English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

27001. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) odmítla žádost %1 pro %2.
27002. Spustí zadaný virtuální web a umožní, aby začal přijímat nové požadavky na všech svých koncových bodech pro vazby. Musí být zadán přesný identifikátor webu odkazující na existující web.
27003. Šablona UriTemplate X není platná. Všechny části řetězce dotazu musí být ve tvaru název nebo název=hodnota. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
27004. Nebyla nalezena webová část zprostředkovatele připojení s identifikátorem X.
27005. Systém Windows nemůže vytvořit stínovou kopii na zadaném disku. Zvolte jiný disk.
27006. Atribut Atribut není v základním procesoru XSLT povolen (http://www.w3.org/TR/xslt20/#dt-basic-xslt-processor).
27007. Vyrovnávací paměť příkazu neobsahuje dostatek dat pro splnění požadavku.
27008. %1 (%2) %3Došlo k chybě %4 při synchronním zápisu překryté stránky.
27009. Serverová aplikace předala obsah poslední entity pro ID požadavku %1.
27010. Operace u aktuálního posunu není povolena.
27011. Byl spuštěn systémový časovač sledovacích požadavků.
27012. Jeden ze záložních souborů je poškozený.
27013. Funkce se nezdařila, protože do ní byl předán neplatný parametr ukazatele. Parametr ukazatele je neplatný, pokud má hodnotu NULL, ukazuje na neplatnou adresu, ukazuje na adresu režimu jádra nebo není správně zarovnán.
27014. Název počítače
27015. Kolekci ListSortDescriptionCollection nelze po vytvoření změnit.
27016. Výsledek odpovědi 304 z požadavku HEAD obsahuje jiné záhlaví Last-Modified.
27017. Ke změně hesla tohoto uživatele je potřeba zašifrované heslo.
27018. Spojky nelze připojit, protože nepodporují stejný přenos.
27019. Heslo neodpovídá zásadám složitosti.
27020. Při provádění operace s kryptografickou zprávou došlo k chybě.
27021. Nástroj formátování textu nemůže provést výčet obsahu řádku kvůli chybě: X.
27022. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor. Přehrávač pravděpodobně nepodporuje tento typ souboru nebo v počítači není nainstalován požadovaný kodek.
27023. Čeká v režimu offline
27024. CHYBA SYSTÉMU – %1
27025. Proběhl pokus o přístup k síťovému shluku, který neexistuje.
27026. Server vrátil neplatnou odpověď na příkaz EHLO.
27027. Paměť je uzamčena.
27028. Kopírování obnovených databázových souborů z %1 do %2
27029. Zadaná hodnota neobsahuje dvojtečku jako oddělovač (:).
27030. Klient služby WS-Management nemůže zpracovat požadavek. K použití rozhraní API WSManSubscribe je nutné, aby uživatel používal účet Network Service. Pro odběry push není nyní podporován žádný jiný účet.
27031. Správce změnil možnosti úložiště zóny pro zónu %1. Zóna nyní bude uložena v souboru zóny %2.
27032. Zásady hesel
27033. Styl tlačítka přechodu na předchozí krok
27034. Bezdrátové – IEEE 802.11
27035. Používá se tabulka závislostí vstupu v mezipaměti sestavená z:
27036. Zkušební období této verze serveru SharePoint Portal Server vypršelo.%1
27037. Služba aktivace procesů systému Windows není spuštěna.
27038. V Clusterové službě došlo k neočekávané závažné chybě na řádku %1 zdrojového modulu %2. Kód chyby: %3.
27039. Modul manifestu sestavení nemůže mít hodnotu null.
27040. Doména DNS tohoto počítače byla změněna z %1 na %2.
27041. Odebrat funkci
27042. Síť je zaneprázdněna.
27043. Pro vlastnost Construction je konfigurována následující komponenta. V metodě IObjectConstruct::Construct() se vyskytla chyba, nebo tato komponenta metodu IObjectConstruct nepodporuje. Aktivace se nezdařila u objektu: %1
27044. Udělit sestavením &neomezený přístup k izolovanému souborovému úložišti
27045. Pokus o výpis transakce do trasovacího souboru se nezdařil.
27046. Systém Windows zjistil, že u sdílené položky Cestovní profil je zapnuto automatické offline ukládání do mezipaměti. Chcete-li zabránit možnému poškození profilu, je nutné ručně vypnout offline ukládání do mezipaměti u sdílených položek, ve kterých jsou uloženy cestovní profily uživatelů.
27047. Adaptér %2: Neobdržel oznámení automatického vyjednání od partnera spojení. Může dojít k neshodě režimu duplexu.
27048. Neplatné ID programu
27049. Místní partner nemůže naslouchat. Požadovaný port možná není k dispozici.
27050. Příznaky hledání jsou pro daný atribut neplatné. Bit ANR je platný pouze u atributů řetězců Unicode nebo Teletex.
27051. Systém Windows nemůže načíst data kompatibility zařízení. Kód chyby je 0x%1!X!.
27052. Balíček zabezpečení Schannel byl úspěšně načten.
27053. Operace již probíhá
27054. Tuto vlastnost nelze nastavit pro anonymní uživatele.
27055. Délka určená pro výstupní data byla nedostatečná.
27056. V případě použití vlastnosti Title objektu Page je na stránce vyžadován ovládací prvek hlavičky (např. ).
27057. Program Windows Media Player nelze přepnout na celou obrazovku. Pravděpodobně bude nutné upravit nastavení zobrazení systému Windows. V Ovládacích panelech otevřete panel s nastavením zobrazení a pak nastavte možnost Hardwarová akcelerace na hodnotu Úplná.
27058. Toto rozhraní API nepodporuje tokeny PropertyInfo.
27059. Spuštění služby Pracovní stanice se nezdařilo.
27060. Z důvodu zabezpečení nemá identita X (pod kterou je tato webová aplikace spuštěna) oprávnění k vytvoření podadresáře App_Data v kořenovém adresáři aplikace.
27061. Došlo k interní chybě. Další informace naleznete v protokolu událostí systému.
27062. Kategorii Performance X nelze vytvořit, protože již existuje.
27063. Metadata pro pole 'X' záznamu 'Y' neodpovídala metadatům původního záznamu.
27064. Objekt %1 s identifikátorem %2 již existuje.
27065. Název kontrolovaného protokolu trasování (stejný jako identifikátor)
27066. Společný jazykový modul runtime není k dispozici
27067. Zadaný protokol nebyl rozpoznán. Přesvědčte se, zda je správně zadán název souboru a syntax (např. lomítka) protokolu.
27068. Verze X
27069. Řetězec X není pro tento typ platný.
27070. Chyba synchronizace
27071. Odpověď: LastModified=X, ContentLength= Y.
27072. Došlo k místní chybě.
27073. Ovladač neotevřel klíč %2 pod klíčem Services.
27074. Při zápisu certifikátu pro %1 nebylo možné provést zápis pro certifikát %2. Nelze splnit požadavky na podpis u certifikátu.
27075. Získaný blok popisovače monitoru je poškozen nebo neobsahuje popisný název monitoru.
27076. Nástroj Wdsmgmt nemůže načíst požadovanou knihovnu. Jedná-li se o verzi systému Windows předcházející verzi Vista, nainstalujte sadu nástrojů OPK/WAIK a ověřte, zda se soubory drvstore.dll a cmiv2.dll nacházejí na dané cestě.
27077. Unexpected array initialization. Arrays must be declared with []
27078. Rozšíření služby zahájilo konfiguraci.
27079. Pořadové číslo první nalezené položky dotazu je větší než celkový počet výsledků.
27080. Došlo k chybě při volání vnitřní funkce. Kód chyby: %1
27081. Neplatný režim, viz System.IO.FileMode.
27082. Odkaz částice na částici musí vyhovovat podmínce {max occurs} = 1.
27083. Algoritmus časového limitu opakování přenosu = rsre (3)
27084. Název souboru cookie, z něhož má být získána hodnota.
27085. Web %1 nemá definovánu kořenovou aplikaci. Web bude proto ignorován.
27086. Hodnota EvaluationOrder není platná. Hodnota EvaluationOrder začíná nulou a postupně se zvyšuje se zaručením jedinečnosti. Chcete-li určit, že hodnota EvaluationOrder není nastavena, použijte hodnotu -1.
27087. Oprava chyb v souboru velkých písmen.
27088. Databázová operace se nezdařila, protože ukazatel databáze není umístěn na záznamu.
27089. Maximální počet pokusů X pro službu časovače je neplatný. Musí být nastavena kladná celočíselná hodnota.
27090. Požadavek uživatele obsahuje podmíněnou hlavičku.
27091. Nepodařilo se shromáždit zprávy protokolu.
27092. Named pipe není ve stavu připojení nebo zavírání.
27093. Požadovanou operaci odstranění nelze provést.
27094. Veřejný klíč poskytovatele je neplatný.
27095. Statistické analýzy – Funkce Gamma a Beta nemohou mít záporné parametry.
27096. Implementace IAsyncResult X se pokusila provést jednu operaci několikrát. Tato situace může být způsobena nesprávnou implementací aplikace IAsyncResult nebo jiným rozšiřujícím kódem, jako je například rozhraní IAsyncResult, které vrací nesprávné hodnoty CompletedSynchronously nebo několikrát vyvolává metodu AsyncCallback.
27097. Byla zadána neznámá možnost příkazového řádku [%1].
27098. Nastaví nebo zobrazí klíč LdapTimeoutValueInSeconds v registru.
27099. Služba Centrum zabezpečení systému Windows je zastavena. Službu musí znovu spustit správce.
27100. Atribut Async nelze nastavit na hodnotu True, je-li povolen režim Transaction.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions