English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

30501. Připojení protokolování internetové informační služby pomocí rozhraní ODBC ke zdroji dat %1 se nezdařilo. Text chyby je [%2].
30502. Hostitelský proces UMDF (%1) byl úspěšně spuštěn.
30503. Tato operace není podporována na direktivních členech.
30504. Při inicializaci rezervací názvového prostoru došlo k chybě. Stavový kód chyby je obsažen ve vrácených datech.
30505. Zkušební doba. . . . . . . . . . : %1
30506. Toto je zpráva MIME s více částmi.
30507. Zobrazení proběhlo, ale způsobilo změnu režimu plochy.
30508. Nelze přeložit název.
30509. Pole příznaků obsahuje neplatnou hodnotu.
30510. Zadaný typ se částečně shoduje s tímto typem bodu.
30511. Název typu X je použit pro EntityContainer a současně i pro typ. Duplicitní názvy nejsou povoleny. Změňte jeden z názvů.
30512. Přenos DHCPV6 přijal paket, jehož velikost byla menší než minimální povolená velikost pro pakety DHCP. Paket byl zahozen. Paket byl přijat v místním rozhraní s adresou IP %1 a byl odeslán z počítače s adresou IP %2.
30513. Účet, pod kterým je služba MS DTC spuštěna, je neplatný. Tato situace může nastat v případě, že informace o účtu služby byly změněny pomocí modulu snap-in Služby v konzole Microsoft Management Console (MMC). Služba MS DTC bude spuštěna. Zajistěte, aby informace o účtu služby MS DTC byly pomocí nástroje Component Services Explorer aktualizovány.
30514. Při vytváření replikace došlo k chybě:
30515. Styl textu ověřovacího modulu
30516. Základní oddíl aplikací existuje ve všech sadách oddílů a nelze jej odebrat.
30517. V požadavku chybí deklarace hlavního uživatelského jména (UPN). Povolte deklaraci hlavního uživatelského jména na serveru služby AD FS (Active Directory Federation Services).
30518. Adresování WS je vyžadováno přenosem, ale modul pro kódování zprávy používá X. Zajistěte, aby kódování podporovalo adresování WS.
30519. Vyhrazenou sadu oprávnění X nelze odebrat ani upravit.
30520. Při otevírání místního souboru %1 došlo k chybě.
30521. Odkaz (?(X) ) byl poškozen.
30522. Databáze zabezpečení účtů zjistila, že obecná skupina nebo místní skupina %1 neexistuje.Skupina byla znovu vytvořena.
30523. MAPI: Volající předal neplatný parametr nebo příznak.
30524. Neplatná nová definice skupiny , nezdařila se derivace částice.
30525. Stínové kopie svazku %2 byly přerušeny, protože během předchozí relace nebyl včas k dispozici svazek úložiště stínové kopie.
30526. Systému Windows se nepodařilo nakonfigurovat jednu nebo více součástí systému. Chcete-li systém Windows nainstalovat, restartujte počítač a spusťte instalaci znovu.
30527. Metoda DataReader.GetFieldType(X) vrátila hodnotu null.
30528. Nastaví nebo získá zarovnání obrázku pozadí používané režimem Unscaled bez měřítka.
30529. Služba BITS byla úspěšně spuštěna.
30530. Kód chyby je %1
30531. Očekáváno {0xdddddddd atd.}.
30532. Graf typu ThreeLineBreak – Neplatný formát vlastního atributu UpBrickColor.
30533. Zadaná součást nebyla nalezena v konfigurační informaci.
30534. Hodnota bytecode funkce shader musí být celé číslo s velikostí slova 4 bajty.
30535. Při zpětném volání došlo k chybě.
30536. Hodnota X zadaná pro atribut Y musí být menší než hodnota Z zadaná pro atribut A.
30537. Pole úkolů obsahovalo alespoň jeden element null.
30538. Prvek %1 nemůže být publikován, protože bylo dosaženo maximálního počtu 20 publikovaných prvků. Snižte počet publikovaných prvků nebo odeberte %1 z publikování.
30539. Služba zjistila chybu při vyhodnocování konfigurace RPL.
30540. Prostředek v daném jazyce pro požadovanou zprávu není k dispozici.
30541. Server požadavku nerozumí nebo byl požadavek neplatný.
30542. Vytváření výchozího popisovače zabezpečení.
30543. za uživatele
30544. Verze knihovny karet Smart Card (SMCLIB) je neplatná.
30545. Internal event: Active Directory Domain Services has begun using unique remote procedure call (RPC) associations to ensure correct security context information.
30546. Kontext je neplatný.
30547. Typ objektu předaný v parametru X není odvozen od typu Y. Zajistěte, aby předaný typ objektu byl buď Y, nebo byl odvozen od typu Y.
30548. Nelze najít kontaktní objekt brány protokolu TIP koordinátoru MS DTC.
30549. Možnosti příkazu jsou:
30550. Tlačítko napájení
30551. Odeslání faxové zprávy se nezdařilo. Faxové zařízení neodpovědělo. Tento fax nebude odeslán, protože byl vyčerpán maximální počet opakování. Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
30552. Tato transakce nebude dokončena, protože byla nahrazena následující transakcí.
30553. Ruční zpracování zásad pro počítač %3 bylo dokončeno po %1 s.
30554. Služba Plánovač úloh nemůže zosobnit položku %1. Další údaje: Hodnota chyby: %2
30555. Hodnota pro maximální pracovní sadu paměti musí být celé kladné číslo. Zadejte novou hodnotu.
30556. Důvod: Hostitelské prostřední je ukončováno.
30557. Kontext kompilace pracovního postupu bude úspěšný pouze v případě, že se nachází v oboru pro tuto operaci. Zajistěte, aby byl kontext k dispozici.
30558. %1!u! %2!02u!:%3!02u!:%4!02u!.%5!07u! -
30559. Nastavování akcí při chybách pro uzel %1
30560. Spuštění skriptu CGI se nezdařilo: Kód chyby Win32 = %2!.20s!

30561. Zásady auditování systému
30562. X:Hodnota literálu musí být řetězec s šestnáctkovými číslicemi
30563. Název modulu
30564. Jeden index objektu plex byl zadán vícekrát.
30565. Tato klauzule ExceptionHandlingClause není filtr.
30566. Pozice rámečku oblasti grafu
30567. Byla volána metoda DecrementBusyCount. Zdroj: X
30568. Adresář nebo soubor nelze vytvořit.
30569. Pro spouštěcí svazek bylo hlášeno více rozsahů disku. Došlo k systémové chybě.
30570. Výsledek kompilace pro službu X je neplatného formátu.
30571. Testovací funkce po dokončení hledání blokuje stahování.
30572. Server pro vzdálený přístup nemůže přidělit trasu uživateli připojenému k portu %1 z důvodu následující chyby: %2. Uživatel byl odpojen. Zkontrolujte konfiguraci Služby vzdáleného přístupu.
30573. Probudit při události KeyedEvent
30574. Nelze se připojit k databázi SQL pro registraci závislosti mezipaměti.
30575. Došlo k interní chybě v knihovně SSL.
30576. Zadaná možnost neexistuje.
30577. Došlo k neočekávané chybě. Správce logických disků může být nestabilní.Zavřete okno modulu snap-in Správce disků a restartujte službu Správce logických disků nebo celý počítač.
30578. Konzole SAC se nepodařilo vypsat stav systému.
30579. Konference je plná.
30580. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) byla úspěšně vypnuta.
30581. Název již v knihovně existuje.
30582. Telefonické připojení selhalo, protože bylo zapnuto sdílení souborů a pro případ kontroly zabezpečení bylo požadováno selhání.
30583. Byla očekávána pravá hranatá závorka ].
30584. Byl překročen interní limit velikosti odpovědi.
30585. Odpověď, která je výsledkem požadavku HEAD, obsahuje odlišnou hlavičku Content-MD5.
30586. Správa uživatelských účtů
30587. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla odstranit certifikát pro žádost %1 z následujícího umístění: %2. %3.%5%6
30588. Službě RSM se nepodařilo načíst médium v jednotce %1 knihovny %2.
30589. Instalačnímu programu se nedaří migrovat součásti DRM.
30590. Vzdálené volání procedury se nepodařilo.
30591. Nedostatečná práva k získání úrovně zásad
30592. Adresy NBNS v pořadí podle priority
30593. Neplatný podpis certifikátu
30594. Objekt X nelze registrovat v třídě MetadataWorkspace, protože jeho verze (Y) je odlišná od verze (Z) přidružené k třídě MetadataWorkspace.
30595. Operační režim serveru byl aktualizován.
30596. Podrobné informace naleznete v okně Seznam chyb.
30597. Neplatná hodnota X/@Y: Z.
30598. Vytváření zařízení RAMDISK se nezdařilo z důvodu nedostatku paměti.
30599. Služba Active Directory Domain Services nereplikovala oddíl adresáře %1 ze vzdáleného řadiče domény služby Active Directory Domain Controller %2.
30600. %1 pozastaveno

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions