English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

39701. Odeslání faxové zprávy se nezdařilo. Faxové zařízení neodpovědělo. Služba se pokusí odeslat fax znovu. Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
39702. Serverová služba nemohla zavést ovladač serveru.
39703. Fronta tiskárny již existuje.
39704. Požadovaný řetězec TextDecorationCollection není platný: X.
39705. Na serveru není místo na uložení souboru, čekajícího na tisk.
39706. Název hlavičky není platný.
39707. Nepodařilo se úspěšně inicializovat správce transakcí. Transakce s operacemi nejsou podporovány.
39708. Blok dat neumožňuje změny. Chcete-li nastavit vlastnosti bloku dat, vytvořte jej pomocí příkazu IGatherScriptFilterSink::CreateChunk.
39709. Pozice nemůže být větší nebo rovna kapacitě přistupujícího objektu.
39710. Nelze předefinovat návěští X ve vnitřním bloku.
39711. Certifikační autoritě se nepodařilo publikovat certifikát do souboru %1.
39712. Vyžadovaný identifikátor URI není pro tento příkaz FTP platný.
39713. Oprava zrcadlové kopie datového proudu popisovačů zabezpečení.
39714. Metoda WriteByte není podporována pro datový typ CLOB ani datový typ NCLOB.
39715. Vlastnost Collection X není inicializována.
39716. Načítání konfiguračního souboru: %1
39717. Nesprávná syntaxe příkazu
39718. Během povolování odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 došlo při úpravách části %1 obslužné rutiny k výjimce. Výjimka: %2
39719. Byl proveden pokus o tuto operaci s překročenou platnou délkou dat souboru.
39720. Službě Fax se nepodařilo obnovit frontu faxových zpráv. Všechny nezpracované faxové zprávy je nutné odeslat znovu.
39721. Správce systémových prostředků při pokusu o získání přístupu k souboru XML %2 zjistil chybu. Chyba: %1 Soubor: %2 Akce uživatele Vyřešte chybový stav a opakujte akci.
39722. Exponent typu Decimal musí být v rozsahu od 0 do 28 (včetně).
39723. Pevný účet ke správě počítače a domény
39724. Služba Plánovač úloh ukončila instanci %2 úlohy %1.
39725. Čítače výkonu služby %1 (%2) jsou již v registru výkonu zaznamenány. Není třeba je instalovat znovu. K této situaci dojde pouze v případě, že nainstalujete stejný čítač dvakrát. Při druhé instalaci bude vygenerována tato událost.
39726. Propojení směrování již existuje.
39727. Příkaz nebyl rozpoznán.
39728. Počet vstupů překročil určenou kapacitu kolekce VisualCollection.
39729. Proud NetworkStream nepodporuje časový limit 0 milisekund. Pro časový limit použijte hodnotu větší než nula.
39730. Vlastní prvky jsou povoleny pouze u možnosti %1. Přesuňte nebo odstraňte tento vlastní prvek. Nesprávný soubor XML:%2%3%4%5
39731. Přesměrovač přímo odkázal na připojení nulovou adresou.
39732. V odvozených typech nelze definovat vlastnosti klíče.
39733. Zařízení Bluetooth HID %2 obsahuje sestavy, které jsou větší, než je podporováno.
39734. PnP-X IP Bus Enumerator Service
39735. Obsah entity obdržel odpověď HTTP: RequestHandle=%1
39736. Objekt MethodBuilder nemá platný objekt TypeBuilder.
39737. MSB3704: Nelze načíst zadaný argument Xslt. X
39738. Klient nemá oprávnění k obnově licencí.
39739. Objekt CommunicationObject ukončil proceduru Open.
39740. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Sblížení služby Vyrovnávání zatížení sítě se nezdařilo z důvodu nekonzistencí v pravidlech portů mezi tímto hostitelem a hostitelem clusteru %5. K tomu dojde v případě, že počet nebo typ pravidel portů se u hostitelů liší. Zkontrolujte, zda jsou pravidla portů u všech hostitelů clusteru konzistentní.
39741. Hloubka, na níž začíná základní uzel prvku SiteMap
39742. Řetězec je příliš dlouhý.
39743. Některé obecné typy nelze rozlišit.
39744. Bude použit generátor obálky řešení nástroje MSBuild v3.5, protože verze nástrojů byla nastavena na hodnotu X.
39745. Při pokusu o zastavení kanálu naslouchacího procesu protokolu domény aplikace došlo k chybě.
39746. Umístění, které se pokoušíte přidat, již existuje. X
39747. Při čekání na ukončení podprocesu %1 rutiny zpracování protokolu došlo k chybě. Návratový kód procedury WaitForSingleObject je %2.
39748. Replikace adresářové služby
39749. Limit překročen: přihlašovací hodiny
39750. Od okamžiku změny restartované odpovědi na serveru byla odebrána existující položka mezipaměti. Datum LastModified mezipaměti: X, nové datum LastModified: Y.
39751. Probíhá přesouvání skupiny prostředků %1.
39752. SQL Server nepodporuje konstantní výrazy typu Název typu s hodnotou X.PositiveInfinity.
39753. DSR synchronizace domluvou: %1
39754. Bylo zahájeno obnovení úložiště PropertyStore v katalogu %2.%1
39755. 12hodinový a 24hodinový formát času nelze kombinovat.
39756. Kontextový uzel v transformaci XSLT nemůže být odříznutý text.
39757. Při ukládání profilu došlo k chybě: Přístup byl zamítnut. Stav pamatovaných připojení se nezměnil.
39758. Nelze zadat dotaz na název souboru.
39759. Nastavení pro konfiguraci %1 online odpovídajícího zařízení nelze načíst. Požadavek protokolu OCSP bude pro tuto konfiguraci odmítnut.(%2)
39760. Adresářová služba není k dispozici.
39761. Vnitřní kód pro stavový kód HTTP 412 Předběžná podmínka nebyla splněna, protože nejde o vysílání typu broadcast.
39762. Karta Smart Card není přístupná, protože nebyla ukončena další připojení.
39763. Problém zabránil konsolidaci dat programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů do souborů a jejich odeslání společnosti Microsoft, (chyba %1).
39764. Zobrazí seznam autorizačních pravidel, která jsou zděděna z konfigurace tohoto uzlu. Tato pravidla zde nelze upravovat.
39765. Zpracování objektů zásad skupin
39766. Proxy brány dálkového přístupu nemohl vytvořit propojení pojmenovanou rourou s Proxy supervisora dálkového přístupu.
39767. Dotazovat se na informace od služby
39768. X Y musí být v režimu vkládání, aby bylo možné vložit nový záznam.
39769. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů: Během hledání ručně konfigurované druhé strany '%1' službou DNS došlo k neočekávané chybě. Tato druhá strana nebude použita jako zdroj času. Došlo k následující chybě: %2
39770. Aktivita X je zkopírována do schránky. Vložte ji na příslušné místo pracovního postupu.
39771. UPOZORNĚNÍ: Objekt X třídy Class Name není součástí rozhraní. Zabezpečení založené na rolích na úrovni metod vyžaduje definici rozhraní pro metodu třídy.
39772. Doména je místní.
39773. nslookup: WSAStartup:
39774. Neznámý typ instalace systému Windows Název typu
39775. Protokol IPRIPv2 ignoruje trasu hostitele k %1 s dalším směrováním %2, které inzeroval sousední směrovač s adresou IP %3, protože rozhraní, ve kterém byla trasa přijata, je nakonfigurováno na odmítání hostitelských tras.
39776. Soubor .resources je poškozen. Zadaná pozice X není platná pozice v proudu.
39777. Existující položka mezipaměti je odebrána, protože nebyla platná.
39778. Cílový protokol není dostupný.
39779. Došlo k chybě blízké protokolu X.25.
39780. Vyprazdňování pravidla
39781. Výrazy datových vazeb jsou podporovány pouze v objektech, které mají událost DataBinding. Objekt X událost DataBinding nemá.
39782. * Modul pro zápis %1:
39783. Nahrazování instalační bitové kopie %1 bitovou kopií %2 ve skupině bitových kopií %3...
39784. Výpis procesu
39785. %1!S! [Y/N]:
39786. %1 (%2) %3Databázový stroj úspěšně převedl databázi %4 z formátu %5 do formátu %6.
39787. Zápis položky syndikace byl dokončen.
39788. Procesor zabezpečení oznámil, že název zabezpečeného časovače je příliš dlouhý.
39789. Produkt: [2] - [3]
39790. Zdroj dat nepodporuje řazení.
39791. Překladač symbolů nebyl nalezen v kolekci rozšíření pro instanci pracovního postupu.
39792. Nebyl obnoven žádný ze zdrojových svazků.
39793. Podmínka pro spuštění nebyla splněna, byla překročena kvóta.
39794. Procházení nemůže pokračovat, protože místní server neodpovídá. Restartujte server Microsoft SQL Server 2000.
39795. Překonfigurovat ovládací prvek ListView
39796. Určuje kontejner klíče se silným názvem.
39797. Počáteční čtení metadat: Záznam zabezpečení metadat před selháním se na svazku %2 nepodařilo nalézt. Je třeba obnovit svazek.
39798. Objekt musí být typu Char.
39799. Aktualizace %2 z %3 na %11 se stavem %1
39800. Klíč nelze exportovat.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions