English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

12301. Požadavku neodpovídají žádné položky.
12302. Asynchronní operace byla zrušena.
12303. Aktivita nastavení
12304. Měnit přihlašovací schopnosti přiřazené k účtu
12305. Uzamčeno : FALSE
12306. Absolutní virtuální cestu X nelze nastavit jako relativní pro aplikaci, protože cesta k aplikaci není známá.
12307. Server pro systém souborů NFS nemohl v tomto okamžiku ověřit informace o licencích. Dokud nebudou moci být tyto informace ověřeny, nebude server funkční.
12308. Nepodařilo se inicializovat GestureRecognizer.
12309. Server proxy RADIUS přijal od serveru %1 odpověď s chybějícím atributem ověřovatele zprávy.
12310. Neplatné zásady
12311. Delegát externího toku lze nastavit pouze jednou.
12312. Původní hodnotu vlastnosti Název vlastnosti nelze nastavit na hodnotu null, protože člen X typu entity Název typu nemůže mít hodnotu null.
12313. Odstraňování je ve zdroji dat X podporováno pouze v případě, že je určena událost DeleteCommand.
12314. Zadaný cílový portál není platný.
12315. Objekt X je sestavení pouze pro reflexi, což není podporováno.
12316. Pro statistický blok TDI nelze přidělit paměť. Zavřete jednu nebo více aplikací a akci zopakujte.
12317. Chcete-li získat heslo, zadejte uživatelské jméno.
12318. Určuje, zda je povolena správa členství.
12319. Oblast NV je uzamčena a nelze do ní zapisovat.
12320. Nebyly nastaveny všechny potřebné vlastnosti DRM.
12321. Server DHCP nemůže navázat spojení se serverem NPS za účelem určení stavu přístupnosti architektury NAP klienta:
12322. Tuto operaci nelze v aktuální doméně provést.
12323. Pokus připojit příliš mnoho knihoven
12324. Došlo k selhání příkazu smazání v jednotce.
12325. Nepodařilo se nastavit příznak pro spuštění programu CHKDSK.
12326. Při dekódování informace cookie dirsync došlo k chybě.
12327. Název DNS domény pracovní stanice
12328. Klient služby DHCP %2 uvolnil adresu %1.
12329. Uzlu %1 se nepodařilo vytvořit cluster s podporou převzetí služeb při selhání. Důvodem bylo spuštění nekompatibilních verzí softwaru clusterové služby v jednom či více uzlech. Pokud byl uzel %1 nebo jiný uzel v clusteru nedávno upgradován, ověřte znovu, zda jsou ve všech uzlech spuštěny kompatibilní verze softwaru clusterové služby.
12330. Klíč InstanceKey nelze vytvořit se všemi nulovými hodnotami, například Guid.Empty. Použijte metodu InstanceKey.InvalidKey a získejte klíč InstanceKey se všemi nulovými hodnotami.
12331. Nelze komunikovat se službou sériového čísla přenosného zařízení. Problém možná odstraníte restartováním počítače.
12332. Obsah kryptografické zprávy byl již dešifrován.
12333. Jazyková sada pro jazyk %1 představuje starší verzi (%2), než je tato verze systému Windows (%3). Jazyková sada byla zakázána. Opakujte akci s jazykovou sadou, která odpovídá této verzi systému.
12334. Poskytovatel obsahu vám nepřidělil práva k synchronizaci tohoto souboru. Přejděte na stránky obchodu online poskytovatele obsahu a požádejte o práva k synchronizaci.
12335. Název pole řetězce dotazu, z něhož má být získána hodnota
12336. Výčet je neplatný, protože předchozí požadavek stažení se nezdařil.
12337. Maximální velikost automatické pozice legendy v procentech
12338. Jestliže používáte certifikát, je třeba jako balíček ověřování použít možnost SCHANNEL nebo použít zabezpečení FE a zadat přesně jedno schéma ověřování (cert).
12339. Neplatný parametr způsobu používání v souboru .INI média.
12340. Protokolování %2 bylo úspěšně nakonfigurováno (adresář %5).
12341. Cílová doména aplikace byla uvolněna.
12342. %1 není platná aplikace typu Win32.
12343. Vyvoláno, když pracovní podproces dokončí činnost (úspěšně, neúspěšně nebo je-li zrušen).
12344. Systém souborů NTFS není tímto zařízením podporován.
12345. Soubor .resources je poškozen. Neplatný posun X do oddílu názvů.
12346. Byla konfigurována výjimka brány Windows Firewall pro tento server brány TS za účelem povolení odesílání dat z klientských připojení Terminálové služby a služby vyrovnávání zatížení RPC-HTTP mezi servery brány TS při používání vyrovnávání zatížení. Tato výjimka je konfigurována automaticky po přidání prvního serveru brány TS do serverové farmy brány TS.
12347. Záznam nemohl být zapsán do protokolu clusteru, protože překračuje největší přípustnou velikost.
12348. Vnitřní chyba: Velikost úložiště záznamů je příliš veliká.
12349. Služba Zasílání zpráv o chybách nemohla soubor se stavem systému vytvořit, protože již existuje soubor s předchozím stavem systému.
12350. (GMT+08:00) Perth
12351. Podsystém úložiště virtualizace vygeneroval chybu.
12352. Příznaky zadané ve funkci zpracování bitových kopií jsou neplatné.
12353. Zásada skupiny pro bezdrátové sítě byla z počítače odebrána.
12354. Určená rezervace není obsažena v adresářové službě.
12355. Nelze získat tabulky povolené pro oznamování mezipaměti SQL.
12356. Ověřování se nezdařilo, protože uživatelský certifikát požadovaný pro tuto síť byl serverem odmítnut.
12357. Hodnota DigitSubstitution X v souboru LDML je neplatná.
12358. Požadovaný index obsahu je zakázán.
12359. MSB3666: Nástroj SDK X nebyl nalezen. Y
12360. Nejsou vybrány žádné vyhledávací servery. Nakonfigurujte index znovu a určete vhodný vyhledávací server. Pokud potíže potrvají, odstraňte index a znovu jej vytvořte.%1
12361. Daná vlastnost není uložena v mezipaměti.
12362. Položky výstupu cíle:
12363. [X(Y)] v Z není známá vlastnost.
12364. Internal error: strchr returned a meaningless value.
12365. MSBUILD: Chyba MSB1002: Pro tento přepínač se nepoužívají žádné parametry.
12366. Zálohování zahájené v: %1 selhalo, protože nebyl nalezen žádný cíl. Připojte cíl zálohy a spusťte zálohování znovu.
12367. Aktivační službě procesů systému Windows se nepodařilo odstranit web %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
12368. Na serveru RPC došlo k podtečení v pohyblivé řádové čárce.
12369. Pro síťovou kartu PCMCIA bylo vybráno IRQ %2. Karta PCMCIA v tomto systému nemůže pracovat s tímto IRQ. Změňte konfiguraci síťové služby.
12370. Během odesílání nabízeného upozornění (push) jiné službě WINS zjistil podproces Pull služby WINS chybu. Kód chyby je uveden v datové části.
12371. Název DNS obsahuje tečky (více částí).
12372. Parametr Native UDT určuje maximální velikost v bajtech (byte).
12373. Nelze vytvořit pracovní podproces. Pravděpodobně není k dispozici dostatek prostředků.
12374. Služba vytváří zapisovatele stínové kopie svazku.
12375. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Hostitel je mimo provoz.
12376. Uzel clusteru je v provozu.
12377. Hodnota atributu šířky zúžené části trychtýřového grafu musí být v rozsahu od 0 do 100.
12378. Zprostředkovatel zaznamenal chybu při odebírání chybějícího disku. %1
12379. Spuštění služby
12380. Atribut $Txf názvu souboru v souboru 0x%1 je poškozen.
12381. Zobrazení není možné z důvodu odepření přístupu k ploše.
12382. Neplatný objekt zprávy.
12383. Identifikátor URI X není platný. Segment před klauzulí $value musí být položka Media Link Entry nebo primitivní vlastnost.
12384. Ověření informací o účtu služby MS DTC se nezdařilo. Vnitřní informace: %1.
12385. Přenosový agent DHCPV6 nemohl naplánovat zpracování paketu přijatého v místním rozhraní s adresou IP %1. Paket byl odeslán z počítače s adresou IP %2. Tato chyba mohla být způsobena selháním přidělení paměti. Uvedený údaj je kód chyby.
12386. Vlastnost attributeMapUsername musí být mapována na atribut sAMAccountName nebo userPrincipalName.
12387. SCHCKR (cache enabled)
12388. MSBUILD: Chyba MSB1012: Zadejte soubor odpovědí.
12389. Název adresáře X je neplatný.
12390. Atribut meta:resourcekey nelze použít ve značce s atributem meta:localize='false'.
12391. Kontejner klíčů RSA již existuje.
12392. Délka vlastnosti Název vlastnosti musí být větší nebo rovna X znakům.
12393. MSB3643: Při generování cest odkazovaných sestavení na základě atributu TargetFrameworkMoniker X došlo k chybě. Y
12394. Dokončeno odeslání dat z: %1 do: %2.
12395. Operace SyncAll oznámila následující chyby:
12396. X.Y není vedlejší vlastnost.
12397. Aplikace = %1
12398. Obnovení %1 bylo dokončeno s chybami v %2. Po vyřešení problému spusťte obnovení znovu.
12399. MAPI: ID položky je neplatné.
12400. Požadavek odeslání nebo příjmu dat nebyl povolen, protože soket není připojen a (při posílání po datagramovém soketu voláním sendto) nebyla dodána žádná adresa.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions