English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

11701. Zadaná adresa URI (X) je neplatná. Při použití vlastnosti ListenUriMode.Unique neurčujte port, protože správce kanálů vybere port za vás.
11702. Systémový soubor %1 byl poškozen. Soubor byl nahrazen.
11703. Tato vlastnost slouží k obrácení pořadí řad bez ovlivnění pořadí položek legendy.
11704. Cíl vrátil neplatný paket odpovědi přihlášení. Paket odpovědi přihlášení je uveden ve výpisu dat.
11705. Certifikát založený na šabloně, který terminálový server právě používá k ověřování a šifrování protokolem TLS 1.0 nebo SSL, vypršel a terminálový server jej nemůže nahradit. Došlo k následující chybě: %1.
11706. Typ Název typu nelze použít jako argument typu.
11707. Certifikát nelze vrátit, protože vyrovnávací paměť certifikátu předaná této funkci byla příliš malá.
11708. Přijetí se nezdařilo: %1 %2 %3
11709. Kontaktování řadiče domény se během přiděleného času nezdařilo.
11710. Data nebylo možné ze souboru metadat extrahovat. Použijte soubor CAB generovaný nástrojem Diskshadow.
11711. Modem přepnul na rychlost, která není podporována ovladačem sériového portu.
11712. Toto zařízení nepodporuje operace vyžadované tímto formátem disku.
11713. K určení základu kódu pro specifické verze tohoto sestavení použijte tabulku uvedenou níže.
11714. Možnost dotazu $select nelze použít na požadovaný prostředek.
11715. Zprostředkovateli se nepodařilo načíst svazek do mezipaměti. Je třeba restartovat Virtuální diskovou službu. %1
11716. Data správy z úložiště serveru Exchange nebo registru nelze číst. Ověřte, zda je úložiště serveru Exchange spuštěno a zda bylo správně obnoveno.
11717. Nelze získat hodnotu vlastnosti Název vlastnosti, protože člen neumožňuje čtení. Vlastnost musí mít přístupnou metodu Getter.
11718. Objekt nepodporuje tento typ zdroje dat.
11719. Nelze získat informace o výkonu procesoru. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
11720. Nedostatečný stav pro rekonstrukci objektu. Chybějící pole: X. Je zapotřebí více informací.
11721. Neplatná zpráva pro seznam s jedním výběrem.
11722. Rozšíření služby dokončilo analýzu.
11723. V oboru nebo množině oborů %1 nejsou pro zapůjčení k dispozici žádné adresy IP.
11724. Umístění adresáře <%2> je neplatné. Konfiguraci aplikace nelze číst. Přeinstalujte aplikaci.%1
11725. Typ kořene je označen jako odkaz.
11726. Uvolnění databáze clusteru s podporou převzetí služeb při selhání se nezdařilo. Pokud problém nevyřeší restartování clusterové služby, restartujte počítač.
11727. Došlo k chybě hardwaru vstupně-výstupního adaptéru.
11728. Službě Dispatch Service se nepodařilo vytvořit službu Comm Responder.
11729. Tuto vyrovnávací paměť nelze vrátit do správce vyrovnávací paměti, protože má nesprávnou velikost.
11730. Tento název sdílené položky %1 pro tento prostředek již existuje. Zvolte jiný název sdílené položky.
11731. Modul pro přidělování identifikátorů účtů dokončil inicializaci. Modulpro přidělování byl inicializován s následujícími hodnotami identifikátorů:%1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8. Výsledek inicializace naleznete v datechzáznamu této události. Nula znamená úspěšnou inicializaci. Jinéhodnoty představují chybové kód systému NT.
11732. Řídící protokol linky PPP byl ukončen.
11733. Třída ApplicationId nemůže mít jako název prázdný řetězec.
11734. Nastavit režim přenosu BINARY
11735. Soubor File Name je určen jen pro čtení.
11736. Disk %1 obsahuje chybné číslo verze v řídícím bloku.
11737. Zrušit registraci rozhraní
11738. XC1025: Byl zjištěn nesprávný kód Xaml. Člena Člen nelze přidružit, takže jej lze nastavit na formuláři přiřaditelných ze třídy X.
11739. Byl překročen maximální počet relací pro tento iniciátor.
11740. Zprostředkovateli se nepodařilo odstranit objekt plex z mezipaměti. Je třeba restartovat Virtuální diskovou službu. %1
11741. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Není nainstalována součást Server pro systém souborů NFS. Odstraňte prostředek sdílené složky systému souborů NFS, nainstalujte funkci Server pro systém souborů NFS a potom se pokuste vytvořit prostředek sdílené složky systému souborů NFS znovu. Chyba: %2
11742. Server nevytvořil vazbu na žádný přenos. Server nelze spustit.
11743. Služba SNMP ignoruje klíč agenta přípon %1, protože buď chybí, nebo je nesprávně nakonfigurován.
11744. Požadovaný typ bloku dat není aktuálním zařízením podporován.
11745. Nelze otevřít objekty výkonu systémového procesu. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
11746. Index %1 není známý index kvót v souboru 0x%2.
11747. Obsah elementu nesmí obsahovat posloupnost znaků ]]>.
11748. V instanci %1 virtuálního serveru SMTP nelze nalézt žádný použitelný certifikát TLS. Na tomto virtuálním serveru bude zakázán protokol TLS.
11749. Aktuální adresa zdroje: %1
11750. Pro tento soubor médií nelze vytvořit import migrace. Aplikaci je nutné znovu nainstalovat.
11751. Nelze inicializovat zprostředkovatele událostí WMI. Kód chyby: X.
11752. Nejméně jeden parametr je chybný.
11753. Nelze navázat připojení ke vzdálenému serveru. Na vzdáleném serveru není spuštěn Správce systémových prostředků.
11754. Adresářová služba
11755. V datovém proudu není prováděna žádná asynchronní operace čtení.
11756. Odeslání faxové zprávy se nezdařilo.Tento fax nebude odeslán, protože byl vyčerpán maximální počet opakování. Důvod: %1. Odesílatel: %2. Kód pro účtování: %3. Společnost odesílatele: %4. Oddělení odesílatele: %5. Název zařízení: %6. ID úlohy: %7. Uživatelské jméno: %8. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
11757. Název počítače nelze zjistit.
11758. Nelze přečíst informace o konfiguraci z řadiče domény, protože buď je počítač mimo provoz, nebo byl odepřen přístup.
11759. CHYBA - V určené sdílené síťové složce nebyly nalezeny žádné zálohy.
11760. Služba modulu zálohování úrovně blokování byla úspěšně spuštěna.
11761. Záznam spouštěcího bloku nebyl nalezen.
11762. Aplikace %2 patřící k webu %1 má nastaven neplatný ID fondu aplikací %3. Proto bude aplikace ignorována.
11763. Zadaná jednotka neexistuje.
11764. Volání metody bylo úspěšné, protože transakce byla určena jen pro čtení.
11765. Stavová zpráva: Získávání bylo zrušeno.
11766. Objekt výsečového grafu – Velikost paprskových čar popisků musí být v rozmezí od 0 do 3. Výchozí hodnota je 1.
11767. Tyto odkazy mají stejný identifikátor GUID:
11768. Replikace modelu COM: Došlo k neočekávané chybě. Neúspěšné funkce jsou uvedeny níže. %1
11769. Vnitřní chyba: Nebyl nalezen žádný platný disk patřící do skupiny disků.
11770. Pevný účet hosta k počítači a v doméně
11771. Neshoda oboru vícesměrového vysílání s %1: místně nakonfigurovaný název %2, vzdáleně nakonfigurovaný název %3.
11772. LOCAL SERVICE
11773. Zařízení Bluetooth HID device %2 se dostalo mimo rozsah nebo přestalo reagovat.
11774. Přístup k %1 je uživateli %1 odepřen. Chcete-li přístup povolit, obraťte se na správce aplikace Notes.
11775. Kód typu v proudu X je neplatný.
11776. Název odinstalovaného modulu
11777. %1: Chyba knihovny DLL %3!u! v %2
11778. Nelze najít připojitelnou vlastnost s názvem X v typu Název typu.
11779. %1. Jste si jisti? (A/N)
11780. Zadané zařazení nebylo možné otevřít, protože nebylo nalezeno.
11781. Licence jsou omezeny a nelze je tedy zálohovat.
11782. Nelze uvést současně vlastnost connectionString i connectionStringName.
11783. CHYBA - Uživatelské jméno nebo heslo je neplatné.
11784. Uzel v %1 pravděpodobně nebyl předán jako kontextový uzel pro transformaci XSLT nebo pro dotaz jazyka XPath.
11785. %1!hs! -->
11786. Hodnota pro událost zpětného odeslání
11787. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože je neplatný formát XML filtru.
11788. Službě Fax se nepodařilo přečíst konfiguraci pravidla odchozího směrování serveru, protože je poškozen parametr v registru. Pravidlo bylo odstraněno, vytvořte je znovu. Směrové číslo země: %1 Směrové číslo oblasti: %2
11789. Služba Plánovač úloh nemohla inicializovat místní úřad zabezpečení, aby bylo možné spustit modul kompatibility úloh. Úlohy nemusí být možné zaregistrovat v předchozích verzích systému Windows. Další údaje: Hodnota chyby: %1
11790. Byla zjištěna nekonzistence úložiště PropertyStore v katalogu %2.%1
11791. Nelze určit možnost výčtu adresáře na základě přístupu (ABDE).
11792. Mezipaměť není aktualizována na základě metody požadavku Název metody.
11793. Zpracování vstupu se nezdařilo.
11794. Převod místních odkazů na místní symbolické odkazy je zakázán.
11795. Objekt X nemá veřejnou metodu Y s názvem Z, která odpovídá typům parametrů, argumentům obecných typů a omezením obecných typů, které byly uvedeny pro metodu InvokeMethod Název metody.
11796. DSR citlivost: %1
11797. %2: Síťový adaptér je nakonfigurován pro poloduplexní spojení rychlostí 100 Mb/s.
11798. %1 není platná 12hodinová přípona.
11799. Operace vyžaduje kartu Smart Card, ale v zařízení není žádná karta Smart Card vložena.
11800. Nelze vytvořit normalizátor pro X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions