly jednotkou podporovány a byly upraveny.
32068. %1 MB v chybných sektorech
32069. Funkce SQLBindCol skončila s chybou %1.
32070. Nelze používat kódování MBR s kódováním VBR.
32071. Adresář není prázdný
32072. Získá nebo nastaví text legendy výseče v legendy.
32073. Aplikace spouštěné jako služby NT pravděpodobně nebudou recyklovány.
32074. Máte licenci pro tento obsah, ta však neopravňuje k přenosu obsahu do zařízení.
32075. Argument nemůže být null nebo prázdný.
32076. Službě publikování na webu se nezdařilo povolit globální omezení šířky pásma, protože Plánovač paketů technologie QoS není instalován nebo není spuštěn.
32077. K instanci s životností Process lze přistoupit pouze z objektu PerformanceCounter s vlastností InstanceLifetime nastavenou na hodnotu PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
32078. Při použití vlastního zprostředkovatele mezipaměti výstupu, např. X, jsou podporovány pouze následující zásady vypršení platnosti a funkce mezipaměti: závislosti souborů, absolutní vypršení platnosti, zpětná volání statického ověření a zpětná volání statické náhrady.
32079. První volání funkce Decode se nezdařilo.
32080. Hodnota posunutí nemůže být záporná ani větší než délka vyrovnávací paměti.
32081. Místní adresář je nyní %1.
32082. Zónu nelze umístit do části nebo jiné zóny.
32083. Terminálový server je nakonfigurován tak, aby používal certifikát, nemá však přístup k soukromému klíči, který je přidružen k tomuto certifikátu. %1 Algoritmus hash SHA1 certifikátu je uveden v údaji události. K ověření terminálového serveru bude od tohoto okamžiku použit výchozí certifikát. Zkontrolujte nastavení zabezpečení pomocí nástroje Konfigurace Terminálové služby ve složce Nástroje pro správu.
32084. Typ proměnné Název typu neodpovídá typu umístění Název typu.
32085. Chybná délka.
32086. Úloha je zakázána.
32087. Metodu X nelze volat během zpracování jiné operace Y.
32088. Zadaný systémový semafor nebyl nalezen.
32089. Probíhá obnovení svazku %2 do stavu předchozí stínové kopie.
32090. Zadaná délka překračuje maximální hodnotu X.
32091. Jednotka, cesta nebo název souboru nejsou platné.
32092. Nedosažitelný cíl %1!-10u! %2!-10u!
32093. Nekonzistentní stav při aktivaci. Pro stejný objekt mohou existovat dva servery proxy.
32094. Nelze najít balíček ovladače jádra, který je vyžadován balíčkem ovladače tiskárny.
32095. Filtrování bylo zastaveno z důvodu akce uživatele, například zastavení procházení.
32096. X nepochází z vlastnosti ImportDefinitions tohoto objektu ComposablePart nebo jeho objektu ComposablePartDefinition.
32097. (GMT+09:00) Soul
32098. Očekávaný atribut nebyl nalezen.
32099. Nastavení kvality kodeku videa je neplatné.
32100. Nelze přidat bod MatchingEndpoint za výsledek AsyncResult vytvořený v dokončené metodě OnBeginFind.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions