English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

10401. Nelze najít počítač s názvem: %1
10402. Instalační program softwaru zařízení Windows Media Center Extender úspěšně nakonfiguroval počítač s aplikací Windows Media Center tak, aby mohl být používán se zařízením Extender.
10403. Selhání v CryptGetHashParam(). Poslední chyba - %1!lu!t, %2!lx!h
10404. Upraví připojení pro X.
10405. Replikace SQL vytvořila snímek databáze, Seq=%2.%1
10406. Abstraktní element %1 není v dokumentu instance povolen.
10407. Při převodu vlastnosti na požadovaný typ došlo k chybě.
10408. Nelze určit počet sektorů v tomto svazku.
10409. Záloha čeká na vložení disku DVD do jednotky.
10410. Paralelní port sběrnice PCI
10411. Adresářová služba vyhodnotila členství ve skupině lokálně, protože se nemohla připojit k serveru globálního katalogu.
10412. Nelze určit, zda se soubor vejde na disk, protože program Windows Media Player nezjistil jeho délku. Přehráním souboru před zápisem je možné programu Player povolit zjištění délky souboru.
10413. Zařízení nelze dynamicky odebrat.
10414. Aktivita X s názvem OperationName Y musí určovat vlastnost Endpoint nebo EndpointConfigurationName.
10415. Popisek položky v legendě
10416. Povolí u oboru názvů škálovatelnost kořene.
10417. Chybí okrouhlé závorky.
10418. Při zápisu do pojmenovaného přesměrování v serveru proxy pro vzdálený přístup došlo k obecné chybě.
10419. Ovládací prvek vrácený metodou WebPartTransformer.CreateConfigurationControl() musí implementovat rozhraní ITransformerConfigurationControl.
10420. X není Visual3D.
10421. Nelze se lokálně připojit k %1 jako uživatel %2 s heslem pro virtuální adresář.
10422. Nelze načíst vyžadovaný typ.
10423. Vzdálené prostředí systému Windows nemůže žádost zpracovat. Identifikátor příkazu, vrácený modulem plug-in prostředí, je prázdný.
10424. Podmíněný výraz (?(...)) je neplatný.
10425. Přepnutí na řádku:%2 Soubor:%1 s hodnotou %3
10426. Využití přípravné vyrovnávací paměti nesplňuje požadavky na typ prostředku.
10427. Možnosti dotazu auditu
10428. Neexistuje více sad řádků.
10429. Metoda %2 modulu ukončení %1 vrátila chybu. %5 Vrácený kód je %3. %4
10430. No valid object on %2
10431. Požadavek na uvolnění zablokovaných transakcí byl ignorován, protože transakce předtím nebyly zablokovány.
10432. Ovladač %1 nezbytný pro tiskárnu %2 není na serveru nainstalován. Požádejte správce o instalaci ovladače a po ní se přihlaste znovu.
10433. Požadovaný parametr %1 pro %2 v příkazu %3 nebyl zadán.
10434. V programu Windows Media Player došlo k neznámé chybě.
10435. Stavový port pro %2 je příliš vysoko ve fyzické paměti.
10436. Class has instances
10437. Zadaná hodnota %1 je příliš dlouhá. Zadejte maximálně %2!d! znaků.
10438. Řadič širokopásmového připojení
10439. Při pokusu o přidání ovladače do úložiště došlo k potížím.
10440. Existuje název DNS, který by neměl existovat.
10441. Určuje, zda může být webová část zavřena.
10442. Vlastnost configSource musí být uvedena v prvku samostatně.
10443. Zadaná maska obsahuje neplatné znaky.
10444. Nástroj Bootmgr zjistil, že data autorizace pro klíč SRK modulu TPM nejsou kompatibilní s nástrojem BitLocker.
10445. Byla vytvořena místní skupina Terminal Server Computers.
10446. Označuje počet vodorovných buněk použitých k vykreslení obsahu.
10447. Tato adresa vyžaduje službu SharePoint Team Services.
10448. Časový limit nabídnutých pozvání vypršel.
10449. V relaci čeká na vyřízení operace uzavření.
10450. Skupina DH 2048
10451. Vybrat datum
10452. Nerozpoznaný identifikátor PlatformId operačního systému.
10453. Vyhledá pracovní proces s PID 3897.
10454. Vyhledávání v protokolu událostí %1...
10455. nazev domeny =
10456. MSBUILD: Chyba MSB1018: Je nastavena neplatná úroveň podrobností protokolování.
10457. Program Windows Media Player nelze přepnout do úplného zobrazení, protože správce počítače zamknul tento vzhled.
10458. Nelze vytvořit cestu URI z řetězce X://YZA.
10459. Bylo vybráno několik typů.
10460. %1 kB v počtu adresářů: %2.
10461. Archivace klíčů služby AD CS (Active Directory Certificate Services) je podporována pouze v systému Advanced Server. %1
10462. do: %1
10463. %1 (%2) %3Časový limit zmrazení instance stínové kopie %4 (%5 ms) vypršel.
10464. Při ověřování seznamů řízení přístupu nebyly nalezeny žádné chyby.
10465. /siteoptions Slouží ke změně atributu možností objektu nastavení lokality NTDS.
10466. Kontext zprostředkovatele neexistuje.
10467. V popisovači prezentace jímky nebyly vybrány žádné proudy.
10468. Náhled grafu není u grafů s více než 100 megapixely k dispozici.
10469. Operaci nelze provést, není-li povolena mezipaměť.
10470. Zobrazí informace o lokalitě.
10471. Transformace %1 není podporována.
10472. ---> Vytváření sdílené složky Služby pro nasazení systému Windows v umístění %1
10473. Token {0:x} není platným tokenem MemberInfo v oboru modulu {1}.
10474. Není správně nastaven jeden nebo více popisovačů.
10475. Seskupený index nelze definovat.
10476. PING: Odeslání se nezdařilo. Chybový kód %1!d!.
10477. Objekt určený k aktualizaci čeká na vyřízení vložení a nelze jej aktualizovat.
10478. Neplatná cesta virtuálního adresáře
10479. Formátování média...
10480. Název primárního souboru, včetně úplné cesty, připojitelné databáze
10481. Zadaná databáze neexistuje.
10482. Účet počítače pro licenční server Terminálové služby byl úspěšně přidán do skupiny Licenční servery terminálového serveru ve službě Active Directory Domain Services během instalace správy licencí Terminálové služby.
10483. Nepodařilo se nastavit typ produktu počítače na %1.
10484. Neplatná patice
10485. Server DNS odstranil všechny záznamy pro poškozený uzel DNS z adresáře služby Active Directory. Rozlišující název uzlu DNS byl %1.
10486. Příkaz nebyl úspěšně spuštěn.
10487. Verze operačního systému nainstalovaná na tomto serveru již nepodporuje aktuální úroveň funkčnosti domény. Server se může stát řadičem této domény až po zvýšení její úrovně funkčnosti.
10488. Modul plug-in s integrovaným katalogem pro službu Vzdálená správa systému Windows
10489. Program pro čtení souborů ZIP zjistil, že soubor je poškozen.
10490. Operace není povolena, neboť disk obsahuje cizí oddíly.
10491. Délka seznamu řízení přístupu přesahuje povolené maximum.
10492. Úspěšně přidáno
10493. Zadaný řetězec je příliš dlouhý.
10494. Cíl nastavil parametr DataPduInOrder na hodnotu NE, když iniciátor požadoval hodnotu ANO. Přihlášení se nezdaří.
10495. V %2(%3) - %4 došlo k chybě skriptování. Opravte skript, v němž došlo k chybě.%1
10496. Nelze přiřadit více popisovačů WinHttp.
10497. Probíhá kompilace sady kolekcí %1.
10498. Důvod: Podadresář v adresáři Bin aplikace byl změněn nebo přejmenován.
10499. Došlo k neočekávané chybě funkce %1. Chyba=%2!d!
10500. NetBT není vázán k žádnému zařízení

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions