English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

4801. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 22 - vypnuto
4802. Služba DFS vyžaduje od klienta větší vyrovnávací paměť pro informace o důvěryhodných doménách. Někteří klienti se systémem Windows 98 možná nebudou moci přistupovat k oborům názvů DFS.
4803. Objekt InstanceDescriptor neposkytl správný počet argumentů.
4804. MSB3721: Příkaz X byl ukončen s kódem Y.
4805. Zadaný čas nemá platný formát.
4806. Opakovaně odeslané segmenty = %1!u!
4807. Pokus o nastavení ID třídy pro adaptér %2 se nezdařil: %1
4808. Zadaný soubor bitové kopie neobsahuje oddíl prostředků.
4809. Pro člena typu Object Název objektu chybí typ.
4810. Index datového bodu řady položky legendy
4811. Parametr ověření %1 je neplatný.
4812. Hodnota vlastnosti LabelsAutoFitMaxFontSize nesmí být menší než 5.
4813. Vyhledávací server <%2> nelze přidat.%1
4814. Při pokusu číst objekt skupiny z původní databáze došlo k chybě.
4815. Zpracování zásad přidělování kvót bylo zrušeno z důvodu vypnutí počítače nebo odhlášení.
4816. Nedeklarovaná třída ekvivalence XSD : %1
4817. Umístění v síti není dosažitelné. Informace týkající se řešení problémů se sítěmi naleznete v Nápovědě systému Windows.
4818. Nerozpoznaný řídicí znak.
4819. Požadovaný název již existuje jako jedinečný identifikátor.
4820. Přepínač /I je podporován pouze na svazcích NTFS.
4821. Vypršel časový limit. V důsledku toho bylo připojení přerušeno.
4822. Neplatný režim indikátoru
4823. Nelze obnovit ID vyvolání v objektu nastavení NTDS.
4824. Správce musí aktualizovat signatury antispywarových programů v tomto počítači.
4825. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor. Je-li soubor umístěn v Internetu, připojte se k Internetu. Je-li soubor umístěn ve vyměnitelné paměťové kartě, vložte tuto kartu.
4826. Procesu přihlášení systému Windows se nepodařilo přenést aplikaci uživatele: %1. Parametry příkazového řádku: %2.
4827. Rozsahy souborů přidružené k pokusu o přenos
4828. Systémová událost
4829. Tuto operaci nelze použít u přesměrovaného prostředku.
4830. Internal event: Active Directory Domain Services schema cache has been updated successfully.
4831. Použití zásad přesměrování složek bylo odloženo na příští přihlášení, protože je používána optimalizace zásad přihlášení skupiny.
4832. Počet bitů dat na předaný nebo přijatý bajt.
4833. Hodnota Variant vrácená funkcí Invoke() pro konstantu členu DISPID_NEWENUM je neplatná.
4834. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že se typ vstupních dat neshoduje s typem dat v licenci.
4835. Historie identifikátorů SID je u tohoto vztahu důvěryhodnosti zakázána.
4836. Server iSNS nezískal žádné informace o konfiguraci serveru iSNS z jednoho nebo několika serverů DHCP v síti.
4837. Probíhá vytváření nového souboru mezipaměti v umístění X.
4838. Hardware byl změněn.
4839. Měna není na záznamu.
4840. Chyba analýzy manifestu: Neplatný znak pro desetinné číslo
4841. Nepodařilo se obnovit soubory součásti %1.
4842. Zadaná vlastnost je prázdná.
4843. Klíč registru nelze vytvořit nebo otevřít.
4844. ***Služba WINS nemohla číst počet opakování pro opakující se spojení se vzdálenou službou WINS.
4845. Výpis možných vlastníků typu prostředku %1:
4846. Síťový adaptér Token Ring
4847. Třída SecureString je podporována pouze v systému Windows 2000 SP3 a novějším.
4848. Nesprávná verze systému Windows XP
4849. Je nutné naplánovat okamžité provedení úplného prohledání obsahu disku.
4850. Klíč nebyl během restartování dostupný z požadovaných zdrojů.
4851. Volaná funkce není podporována.
4852. Při automatickém zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo kontaktovat adresář služby Active Directory (%2). %3 Zápis nebude proveden.
4853. Nelze vytvořit výčet modulů procesů.
4854. Soubor napovedy nelze otevrit - nazev cesty je prilis dlouhy.
4855. Některý z řádků souboru konfigurace je příliš dlouhý.
4856. Tuto zprávu nelze doručit, protože byla zjištěna následující chyba: %1.
4857. Místo v protokolu nelze znovu použít, protože protokol je ukotven.
4858. Typ nemá konstruktor s daným podpisem.
4859. Probíhá ověřování informace SignedInfo pomocí klíče X, popis podpisu Y, s algoritmem hash Z a deformátovacím modulem asymetrického podpisu A.
4860. Tento mediální soubor je poškozen nebo neplatný. Požádejte poskytovatele obsahu o nový soubor.
4861. Zadaný bod EndPoint z rodiny adres AddressFamily X není platný pro tento soket, použijte namísto něj Y.
4862. Rozhraní není zaregistrováno
4863. Při volání funkce GetFileStream, SaveToFile nebo SaveTemp programu pro čtení souborů ZIP byl předán název souboru, který v souboru ZIP nebyl nalezen.
4864. Neplatný formát souboru. Chyba při získávání názvu domény položky.
4865. Povolovat či zakazovat LSA
4866. Nelze najít zdroj v mezipaměti zdroje.
4867. Vzorkovník funkce Pixel shader musí být Effect.ImplicitInput nebo instance objektu BitmapCacheBrush, VisualBrush nebo ImageBrush.
4868. No more data
4869. Kolekce hodnot použitých v metodě Insert(). Tyto parametry jsou sloučeny s parametry poskytnutými ovládacími prvky svázanými s daty.
4870. Zadaný soubor HTX nebyl nalezen v rámci žádné virtuální ani fyzické cesty.
4871. Načte nebo nastaví název protokolu pro čtení či zápis.
4872. Převedení kontrolního součtu hardwaru protokolu IP je povoleno.
4873. Od klienta %1 byl přijata poškozená zpráva RADIUS. V datech je uložená zpráva RADIUS.
4874. Určený příznak X nemá některou z platných hodnot.
4875. %1 se nezdařilo pro %2.
4876. Zpráva byla úspěšně odeslána na %1.
4877. Přidá nebo odebere oprávnění v této sadě oprávnění.
4878. Operace nastavení klíčů registru na replikaci distribuovaného systému souborů (DFSR) se po obnovení v offline operačním systému nezdařila.
4879. Vyberte jednu z nainstalovaných verzí technologie ASP.NET.
4880. Tisk dokumentu %1 se nezdařil a dokument byl odstraněn z důvodu poškození zařazovaného souboru. Přidružený ovladač: %2. Opakujte tisk dokumentu.
4881. Správa ovladačů ukončila proces přidání služby %1 pro ID instance zařízení %3 s následujícím stavem: %6.
4882. Server DNS nemohl z dat registru vytvořit zónu %1. Jedna nebo více hodnot klíčů v registru je pravděpodobně poškozena nebo chybí soubor zóny. Pomocí konzoly služby DNS nahraďte nebo opravte všechny poškozené hodnoty klíčů registru nebo potvrďte, že je k dispozici databáze zóny. Další informace naleznete v online nápovědě v tématu Konfigurace vlastností zóny.
4883. Zásady skupiny čekají na síťový podsystém, který selhal při spuštění počítače. Zpracování zásad skupiny bude pokračovat.
4884. Pomocná služba hostitele aplikace zjistila chybu při přidávání mapování pro název %1 fondu aplikací na identifikátor SID. Chcete-li tento problém vyřešit, potvrďte znovu změny nebo službu restartujte. Datové pole obsahuje číslo chyby.
4885. Jímka kanálu neexistuje. Zpracování asynchronního volání se nezdařilo.
4886. Vypínání sběrače
4887. V %2 bylo zahájeno prohledání celého obsahu.
4888. Obnovitelnou zprávu nebo zprávu deníku nelze uložit. Zpráva nebyla odeslána.
4889. Volající se pokusil exportovat transakci ze vzdáleného systému, ale koordinátor MS DTC je aktuálně konfigurován tak, aby zakázal komunikaci správce odchozí transakce v počítači '%1'. Zkontrolujte nastavení konfigurace koordinátora MS DTC.
4890. Nelze přímo změnit kolekci webových částí (WebParts). Použijte metodu WebPartManager.AddWebPart() nebo WebPartManager.DeleteWebPart().
4891. Uživatelské jméno připojení nesmí být prázdné.
4892. Úspěšné anonymní přihlášení pro %1@%2
4893. Znamená, že adresář, který se má odstranit, není prázdný.
4894. Operace s prvkem %1 není povolena, protože je prvek je uzamčen. To může být způsobeno buď uzamčením oddílu, nebo uzamčením prvku prostřednictvím vlastnosti lockItem, lockElements nebo lockAllElementsExcept na nadřazené úrovni.
4895. %1 není přípustná možnost programu LAN Manager.
4896. Tato operace Pop nemá odpovídající operaci Push pro odstranění ze zásobníku, protože hloubka zásobníku DrawingContext je nulová.
4897. Metoda není povolena
4898. Odeslání požadavku klientem se nezdařilo.
4899. Argument capacity musí být větší nebo roven nule.
4900. finger: socket

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions