English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

23001. Složka pro dočasné soubory je plná nebo k ní nelze získat přístup. Uvolněte místo na disku a přesvědčte se, zda máte oprávnění zapisovat do této složky.
23002. Pokus o získání síťového prostředku se nezdařil.
23003. Verze X rozhraní .NET Framework není podporována.
23004. Zápis certifikátu pro %1 pro certifikát %2 musí být proveden v kontextu uživatele.
23005. Službě RSM se nepodařilo otevřít popisovač (%1, jednotka %2 knihovny %3).
23006. Zadaná metadata nebyla nalezena.
23007. Neošetřený objekt BoolTypeBit.
23008. Průměr první skupiny:
23009. Platnost časovače %3 protokolu HTTP vypršela. Připojení bude resetováno.
23010. NetBIOS pomocí TCP/IP NBDD
23011. Neošetřená výjimka
23012. Proces typu démon filtru MSFTEFD z neznámého důvodu vypršel. Může se jednat o chybu ve filtru, modulu pro dělení na slova nebo popisovači protokolu.
23013. Objevila se chyba při pokusu o dotaz na data o události, ke kterým odkazuje aktivní událost.
23014. Po zahájení vykreslování či předvykreslování nelze změnit vlastnost RenderingMode.
23015. E-mailová adresa nebyla nalezena. Zadejte e-mailovou adresu.
23016. Správce transakcí XA koordinátora MS DTC volal funkci xa_rollback v knihovně DLL '%1' správce prostředku XA. Toto volání se nezdařilo s uživatelskou výjimkou: Soubor=%2 Řádek=%3.
23017. Chcete kopírovat další disk (A/N)?
23018. Modul pro předběžné zpracování zahájil vlastní funkci.
23019. Obnovení zadané součásti se nezdařilo.
23020. Po dokončení této operace je požadováno restartování.
23021. Příkazový řádek je příliš dlouhý.
23022. Přístup k rozšířenému atributu byl odepřen.
23023. Ukončování stránky dokumentu
23024. Data o stavu byla poškozena.
23025. Metoda Update vyžaduje připojení.
23026. Při přenášení databáze účtů SAM do adresářové služby došlo k závažné chybě. Databáze účtů SAM může být poškozena.
23027. Zadaný named pipe je ve stavu odpojování.
23028. Po zotavení z neočekávaného ukončení procesu inetinfo Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) neidentifikovala záznamy, které vyžadují odstranění z mezipaměti metadat. Datové pole obsahuje číslo chyby.
23029. Pro každý obecný parametr je nutné zadat obecné argumenty a každý obecný argument musí být typu RuntimeType.
23030. Schéma atributu má chybnou syntaxi.
23031. Atribut Atribut není platná priorita.
23032. Zobrazovací zařízení předané této funkci nemá žádné aktivní videovýstupy.
23033. Objekt MsmqServices je konfigurován s výchozím zabezpečením. Klienti služby MSMQ 1.0 nebudou moci v této konfiguraci zadávat dotazy na službu Active Directory Domain Services.
23034. Chyba požadavku recv: %1 %2 %3
23035. Přístup k cestě byl odepřen.
23036. Byl nainstalován nový certifikát založený na šabloně, který má terminálový server použít k ověřování a šifrování protokolem TLS 1.0 nebo SSL. Název tohoto certifikátu je %1. Algoritmus hash SHA1 certifikátu je uveden v datech události.
23037. Zásada QoS %2 pro uživatele má neplatné číslo verze. Tato zásada nebude použita.
23038. Uzel clusteru již existuje.
23039. Operaci Dequeue vypršela platnost po X. Čas přidělený této operaci byl pravděpodobně částí delšího časového limitu.
23040. Vybraná vzdálená aplikace je umístěna na následující adrese &URL:
23041. Připojení se nezdařilo.
23042. Přepínání mikrofonu (OnOff)
23043. Nepodařilo se načíst příznaky související se stránkovacím souborem, souborem režimu hibernace a souborem se stavem systému pro disk číslo %1. Kód chyby: %2
23044. Vyvoláno při každém přijetí dat z portu SerialPort.
23045. Tato metoda není zprostředkovatelem podporována.
23046. Hodnota vrácená funkcí IDataServiceMetadataProvider.ContainerName nesmí být null ani prázdná.
23047. %2 – dodáno neplatné ID pro operaci v %1.
23048. Odstranění poškozeného segmentu záznamu souboru 0x%1.
23049. Dotaz určil prohledání sloupce, ve kterém nelze hledat.
23050. Slabý odkaz již není platný.
23051. Událost pocházející ze služby fdphost
23052. Chyba součásti. %1
23053. Internal error: invalid SU relocation.
23054. Načtení obrázku X ke zpracování se nezdařilo. Důvod: Y
23055. Klientská aplikace byla nuceně ukončena v průběhu petice DRM.
23056. Na disku není dostatek místa pro popisovač zabezpečení souboru %1.
23057. Plán zálohování byl upraven tak, aby zálohování %1 probíhalo každý den v: %2.
23058. Nápovědu pro příkaz %1 získáte příkazem NET HELP %1
23059. Odkaz na nedeklarovaný element: %1
23060. Zjištěný token nebyl očekáván.
23061. Přihlašovací chyba: Platnost hesla pro tuto registraci vypršela.
23062. Určuje, zda pracovní podproces podporuje zrušení zpracování.
23063. Protokol kontextu nemohl analyzovat hlavičku kontextu. V hlavičce kontextu byly nalezeny uzly zakázané schématem hlavičky kontextu.
23064. Rozhodli jste se obnovit soubor (soubory) %1 ze zálohy vytvořené %2 v %3.
23065. Konfigurační uzel %1 obsahuje neplatnou hodnotu pro vlastnost %2. Konfigurovaná hodnota %3 je neplatná. Bude použita výchozí hodnota %4.
23066. Parametr %1 vyžaduje zadání právě jedné hodnoty.
23067. Modem (%1) nebyl v souboru MODEM.INF nalezen.
23068. Došlo k chybě základu.
23069. Získá nebo nastaví příznak určující, zda je poznámka zobrazena.
23070. Zadaná hodnota je pro tento parametr příliš malá.
23071. Představuje mezipaměť dat v paměti.
23072. Služba BITS načetla seznam úloh z disku.
23073. Funkci LPRemove se nepodařilo vytvořit vlastní naplánovanou úlohu.
23074. Při ukládání metabázového souboru došlo k chybě. K tomu může dojít, pokud je metabázový soubor XML používán jiným programem nebo pokud je disk plný. Zkontrolujte odpovídající události v protokolu událostí, kde zjistíte podrobnosti.%1%2%3%4%5
23075. Styl použitý pro kroky
23076. Funkce InternalUnmarshal vráceného odkazu ObjRef z volání aktivace vrátila hodnotu NULL.
23077. Název řady položky legendy
23078. Přijatá faxová zpráva %1 byla archivována do %2.
23079. Pokus o ověření...
23080. Přípravná vyrovnávací paměť s vyhlazováním vyžaduje zařízení IDirect3DDevice9Ex.
23081. Vzdálený adaptér není kompatibilní.
23082. Spuštění ladicího modulu Microsoft .NET Framework se nezdařilo.
23083. Svazek nelze otevřít pro přímý přístup.
23084. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Síť byla resetována.
23085. Argument tasks zahrnoval hodnotu null.
23086. Na tomto počítači není tento název.
23087. "Tato operace je platná pouze pro sokety IPv6.";
23088. Zadaný dotaz XPath nezachytil žádné uzly.
23089. Určuje, zda má prvek TreeView zkusit použití skriptu spuštěného na straně klienta
23090. Dostupnost služby
23091. V aktuálním stavu nelze zapsat poziční parametry. Modul pro zápis nemůže zapsat poziční parametry do formuláře atributů, protože modul pro zápis začal zapisovat elementy, a nemůže ani rozbalit poziční atributy, protože ne všechny vlastnosti jsou zapisovatelné. Zkuste přesunout člena pozičních parametrů více dopředu v datovém proudu uzlu na místo, kde modul XamlXmlWriter ještě může zapisovat atributy.
23092. Operace SyncAll byla ukončena se závažnou chybou Win32:
23093. DHCPv6 - Spuštěno
23094. Transformace nemůže provést požadovanou akci, dokud nebudou zpracována nebo vyprázdněna všechna vstupní data, která právě obsahuje.
23095. Atribut Async nelze nastavit na hodnotu True, je-li povolen režim AspCompat.
23096. Přenosový agent DHCPV6 obdržel paket obsahující neplatnou instrukci. Paket byl zahozen. Paket byl přijat v místním rozhraní s adresou IP %1 a byl odeslán z počítače s adresou IP %2.
23097. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že požadovaná událost není ve službě registrovaná.
23098. Zadaná akce pravidla přesahuje povolenou délku.
23099. Mřížka vlastností
23100. Soubor nelze dekódovat.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions