English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

4901. Ovladač AFD zahájil přerušení: %1 %2 %3
4902. Službě AD CS (Active Directory Certificate Services) se nepodařilo inicializovat čítače výkonu.
4903. Zadaný seznam je prázdný nebo iterace dosáhla konce seznamu.
4904. Připojení bylo odmítnuto, protože zadané uživatelské jméno a heslo je neplatné. To může být způsobeno následujícími podmínkami: Uživatelské jméno nebo heslo bylo chybně zadáno. Zadané uživatelské jméno na serveru neexistuje. Vypršela platnost hesla. Správce vám neumožnil přístup ke vzdálenému připojení. Na vzdáleném serveru není povolen vybraný ověřovací protokol.
4905. 0x1 = Uzel B, 0x2 = Uzel P, 0x4 = Uzel M, 0x8 = Uzel H
4906. Dočasné přesměrování
4907. Připojení SSL bude odpojeno na výzvu klienta.
4908. Objekt %1 byl úspěšně replikován do %2 z %3.
4909. Nedefinovaný přístupový bit č. 12 (neuplatní se)
4910. Tato událost je aktivována před použitím filtrovacího výrazu na data.
4911. Stav Místní Vzdálené Síťové
4912. Byla očekávána data PUBLIC.
4913. Rozšíření auditu dokončilo konfiguraci.
4914. Internal error: GDT and IDT are not contiguous.
4915. Posunutí intervalů popisků
4916. Metoda CreateDatabase není podporována zprostředkovatelem.
4917. Operace exportu bitové kopie byla zrušena.
4918. Služba PNRP (Peer Name Resolution Protocol ) nebyla spuštěna, protože v systému není povolen protokol IPv6.
4919. Požadovaný atribut datového proudu formátu DVD neexistuje.
4920. Adresa je již používána.
4921. Trasování zásobníku: X
4922. Popisek je definován vícekrát.
4923. Nastavit hodnotu klíče
4924. Standardní výstupní proud procesu.
4925. Zadat TaskCreationOptions.SelfReplicating pro Task je neplatné.
4926. Klíč registru pro dílčího ověřovatele služby IIS není v řadiči domény správně nakonfigurován, funkce algoritmu Digest je zakázána.
4927. Elektronická adresa není platná nebo je neplatného typu.
4928. Alespoň jeden argument typu není typ runtime.
4929. Služba vzdáleného spouštění byla zastavena. Příčina problému je uvedena v protokolu chyb.
4930. Uživatel nemohl změnit heslo, protože nové heslo nesplňuje požadavky na heslo pro tuto síť.
4931. Při inovaci aliasu %1 došlo k chybě. Tento účet bude nutné přidat ručně po restartování.
4932. Určenou jednotku [%1!c!:] nelze použít k uložení požadovaných dočasných souborů instalačního programu, protože jste zvolili možnost formátování tohoto oddílu. Chcete-li systém Windows nainstalovat, vyberte jinou jednotku a restartujte instalaci.
4933. V tomto uzlu nelze spustit Clusterovou službu, protože se nezdařila operace registru. Chyba: %1.
4934. Pro %1 se nepodařilo nastavit zabezpečení.
4935. K dispozici není žádný datový proud.
4936. Adresa URL obrázku použitého jako dolní oddělovač ve statické části nabídky
4937. Funkci VarArgs nelze vyhodnotit.
4938. %1!d! cesty:
4939. Identifikátor GUID trasování modelu COM+ nelze registrovat. Trasování bude zakázáno.%1
4940. Systém Windows zazálohoval profil tohoto uživatele. Systém se automaticky pokusí použít zazálohovaný profil při příštím přihlášení uživatele.
4941. Vzhledem k určité aktuálně existující podmínce nelze problém vyřešit. Pokuste se problém ihned znovu vyřešit.
4942. MSB3260: V umístěních uvedených v parametru FullFrameworkFolders nelze najít žádné soubory redistribuce profilu cílového rozhraní Framework.
4943. Hodnota neuzavřená do uvozovek.
4944. Nezdařilo se spustit službu (%1).
4945. Přepínač /regfile nelze použít s přepínačem /tlb.
4946. Hodnota X je příliš dlouhá. Maximální počet znaků: Y.
4947. Odstraňování položky indexu %2 souboru %1.
4948. Hodnoty (%1) a (%2) nelze určit najednou.
4949. Omezení jednoduchého obsahu musí obsahovat jednoduchý podřízený prvek, pokud základní typ není definicí jednoduchého typu.
4950. Nemohlo být vytvořeno žádné připojení, protože cílový počítač je aktivně odmítl.
4951. Zadejte heslo pro sdílený prostředek:
4952. Požadovaná operace se nezdařila. K vrácení provedených změn je vyžadován restart počítače.
4953. Hodnota pro parametr typu MIME X je nesprávná, protože nebyl nalezen znak koncové uvozovky a hodnota parametru začínala znakem uvozovky.
4954. Součást nelze přesunout (nebo zkopírovat) ze systémové aplikace, z aplikace proxy nebo z neměnitelné aplikace.
4955. Schéma není načteno.
4956. Modul zásad produktu %1 společnosti %2 vrátil během zpracování požadavku kritickou chybu %3!d!. Všechny požadavky na tento modul zásad budou odmítnuty.
4957. Nastavení pro maximální velikost vyrovnávací paměti pro video je neplatné.
4958. Konfiguraci koncového bodu typu X nelze načíst z elementu announcementEndpoints, protože konfigurace koncového bodu dává jako výsledek standardní koncový bod typu Název typu. Element koncového bodu musí být typu, jehož výsledkem je standardní koncový bod typu Název typu nebo od něj odvozený typ.
4959. Tabulka X nebyla v databázi nalezena.
4960. Odstraní zastaralé odkazy na cíl kořenového adresáře založený na doméně.
4961. [Informace] Neprovádí se zpracování čipové karty (zrušeno uživatelem): %1.
4962. Uživatel není místní. Zkuste jinou cestu.
4963. Obnovování součásti %1.
4964. Je možné zachovat nebo uvolnit pouze objekty WorkflowApplications, které byly nakonfigurovány pomocí třídy InstanceStore.
4965. Zadali jste nesprávné číslo souboru.
4966. Vybrat konec
4967. Událost, která iniciovala podproces, byla neočekávaně ukončena. %1%2%3%4%5
4968. Metoda X byla volána s neplatným parametrem.
4969. Objekt Module obsahující tento člen nemůže mít hodnotu null.
4970. Soubor File Name nelze nalézt.
4971. Systému Windows se nepodařilo získat nové aktualizace zabezpečení. Je třeba, aby správce provedl synchronizaci tohoto počítače se serverem služby Windows Server Update Services, Microsoft Update nebo Windows Update.
4972. Zpracování události
4973. Poznámku s názvem X nelze najít v kolekci poznámek grafu.
4974. Nedefinovaný kód chyby
4975. Objekt, který má být přidán, není objekt Legend.
4976. Protokol odběru je v zakázaném stavu a nelze jej použít k předávání událostí. Před aktivací odběru je třeba nejprve povolit protokol.
4977. Název zprostředkovatele použitého k naplnění ovládacího prvku zdroje dat
4978. Program Windows Media Player nemůže přehrát video, protože došlo k potížím s grafickou kartou.
4979. Adresu URL transakce protokolu TIP poskytnutou volajícím se nepodařilo převést na platný ID transakce koordinátoru MS DTC. Tato chyba je neočekávaná, protože adresa URL transakce protokolu TIP označuje, že transakce byla vytvořena v tomto systému. Specifikace chyby: %1
4980. sluzba Mail Exchanger
4981. Instalace systémového katalogu Soubor: [1], Závislosti: [2]
4982. Časové razítko je v porovnání s aktuální pozicí vykreslování zastaralé. Doporučuje se tento snímek vynechat.
4983. Vytváření účtu počítače %1
4984. X Číslo řádku Y.
4985. Použijte název jazykové verze Y místo alternativního názvu řazení X k náhradě systémové jazykové verze Y.
4986. Nerozpoznaná možnost nebo název sady oprávnění X
4987. Zadaný atribut Namespaces není správně vytvořený fragment XML.
4988. Stejný související dokument byl zadán vícekrát.
4989. Typ zóny DNS je neplatný.
4990. Kontrolní blok zašifrovaného svazku byl aktualizován jiným podprocesem. Opakujte akci.
4991. Metadata v mezipaměti (nebo položka metadat) nejsou dostupná.
4992. Pro spuštění zařízení není k dispozici dostatek systémových prostředků.
4993. Odeslání faxové zprávy se nezdařilo. Linka je obsazená. Tento fax nebude odeslán, protože byl vyčerpán maximální počet opakování. Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
4994. Správce logických disků nemohl číst konfiguraci disku.
4995. Soubory, které budou ovlivněny instalací fronty souborů, nebyly zálohovány pro potřeby odinstalování.
4996. Byla volána metoda IncrementBusyCount. Zdroj: X
4997. ------ Podporované příkazy PRIORITY RANK ------
4998. Je aktivována při kliknutí na tlačítko pro pokračování.
4999. V součásti Registrar došlo k chybě.
5000. Argument přidružený k názvu X má hodnotu NULL v kolekci Y.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions