English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

5201. Velikost svazku nebylo možné zmenšit, protože je označen pro obnovení pomocí nástrojů BitLocker. Obnovte svazek pomocí nástrojů BitLocker a potom akci opakujte.
5202. Nastavení adresáře %1 tak, aby nové soubory byly zašifrovány
5203. Povolí nový spravovaný modul MyModule, který je určeného spravovaného typu, pro zadanou aplikaci.
5204. %1!wS!\%2!wS!, odkaz s neshodným komentářem
5205. Datová oblast předaná systémové službě je příliš malá.
5206. E-mailová adresa není k dispozici a nelze ji přidat k subjektu ani k alternativnímu názvu subjektu.
5207. Miniverzi lze otevřít pouze v kontextu transakce, která ji vytvořila.
5208. Chyba analýzy: Ve sloupci %1!d! byla očekávána hodnota. Poslední přečtený znak je %2!d!
5209. Zprostředkovatel odvolání online odpovídajícího zařízení nalezl pro konfiguraci %1 rozdílový seznam CRL odkazující na novější základní seznam CRL.
5210. Určuje, zda mají být zobrazeny čáry spojující uzly stromu.
5211. Rozhraní Windows Media SDK potřebné pro dokončení operace v tomto okamžiku neexistuje.
5212. Certifikát řadiče domény nebyl nalezen.
5213. Procesor zabezpečení oznámil, že platnost zabezpečeného časovače vypršela.
5214. Topologii nebylo možné úspěšně ověřit.
5215. Vytvářet výčet služeb
5216. Cesta ke třídě UserControl obsahující další webové části (WebParts), které mají být zobrazeny v ovládacím prvku CatalogPart.
5217. Nelze provést výčet adresářů aplikace (HRESULT=0xX).
5218. Server nepodporuje požadavek na zjištění rozsahu bajtů.
5219. Y není platná hodnota pro X. Hodnota X musí být větší než Z.
5220. Byla nalezena dvojznačná shoda.
5221. X neobsahuje definici pro Y a nebyla nalezena žádná metoda rozšíření Y, která by přijímala první argument typu X. (Nechybí direktiva using nebo odkaz na sestavení?)
5222. Obecná chyba zabezpečení služby MSMQ.
5223. Obrázek použitý k vykreslení značek zaškrtnutí v rozbalené nabídce
5224. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože hodnota voliče je chybného typu.
5225. Uvozovky netvoří dvojici.
5226. Nelze načíst soubor globálního tezauru %2.%1
5227. Atribut %1 elementu %2 není v této definici DTD nebo schématu definován.
5228. Byl zadán neznámý výčet SeekOrigin.
5229. Kopírování v cyklu není možné
5230. Došlo k chybě V/V disku.
5231. Počet požadovaných připojení v posledních pěti minutách překročil administrativní limit %1krát.
5232. Obor transakce nelze zadat, protože popisovač rozsahu nebyl inicializován.
5233. Adresa URL obsahuje nejméně jeden neplatný znak.
5234. crashdump Vypíše stav systému. Výpis stavu systému musí být povolen.
5235. Zápis %1
5236. Vnitřní chyba: Určený záznam není objekt typu plex.
5237. Neplatné ID umístění.
5238. Vytvářet podřízené uzly
5239. Relace komunikace se službou PEAUTH nebyla zahájena.
5240. Získá nebo nastaví barvu pozadí rámečku.
5241. Unexpected error
5242. Je aktivována v případě chyby při odeslání e-mailu.
5243. Objekt Mutex byl opuštěn. Depeše nebude odeslána.
5244. Testovacímu kódu byl předán nulový ukazatel.
5245. Protokol IPBOOTP neinicializoval rozhraní Windows Sockets. Kód chyby je uveden v datech.
5246. Univerzální jedinečný identifikátor typu (UUID) byl již zaregistrován.
5247. Nekonečná smyčka vznikla z opakovaného zneplatňování manažera TimeManager během procesu Layout/Render.
5248. Bylo dokončeno ověřování počtu propojení a nadřízených položek.
5249. Nelze nalézt člen Člen.
5250. Službě IPsec se nepodařilo zpracovat některé filtry IPsec u události plug-and-play související se síťovými rozhraními. Představuje to potenciální bezpečnostní riziko, protože se některým síťovým rozhraním pravděpodobně nedostává ochrany poskytované filtry služeb IPsec. Problém můžete diagnostikovat pomocí doplňku snap-in Sledování zabezpečení protokolu IP.
5251. Cesta k souboru není platná.
5252. %1 (%2) %3Databázový stroj aktualizoval položky indexu (celkem %4) v databázi %5 kvůli změně ve verzi podpory NLS (National Language Support). Tato zpráva slouží pouze pro informaci a neoznamuje problém v databázi.
5253. Označuje, že všechny položky legendy se zobrazují v opačném pořadí. Tato vlastnost ovlivňuje pouze položky legendy automaticky přidané pro řady grafu a nemá žádný vliv na vlastní položky legendy.
5254. Název %1!ls! byl přeložen na: %2!ls!
5255. Digitizér pro sběrnici PCI
5256. Konfigurování místního počítače jako hostitele služby Active Directory Domain Services
5257. Nebylo možné inicializovat modul zásad z důvodu následující chyby: 1!s!.
5258. Aktuálně je nainstalováno jedno nebo více zařízení, která používají zadaný soubor INF.
5259. Při aktualizaci proměnných prostředí aktualizovaných během instalace %1 došlo k chybě. Je možné, že někteří uživatelé přihlášení k tomuto počítači tyto změny neuvidí, dokud se neodhlásí a opět znovu nepřihlásí.
5260. Popisný titulek přidružený k ovládacímu prvku
5261. Styl oddělovacích čar automatického měřítka osy
5262. Server DNS nemohl najít na řádku %3 souboru zóny %2 službu %1 zadanou pro záznam o prostředku (RR) seznamu známých sužeb (WKS). Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento záznam o prostředku ignorovat, doporučujeme daný záznam o prostředku WKS opravit nebo odebrat ze souboru zóny. Soubor zóny je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
5263. Kontext je již zmrazen.
5264. Informace o účtu byly načteny.
5265. %1 (%2) %3Podpis protokolu stávajícího souboru protokolu %4 neodpovídá souborům protokolu ze zálohovací sady. Přehrání souborů protokolu se zdaří pouze v případě, že odpovídají všechny podpisy.
5266. Spuštěn modul úloh
5267. Služba ActivityXamlServices nalezla člena (X), který není podporován aktivitou DynamicActivity.
5268. ARP: Nelze zavést knihovnu DLL: %2, chyba = %3!d!
5269. Příprava správce účtů zabezpečení (SAM) a služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) na převedení na nižší úroveň...
5270. Primární řadič domény %1 náhle selhal.
5271. Obslužná rutina úložiště není platná.
5272. Nelze vytvořit objekt DataRelation, pokud objekt DataSet neobsahuje nadřazený a podřízený sloupec.
5273. Vypršel časový limit operace.
5274. Operace vyžaduje, aby bylo v cílové doméně povoleno auditování.
5275. Protokol IPRIPv2 nemohl vyžádat vícesměrové vysílání v místním rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
5276. Chcete-li zapisovat hodnoty atributů pomocí této implementace XmlDictionaryWriter, musíte zapisovat hodnoty typu string nebo char[].
5277. Fronta zpráv pro VID byla uzavřena. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
5278. Pokus o připojení se nezdařil, protože modem (nebo jiné zařízení pro připojení) ve vzdáleném počítači nefunguje.
5279. Chyba kódu na pozici %1!d! pro následující cestu fragmentu: %2.
5280. Výchozí cíl navigace pro všechny položky nabídky na této úrovni v případě vázání dat
5281. Musí být zadáno 8 souřadnic datové krychle.
5282. Neplatný parametr: Při importu není vyžadován seznam atributů.
5283. Tato stínová kopie není trvalá. Pro vrácení změn lze použít pouze trvalé stínové kopie.
5284. Svazek již disk používá.
5285. Parametr typu X dědí konfliktní omezení Y a Z.
5286. Adresa URL obrázku představujícího chybějící ikonu pro rozbalení či sbalení
5287. Zařízení klávesnice a myši buď neexistují, nebo nebyla nalezena.
5288. Inicializační metodu typu nelze vyvolat.
5289. Načítání ovladače USD, nelze přečíst název zařízení z registru.
5290. Požadovaný prostředek skriptu X požaduje verzi Y rozhraní ASP.NET AJAX Framework. Chcete-li použít tento prostředek, zkontrolujte, zda aplikace odkazuje na verzi Y.
5291. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou zařízení SMBIOS typu %3 hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
5292. Automaticky doplnit jednotné nebo množné číslo názvu sady entity, názvu typu entity a názvu vlastnosti navigace za použití jazykových pravidel angličtiny
5293. Chybí soubor ID objektu.
5294. V instalačním programu systému Windows nelze nastavit jazyk zobrazení. Chcete-li systém Windows nainstalovat, restartujte instalaci.
5295. Neplatný parametr v konfiguraci obslužné rutiny grafu: X = Y
5296. %1 (%2) %3Databázový stroj %4.%5.%6.%7 byl spuštěn.
5297. Povolí či zakáže předávání paketů IP pro tohoto klienta
5298. TIME Zobrazí nebo nastaví čas systému.
5299. Typ datového proudu bajtů dané adresy URL není podporován.
5300. Čip TPM aktuálně provádí úplný samočinný test.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions