English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

19101. CALL Zavolá dávkový soubor z jiného.
19102. Popisovač zabezpečení nemá správný formát (absolutní nebo samorelativní).
19103. Podregistr byl poškozen. Informace o chybě: %1
19104. Režim ECHO je zapnut.
19105. Nové vytvoření disků proběhlo úspěšně.
19106. Při vytváření záložek s rozsahem lze používat pouze registrované rozsahy záložek.
19107. Zálohování bylo dokončeno s varováním – Ve svazku %2 vznikly nové poškozené clustery. To může označovat problémy s hardwarem. Následující počet bajtů nebyl zálohován, protože nebylo možné je přečíst: %3. Spusťte příkaz chkdsk /R pro svazek %2 a spusťte zálohování znovu.
19108. Byl vrácen stav 0x
19109. Modul diagnostiky dokončil řešení
19110. Zvuk nelze přehrát: Není k dispozici žádný zvukový hardware.
19111. Službě Plánovač úloh se nezdařilo spustit úlohu %1 z důvodu zaneprázdnění služby.
19112. Cílový soubor byl virtuální.
19113. Nezdařilo se uvolnění řetězců čítače výkonu pro %1 (%2). První hodnota DWORD v datové oblasti obsahuje kód chyby.
19114. Nelze nastavit vydavatele certifikátu, chyba %1!x!.
19115. Získá nebo nastaví zakončení ukotvení čáry popisku.
19116. X – hlavní mřížka
19117. Při zastavování oznámení služby WMI pro vytvoření procesu došlo k chybě (hr=%1).
19118. Všechny pracovní stanice a servery připojené k doméně
19119. Přihlašování k síti je pozastaveno.
19120. Před připojením podřízeného prvku k novému prvku Visual je nutno jej nejprve odpojit od jeho aktuálně nadřazeného prvku Visual.
19121. Uvedená procedura nebyla nalezena.
19122. Románština (Švýcarsko)
19123. Počet domén aplikace: X
19124. Probíhá vytváření prostředku síťového názvu %1.
19125. Atributy cesty oddílu musí být v konfiguračním souboru jedinečné.
19126. /F Opraví chyby na disku.
19127. Podpisový certifikát pro konfiguraci %1 online odpovídajícího zařízení nebyl aktualizován.(%2)
19128. Zadaný atribut nebo hodnota adresářové služby neexistuje.
19129. Systém obdržel odpověď ověřování: RequestHandle=%1, Scheme=%3, IsProxy=%4.
19130. Odinstaluje zadaný nativní modul MyModule.
19131. Dešifrování souborů v: %1
19132. V opravě je odkazováno na objekt s identifikátorem X, který neexistuje.
19133. Styl tlačítka přechodu na předchozí krok v kroku dokončení
19134. Správce transakcí koordinátoru MS DTC přijal neznámý nebo neočekávaný příkaz protokolu TIP (%1) pro aktivní transakci, která je řízena jiným správcem transakcí. Transakce byla přerušena. Specifikace transakce: ID správce externích transakcí %2; adresa URL externí transakce %3; adresa URL transakce protokolu TIP koordinátoru MS DTC %4.
19135. Služba DHCP právě neobsluhuje žádné klienty v síti, protože zjistila, že není ověřena k provozu.
19136. Dotazovat se na stav služby
19137. Pomocí této vlastnosti lze přizpůsobit zprávu o tom, že neexistují žádná data.
19138. StylusPointDescription musí obsahovat alespoň X, Y a NormalPressure v tomto pořadí.
19139. Soubor projektu obsahuje parametr ToolsVersion="X", který již není v této verzi nástroje MSBuild podporován. Projekt bude zpracován, jakoby měl parametr ToolsVersion="4.0".
19140. Soubor je aktuálně otevřen pro čtení. Před pokusem o provedení této akce jej nejprve zavřete a znovu otevřete.
19141. Příkaz DsBindWithCred u %1 se nezdařil. Stav:
19142. <- %1!-48s!
19143. Nastavení hodnoty se nezdařilo.
19144. Uvedená znaková stránka není platná.
19145. Jako bezprostřední podřízený objekt kontejneru Služby v názvovém kontextu konfigurace nemůže existovat více než jeden objekt třídy msExchConfigurationContainer.
19146. Šíření indexu na vyhledávací server <%2> bylo spuštěno.%1
19147. Byl vytvořen kontejner kvót NTDS (%1).
19148. Zadaný adresář pro publikování nabízením je neplatný.
19149. Třída WorkflowServiceHost vyžaduje, aby byl jako parametr serviceImplementation zadán objekt Activity nebo WorkflowService.
19150. Správce %1 spustil kontrolu konzistence.
19151. Odebere vybranou vlastní chybu.
19152. Úloha spuštěná při připojení vzdálené konzoly
19153. Byl přijat neočekávaný řídicí síťový blok (NCB). Tento blok je v datech.
19154. Přesměrování - trvale přesunuto
19155. Je aktivována před odesláním e-mailu.
19156. TrackRecord = WorkflowInstanceAbortedRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, ActivityDefinitionId = A, Reason = B, Annotations = C, ProfileName = D
19157. Původní soubory XML byly úspěšně migrovány do aktuální služby.
19158. Služba Pracovní stanice je již spuštěna. Systém Windows bude ignorovat možnosti příkazů pro pracovní stanice.
19159. Mimo rozsah video paměti.
19160. Tato operace není podporována na vyměnitelných médiích.
19161. Bylo určeno příliš mnoho možností.
19162. Tuto položku nelze nyní zpracovat.
19163. Most: Most nebylo možno inicializovat, protože odkaz na systémový podproces se nezdařil.
19164. Požadovanou operaci nelze v celoobrazovkovém režimu provést.
19165. Získá nebo nastaví možné směry přesunutí pro překrývající se inteligentní popisek (SmartLabel).
19166. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože jednoduchý obsah XML je neplatný: %1.
19167. Počet odstraněných stínových kopií: %1
19168. Nelze vytvořit instanci X, protože se jedná o abstraktní třídu.
19169. Program Windows Media Player nemůže vyhledat média, která hledáte.
19170. Neplatný parametr: Za možností -l musí být uvedeny atributy.
19171. Vytváření nových uživatelů, skupin a počítačových objektů domény
19172. Stav protokolu HTTP 416: Server nemůže vyhovět rozsahu požadavku.
19173. Fyzické připojení použité pro ladění nezaznamenalo od poslední operace žádnou činnost příjmu.
19174. U balíčku Instalační služby systému Windows došlo k potížím. Knihovna DLL požadovaná k dokončení této instalace nemůže být spuštěna. Obraťte se na oddělení odborné pomoci nebo na dodavatele balíčku. {{Akce: [2], položka: [3], knihovna: [4] }}
19175. Chyba odhadu šířky pásma: Nepodařilo se vytvořit výčet podpisů sítě přidružených k dotazu.
19176. Operaci nelze dokončit, protože zadaná cesta není platná. Opakujte akci s platnou cestou.
19177. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Nelze určit, zda je funkce Server pro systém souborů NFS nainstalována. Chyba: %2
19178. Je nutné zadat vlastnost DataField.
19179. Nelze generovat zobrazení pro X.
19180. Výčet balíčků zabezpečení:
19181. -A mp
19182. Cílem zálohy je sdílená složka mapovaná na písmeno jednotky.
19183. Typ os, ke kterým je připojen kurzor.
19184. Byl vytvořen typ prostředku %1.
19185. Pole časových serverů, podle priority
19186. Operace SyncAll byla dokončena.
19187. Určuje, zda se má vykreslit tabulka kolem šablon ve třídě FormView.
19188. Program Windows Media Player se nemůže připojit k serveru, protože server nepřijímá žádná nová připojení. Mohlo k tomu dojít proto, že na serveru bylo dosaženo maximálního počtu připojení. Zkuste tuto akci zopakovat později.
19189. Služba replikace souborů
19190. Služba CI Service
19191. Nelze připojit přerušení pro %1.
19192. Určuje, zda došlo k ukončení přidruženého procesu.
19193. Z důvodu omezení systému souborů nelze požadovanou operaci dokončit.
19194. Konfigurační soubor mapy webu File Name je již použit jinými uzly nebo zprostředkovateli.
19195. Aplikace %2 patřící k webu %1 má nastaveno ID fondu aplikací, ale vlastnost je prázdná. Proto bude aplikace ignorována.
19196. Uzbečtina (latinka)
19197. Ve Správci serveru došlo k chybě. %1
19198. restart Okamžitě restartuje systém.
19199. Uzel místa vložení nebyl nalezen.
19200. Velikost clusteru je vybraný systém souborů příliš velká.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions