English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

23901. Zásady skupin NLS
23902. Přihlásit uživatele
23903. Nová přenášená data pravidla portu již jsou zakázána.
23904.

C#


23905. Při pokusu o čtení dat konfigurace spuštění došlo k chybě.
23906. Internal event: The abstract schema class identifier %1 (class name %2) derives from nonabstract schema class identifier %3 (class name %4). This error was ignored and the inheritance was processed anyway.
23907. Hesla se neshodují.
23908. U rozhraní API Net Schedule modulu kompatibility došlo k chybě.
23909. ------ Podporované příkazy TTL ------
23910. Obrázek položky legendy
23911. Zpracování zásad při přihlášení uživatele se pro uživatele %3 nezdařilo po %1 s.
23912. Určuje, zda je oddíl Compilation uzamčen.
23913. Část cesty nebyla nalezena.
23914. Doména, kterou chcete přidat, již existuje.
23915. Připojení ke službě Koordinátor distribuovaných transakcí (DTC) nelze vytvořit.
23916. Služba Systémový čas zjistila při čtení konfigurace z registru chybu a nelze ji spustit. Došlo k následující chybě: %1
23917. Metodu AbortInstance nelze volat z podprocesu pracovního postupu, protože může vzniknout nekonzistentní stav.
23918. Metody Equals() nebo GetHashCode() typu Název typu nebyly správně přepsány.
23919. Fyzická cesta aplikace se změnila z X na Y.
23920. Vstupně-výstupní požadavek byl stornován.
23921. Nelze nalézt aktuálního dispečera.
23922. Protokol IGMP se nemůže připojit ke skupině vícesměrového vysílání %1 na místním rozhraní s adresou IP %2. Uvedený údaj je kód chyby.
23923. Hlava názvového kontextu musí být bezprostředním podřízeným objektem hlavy jiného kontextu pojmenování, ne vnitřního uzlu.
23924. Systém Windows nemůže zpracovat argument příkazového řádku [/inputlocale]. Kód chyby je 0x%1!X!.
23925. Adresář je připojen.
23926. Soubor File Name byl úspěšně vyčištěn.
23927. Vymazat konfiguraci oddílu
23928. Clusterová služba je již spuštěna.
23929. Chyba analýzy manifestu: Systém nepodporuje zadané kódování.
23930. Pokus o operaci s neplatným objektem.
23931. Nebylo nalezeno žádné rozhraní.
23932. MAPI: Přístup byl odepřen, protože účet je zablokován.
23933. Interval aktualizace serveru byl aktualizován.
23934. Člen s názvem X neexistuje pro typ Název typu.
23935. Zadaný seznam EDL je neplatný
23936. %1: Inicializace rozhraní Windows Socket se nezdařila: %2!u!
23937. Přidat nové sestavení
23938. Službu Windows Media lze spustit pouze v systému Windows Server 2003, Standard Edition a Windows Server 2003, Enterprise Edition.
23939. Došlo k podběhnutí paměti FIFO pro vysílání adresy MAC.
23940. Porovná obor názvů s jiným oborem názvů.
23941. Služba Vista Genuine Advantage Service zjistila, že instalace není pravá.
23942. Analýza spolehlivosti vypočítala metriku spolehlivosti operačního systému za časové období, které končí %2.
23943. Je již nainstalován produkt [2] a proto nelze tento produkt nainstalovat. Tyto dva produkty nejsou kompatibilní.
23944. Index aktuální datové položky zobrazený ovládacím prvkem
23945. Server DNS nemohl zpracovat požadavek klienta z důvodu nedostatku paměti. Uvolněte paměť ukončením všech nepoužívaných aplikací nebo restartováním počítače.
23946. Zdrojový typ nelze rozšířit na cílový typ, protože zdrojový typ není primitivním typem nebo nelze provést konverzi.
23947. Nová připojení nebudou zapamatována.
23948. Hodnota FirstDayOfWeek není platná.
23949. V aktuální operaci nelze pokračovat. Bylo poškozeno mapování paměti pro čítače výkonu.
23950. Port vzdáleného volání procedur (RPC) není na příjmu.
23951. Vlastnost lockAllAttributesExcept neobsahuje žádné známé atributy.
23952. Pro tuto aktivitu nelze vytvořit více než jedno odchozí připojení.
23953. %2: Síťový adaptér je nakonfigurován pro poloduplexní spojení rychlostí 10 Mb/s.
23954. Výpis závislostí prostředku pro %1:
23955. Hodnota TTL vypršela při novém sestavení.
23956. Mezi čteními byl změněn soubor protokolu.
23957. Vypnout systém
23958. Most: Most nebylo možno inicializovat, protože zařízení miniport v registru schází.
23959. Popisovač adresy předaný přenosu byl neplatný.
23960. Binární hodnota atributu (%1) obsahuje znak, který není šestnáctkový. platné znaky jsou: 0-9, a-f a A-F.%2%3%4%5
23961. Objekt této třídy nemůže být pod kontejnerem schémat vytvořen. Pod kontejnerem schémat můžete vytvořit pouze objekty schématu atributů a schématu tříd.
23962. Zadaná vlastnost nebyla pro tento vzorek nastavena.
23963. Heslo pro obnovení bylo uloženo.
23964. Program Windows Media Player je zaneprázdněn čtením disku CD.
23965. Předmostí %1\%2 je funkční a replikace na něm probíhá správně.
23966. Operace obnovení byla zahájena. Po jejím dokončení zadejte příkaz END RESTORE.
23967. Číst data (nebo Zobrazovat obsah složky)
23968. Autorizace souboru se pro požadavek nezdařila.
23969. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože nelze nalézt požadovaný systém.
23970. Cesta nebo adresa URL odstraňované aplikace (stejné jako identifikátor)
23971. Parametr je chybný nebo nebyl nalezen. Podrobnosti získáte pomocí příkazu help.
23972. Tato úroveň důvěryhodnosti neumožní spuštění sestavení.
23973. Nelze ověřit parametr X: Y
23974. Jednotka %1 bude přeskočena, protože to není svazek NTFS.
23975. Typ Název typu není v cílové architektuře k dispozici.
23976. Typ Název typu musí představovat výčtový typ.
23977. Nástroj příkazového řádku Adprep získal hodnotu klíče registru %1. Hodnota: %2.
23978. Hlav. názvový server domény %1
23979. Vlastnost ActivityType pro aktivitu spolupráce X musí odkazovat na objekt System.Type, která má veřejný konstruktor bez parametrů.
23980. Metoda Název metody obsahuje objekt X, ale nadřazený typ Název typu neobsahuje atribut ServiceContractAttribute. Objekt X lze použít pouze pro metody v typech ServiceContractAttribute.
23981. Nový zástupný název
23982. SEZNAM_AGENTŮ_DSA[%1!d!] = %2
23983. %1!d! serverů je definováno jako bridgehead servery pro přenos %2 a lokalitu %3:
23984. Do tabulky algoritmu hash nelze přidat žádné nové záznamy.
23985. Kontrola konzistence parametru w se nezdařila.
23986. Požadovaný vyhledávací klíč nebyl nalezen v žádném aktivním aktivačním kontextu.
23987. Povolí v databázi funkci závislosti mezipaměti SQL.
23988. Jímka nebyla před zavřením finalizována. V důsledku toho může jímka generovat poškozený obsah.
23989. Podpisový certifikát nesmí obsahovat rozšíření protokolu SMIME.
23990. Zděděná autorizační pravidla
23991. Získá nebo nastaví příznak povoleného algoritmu SmartLabels.
23992. Atribut požaduje hodnotu.
23993. Požadovanou operaci nelze provést v celoobrazovkovém režimu.
23994. Pro objekt bez struktury SerializationInfo byla zjištěna oprava na objekt, který implementuje rozhraní ISerializable nebo který má náhradu.
23995. Očekávané typy v kolekci mají být typu Název typu.
23996. Nelze kopírovat disk větší než %1 megabajtů.
23997. Došlo k chybě převaděče více cílů při zápisu Xml Schema. Byla vrácena hodnota null nebo prázdný řetězec.
23998. Zadaný svazek je příliš malý. Svazky budou chráněny pouze v případě, že mají více než 1 gigabajt.
23999. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nevytvořila objekt oddílu adresáře domény %1. Přesvědčte se, zda je název NetBIOS této domény v doménové struktuře jedinečný.
24000. Volaná funkce nemohla dokončit kontrolu použití, protože server byl offline.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions